Snaga Proroka

Predragi čitatelji, poruka od ovog mjeseca privlači našu pozornost proroštvom, kao izražajem Božje snage koja je život. Svi smo pozvani da budemo proroci, tj. da izražavamo život Božji. Tako možemo postati živi udovi Božjeg naroda i ujedno pripremiti put svima onima koji iskreno žele sudjelovati u planu spasenja i postati nova stvorenja. Želim vam da možete biti jaki u Bogu poput istinskih proroka. Pozdravaljam vas i želim vam svako dobro.

 

Poruka Duha Svetoga od 24. lipnja 2012

Pozdravljam vas,  predragi, u danu u kojem se prisjećate velikog proroka i preteče Ivana Krstitelja, u kojem je veličanstveno djelovala snaga Božja. On je bio znak nade za Izraelski narod, jer je pripremao put Spasitelju te je  navještao njegov dolazak.

Svi ste vi proroci, po krštenju, po kojemu ste pomazani da budete svećenici proroci i kraljevi. U pomazanju na krštenju, Trojedini Bog, utiskuje u vas svoju snagu, koja vas treba voditi u vašem zemaljskom poslanju, po čijem završetku se vraćate u krilo Očevo i nastavljate biti i djelovati u životu bez kraja.

Što je snaga Božja? Ne može se niti usporediti s načinom na koji je vi  ljudi smatrate. Nije prevlast nad drugima, niti je pokazivanje moći; nije nadutost i aroganzija. Nije ništa od toga. Božja snaga je u njegovoj sposobnosti izražavanja i čuvanja života u svakom stvorenju kao i u cijelom svemiru.

Nijedno drugo stvorenje nije u stanju neprestano rađati i hraniti život, osim Presvetog Trojstva. Sve Tri Božanske Osobe djeluju u potpunom jedinstvu kako bi uvijek u vama bila upaljena vatra života, koja je direktni izražaj njegove snage. Otac je Stvoritelj života, Sin je onaj koji ozdravlja svaku ranu, Duh Sveti je posvećuje i uzdiže k Ocu po Sinu. Tako se u čovjeku, stvorenom na sliku i priliku Božju, izražava u punini snaga Trojstvenog vira, o čijem djelovanju ovisi svaki oblik života.

Rekao sam vam da ste svi proroci, jer u svakome je od vas prisutan i djeluje Božji život. Međutim, u nekim osobama dar proroštva djeluje većim intenzitetom, ne stoga što Bog daje nekome prednost, nego stoga što svakome daje specifično poslanje. Proročko poslanje je upravo to da izražava Božju snagu; ne neku ljudku snagu, nego  Božju.

Pravi prorok je onaj koji prenosi Božanski život i izražava ga kroz riječi i djela; lažni prorok je onaj koji prenosi sebičnost i privlači na se svaku pozornost. Pravi prorok je proziran, jer je preko njegove osobe vidljivo Božje djelovanje; on se ne stavlja nikada između Boga i ljudi, nego je most između ljudi i Stvoritelja. Ne razmeće se nikada ljudskom sigurnošću, računa samo na Boga. Lažni prorok se pokriva licemjerjem kako bi ugrabio ljude, želi se istaknuti kako bi vladao.

Lažni prorok ne dolazi od Boga, nego od Lucifera, neprijatelja Božjeg. Od samog početka vaše povijesti, Bog je slao na Zemlju mnoge proroke da vam pomognu u razvoju: Lucifer je na to odgovorio slanjem svojih lažnih proroka. Snaga Božja, koja djeluje u pravim prorocima uvijek se je sukobljavala sa snagom zla koja djeluje u lažnim prorocima. Da, djeco, također i zlo posjeduje svoju snagu, koja dolazi od smrti ne od života i ona kvari. Tko ima u sebi snagu zla on je pokvareno biće, jer ta snaga hrani smrt. Međutim, ljudi si dopuštaju da budu prevareni lukavostima demona, i vjeruju da snaga zla posreduje prednosti koje je lakše postići u usporedbi s onim što im nudi Bog. Stoga se puno ljudu daruje Luciferu kako bi postigli moć i zaradu. To je široki put  o kojem vam je Isus govorio, koji vodi u propast[1] a koji se čini ljepšim  i bržim. Lažni proroci pokazuju uvijek lakši put i nikoga ne ostavljaju nezadovoljnim. Prilagođavaju se sistemima moći i ne usude im se suprotstavljati, jer oni sami su dio njih.

