Svjetlost života

Predragi čitatelji,

Duh Sveti u poruci koja slijedi, nastavlja govoriti o trenutku našeg stvaranja. Potcrtava još jednom važnost našeg izbora, kako u trenutku zaćeća, tako i tijekom našeg  zemaljskog života. Govori nam i o zakonima koji reguliraju stvaranje i sam naš život.

Iz poruke izranja sva veličina Božje ljubavi, njegove dobrote i plemenitosti. Stvaralačka snaga Presvetog Trojstva poziva nas na život i podržava nas u svakom trenutku našeg zemaljskog života, i ne samo: uvodi nas u vječnost, obuzimajući nas svojim svjetlom. Ostaje na nama da zadržimo živi odnos s Bogom, po vjeri, kako bismo živjeli u skladu s njegovim zakonima. Tako postajemo prava djeca Božja.

Želim vam da otkrijete život Božji u vama, da dopustite da vas ispuni njegova svjetlost, kako bi svatko bio ispunjen Božanskom snagom koja stvara i ostvaruje sve i čini nas svjedocima njegove veličine. Tako ćemo svi zajedno  postati istinski Božji narod, kraljevski i svećenički, narod kakvog Bog želi.

Pozdravljam vas i blagoslivaljam u Kristu.

Poruka Duha Svetoga  od 29. veljače 2012.

„Pozdravljam vas i blagoslivljam. Želim nastaviti s vama razgovor o ljudskom životu koji je od velike važnosti za svakoga od vas.[1]

Objasnio  sam vam da vaše postojanje ima izvor u velikom titranju života, koje Bog utiskuje u vas u trenutku kada vas stvara. U ovom titranju sadržana je Božanska stvaralačka snaga Presvetog Trojstva. To je osnovni poticaj koji daje početak postojanju svakog živog bića; kao takav obuhvaća u sebi djelovanje sve Tri božanske Osobe. Od tog trenutka, počinju djelovati u vama tri velika svemirska zakona: zakon SVJETLOSTI, ZVUKA ili TITRAJA i TOPLINE. To su ujedno duhovni i prirodni zakoni i oni podržavaju cjelokupno stvorenje.[2]

Titranje života ne iscrpljuje svoje djelovanje u trenutku stvaranja, nego se obnavlja u svakom životnom trenutku; nužno je dakle, da bude neprestano hranjeno, jer nijedno živo biće ne može biti bez njega. Tako nakon prvog poticaja, koji je sličan električnom udaru koji daje porijeklo biću, životno titranje se neprestano obnavlja, po specifičnom djelovanju svake od Tri božanske Osobe.

Sin Božji, Isus Krist, druga Osoba Presvetog Trojstva stalno zadržava jačinu životnog titranja. Isus, Riječ Božja, svojom Riječju koja ispunja svemir, neprestano utiskuje u svako stvoreno biće TITRANJE svoje ljubavi. Kristova ljubav preporađa, jer otkupljuje, i pobjeđuje zlo u stvorenjima; podržava svako živo biće, anđele, ljude i sva stvorenja. Titranje koje zrači iz Sina Božjeg i koje biva preneseno na cjelokupno stvorenje najuzvišeniji je izražaj Očeve ljubavi, jer Sin titra u jedinstvu sa Ocem u Duhu Svetom. Kada Isus ne bi više prenosio svoju ljubav na svemir, on bi prestao postojati.

Isusova ljubav titra u svakoj točki svemira i dolazi do svakog živog bića; sadrži u sebi svu neophodnu snagu kako bi hranila duh, dušu i tijelo ljudskog bića. Njegova jačina je srazmjerna strukturi svakog čovjeka ponaosob, ali također i sa odgovorom u trenutku stvaranja  kao i životnim izborima. Što znači da čovjek koji izrekne svoj čvrsti da Bogu, u trenutku stvaranja, prihvaća Isusa Krista i ostaje mu vjeran, prima titranje velike jačine, koje će ga podržavati u izvršavanju njegova poslanja. U suprotnom, čovjek koji ne prihvaća ni Boga ni Isusa Krista, prima puno slabije titranje; ne stoga što ga Bog kažnjava, nego stoga što će njegov duh biti zatvoreniji i poradi toga nesposoban primiti snažnije titranje. Bit će kao mala posuda koja se može raspuknuti ako je prepuna.

Bog poštiva vašu slobodu. Ipak, znajte da korištenje slobode ima svoju cijenu, i trebate biti svjesni posljedica svakog vašeg izbora. Često, naprotiv, pogrešno izabirete, stoga što želite biti slobodni i neovisni od Boga; zatim snosite posljedice i mrmljate protiv Boga, kao da je On kriv za vaše izbore, ali znate dobro da nije tako. Stoga ne budite licemjeri i preuzmite odgovornost za vaše izbore i posljedice koje od njih dolaze, inače ćete ostati nezreli i neodlučni.

