„Bit ćeš sretan i uživat ćeš svako dobro“ (Ps 128,2)

Predragi čitatelji,

Poruka od ovog mjeseca poziva nas da se radujemo Božjim darovima i da budemo sretni. Naprotiv, prečesto se događa da dopuštamo da nas pritišću životne poteškoće, sve do točke da izgubimo svaku nadu i zaboravimo na radost Uskrslog Krista. Znamo naprotiv, da smo djeca Božja i da nam u Bogu ništa ne nedostaje za dostojanstven život. „Vaša sreća je najveća molitva koju možete uzdići Bogu“, govori nam Duh Sveti u poruci. Vjerujem da svi želimo biti sretni, i da smo isto tako svjesni da to možemo biti samo u Bogu.

Želim vam da možete iskusiti puninu života u Bogu, njegovu sreću i njegov mir. Blagoslivljam vas i prikazujem se Gospodinu za svakoga od vas.

Poruka Duha Svetoga od 5. svibnja 2012.

 

„Blagoslivljam i pozdravljam svakoga od vas! Govorio sam vam o trenutku zaćeća i što se događa s vašim početnim odabirom. Govorio sam vam također i o smrti te kako vam ona otvara vrata dimenziji čistoga duha [1]. Danas vam želim govoriti o tome što vam se događa u trenutku rođenja, kada uđete u stvarnost života na Zemlji, sve do smrti, kada napuštate ovu stvarnost. U ovom vremenskom razdoblju događa vam se nešto prekrasno, a to je zemaljski život. Da, unatoč kušnjama i poteškoćama s kojima se svakodnevno susrećete, život svakoga od vas na Zemlji je dragocijen i nezamjenjiv u planovima Božjim. Želim vam pomoći razumjeti ono što vam je Bog darovao, a što vas čini djecom Božjom u ovom svijetu pa i u svemiru.

Prvi dar koji vam je Bog dao za život na Zemlji je vaše tijelo, bez kojega biste bili nevidljivi. Ono nije manje važno u odnosu na duh i na dušu [2], naprotiv. Tijelo je izvrsno sredstvo preko kojega se vaš duh i duša izražavaju prema vani. Ja djelujem u vašem duhu u onoj mjeri koliko ste otvoreni prema meni. U mom djelovanju se očituje snaga Presvetog Trojstva. Tako vas neprestano vodim prema Kristu, kako bi vas on doveo k Ocu. Moji poticaji neprestano prolaze od duha prema duši i od nje prema tijelu. Tijelo je dakle temelj po kojemu postaje konkretno i vidljivo sve što prolazi kroz duh i dušu i trasformira se u riječi i djela svaki unutarnji poticaj.

Stoga je tijelo svakoga od vas originalno, jednako kao što su i duh i duša, i jasno je da je tako. Doista, tijelo sadrži u sebi duh i dušu, i čuva ih tijekom cijelog vašeg zemaljskog života. Ako ste se u trenutku zaćeća odlučili biti vjerni Bogu, potpuno prihvaćajući vaše poslanje koje vam je povjereno na Zemlji, duh i duša postaju snažni. Stoga primate i tijelo koje je prikladno za primanje takve snage i za suočavanje sa svim onim što vas očekuje. U trenutku vašeg rođenja, sve je spremno za vaš život i poslanje.

Tijekom trudnoće, ja savršeno vodim formiranje tijela: prenosim vašem duhu nužne poticaje za sve biološke procese te ih duh prenosi duši. Ona ih prerađuje svojom inteligencijom i aktivira stanice, koje se formiraju prema savršenom i predodređenom redu, što vrijedi za svakoga pojedinačno, uzimajući u obzir svačiju originalnost. Od prvog trenutka i cijelim tijekom zemaljskog života, ja ću nastavljati trajno prenositi duhu nužne poticaje kako bi održavalo tijelo zdravim i vitalnim; duh ih prenosi duši i ona se brine da ih prenese mozgu, koji je vaše nadzorno središte. Vaše će tijelo savršeno funkcionirati. Što ste više sjedinjeni s Bogom, poštivajući Njegove zakone, moji će poticji biti bistriji i snažniji; bit ćete zdravi i skladni.

