Životne dimenzije

Predragi čitatelji, u poruci od ovog mjeseca Isus govori o prolascima koji obilježavaju naš život, kroz različitu životnu dob i situacije koje nas pobliže dotiču. Uzima nas za ruku, i objašnjava nam kako živjeti u skladu sa mnoštvom dimenzija našeg postojanja.

Isus otvara našu pamet za jedan puno širi pogled, i ostavlja nam da se slobodno, vedro i u povjerenju prepustimo njegovu vodstvu. Vodi nas preko svih naših granica da bismo otkrili dimenziju vječnosti. Vodi sva stvorenja i svakoga od nas prema dimenziji čistoga duha, koju svako živo biće neizbježno treba susresti, i u kojoj može uživati samo ako je izabralo Boga. Tako nas preobražava i pretvara u nova stvorenja.

Gospodin nas isto tako poziva na povjerenje u njega jer ga on ima u nas. Molimo, da bismo mogli shvatiti kako živjeti u ovom povjerenju, kako bi naš život bio ispunjen nadom. Nadam se da će vam Isusove riječi uliti nadu i snagu, u ovom vremenu u kojem čovječanstvo živi u dubokom nemiru. Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Isusova poruka od 30. srpnja 2011.

„Blagoslivljam vas, moja ljubljena djeco! Danas vam želim govoriti o različitim dimenzijama od kojih je život sastavljen, vaš kao i onaj cjelokupnog stvorenja.

Kada govorim o dimenziji, mislim na okruženje u kojem se odvija život jer mu je potrebno mjesto u kojem će rasti i razvijati se. Kao što je plodu potrebna maternica da bi se razvijao i postao kompletno biće, isto tako je i vašem zemaljskom postojanju potreban ambijent koji vam dopušta da dostignete zrelost. Stoga se život bilo kojeg stvorenja, uključujući i čovjeka rađa, razvija i sazrijeva u jednom određenom ambijentu, tj. dimenziji. Svaka dimenzija je sastavljena od tri elementa koji ju obilježavaju: vrijeme, prostor i duh. Vremenski, prostorni i duhovni aspekt se usklađuje stvarajući određenu dimenziju tj. onu imaginarnu utrobu u kojoj se vaš život nastavlja razvijati, čak i kada ste već u zreloj dobi.

Vrijeme ograničava vaše postojanje i to dobro znate. Vrijeme je objektivno jer se odnosi na cjelokupno čovječanstvo u kojem živite i na vaš planet, koji su smješteni u određeni dan, mjesec, godinu. Ujedno je vrijeme i subjektivno jer se odnosi na svakoga od vas, na godine koje imate u ovom trenutku. Tijek vašeg života, tj. vašeg vremena uključuje se u tijek jednog razdoblja, jedne određene faze vašeg čovječanstva, postajući tako dio povijesti.

Isto tako i prostor je objektivan i subjektivan. Objektivan je jer svatko od vas živi na točno određenom mjestu, pripada određenom narodu i na točno određenom planetu. Subjektivan je jer živite u vašoj obitelji, kući itd.

Duh zahvaća svaku dimenziju, u svom dvostrukom aspektu: aspektu života Božjega koji daje život i dodjeljuje svakom stvorenju njegov prostor, vrijeme, vodeći tako cjelokupno vaše postojanje po zakonima njegove ljubavi; zatim aspekt vašeg duha koji ispunjava vaš prostor i vrijeme. Duh je temeljan, bez njega ne bi postojali ni prostor ni vrijeme. Doista, od Duha Božjeg  proizlazi život, koji klija kao sjeme u vašem duhu.

Od trenutka vašeg  začeća za vas započinje hod koji je obilježen neprestanim promjenama i vodi vas preko bezbrojnih dimenzija. Život doista nije nikada statičan, nego dinamičan. Postepeno trenutak po trenutak, dan po dan vi prolazite kroz različite dimenzije u kojima vaš duh, prostor i vrijeme trpe različite promjene. Sve te dimenzije formiraju starosnu dob vašeg života. Zamislite koliko osoba, mjesta, kakvih trenutaka je prošlo kroz vaš život! Koliko stavova i uvjerenja se rodilo i umrlo u vama i u drugima. Često ste morali napuštati neka mjesta, osobe, situacije, sa ponekad tako bolnim odvajanjima kao i u trenucima smrti najdražih vam osoba. Zašto? Stoga što je svatko od vas u neprestanom pokretu, u neprestanom prolasku prema novim dimenzijama; kad tako ne bi bilo vaše biće bilo bi kao zarobljeno u nekoj močvari. Želim vam malo bolje sve to pojasniti.

Vi kroz život prolazite kroz različite dobi: iz djetinjstva ulazite u pubertet, dakle mladost, odrasla dob, da biste došli do starosti i na kraju do smrti. Usporedno s tim cjelokupna povijest čovječanstva prolazi kroz različite faze u koje se i vi uključujete. Svaka vaša dob se sastoji od različitih dimenzija, jer kroz rast, vaš duh postaje sve snažniji i sve više spoznaje stvarnost koja ga okružuje. Poradi toga trebate se kretati prema dimenzijama koje vam pomažu da se uzdiže snaga vašeg duha u određenom vremenu i u prostoru u kojem živite.

