Otac moj neprestano radi stoga i ja radim (Iv 5,17)

Predragi čitatelji, poruke koje mi Isus ovih dana diktira i koje će biti objavljene u predstojećim mjesecima, odlučno označuju hod prema zbivanjima koja nas očekuju. Stoga smatram da je nužan ovaj uvod koji vam pomaže da više uđete u tematiku o kojoj ćete čitati.

Sve do danas sam vam komunicirala objave koje sam primila od Boga. U mojoj prvoj knjizi „Preko velike barijere“ koja završava s 15 poglavljem, pod naslovom „Novo stvaranje“ šire sam vam predstavila centralnu poruku od svih primljenih objava, a to je uglaviti u Krista sve stvoreno na nebu i na zemlji. Trudila sam se da vas vodim prema događajima koji se odnose na zemlju i na svemir. Ovih dana Isus mi je objavio, da nas u predstojećim mjesecima želi pripremiti na te događaje koji nas očekuju u bliskoj budućnosti.

Kako se suočiti s tim događajima? Smatram da smo kroz sve ove godine, preko brojnih pojašnjenja koje sam primila i objavila, primili milost za razumijevanje unutarnjeg hoda koji nas priprema da uđemo u misao Kristovu, da spoznamo tajne Božje i tajne života sve do uzdignuća i preobrazbe u novo stvorenje. Govorila sam vam o tom duhovnom hodu na poseban način u knjizi „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“. Osim toga bili ste praćeni mjesečnim porukama preko ove stranice, koje se nastavljaju i uvode nas sve više u ozbiljnu fazu pripreme i odluke.

Osobno, ne mogu komentirati te poruke,  sam će vam Isus i njegov Sveti Duh pojasniti u vašem srcu. Od vas se očekuje samo odgovor, i na taj način ćete razumjeti riječi koje čitate. Konačno, trebamo se svi potruditi poradi nas samih, Zemlje i cijelog svemira, da bi se mogla ostvariti sva Božja obećanja.

Poruka koja vam je došla preko mene, za sve je ljude dobre volje, kršćane i ne kršćane. Osobno ne želim nikome ništa nametati; ne želim nametati niti Isusa Krista. Želim biti jednostavno vjerni svjedok živoga Boga, pred licem svakog čovjeka i stvorenja. Biblija tvrdi u svezi s Isusom Kristom: „ Po njemu je Bog stvorio svemir, i tada ga je postavio Gospodarom svega. On je ogledalo slave Božje. Savršena slika onoga što Bog uistinu i jeste. Njegova snažna riječ podržava cijeli svemir“ (Heb 1,2b-3). Ova savršena slika onoga što je uistinu Bog manifestirat će se pred svima nama, prije ili nakon naše smrti, i svatko će osobno morati dati odgovor, da li će prihvatiti ili ne vječnu istinu. Trebat će izreći jedan DA ili NE. Nitko tomu ne može izbjeći.

U vremenu koje je pred nama, Isus će djelovati u moćnoj snazi Duha Svetoga u našem duhu, da bi poveo čovječanstvo prema spasenju. Tražit će osobe dobre volje, vjernike i nevjernike.

Zajedno sa svima onima koji prianjaju uz taj program, prikazujem se Isusu po Presvetoj Djevici Mariji i molim za vas. Nadam se da ćete i vi prionuti uz taj isti program, da biste postali velika nada za čovječanstvo koje će bez Boga završiti u neredu i beznađu.

Prepuštajući vas Isusovim riječima, pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Isusova poruka od 29. kolovoza 2011.

„Blagoslivljam vas moja draga djeco! Danas vam želim govoriti o Božjem djelovanju u ovom vremenu i o općem okviru u koji se uključujete vašim životom i poslanjem.

Probajte prije svega shvatiti da niste slučajno uključeni u stvarnost u kojoj živite, nego po točno određenom Božjem planu. Što god mislili o vama samima, ili drugi mislili o vama, znajte da je vaš život dragocjen i ne zamjenjiv u vremenu i mjestu na kojem se nalazite po Božjem planu. Oduvijek ste predviđeni za tu stvarnost i zato vam je Bog dao i sposobnosti originalne i neponovljive. Nitko u svemiru nije jednak vama, jer je kreativnost Božja bezgranična i neiscrpna i stoga je svatko od vas apsolutno originalan u svome postojanju i djelovanju.