Ako ste odlučili dati Bogu cijelo vaše biće, bit ćete vođeni u svemu. Znat ćete iznutra što je dobro a što zlo za vaš duh, dušu i tijelo. Naučit ćete upoznati vašu originalnost i poštivati je onako kako je Bog poštiva. Nažalost originalnost pojedinca je skoro uvijek negirana na Zemlji, upravo polazeći od tijela. Trenutačna moda, nameće vam da se pojavljujete na određeni način, da se oblačite po nekim tendencijama, da se hranite na način koji je često opasan za vaše zdravlje. Što je moda i od koga vam je nametnuta? Moda je niz modela ponašanja, koji su studirani i predlagani od kolektivnog duha koji vas dominira, duha svijeta. Ona izražava orijentaciju i izbore većine ljudi na Zemlji, koji su daleko od pravoga Boga. Kolektivni duh svijeta dominira preko sistema i hijerarhija koji djeluju u svim područjima, a koji vode čovječanstvo da misli i da se vlada po predodređenim šemama. Sve ovo dopušta manipulaciju savjestima i kontrolu nad svim i nad svima. Iza duha svijeta, djeluju sile zla, s ciljem uništavanja svega što je Bog stvorio, a prije svega čovjeka. Razmislite dobro o ovome i ne dopustite da vas povlače misli koje nisu vaše i koje vam oduzimaju vaš identitet, koji je dragocijeno dobro i koji vas čini savršenim bićima, potpunim i neponovljivim. Ne mojte postati karikature vas samih!

Naravno, pitat ćete se odakle dolaze bolesti i deformacije, ako je tijelo stvoreno u savršenom skladu. Dakle, uvjete života na Zemlji uvjetuje posljedica istočnog grijeha, učinjenog od strane vaših praroditelja, i ne samo to. Pobuna protiv Boga se uistinu neprestano ponavlja u vašem čovječanstvu i za mnoge od vas se obnavlja savez s Luciferom. Niste bolji od vaših otaca! Unatoč dolasku Isusa Krista, neposlušnost prema Bogu karakterizira većinu ljudi na Zemlji i hrani duh svijeta, koji se suprotstavlja Bogu.

Čini se da Isusova žrtva nije ničemu koristila? Sasvim suprotno! Tko je prihvatio Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja, tko je vjerovao u njega i prikazao mu se, ima u sebi snagu za pobjedu nad zlom i raspadljivošću svijeta. Posjeduje puninu Božjeg života, koji nam je Krist darovao. Ipak, Isus nastavlja djelo otkupljenja, preko svog naroda. Žrtva na križu se nastavlja sve do kraja vremena u njegovu Mističnu Tijelu. Stoga, Bog Otac dopušta da njegova djeca upoznaju patnju, onako kako je upoznao i njegov Sin, kako bi ova patnja postala spasiteljska za mnoge i pripremila čovječanstvo za uskrsnuće koje će doći na kraju vremena. Onda, oni koji budu živjeli za Krista i s njim budu trpjeli, ući će u novo stvaranje, u kojemu neće više biti patnje, boli i smrti [3]. Sve do tada ostaje neprestana borba između dobra i zla, koja vam zadaje mnogo boli. Ona ne može nestati sve dok vaše čovječanstvo ostaje podijeljeno između Boga i Lucifera i ne izabere bezuvjetno Isusa Krista.

Onima koji vjeruju u Isusa a trpe u tijelu kažem: budite jaki! Budite svjesni da niti jedna kap vaše patnje neće biti zaboravljena u očima Božjim. Smatrajte se blaženima jer osim što vjerujete u Krista vi ste i dionici njegove patnje i živite u zajedništvu s njim sve do kraja. Isusovo Srce je blizu onima koji trpe za njega i neprestano za njih zagovara. Otac nježno ljubi svako dijete koje na Zemlji prolazi bolnim putem svoga Krista. Ja darujem moju snagu onima koji trpe za Kraljevstvo Božje. Pisano je da se u vašoj slabosti očituje snaga Božja [4], a to vrijedi i za bolest. Tko god trpi za Gospodina, neće nikada iskusiti gorčinu, jer On vas uvijek podupire. Hrabro dakle, djeco tako ljubljena! Obećavam vam da će se vaša patnja pretvoriti u beskrajnu radost.

Bog dakle dopušta spasiteljsku patnju, ali samo u nekim slučajevima, u kojima je osoba prihvatila nositi svoj križ još od trenutka zaćeća. Sjetite se patnji nekih svetaca na Zemlji, koji su otvorili put narodu također i fizičkim patnjama. Još više se sjetite Isusa koji vas je spasio ne samo snagom svoga duha, nego i svojim tijelom. On se žrtvuje na svakom oltaru, da bi vas hranio svojim tijelom i krvlju po Euharistiji.