U titranje života uključena je i TOPLINA koja izvire iz mene, Duha Svetoga, Treće Božanske Osobe. Toplina je elemenat koji pomaže da procvjeta život i da se ne prekida. Znate dobro da bi bez sunčeve topline prestao život na Zemlji. Isto se događa i u vašem duhu, duši i tijelu: bez moje topline, koja prenosi ljubav, inteligenciju i snagu, bili biste kao marionete bez duše. Moja toplina vas zahvaća i vodi svaki biološki proces vašeg bića, od samog početka. Hrani vašu inteligenciju i usmjerava vas prema Bogu, otvara vas prema spoznaji tajne života kakva je u Bogu i štiti vas od zla.

Isto tako i toplina koju od mene primate, srazmjerna je vašim izborima, bilo u trenutku stvaranja, bilo tijekom zemaljskog života. Što ste više u jedinstvu s Kristom, više ja mogu djelovati u vama, jer moje djelovanje nikada nije odvojeno od djelovanja Sina Božjeg. Stoga kada prikažete vaš život Isusu Kristu po Srcu Bezgrešne Majke, dopuštate mi da potpuno djelujem u vama i ja vas neprestano usmjeravam prema Kristu da vas On ispuni svojom ljubavlju. Zauzvrat, Isus me stalno  šalje vama i zajedno prikazujemo vaš život Ocu, da vam on dadne svoje svjetlo.

Želim se posebno zaustaviti na SVJETLOSTI života koja zrači iz Oca. Ona je njegov pečat, utisnut u svakoga od vas koji vas prati u zemaljskom životu i u vječnosti. Svjetlost Očeva utisnuta je u vas isto tako u trenutku stvaranja, po velikom titraju života i srazmjerna je vašim izborima. Ako ste izabrali Boga imat ćete više svjetla, u suprotnom ćete imati manje. Što je svjetlost? To je inteligencija, svijest da ste djeca Božja; to je istina i svetost, to je zapažanje slike Božje koja je u vama. Isto tako je i duhovna snaga koja vam pomaže da nadiđete sile zla i pomaže vam da pobjeđujete u kušnjama; to je radost i mir.

Svjetlost o kojoj vam govorim također je i fizička stvarnost, prisutna u svemiru i od nje je sačinjena velika barijera na nebu.[3] Da, velika barijera nije ništa drugo doli neizmjerni pojas svjetlosti ogromne snage. Prelaze je samo čisti duhovi i duše pokojnih. Naprotiv, mračne sile zla je ne mogu prijeći, kao ni stvorenja, osim iznimno,  ako im Bog dopusti, kao što je slučaj sa ljudima iz svemira vjernima Bogu.

Odmah nakon primanja prvog velikog titraja koji vas poziva na život, svjetlost počinje djelovati u vašem duhu. Njezino je djelovanje neophodno, jer ste pozvani na odluku, već u trenutku stvaranja, da li služiti ili ne Bogu; stoga vam je darovana svjetlost već od prvog momenta, kako bi se otvorila vaša inteligencija, da biste mogli izabrati. Nakon vašeg izbora, Bog vas stavlja u stvarnost u kojoj ćete živjeti. Stoga trebate proći preko velike barijere: tako se iz dimenzije čistoga duha spuštate u materijalnu dimenziju, gdje započinje faza života u tijelu, na zemlji ili drugdje… „ Tijelo si mi pripravio“… pisano je, i tako je.

Ne trudite se sada racionalno razumjeti, da li Bog stvara prije duh ili tijelo, jer nećete uspjeti. Ne gubite se u vašim nepronicljivim filozofiranjima, jer misao Božja nema nikakve  veze sa vašom. Bog ima moć da može misliti i stvarati u istom trenutku, što god želi. Bog dok misli stvara, u njemu ne postoje određene šeme,[4] njegova misao je slobodna.

Prolazak preko velike barijere veliki je prolazak u svjetlosti, jer cijelo vaše biće biva obasjano. Tako vam Bog jasno pokazuje što ste izabrali u trenutku stvaranja, što vas očekuje u životu kao posljedica vašeg početnog izbora, i pokazuje vam jasno Kristov put, jedini  put koji može ispraviti vaše pogrešne izbore, i koji će vam jednog dana pomoći da se vratite u puninu života duhovne dimenzije. S Božje strane to je dodatna pomoć, koja je darovana svima bez izuzetaka, jednako onima koji su izabrali Boga kao i onima koji su ga odbacili.