Nažalost mnogi na Zemlji žive ispod svojih potencijala, jer se ne daruju meni. Samo ja savršeno poznajem Očev plan za svakoga od vas, jer sam od njega primio zapovijed da u svakom čovjeku izvršim do kraja Očev plan. Ja djelujem u vama u sili Duha Svetog, koji vas neprestano prosvjetljuje, zahvaća vas i potiče pokazujući vam put prema meni, sve dok vam ja ne objavim koja je za vas volja Očeva. Bez mene nećete moći doista upoznati ni vas same, ni spoznati što ste dužni učiniti u ovom životu.

Duh Sveti i ja neprestano djelujemo da bismo ostvarili Očev plan u svakome od vas, ali to možemo samo uz vaš slobodni pristanak, kada dragovoljno i slobodno izaberete da ljubite i služite Bogu i njemu se bezuvjetno darujete. To je nužan uvjet za probuđenje i djelovanje svih vaših potencijala. Doista, u trenutku kada se odlučite živjeti za Boga i bezuvjetno se predate u njegovu volju, u vama započinje akcija Presvetog Trojstva, koja malo po malo mijenja vaš život i vaše misli. Tako počinjete spoznavati ono što ste vi u Bogu i djelovati na stvarnost na kreativan način, jer Božja kreativnost djeluje u vama. Želim da budete svjesni onoga o čemu vam govorim, jer svijest da je Bog u vama aktivan, neovisno o vašoj ljudskoj krhkosti, nužna je za vaše poslanje u vremenu u kojem živite.

Vaše vrijeme je veliko i zahtjevno za cijeli svemir. Veliko je zbog snage događaja, koje Božja ruka priprema, teško je jer je vrijeme borbe sa silama zla, sve otvorenije borbe. Sve to ne odnosi se samo na Zemlju, nego na cjelokupno  čovječanstvo i sve ljude koji žive na mnogim drugim planetima.[1] Već sam vam rekao da su djeca Božja kao i vi i da sam dao svoj život i za njih. Oni su vaša braća, u kojima se treba savršeno izvršiti plan Oca moga baš kao i u vama.

Koji je plan Očev? Vratiti cjelokupno čovječanstvo u stanje cjelovitosti i savršenosti u kakvom je bilo prije istočnog grijeha; vratiti svakom čovjeku dostojanstvo i slavu djece Božje. Svi ljudi i sve što postoji u svemiru, trebaju biti oslobođeni od raspadljivosti i smrti, koje su se ubacile u Božje djelo, poradi grijeha vaših praroditelja. Čovjek se treba vratiti u pravi odnos s Bogom, prepoznajući njegov autoritet i podlažući se njegovu vodstvu. Kako će Otac ostvariti taj plan? Uglavljivanjem sveukupnog čovječanstva u mene, jer mi je on dao potpunu vlast u cijelom svemiru.

Stoga,djelujem u ovom vremenu, kako  bi svi oni koji će doći k meni, bili od mene uvedeni u novi i sinovski odnos s Ocem. Oni će biti od mene  poučeni iznutra, da bi bili spremni razumjeti i živjeti događaje koji očekuju čovječanstvo. Kada moje djelo bude izvršeno u svakome i u cijelom svemiru, vratit ću se u slavi i uvesti sve one koji mi pripadaju u novo stvaranje, nepokvareno i nepokvarljivo. Bit će to nova i čista dimenzija duha u kojoj će živjeti otkupljeno čovječanstvo, bit će to kraljevstvo nebesko koje ću predati mome Ocu na kraju vremena a koje već sada pripada onima koji žive u meni i za mene.[2]

Naprotiv, oni koji ne budu pripadali meni, jer me nisu prihvatili ni prepoznali kao Sina Božjega i Spasitelja neće ući u novo stvaranje.

