Staro je prošlo (2 Kor 5,17)

Dragi čitatelji,

Kao što vam je poznato, Isus nas je vodio preko svojih poruka, počevši od rujna 2010. Zaključio je jedan ciklus porukom od 23. rujna 2011, pod naslovom: “Poslat ću vam Branitelja, Duha istine[1], u kojoj je između ostalog obećao da će nas Duh Sveti voditi na poseban način. Porukom koja slijedi, Duh Sveti započinje nas poučavati, kao što nam je Isus obećao.

Što to znači? Isus se povlači od svog naroda? Ne, baš naprotiv! To znači da će Isus djelovati u sili Duha Svetoga i zajedno sa Duhom Svetim povest će čovječanstvo k Ocu. Isus će izraziti svoju snagu Gospodara svemira, koji živi u slavi Očevoj, kamo želi povesti i čovječanstvo koje ga želi slijediti. Započinje hod koji će povuči čovječanstvo na jednu višu razinu. Ovo je jako lijepo izraženo u odlomku iz Evanđelja po Luki,[2] koji citira proroka Izaiju:

„Duh Gospodnji na meni je,

jer me pomazao

poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima,

da navijestim oslobođenje zarobljenicima i

vraćanje vida slijepcima,

da oslobodim potlaćene,

da proglasim godinu milosti Gospodnje.“

 Kako će Isus sve to ostvariti? U sili Duha Svetoga ozdravit će pokvareni duh čovječanstva, ojačat će ga, te će ono samo odbaciti od sebe pokvarenost i uskrsnuti. Gospodin će to moći učiniti u snazi Duha Svetoga, samo u duhu ljudi koji dopuste da ih on preobrazi i uzdigne. Kao što je Isus  uskrsnuo iz groba u snazi Duha Svetoga, tako će u istoj snazi biti dana mogućnost čovječanstvu da iziđe iz pokvarenosti. U poruci koja slijedi, Duh Sveti nas vodi Isusu Kristu, Gospodaru svemira, i zajedno sa Isusom, k Ocu. Pojašnjava nam koji stav trebamo zauzeti da bi bili zahvaćeni u svemoguće djelovanje Presvetog Trojstva. Duh Sveti nam garantira plod toga uzdignuća: „Uvjeravam vas da, kada bi se cijelo čovječanstvo sa Zemlje pokajalo i prihvatilo Isusa Krista prikazujući se potpuno njemu, moglo bi brzo premostiti  fizičku i duhovnu distancu koja je dijeli od čovječanstava vjernih Bogu“.

Duh Sveti, zajedno sa Isusom Kristom, poučit će nas u intimi naše duše i potvrdit će nas u istini. Dat će svim ljudima veliku priliku da ga upoznaju; oslobodit će čovječanstvo od pritiska duha zla, od zastranjenja, zbrke i zavodljivosti koje se šire Zemljom kao i drugim dijelovima svemira.

U poruci od 8. rujna 2011[3], Isus zaključuje riječima: „Bog je spreman. Spremna su isto tako i sredstva koja je on izabrao da vam pomognu; sada je red na svakome od vas“.

Predragi čitatelji, dopustite mi da vam postavim neka pitanja, koja sam postavila i samoj sebi.

Jeste li spremni za:

  • Razumjeti i živjeti ovaj Božji program?
  • Širiti ga i svjedočiti?
  • Formirati jezgre koje sačinjavaju osobe koje su spremne zauzvrat živjeti i svjedočiti ovaj program?

Čovječanstvo će se započeti uzdizati zahvaljujući i svakome od vas i vaše će oči objavljivati veliku nadu u ostvarenje Božjih obećanja. Izdavačka kuća „Luci dell’Esodo“,bit će vam na raspolaganju, ako želite prionuti uz ovaj program, odgovarajući na vaša pitanja i prateći vas molitvom.

Neka vas Gospodin blagoslovi i prati.

Poruka Duha Svetoga od 6. studenog 2011.