Čuvajte se lažnih proroka, ali znajte prepoznati one prave! Ovo je vrijeme pravih proroka, jer se moje djelovanje sve više očituje u svemiru i sve pokreće. Ja intenzivno pripremam duh djece Božje i usmjeravam cjelokupno stvorenje prema slavnom dolasku Kristovu. Svi ste zaduženi za pripremanje novog stvaranja, ali do njega neće doći sve  dok se Isus ne vrati u svojoj slavi. Stoga sam vam rekao da ste u vremenu proroka, jer je došlo vrijeme da probudim moj narod.  On leži uspavan i omamljen mnogim riječima bez života, zbunjen učiteljima i doktorima koji govore samo o njima samima i zatvaraju djecu Božju u jake mreže njihovih zavjera.

Poslat ću vam prave proroke jer vas ljubim. U ovome se sastoji moje djelo: probuditi djecu Božju, poučiti ih u dubinama i učiniti ih poučljivima djelovanju Trojedinog Boga. Pripremit ću svakoga od vas, ako je dobre volje i želi sudjelovati u mome djelu te ako želi prepoznati prave proroke. Njihova riječ će biti moja riječ. Njihova snaga će biti moja snaga. Bit će bezuspješni Luciferovi pokušaji stvaranja lažnih proroka koji će se protiviti Božjem djelu. Oni neće moći prevariti one koji su prikazani Bogu, po Srcu Bezgrešne Majke. Prevarit će one koji nemaju vjere i koji trče za ispraznim obećanjima. Tako će lažni proroci povuči za sobom one koji su zapreka za hod djece Božje, bit će magneti koji privlače sve što je pokvareno. Zavedeni  i zavoditelji bit će stavljeni po strani.

Snaga pravih proroka osvježit će Božji narod i ulit će mu hrabrost kako bi i sam postao proročki narod, sposoban izražavati život Božji i spoznavati njegovu volju. Djeca Božja će se sabirati u malenim jezgrama, ne poradi slušanja praznih propovjedi, nego da budu na službu Božjim darovima. Dopuštat će da među njima slobodno teče život Božji i živjet će u istinskom bratskom zajedništvu. U svakoj jezgri će se probuditi specifični darovi za poslanje svakoga pojedinačno i cijele jezgre. Svatko će znati što treba činiti i svi zajedno će moći razumjeti Božje želje. Moja snaga će to činiti, a ne vaša sposobnost. Ne govorim vam o nekom lijepom snu, nego o jednoj stvarnosti čije ostvarenje ćete vidjeti među vama, pod uvjetom da vjerujete mojim riječima i ako ste spremni odreći se vas samih i vaših ambicija.

Budite ponizni i spremni prihvatiti novost ovog vremena, i ona će vam doći u susret, ne trebate se mučiti da je dostignete. Uključite se što prije u hod prema novom stvaranju, prihvačajući bezuvjetno Isusa Krista kao Sina Božjeg i vašeg Spasitelja i sjedinite se s Njim. Ako to budte činili, Otac će me poslati k vama, u ime Isusovo i ja ću moći slobodno djelovati u vama i preko vas.

Budite pažljivi i budni! Sjedinite se s onima koji žele napredovati u hodu prema novom stvorenju. Stvarajte male jezgre, male žive stanice Mističnog Tijela Kristova! Nije važno da vas je puno u jednoj jezgri, važno je da ste živi. Možete biti živi samo ako ljubite Boga, ako polažete cijelo vaše biće u ruke Božje, i ako ljubite jedni druge u Bogu. Tada će vaša jezgra biti bogata darovima, bogata istinskim prorocima i učiteljima, autentičnim apostolima ovog vremena.

Budite gorljivi u molitvi! Ne tražim od vas da recitirate neke formule, nego da budete neprestano usmjereni prema Bogu u svemu što činite. Neka se vaša misao uzdiže Bogu u svim aktivnostima svakoga dana. Možete uvijek i bez problema moliti ako ste svjesni da je Bog u svakom trenutku uz vas. Ako vjerujete da vas razumije, sluša i promatra s ljubavlju, spreman priteči vam u pomoć u svakoj poteškoći. Ako vjerujete u sve ovo vi ste u molitvi.

Budite jaki jer Boga vam je darovao svoju snagu, i ona je u stanju pobijediti svaku zapreku. Budite svjesni života koji je u vama, koji je dar Božji koji poništava smrt. Tada ćete imati snagu proroka, svetih, mučenika i svih onih koji su vijekovima služili Bogu te su ostavili iza sebe sjećanje i miris na ljubav Božju.

Blagoslivljam vas i štitim neizmjernom ljubavlju, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.


[1] Usp. Mt 7, 13-14