Osim slučajeva u kojima je Bog dopustio patnju, djeca Božja su pošteđena u njihovoj duhovnoj i fizičkoj cjelovitosti. Moje djelovanje u vašem duhu, doista udaljuje zlo u svim njegovim oblicima. Moja zaštita se širi na dušu i tijelo. Kada se potpuno povjerite Bogu, prikazujući mu život, ja vam neprestano prenosim Božansku snagu, jer ste vjerna djeca Božja koja sudjeluju u životu njihova Stvoritelja. Stvoriteljska, otkupiteljska i posvetiteljska snaga Presvetog Trojstva obuhvaća cijelo vaše biće preko mog neprestanog djelovanja u vama i oko vas.

Trebate biti uvijek svjesni moga djelovanja i aktivno u njemu sudjelovati. Kako? Po vjeri. Po vjeri spoznajete ono što Bog čini u vama i za vas, i tako postajete suradnici Božji. Na taj način oslobađate duh i dušu od strahova i sve više se otvarate mome djelovanju i u stanju ste razumjeti što trebate činiti u svakoj situaciji. Bez vjere ne možete ništa razlikovati od onoga što vam se događa i u poteškoćama se hvatate za nešto vanjsko. Naprotiv, rješenje vaših problema je u Božjem životu koji djeluje u vama i savršeno je u stanju suočiti se sa svim poteškoćama. Bog vam daruje inteligenciju i jača je kako biste živjeli na ovoj Zemlji u dostojanstvu djece Božje, unatoč zapreka koje vam zlo postavlja. Bog ih nadvladava u vašoj nutrini? Njegova snaga je beskrajna.

Tijelo je dio vašeg bića koje je u kontaktu s vanjskim svijetom. Zahvaljujući tijelu, možete izlijevati ljubav i snagu Božju na prostor koji vas okružuje, izražavajući svakom stvorenju život koji je u vama. Zauzvrat tijelo preuzima sve podražaje iz stvarnosti koja ga okružuje i prenosi ih duhu, preko duše. Ako se radi o negativnim podražajima, moja akcija u vama neutralizira zlo i vaš duh odbacuje negativnost. Naprotiv, ako su pozitivni, moja akcija pomaže vašem duhu da se raduje poradi Božje dobrote. Na taj način preko tijela, vi uživate u Božjim darovima.Vaše oči mogu vidjeti čudesna stvorenja, uši slušati zvukove koji su vam dragi, ruke doticati ono što vas okružuje itd.

Puno puta i na različite načine ljudsko tijelo je prezirano na Zemlji. Prezirano je kada se smatra ružnim i grešnim, kako ga nažalost vide i mnogi kršćani. Isto tako kada je pobožanstvenjeno i promatrano kao objekt užitka, kao što se gleda na žensko tijelo. Sjetite se da je vaše tijelo dragocijeno u očima Božjim, ono je tabernakul Njegove žive prisutnosti. Stoga se o njemu treba brinuti na pravi način, bez krajnosti u pretjeranom užitku ili u odricanju. Treba biti poštivano u njegovoj svetosti. Da, djelo Božje je sveto i čovjek je njegovo najuzvišenije djelo. Jao onome tko prezire svoje tijelo ili tijelo drugih. Jao onima koji prouzrokuju fizičke patnje bližnjemu! Jao onima koji ubijaju život u tijelu koji je svet i nepovrediv, jer ne pripada vama odluka o trajanju ljudskog života. On je dar Božji; pozvani ste da ga čuvate i učinite plodnim, Božjom pomoću.

Vaše biće sastavljeno od duha, duše i tijela, stvoreno je da uživa u blagodatima koje Bog daruje. Ovo nema nikakve veze sa sebičnim uživanjem koje mnogi od vas traže. Uživanje u Božjim darovima znači ući u svijest Njegove beskrajne dobrote i neprestano mu zahvaljivati za sve ono što vam daruje, kroz vašu radost.

Da, djeco. Bogu je neizmjerno mila vaša radost i želi da budete sretni. Vaša sreća je najveća molitva koju možete uzdići Bogu. Napustite one žalosne slike koje ste stvorili o Bogu koji je strog i nemilosrdan, koji uživa u vašoj patnji! Bog nije takav: u njemu nema ni sjene žalosti, nego najčistije svjetlo, radost, mir i sreća. Bog nije strog nego je pravedan. Njegova pravednost vas korigira kada se izlažete opasnosti, poradi vaših pogrešnih stavova. Njegova pravednost je samo jedan vid ljubavi koju ima prema vama.