Došao sam na Zemlju da bih započeo novo vrijeme, definitivno i odlučujuće za čovječanstvo cijelog svemira. Nakon moje smrti i uskrsnuća, započeo je progresivni hod prema novom stvaranju. Mojom mukom opravdao sam vas pred Ocem, opravši mojom krvlju grijeh vaših praroditelja i izbrisavši vaš teški dug. Tako sam otvorio put svakom čovjeku dobre volje koji me želi prihvatiti i slijediti me. Ako mi se potpuno darujete, savršeno ću vas voditi po planu Božjem, da bi vas jednog dana uveo u Božje kraljevstvo. Ali vi trebate hoditi. Nemojte misliti da bih ja trebao napraviti i vaš dio! Ja sam vam blizu i podržavam vas ali ne mogu hoditi umjesto vas. Često se kršćani oslanjaju na mene misleći da ja trebam sve činiti, a da oni nisu dužni ništa činiti. Zadovoljavaju se sudjelovanjem u religioznim obredima i misle da su tako sve napravili. Ne djeco, takav stav je pogrešan! Ja sam vas otkupio,to je točno, ali ako ostanete pasivni i nepokretni bez uzimanja na se odgovornosti koja vam pripada kao duhovno zrelim osobama, kako u vama otkupljenje može donijeti ploda? Po čemu ćete se razlikovati od onih koji ne vjeruju? Moj život i moje djelo trebaju se utjeloviti u svakome od vas da bi i moja žrtva bila djelotvorna, živa i vidljiva na korist vama i  vašem bližnjem. Nije dovoljno vjerovati u Otkupljenje, potrebno je potpuno u njega ući, uzimajući vlastiti križ i slijedeći me.

Ako to vrijedi za pojedince, još više vrijedi za cjelokupno čovječanstvo. Cjelokupno čovječanstvo, trebat će me upoznati, prihvatiti i slijediti me, ako želi biti dovedeno k Ocu i uvedeno u Božje kraljevstvo. Samo ja mogu dovesti Ocu sveukupno čovječanstvo, stoga je potrebno da sve ide preko mene.

Koji je onda vaš zadatak u ovom vremenu? Vaš zadatak je da čvrsto vjerujete u mene, prikazujući mi vas same, kako bi vas ja sjedinio sa mnom i predao Ocu. To znači biti uglavljeni u mene. Na taj način bit ćete dio moga Mističnog Tijela koje je najveća snaga koja djeluje u svemiru. Mistično tijelo sačinjavaju moja Majka, anđeli i sveti, i svi oni, živi i mrtvi koji su vjerovali i vjeruju u moje djelo, jer ljube Oca i prepoznaju mene kao Sina Božjega i otkupitelja cjelokupnog čovječanstva. Na taj način sudjelujete u Očevom i mome djelu i postajete dionici vojske Božje, koja moćno djeluje u ovom vremenu. Evo poradi čega je apsolutno nužno da se odlučite živjeti za Boga, obnavljajući se iznutra i ostavljajući vaš egoizam. Očekujem od svakoga od vas ozbiljnu i nepovratnu odluku. Takva odluka nije više odloživa; to važi za svakoga pojedinačno i za cjelokupno čovječanstvo.

Hod cijelog čovječanstva došao je do raskrsnice, posebno za vas muškarce i žene sa Zemlje, ključnog planeta u planovima Božjim. Ovdje sam se utjelovio,umro i uskrsnuo, ovdje sam ustanovio moju Crkvu, prvu ćeliju Božjeg kraljevstva. Sa Zemlje je trebalo započeti moćno poslanje evangelizacije cijelog svemira. Na to, doista je pozvana Crkva na Zemlji; da bude svjedokom moje smrti i uskrsnuća, i nositeljica spasenja svakom živom čovjeku u svemiru, na način i u vrijeme predviđeno od Boga. Svaki čovjek u svemiru predodređen je da bude dio Crkve tj. naroda Božjeg, a ne samo vaše čovječanstvo. Ne zaboravite da sam ja umro i uskrsnuo za sve ljude u svemiru.

Moj Otac ostavio je vašem čovječanstvu ogromnu slobodu odluke kroz tisućljeća i nije propustio dati vam znakove i proroke, da biste bolje mogli shvatiti njegove planove i prionuti uz njegovo i moje djelo, uglavljenja u mene cijelog svemira. Slao vam je moju Majku, koja vas je bezbroj puta pozivala snažno i nježno na nužnost povratka Bogu.