Pozdravljam vas predraga djeco! Pozdravljam vas koji vjerujete u Trojedinog Boga, koji ste prihvatili Isusa Krista i ljubite ga. Vi ste djeca Božja, rođena u Duhu koja nisu više podložna vlasti tijela i materije. Pozdravljam i one koji ne vjeruju ili im je teško povjerovati; i vi ste djeca Božja, ali trebate to još otkriti i shvatiti kako bi ste bili sretni. Pozdravljam i blagoslivljam cijelo čovječanstvo Zemlje, koja se nalazi u velikim nevoljama, ali koje je pozvano da uskrsne u Kristu, te da bude preobraženo i uđe u novo stvaranje.

Dolazim vama jer me Otac šalje, u ime Isusovo, izvršiti ono što mi pripada: poučiti vas, obraniti i štiti život u vama, onaj život koji komuniciram svem svemiru. Dolazim vam govoriti o Bogu i o Božjim stvarima, o Isusu i njegovoj ljubavi, kako biste pronašli put koji vodi k Isusu i po njemu upoznali Oca. Ako budete poučljivi mojim riječima i stavite ih u praksu, napravit ćete velike korake u duhovnom životu i ja ću vas pratiti prema potpunom razumijevanju svega onoga što vam je potrebno da postanete nova stvorenja. Ne bojte se i slijedite me, dopustite da vas povedem u dubine Božje.

Započinjem moj dijalog s vama, polazeći od centralne točke, a to je: BOG JE ŽIVOT; Sve što postoji od njega je stvoreno, i može opstati samo ako ostane u Bogu. Tko prihvati ovu istinu, živi u svijesti i slobodi djeteta Božjeg. Tko je odbaci, ne živi autentičnim životom i završava u neznanju i ropstvu.

Bog je Trojedini: Otac, Sin i Duh Sveti djeluju u skladu u njihovoj originalnosti. Svaka od Tri Osobe ima specifično djelovanje,  koje ipak teče u zajedničkoj akciji koja je puno šira, neraskidiva i uzvišena, akcija Presvetog Trojstva. Na taj način, Očevo djelo se usklađuje i kompletira sa onim od Sina i Duha Svetog bez preklapanja i smetnji. Akcija Trojedinog Boga, koja je stvaralačka, otkupiteljska i posvećujuća, najveća je snaga u svemiru, iz koje proizlazi djelotvornost svih duhovnih i fizičkih zakona koji upravljaju stvorenjem.

Život svakoga od vas ukorijenjen je u ovoj istini: stvoreni ste od Boga[4], i vi ste stvorenja. On vas nije stvorio da bi vas iskoristio, jer njemu ništa nije potrebno: Bog je dovoljan samom sebi. Stvorio vas je iz ljubavi, kako bi vas učinio dionicima  njegova neizmjernog života i njegove slave. Bog nikada ne zadržava ništa za sebe, niti se zatvara u samog sebe, nego pušta da slobodno teče njegova snaga. Protok njegove snage rađa život. Bog je život i stoga stvara; kada ne bi stvarao ne bi bio Bog.

Bog je iznad svakog drugog stvorenja, jer je Stvoritelj; ipak se ne postavlja kao gospodar prema svojim stvorenjima. Nasuprot, on je brižni otac koji s ljubavlju podržava sva živa bića, darujući im ono što im je potrebno. Ne samo to: u stvaranju anđela i ljudi, najuzvišenijih stvorenja, dao im je misao, inteligenciju i spoznaju. Pružio im je mogućnost da oni s njim surađuju, i dao im je jako važnu službu u korist sveg stvorenja. Unatoč tome, Bog ostaje Bog; njegova inteligencija i snaga ostaju mnogo iznad one od drugih živih bića.

Pozvani ste da surađujete s Bogom, ali vi niste kao Bog, naprotiv vi ste ograničena stvorenja. Bog vam je stavio granicu. Strukturalna granica ili granica stvorenja, koju svako živo biće nosi u sebi, od najmanjeg do najvećeg jer je dio njegove vlastite strukture, upravo je ono što jasno razlučuje stvorenje od Stvoritelja. Bog vam nije to dao da bi vas ponizio, nego da bi vas zaštitio i onemogučio da naškodite samima sebi i drugim stvorenjima. Doista, zakoni koji upravljaju svemirom jaki su, nepogrešivi i uzvišeni zakoni; samo Božja inteligencija može razumijeti njihov sadržaj i podesiti njihovu učinkovitost. Samo ljubav Božja može učiniti da zakoni života budu na korist stvorenja, a ne na štetu. Bog postepeno komunicira čovjeku spoznaju ovih zakona. Što je čovjek vjerniji Bogu, više prima inteligenciju od svog Stvoritelja; što je više uzdignut duh stvorenja, Bog mu daje veću spoznaju, kao u slučaju anđela, koji su čisti duhovi.