Kako može jedan Otac koji ljubi a koji je Bog, želiti nesreću svojoj djeci? Budite dakle sretni jer sve ono što je Bog stvorio, stvorio je za vas. Uživajte u materijalnim dobrima bez imalo navezanosti na njih jer navezanost vas čini nesretnima.Vaše srce treba tražiti Boga iznad svega i on će vam sve dati, jer će vam darovati Njegov život od kojeg ovisi svako dobro.

Uživajte u najdražim osjećajima i prijateljstvima, ali ne ovisite o drugima. Ako ostajete sjedinjeni s Bogom, on će vas međusobno sjedinjavati. Tada će između dvoje supružnika, između prijatelja i braće poteći ljubav Božja koja nije sebična, ne posjeduje nikoga, nije zapreka za slobodu drugih, promovira dobro u svima i nije posjedovana od nikoga.

Uživajte u vašim duhovnim dobrima, vašim krepostima i svakom Božjem daru koji obogaćuje vaš duh. To ne znači da se trebate zadovoljavati vama samima na nezreo način, ni uzoholiti se, a još manje staviti se iznad drugih. Naprotiv to znači, radovati se zbog ljepote koju je Bog stavio u vas te biti spremni darovati drugima plod vaše svetosti. Svatko od vas je pozvan na svetost i posjeduje darove koje nitko drugi ne posjeduje. Nažalost bili ste odgajani da ne vidite vaše unutarnje darove, čak što više da ih se bojite. Bila vam je usađena lažna poniznost što je negacija vas samih i bogatstva koje nosite u sebi. U suprotnom, Bog vas ne poziva da sakrijete vaše talente, nego vas poziva da budete spremni umnožiti ih. Stoga uživajte u blagodatima vašeg duha, kako bi se oni umnožili u korist čitavog čovječanstva. Sav svemir čeka da procvjetate kao cvjetovi u punini života.

Radujte se poradi rada vaših ruku bez obzira koliko ponižavajući on može biti. Bog ne gleda onako kako gledaju ljudi [5]; najponižavajući i najskriveniji posao, može biti važan u Božjim očima, više nego posao takozvanih velikana Zemlje. Ako je posao prikazan Bogu s ljubavlju, on je svet. U njemu sudjelujete u Stvoriteljevom djelu. On je neprestano u akciji kako bi podržao život u svemiru i očekuje od vas da živite na Njegovu sliku i priliku. Ne budite lijeni i ne prezirite nijedan posao! Isus je također radio u Josipovoj trgovini, Njegove svete ruke nisu odbile služiti bližnjem kroz posao. Ruke svetaca nisu nezaposlene, to su ruke onih koji su puno radili.

Danas je Zemlja uznemirena poradi nedostatka posla koji stvara materijalno i duhovno siromaštvo. Ja vam kažem, da posao nedostaje jer se traži samo poradi novca; on je promatran kao surova obaveza, a ne kao radost, prisila a ne služba. Govorim vama koji vjerujete: Radite radosno i s ljubavlju, radite s ozbiljnošću i odgovornošću. Prikažite Bogu svaku vašu poteškoću, Njemu na slavu i na dobro braće i posao vam neće nedostajati. Preobrazite se na sliku vašeg Stvoritelja koji neprestano stvara i obnavlja, bez imalo umora i nedostatka u svom djelu.

Radujte se u svakoj stvari, zahvaljujte neprestano Gospodaru svemira, i prikažite njemu vaš život. Tako će se ispuniti za vas ono što je pisano: „ Živjet ćeš od rada tvojih ruku, bit ćeš sretan i uživat ćeš svako dobro“ [6].

Uvijek sam s vama, i blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Odnosi se na poruke iz prva tri mjeseca 2012, objavljenih na ovoj stranici, u kojima je Duh Sveti govorio o odabiru u trenutku zaćeća i o smrti.

[2] Više sam govorila o duhu, duši i tijelu u 13 poglavlju knjige „ Preko velike barijere“ izdanje Luci dell’Esodo 2008

[3] Usp. Otkr. 22, 3-5

[4] Usp. 2 Kor. 12,10

[5] Usp. 1 Sam 16.7

[6] Usp. Ps 128,2