Mnogo je učinjeno od strane moga naroda na Zemlji, ali još mnogo toga treba učiniti. Danas na Zemlji samo mali dio čovječanstva vjeruje u Boga, unatoč evangelizaciji učinjenoj od strane kršćana. Evangelizacija svemira ostaje za mnoge nepoznato pitanje koje je često odbacivano, ismijavano i nikada se s njim nije ozbiljno suočilo. Zašto? Zbog dva temeljna razloga:

  • Prvi razlog je što se narod Božji na Zemlji okrenuo prema samome sebi i prema vlastitim problemima. Vjera je kod mnogih kršćana lijek za njihove životne probleme. Život na Zemlji, sa svim svojim poteškoćama, bio je u centru svake pažnje, propovijedanja i misije. Sama Crkva tj. moj narod u opasnosti je  da djeluje kao dobrotvorna ustanova a ne kao centar univerzalne misije. Naravno ne želim reći da djela ljubavi nisu važna, sasvim suprotno!Kažem samo da ne mogu biti jedino područje kršćanskog djelovanja, kao što je to za mnoge.

Kršćani su previše mislili na Zemlju i premalo na nebo. To je stvorilo začarani krug: što se ljudi više opterećuju zemaljskim stvarima više ostaju u ropstvu. Vidim veliku osrednjost mog naroda isto tako i mojih pastira, koji se vrte oko svjetovnih stvari. Jasno je da svi imate svoje obaveze i odgovornosti i da život na Zemlji nije lak; ipak vaše srce treba ostati slobodno od svakidašnjih problema, treba se uzdići k Bogu u nebesku dimenziju. Samo tako možete doći do spoznaje Boga. Naprotiv, nakon dva tisućljeća od moga dolaska,unatoč vjeri koju ispovijedate i nauku Evanđelja, niste još uspjeli doći do korijena vaših zemaljskih problema. Što znači da vam je slaba vjera. Onda, kao što sam već rekao Nikodemu,[3] ako ne vjerujete kad vam govorim o zemaljskim stvarima, kako vam onda mogu govoriti o nebeskim? Kako biste mogli povjerovati i kako biste se postavili u svezi s njima?

Upravo zbog toga se nije potpuno razvila univerzalna dimenzija kršćanstva, koja treba biti sposobna zahvatiti cijeli svemir. Već duže vrijeme vam želim govoriti o nebeskim stvarima, ali vi nikada niste bili spremni. Unatoč tome nikada vam nisu nedostajali znakovi o postojanju života na drugim planetima!Kažem vam isto tako da nisu nedostajali niti Crkvi. Tko ih je htio čitati u svjetlu vjere? Nekolicina, i ta nekolicina je bila teško progonjena.

Sada je došao trenutak da vam govorim o nebeskim stvarima. Ne mogu više čekati da se probude oni koji ne žele shvatiti, jer brojni ljudi na drugim planetima čekaju da budu probuđeni u vjeri. Nije pravedno da čekaju beskonačno. Tvrdim vam da čovječanstvo sa zemlje ne može živjeti bez zajedništva sa drugim ljudima u svemiru, a posebno kršćani, jer baš to zajedništvo izražava u svoj dinamičnosti univerzalnost kršćanske vjere. Zajedništvo o kojem govorim postojalo je još od trenutka stvaranja, ali je presječeno istočnim grijehom; trebalo bi se povratiti i ponovno zaživjeti, po meni. Bog je Otac svima i ako je Crkva majka, trebala bi to biti svima. Tko ima uši neka čuje.

Stoga probudite se, kršćani sa Zemlje i uzdignite vaš pogled! Samo tako možete spoznati ono čemu vas moj Duh poučava.

  • Drugi razlog su sile zla koje su na čelu sa Luciferom djelovale snažno na Zemlji. Strpali su čovječanstvo u zatvorene sustave, koji su pritisnuli svijest pojedinaca, oduzimajući im slobodu i identitet. Politički sustavi, ekonomski,socijalni, znanstveni pa i religiozni kraljuju na Zemlji i teže prema tome da stvaraju ideje, uvjerenja i modalitete koje nameću narodima i na taj način ih postepeno lišavaju slobode. To osigurava i garantira moć nekolicini. Zemljom doista upravlja sužena oligarhija moćnika posvećenih Luciferu, koji djeluju preko svakog sistema i kontroliraju cijelo čovječanstvo.