Bog nije ljubomoran na svoju mudrost, nasuprot rado je dijeli sa svojim prijateljima. Svojoj dobroj i vjernoj djeci, Bog daje moć da razumiju i djeluju po zakonima stvorenja, tako da je njihovo djelovanje podložno Bogu, u skladu s njim i u ljubavi prema svim stvorenjima. U tom slučaju strukturalna granica nije zapreka spoznaji. To je slučaj ljudi sa drugih planeta, koji nisu počinili istočni grijeh[5], a koji su razumjeli i prihvatili da je Bog iznad svih i svega. Stoga ostaju ograničena stvorenja u odnosu na Boga, ali po Božjoj milosti strukturalna granica nije zapreka za ispunjenje njihovog poslanja, stoga što su potpuno vjerni Bogu i slobodni od egoizma. Međutim čovjekova spoznaja ne može nikada nadići onu Božju, jer kao što sam vam rekao, Bog ostaje Bog.

Shvatite da bi krivo korištenje zakona života prouzrokovalo neizmjernu štetu za sve stvoreno; snaga koja izvire iz tih zakona postala bi smrtonosno oružje u rukama onih koji ih ne poznaju, ili još gore onih koji ih žele iskoristiti na vlastitu dobit. Nitko se ne može igrati sa zakonima života. Kada Bog ne bi postavio granicu stvorenjima, svemir bi se izložio velikim opasnostima.

Za vas je nužno shvatiti i prihvatiti to da ste stvorenja. Ako to ne činite, neizbježno skrećete prema egoizmu i egocentrizmu. Lucifer nije prihvatio to da je stvorenje. Želio je biti kao Bog, štoviše, iznad Boga. Nije prihvatio svoju granicu jer nije razumio ljubav Božju, niti ju je prihvatio u sebi. Htio je forsirati red uspostavljen od Stvoritelja, idući preko granice postavljene od Boga i pao je u propast. Odijeljen od Boga, koristio je na zao način spoznaju koju je zadobio kao anđeo, uzrokujući propast mnogih živih bića.

Lucifer je obmanuo dio čovječanstva, i mnoštvo ljudi, između kojih i vaše praroditelje koji su mu povjerovali. Ovi ljudi su dobro znali da su stvorenja, te da ne mogu biti poput Stvoritelja. Ali Lucifer ih je nagovorio da se pobune protiv Boga, uvjerivši ih da bi na taj način poništili zauvijek njihovu granicu i da bi postali kao Bog. Jednako kao i Lucifer,vaši praroditelji nisu prihvatili njihovu granicu stvorenja, prouzrokujući si velike boli kao i svojim potomcima. Svojim lažima, Lucifer je stvorio u ljudima lažnu sliku o Bogu, sliku tiranina koji svoja stvorenja želi učiniti robovima. Doveo je vaše praroditelje do saveza s njim, kako bi zadobili spoznaju koja bi ih učinila jednakima Bogu.

Obmana Luciferova traje sve do danas, jer još uvijek, mnogi od vas ne prihvaćaju da su bili stvoreni i da su ograničena stvorenja. Povjeravaju se sotoni kako bi uklonili svoje granice i postali jaki i pobjednici. Vjeruju da će tako moći vladati svemirom i stvorenjima, te stalno krše zakone života. Štetu koju uzrokuju njihovim ponašanjem, imate pred očima: patnje, bolesti, prirodne i duhovne katastrofe svake vrste, koje vas pogađaju i muče.