Isti prolazak u svjetlosti, očekuje vas na kraju zemaljskog života, jer duše pokojnih prelaze veliku barijeru, kako bi ušli u dimenziju čistog duha. Tako, kao što vam na početku biva pokazano što vas očekuje, tako vam na kraju biva pokazano što ste činili. Također i ovo je jako važno, jer na taj način, Bog daje svakome mogućnost da preispita svoje ponašanje i da potpuno prihvati spasenje koje mu Isus Krist nudi. Isto tako i oni koji su za života odbacili Boga i djelovali su suprotno od njegovih zakona, imaju mogućnost da se pokaju. Svjetlosna barijera, otkriva sve što je skriveno i pokazuje svakoga kakav je uistinu pred Bogom; ovdje više ne pomažu diskusije niti opravdavanja, jer vas svjetlost Božja pokazuje onakvima kakvi uistinu jeste, isto tako pokazuje što ste činili tijekom života.

Tako vam milosrđe Božje dolazi u susret i priprema vas za ono što vas očekuje u dimenziji duha, u raju ili u čistilištu, i na sve moguće načine vam pomaže da izmaknete paklu; i ovdje sve ovisi o vašem izboru i o posebnom sudu koji vas očekuje. O svemu tome ću vam poslije govoriti, jer na ovom području je velika zbrka, čak i među kršćanima. Za sada je dovoljno da dobro shvatite ovo: sa smrću se završava samo jedna životna faza, ona tjelesna, i otvara se nova u dimenziji duha, tj. dimenzija vječnosti.

Dok živite u tijelu, ako vjerujete u Boga i u Isusa Krista, i ako napredujete u hodu u vjeri, svjetlo koje ste primili od Boga i koje je pohranjeno u vama, može se povećati. Doista svjetlost je direktno srazmjerna vjeri. Što više vjerujete više ćete biti obasjani svjetlošću. Kao posljedica toga i titranje Isusove ljubavi se povećava, kao i toplina Duha Svetoga. Sve ovisi kao i uvijek o vašoj vjeri.

Zakoni svjetlosti, titraja i topline u vas su dakle utisnuti već od trenutka zaćeća. Vaša vjera i iskreno prianjanje uz Krista, po prikazanju života njemu, određuju njihove učinke ne samo na prirodnoj razini, nego i na duhovnoj: tada svjetlost postaje mudrost i inteligencija, titraj riječ i djelovanje, toplina ljubav i svetost. Na taj način raste vjera, nada i ljubav, te je vaš duh neprestano hranjen, duša ojačana i tijelo zdravo i skladno. Tako postajete prava djeca Božja.

Sve ovo vam možda izgleda kao neka utopija, daleka od tužne stvarnosti Zemlje? Kažem vam da nije tako. Iako se čini da zlo prevladava na vašoj planeti, Božje djelovanje je neprestano i tiho u vašem duhu. Ako darujete život Isusu, po Srcu Bezgrešne Majke, povjeravajući njemu cijelo vaše biće, On će činiti da zakoni života budu djelotvorni u vama, bez obzira koliko vi to mogli razumjeti. Nije vaš zadatak da ove zakone učinite djelotvornima, ne biste bili ni sposobni za to. Vaše je samo da otvorite vrata Isusu, kako bi on mogao izvršti svoje djelo u vama zajedno sa mnom, Duhom Svetim. Tada ćete biti zaštićeni i potpomognuti u svemu i već sada ćete  moći iskusiti pripadnost jednoj novoj dimenziji, onoj duhovnoj, koja vas očekuje na kraju zemaljskog života

Nećete moći riješiti vaše duhovne i tjelesne probleme sve dok se potpuno ne predate Bogu! Samo tako možete poraziti zlo koje pokušava na sve moguće načine izmijeniti u vama sklad Božanskih zakona. Kada Bog bude Gospodar vašeg života, tada ćete i vi moći nadvladati protivne sile i kraljevati sa Kristom, već ovdje na Zemlji, uzdižući Njemu sve ono što vam pripada i što vas okružuje. Ne zaboravite da ste kraljevski i svećenićki narod, jer sjedinjeni sa Kristom, sudjelujete u punini u Božjoj slavi, slavi koju je On namjenio svojoj djeci.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“


[1] U poruci pod naslovom „Stvorio si me tako čudesno“ objavljenoj na ovoj stranici, Duh Sveti, govorio je o stvaranju čovjeka i o izboru na koji je pozvan u tom trenutku.

[2] Više sam govorila o ova tri zakona u knjizi „ Preko velike barijere“ u 12 poglavlju

[3] Usp. „ Preko velike barijere“ 12 i 15 poglavlje

[4] Više sam govorila  o Božjoj misli i njegovim povlasticama u knjizi „ Ispisati povijest- Svezak I , U Božjoj misli“