Oni imaju spoznaju o životu i na drugim planetima već stoljećima, ali dobro paze da se to ne sazna. Stvorili su saveze sa čovječanstvima koji su se pobunili protiv Boga u želji da dominiraju ne samo Zemljom nego i cijelim svemirom, i strašno se boje čovječanstava sa planeta koji su ostali vjerni Bogu. Sve do danas oni su sprječavali narode da dođu do spoznaja o tim stvarnostima jer se boje da će izgubiti vlast. Boje se čovječanstava vjernih Bogu i njihova posjeta i pomoći Zemlji, jer bi to bio njihov kraj. Vi ste zatvorenici jedne suptilne igre, koja prolazi preko vas i uvodi vas u neistinu. Otvorite oči, znakovi vam neće nedostajati!

Sustavi koje je Lucifer stvorio uz suradnju pohlepnih i pokvarenih ljudi, rađaju strukture, organizacije sa tisućama različitih ćelija čija pravila služe za zaštitu sustava iz kojih su ponikle. Bezbrojni su i djeluju u svakom području. Bez obzira na sustave i strukture, čovjek sa Zemlje ne zna više bez njih živjeti jer je stoljećima i stoljećima bio u njih zatvoren. Sustavi i strukture zahvaćali su cijele generacije pojedinaca, koji misle i djeluju po zakonima tih sustava, a ne po Božanskim zakonima utisnutim  u duh svakog čovjeka. Tako se čovjek sve više udaljavao od Boga gubeći nadu i sigurnost, i morao se oslanjati na lažne sigurnosti sustava koje drži nepogrešivima, jer je tako naučen razmišljati.

I same religije u brojnim aspektima pretvorile su se u sustave koji rađaju strukture. Za brojne vjernike religiozni sustav, sačinjen od pravila, kodova, naredbi i zabrana, pretvorio se u idola koji je zauzeo Božje mjesto.

Čovjek sa Zemlje ne osjeća više da pripada čovječanstvu, nego skupini sustava koji ga drže podložnim i nesposobnim razmišljati svojom glavom. Tko se ne drži pravila nametnutih od tih sustava, biva izbačen iz igre, poništen i osuđen je na smrt kao što se i sa mnom dogodilo. Stoga malobrojni imaju hrabrosti suprotstaviti se.

To je baš suprotno od želja Oca nebeskoga! On vas je stvorio slobodne i darovao vam je svoju misao, sigurno ne da bi vas stavio u neku kutiju, nego da dopusti vašim potencijalima da djeluju na korist cjelokupnog čovječanstva. Vi ste djeca Božja i imate moć da tako i djelujete; nažalost postali ste sinovi vaših sustava, mali roboti koji djeluju na zapovijed. Pokajte se i vratite se pravome Bogu, prestanite se napokon klanjati lažnim Bogovima.

Sada je Otac pripremio snažne i odlučujuće događaje za hod cijelog čovječanstva polazeći upravo od Zemlje. Događaji koji će se ovdje odvijati bit će odlučujući za cijeli svemir. Otac mi je dao svu vlast da oslobodim Zemlju i svemir od djelovanja zlih sila i ja ću to i izvršiti.

Započet ću sa stavljanjem u krizu svih sustava koji dominiraju Zemljom. Oni će se uznemiriti i sukobit  će se međusobno sve dok se sami ne unište. Gledat ćete propast autoriteta, onih koji su se držali moćnima i dominirali ljudskim savjestima. Kroz sav taj nered, mnogi će se vratiti k Bogu, dok će se ostali zalijepiti za stare sisteme od kojih neće primiti više nikakvu pomoć. Svi će biti stavljeni pred izbor: za Boga ili protiv. Ostat će samo jedan autoritet kojemu ćete moći vjerovati: onaj Božji. Ovo moje djelovanje već je na snazi i ako pažljivo promatrate već možete vidjeti prve efekte.

U isto vrijeme, probudit ću i ojačati moj narod na Zemlji. Djelovat ću snažno u duhu svih osoba dobre volje, vodeći ih prema unutarnjoj slobodi i sposobnosti razlikovanja i odluke po Božjim zakonima, a ne po pravilima sustava. Već je započelo i to moje djelo i tiho se događa u dubinama mnoštva ljudi. Bog ne stvara buku kada djeluje ali itekako djeluje!

Rađa se novi narod, jak u duhu, neovisan o lažnim autoritetima koji ne ulazi u kompromis sa istinom; sačinjen je od muškaraca i žena vjernih Bogu koji međusobno žive u bratskom zajedništvu, otvoreni novosti Duha. Taj narod je kao vatra koja tinja ispod pepela; kada pirnem na pepeo vatra će se rasplamsati i nitko je više neće moći zaustaviti.