Nakon istočnog grijeha, čovječanstvo se je podijelilo: jedan dio je ostao vjeran Bogu a drugi ne. Vaša braća u svemiru koja su ostala vjerna Bogu, potpuno su se predala Bogu, povjerovali su njegovoj ljubavi i dobroti, i na tako divan način napredovali su u spoznaji u svakom pogledu. Njihov stupanj civilizacije je mnogo iznad vašeg, ali oni se nastavljaju držati kao ogranićena stvorenja potrebna pomoći Božje, njegove snage i inteligencije; oni su poučljivi i iskreni, stoga dobivaju od Boga spoznaju stvarnosti koja se neprestano proširuje.

Dio pobunjenog čovječanstva uključujući i vaše, nastavio je tvrdoglavo odbacivati pravoga Boga. Na Zemlji, vaši praroditelji koji su ušli u savez sa Luciferom, klanjali su mu se direktno ili pod prividom lažnih bogova, da bi postigli ono što su jako željeli: spoznaju koja bi ih učinila poput Boga. Jadni ljudi! Prekinuvši odnos sa pravim Bogom, svakako su ostali krhka stvorenja; Luciferova obećanja nisu se ostvarivala, naprotiv: umjesto da postanu kao Bog, vaši su praroditelji završili pod sotonskim jarmom.

Vašem je čovječanstvu bio potreban netko, sposoban raskinuti Luciferov jaram i nanovo pokazati pravi put. Bio je potreban Osloboditelj, sposoban poništiti stari grijeh i nanovo uspostaviti odnos s Bogom; Svjedok koji bi autentično govorio o Božjem životu. Bio vam je potreban Spasitelj. Obećan je vašim očevima, odmah nakon njihova pada. Spasitelj, Isus Krist, Sin Božji, došao je na zemlju. Ovdje se je utjelovio, umro i uskrsnuo, jednom zauvijek za sve ljude u svemiru.

Dolazak Isusa Krista na Zemlju, označio je odlučujući i konačni zaokret u povijesti čovječanstva prisutnog u svem svemiru. Zašto odlučujući:

  • Isus se je očitovao kao jedini PUT koji vodi k pravom Bogu, i izbrisao je krivudave putove Zla, pobrkao je sve demonske strategije kojima je želio zavesti čovjeka;
  • došao je kao ISTINA i otkrio je stvarnost u Bogu i Luciferove laži pokazjući ih ljudima onakvima kakve doista jesu;
  • Predstavio je samoga sebe kao ŽIVOT, poništavajući moć smrti koja je najveći stupanj pokvarenosti, najgorči plod istočnog grijeha. Istina je da smrt još uvijek postoji, ali neće tako biti zauvijek: na kraju vremena, trebat će ustupiti mjesto beskrajnom životu, jer je Isus umro i uskrsnuo, i oduzeo je smrti moć da uništi čovjeka. Čovjek se boji smrti, i iz tog straha proizlaze svi drugi strahovi. Lucifer je znao iskoristiti sebi na korist čovjekov strah od smrti. Najveća ljudska granica je upravo smrt; Lucifer je okrivio Boga za ljudsku smrt i obećao je ljudima da će ih učiniti besmrtnima u zamjenu za njihov savez s njim. Svojom smrću i uskrsnućem, Isus je oduzeo moć smrti, koja vas je mučila. Sada znate da po njemu možete nadići barijeru smrti i da ona nije vječna; ne može dodirnuti vaš duh; dotiče vaše tijelo, sve dok na kraju vremena ne uskrsnete i smrt bude zauvijek poništena.[6]

Isusov dolazak uveo je čovječanstvo u završnu fazu svoje povijesti

Zašto:

  • počevši od Isusa Krista, čovječanstvo se zaputilo prema posljednjim vremenima, što ne znači katastrofe, nego ostvarenje Božjih planova. Kraj vremena je kraj stare stvarnosti i početak nove; to je preobrazba čovječanstva i svega stvorenog, na sliku proslavljenog Krista koji je prošao svaku barijeru, uključujući i barijeru smrti.