Djelovat ću snažno i u svemiru. Danas mogu računati na čovječanstva koja su ostala vjerna Bogu koja nisu počinila istočni grijeh. Ona su spremna na suradnju sa mojom akcijom, stavljajući mi na raspolaganje njihove živote i sposobnosti. Ova vaša braća djeluju u skladu sa anđelima i sudjeluju potpuno u Božjim planovima. Poslat ću ih u pomoć mome narodu, kako na Zemlji tako i na drugim planetima. Već sada oni žive u dubokom duhovnom zajedništvu sa mnogima od vas, jer Duh Sveti međusobno moćno sjedinjuje istinitu djecu Božju, bez obzira na granice i distance. Zatim, u pravom trenutku ova vaša braća će se otvoreno očitovati čovječanstvu na Zemlji. Potrudite se biti spremni za taj trenutak, jer poslije bi moglo već biti kasno! Ako se u mene uzdate ja ću vas pripremiti za taj susret.

Bit će to za Zemlju epohalni skok u civilizaciji i prisilit će vaše čovječanstvo da stavi u pitanje mnoštvo svojih sigurnosti i tvrdnji, u svim područjima. Upravo stoga su mnogi u strahu. Ponavljam vam da se ne bojite jer ću vas ja pripremiti ako mi to dopustite, ako napokon stavite na stranu vaše analize, logiku, znanstvene pokuse i dopustite da vas vodi čista vjera.

Djelovat ću i na čistilište[4] tako da što veći broj duša uđe u stanje blaženstva i potpomaže moje djelo svojim molitvama. Čistilište će se uzdrmati i duše će se odlučno zaputiti u hodu prema raju. Generacije i generacije se nalaze u čistilištu: probudit će se i povući i žive, snagom njihove vjere.

Započelo je jako vrijeme, u kojemu će znakovi s neba biti sve očitiji ako ih budete znali čitati. Rast će i bijes Luciferov i on će se obrušiti protiv svega i svakoga, ali onima koji mi pripadaju neće moći naškoditi.

Gledat ćete i nemirnu prirodu jer ona reagira na djelovanje i dobra i zla sa puno većom osjetljivošću od vaše. Ona će biti teško udarena od zlih sila koje na taj način žele naškoditi čovjeku, ali neće biti uništena. Ona je djelo Božje i ništa je ne može poništiti. I priroda će biti uglavljena u mene, da bi bila obnovljena i preobražena. Stoga, ne bojte se djeco moja prirodnih događaja koji su pred vama. Privijte se uz mene i nemate se čega bojati.

Za sada se zaustavljam ovdje, a poslije ću vam govoriti o drugim stvarima, da budete spremni za ono što nadolazi. Otac nikada ne traži od čovjeka da pristaje na ono što ne razumije; najprije ga prosvijetli, zatim traži da se odluči, jer Bog vam je vjeran. Otac me poslao među vas da obasjam vaš put prema Bogu i pomognem vam da hodite. Na vas spada odluka.

Molim vas da puno molite i da se ozbiljno odlučite za Boga. Ponovno vas molim da mi bezuvjetno darujete vaš život, da vas mogu zaštititi i pripremiti na nadolazeće događaje. Ne radi se o katastrofama, čega se plašljivi upravo i boje, nego o kušnjama nužnima za pročišćenje čovječanstva u svjetlu novog stvaranja koje vas očekuje prekrasno i nepokvarljivo. Otac je to pripremio za one koji ga ljube i ja vas pozivam da i vi budete dio toga. Moj Otac radi stoga i ja neprestano radim; stoga će vaše oči vidjeti velike stvari. Ako budete imali vjere znat ćete čitati u pravom svjetlu. Objavit će vam ih onakvima kakve jesu; čudesa ljubavi Božje prema svom narodu.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.


[1] U knjizi „Preko velike barijere“ u 6 pogl. govorila sam o čovječanstvima sa drugih planeta. Doista nisu svi ljudi počinili istočni grijeh. Postoje čovječanstva koja su ostala Bogu vjerna i koja su sačuvala duhovne i fizičke prerogative koje su mnogo naprednije od naših.

[2] Usp. 1 Kor 15

[3] Usp. Iv 3,12

[4] Govorila sam o čistilištu u knjizi „Preko velike barijere“ pogl. 7.