Vaša pripadnost Isusu Kristu i iskreno darivanje njemu, garancija su preobraženog života i pobjede nad zlom, te sigurnog hoda prema spoznaji Božjoj i stvarnosti kakva je u Bogu. Isus je otvorio pred svakim novi prostor, korektan kut gledanja, iz kojeg je moguće prepoznati Božje djelovanje i sudjelovati u njemu, ne kao robovi koji izvršavaju naredbe, nego kao sinovi. Prihvaćajući da umre i uskrsne za vas, poravnao je vaš dug pred Ocem, učinio vas je svojom braćom i djecom Božjom. Sada možete stajati pred Bogom licem u lice bez imalo straha, i možete staviti na raspolaganje vaše dostojanstvo i veličinu, za učinkovito vršenje povjerenog vam poslanja, podržavanja života u svemiru zajedno sa Stvoriteljem. Da, vaš život sjedinjen sa Božjim, podržava sveukupno stvorenje, ako ste sposobni uroniti cijelo vaše biće u Boga, prepoznavajući se kao njegova stvorenja. Život svakoga od vas nezamjenjiv je u Stvoriteljevim planovima!

Isus Krist bio je poslušan Ocu sve do smrti. Postavši čovjekom, uzeo je na sebe granicu stvorenja, sve osim grijeha, ponio ga je na križ i pobjedio svojim uskrsnućem.[7]

Svojom žrtvom, Isus je povratio vašu stituaciju, izjednačivši je sa onom od čovječanstava koja su ostala vjerna Bogu od početka. Isto tako i vi, ako prihvatite i ljubite Isusa Krista i iskreno mu darujete vaš život, možete nadići vašu granicu. Možete doći do spoznaje Boga i stvarnosti koja je u njemu i razumjeti zakone Duha koji upravljaju životom. Iako je razlika u spoznaji između vas i braće iz svemira koja su ostala vjerna Bogu jako velika, ipak i vi i oni imate iste mogućnosti, jer ste svi djeca Božja, koja imaju isto dostojanstvo pred Bogom. Potrebno je međutim da prihvatite pripadnost Isusu Kristu i po njemu Ocu u sili Duha Svetoga. Uvjeravam vas da, kada bi se cijelo čovječanstvo sa Zemlje pokajalo, prepoznalo i prihvatilo Isusa Krista, potpuno mu se prikazujući, moglo bi brzo premostiti fizičku i duhovnu distancu, koja je dijeli od čovječanstava vjernih Bogu.

Mnogi od vas se pitaju što trebaju činiti kako bi doista pripadali Isusu Kristu. Odgovaram vam da je potrebno darovati mu potpuno život. Samo prikazanje vašeg života potpuno vas uvodi u život Trojedinog Boga. Pojasniću vam zašto: stoga što vam vaše vlastito darivanje Isusu, dopušta da mu povjerite i vašu granicu stvorenja. Isus je uzima na sebe i uranja je u svoju smrt i uskrsnuće, sjedinjujući vas potpuno sa sobom kako bi uzdigao svoju i vašu žrtvu k Ocu, koji vas prima zajedno sa Isusom i šalje mene k vama. Ja se spuštam posvećujući vašu žrtvu i sjedinjujući vas još više sa Sinom. Tada preko Kristovog srca teče u vama njegov život i snaga koja pobjeđuje smrt. Tako od jedne do druge pobjede, vidjet ćete kako se preobražava cijelo vaše biće, jer materijalni čovjek, koji u vama prevladava, postepeno ustupa mjesto duhovnom čovjeku koji je u vama, ali koji treba biti probuđen ljubavlju i djelovanjem Trojedinog Boga.

Sada vam postavljam neka pitanja, koja mogu biti točke za zajedničko i osobno razmišljanje i molitvu:

  • Tko je za vas Isus Krist? Kralj svemira ili Isus iz Nazareta? Ne čudite se ovom pitanju: mnogim kršćanima još uvijek  nije jasno tko je Isus. On ostaje jedna udaljena figura, koja se poznaje više iz onoga što se čulo o njemu, nego iz osobnog iskustva. Slika koja je s vremenom izblijedjela, poput mnogih likova iz prošlosti, o kojima se uči u školama i zatim se zaboravljaju čim se zatvore knjige. Isus ne živi u knjigama, iako su one lijepe i govore o njemu: Isus živi u vašem duhu. Nije zatvoren u jedan dio vaše povijesti, nego živi vječno, te je isti kao i uvijek, jer je Bog. On nastavlja djelovati u vašoj povijesti, sada kao i prije; Nije ostao u Palestini, nego je uzašao na nebo i sjedi s desne Ocu; on je Gospodar svemira. Nije jedan obični lik, on je Osoba, Druga Osoba Presvetog Trojstva. Jeste li toga svjesni?
  • Znate li da vas Isus vodi k Ocu, ili vam je dovoljno jednostavno moliti Isusa? Ako ne shvatite da Isus živi za Oca i da vas želi voditi k Ocu, niste potpuno razumjeli njegovo djelovanje. Mnogi kršćani vide Isusa kao trpećeg, raspetog, i zaustavljaju se na oplakivanju ili traženju pomoći u životnim poteškoćama. Ovo sigurno nije pogrešno, jer je Isus bio pravi Čovjek koji je trpio na križu; Isto tako je i čovjek boli, kojemu je dobro poznata vaša patnja i patnja svijeta i koji vam pomaže nositi vaše križeve. Međutim potrebno je ići jedan korak dalje: potrebno je vidjeti i njegovo uskrsnuće i uzašašće na nebo. Uskrsnuvši, Isus je ponovno vratio primat života nad smrću, čineći vidljivom na očigledan način moć Oca Stvoritelja, koji živi i pobjeđuje u Sinu Otkupitelju, u onome koji spašava od smrti sve stvoreno. Isus je uzašao na nebo i sjedi s desne Ocu i zagovara za sveukupno čovječanstvo. To znači da se Isusovo djelovanje ne završava s onim što je učinio na Zemlji, nego se širi u vremenu i prostoru kroz cijelu vječnost. On je uvijek u akciji kako bi doveo svoj narod u istinsku obećanu zemlju, a to je novo stvaranje. To je vječna i nepokvarljiva dimenzija, u koju će biti uvedeno sveukupno čovječanstvo, konačno uglavljeno u Krista i sjedinjeno s njim na kraju vremena.
  • Znate li da Otac i Sin uvijek djeluju u snazi Duha Svetoga? Djelovanje od oba nerazdvojivo je od mog djelovanja. Sve što Otac i Sin žele, izvršuju po Duhu Svetom. Ja izlazim iz Oca i Sina, jer sam poslan izvršiti ono što Otac i Sin žele. Međutim nisam jedan obični izvršitelj naredbi, nego i ja sam, sam Bog. Stoga se moje želje savršeno poklapaju sa Očevim i Isusovim. Ja pronićem dubine svakog živog bića, ali prije svega pronićem Božje dubine; stoga poznajem Očeve i Sinove želje koje su ujedno i moje želje, a koje posjeduju božansku snagu za njihovo ostvarenje. Bog ne bi mogao povjeriti ni jednom stvorenju potpuno ostvarenje svoje volje, osim sebi samom; nijedno stvorenje, ma koliko dobro bilo ne može imati svu moć Božje misli, niti njezinu neizmjernu snagu. Ja sam Treća Osoba Presvetog Trojstva; u meni i po meni se savršeno ostvaruje volja Trojedinog Boga. Nažalost mnogi me kršćani ne poznaju, i tako mi ne dopuštaju da u njima djelujem; ali ako ja ne djelujem u vama, teško ćete moći razumjeti i staviti u praksu volju Božju. Molim vas da se sjedinite sa mnom, kako bi vas ja mogao sjediniti sa Ocem i Sinom.

Za sada se zaustavljamo ovdje. Želim da razmišljate o ovome što sam vam govorio i da se poučljivo prepustite mome djelovanju; obujmit ću vas mojom silom kako bi vas darovao Presvetom Trojstvu.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.


[1] Poruka objavljena na ovoj stranici od 31. listopada 2011.

[2] Usp. Lk. 4,18-19

[3] Poruka pod naslovom: „Budućnost moga naroda“, objavljena na ovoj stranici 7. listopada 2011.

[4] Duh Sveti mi je pojasnio da kada koristi termin “Bog“ to se odnosi na Presveto Trojstvo.

[5] Govorila sam o čovječanstvu sa drugih planeta u mojoj knjizi „Preko velike barijere“ ed.Luci dell’Esodo, u 6 pogl.

[6] Usp. Iv. 14

[7] Usp. Fil. 2,1-11