Duh Sveti neprestano prenosi vašem duhu poticaje života; kao da u vama gori vatra koju Duh Sveti neprestano hrani tako da se nikada ne ugasi, na koju puše svom snagom. Vaš duh preuzima te poticaje i cijelo vaše biće koje je sastavljeno od duha, duše i tijela otvara se sve široj spoznaji stvarnosti, spoznaji koja se uvijek izražava na novi način. Na svaki napredak vašeg duha podudara se prolazak u jednu drugačiju dimenziju od one prije. Prolasci iz jedne u drugu dimenziju neprestano se događaju tijekom života. Tako se ispunjava vaš životni ciklus na Zemlji, sve dok vam smrt ne otvori vrata nad zemaljskoj dimenziji. U tome je sav životni ciklus.

Preko mnogih prolazaka iz jedne u drugu dimenziju vaš duh se proširuje i jača i nije više isti kao što je bio. Ni vrijeme nije više isto, jer ste rasli i promijenio se način na koji gledate stvari, u vama su nastala nova uvjerenja; nema više mogućnosti za vremenski povratak unatrag. Moglo bi se naprotiv dogoditi da prostor ostane isti, jer na primjer živite uvijek na istom mjestu; iako i u ovom slučaju dimenzija u kojoj se nalazite nije ista kao prije, jer ste vi drugačiji.

Isto tako i prostor se prije ili poslije mijenja, jer napuštate obitelj, školu, kuću itd. Međutim prostor nije poput vremena, jer se vi uvijek možete vratiti u mjesto gdje ste prije živjeli, osim ako više ne postoji; ali ni u tom slučaju dimenzija u kojoj se nalazite nije više kao što je bila prije, jer ni vrijeme nije isto ali ni vaš duh. Stoga nikada više nećete moći ponovno živjeti ono što ste već proživjeli. Ostaje sjećanje na prethodnu dimenziju, ali nema povratka u vrijeme, iako se nalazite na istom mjestu.

 Dok vi duhovno i fizički rastete, cjelokupno čovječanstvo neprestano prolazi iz jedne u drugu dimenziju. Doista, cijele generacije prolaze kroz njihove životne cikluse, dok  se druge rađaju, a to određuje vidljive i duboke promjene u narodima, jer kroz vrijeme se mijenja i kolektivni duh. Isto tako i prostor nailazi na promjene, iako uvijek živite na istom planetu; razmislite koliko je promjena doživjela Zemlja kroz milenije. Ni čovječanstvo se ne može vratiti u već proživljene dimenzije, i ovaj neprestani prolazak prema novim dimenzijama koje se sastoje od duha, vremena i prostora, čine životni ciklus čovječanstva, ono što vi nazivate napredak.

Vaše postojanje je dinamično, jer i život Božji iz kojega proizlazi svaki drugi oblik života sam po sebi je dinamičan. Bog je neprestano na djelu, i njegovo neprekidno djelovanje podržava cjelokupna stvorenja. Duh Sveti prolazi kroz svaku dimenziju i prisutan je u čovjekovom duhu koji je stvoren na sliku i priliku Božju. On nije neka energija nego Treća Osoba Presvetog Trojstva i u svom neprestanom prolasku kroz cijelo čovječanstvo nosi snagu života Trojedinog Boga svemu što se kreće u svemiru.

Duh Sveti stvara red u svakoj životnoj dimenziji, daje da vrijeme teče na ispravan način i da se prostor uskladi s vremenom te da čovjekov duh neprestano prima snagu, kako bi se životni ciklus svakog bića i cjelokupnog čovječanstva odvijao prema Božjim zakonima, savršeno se uključujući u prostor i vrijeme i prenoseći se tako svakome pojedinačno i svima zajedno.

Ako ste sjedinjeni s Bogom, jer ste odlučni živjeti u vjeri prema njegovim zakonima, ako mu dopuštate da vas iznutra vodi, tada vaš život teče s lakoćom. Prolasci iz jedne u drugu dimenziju iz jedne životne dobi u drugu vas ne uznemiruju i ne otežavaju vam, nego su dio prirodne evolucije vašeg bića. U vedrini ostavljate prošlost bez prianjanja uz nju i projektiranja u budućnost koju ne poznajete. Ali ako ste odijeljeni od Boga, unutarnje promjene, prolaznost vremena, promjene prostora oko vas provociraju u vama strah i beznađe. Ono što svatko od vas pojedinačno proživljava, odražava se na sve, stoga što svi ljudski duhovi zajedno tvore duh čovječanstva. Koliko više pojedinci napuštaju vjeru u Boga i žive u strahu i zabrinutosti, toliko je više cjelokupno čovječanstvo zahvaćeno tim istim i živi u beznađu, kao što danas možete primijetiti na zemlji.

Život koji teče trebao bi vas naprotiv uvoditi u mudrost, razumijevanje stvari, sposobnost uspostavljanja sve dubljih odnosa s vašim bližnjim, trebao bi vas pripremati za veliki prolazak kroz smrt. Ona označava odvajanje vašeg duha od vremena i prostora na način na koji vi živite na Zemlji; trebate napustiti tijelo, koje vas ne može pratiti u nad zemaljskoj dimenziji, sačinjenoj od čistoga duha. Naprotiv vaša su duša i duh koji je u njoj sadržan sposobni ući u tu novu dimenziju; ostaju cjeloviti i pohranjuju sjećanje na proživljena iskustva u tijelu.

Na kraju vremena, svi će uskrsnuti i povratiti njihovo tijelo. Oni koji su bili vjerni Bogu, primit će preobraženo tijelo, prikladno za život novog stvorenja, tj. one stvarnosti u kojoj nema više mjesta raspadljivosti. Oni koji su služili Sotoni, ostat će zajedno s njim i iskusit će do kraja smrt i raspadljivost koju su izabrali.

Čovjek odijeljen od Boga, koji se Bogu ne daruje, doživljava smrt kao nepopravljivu tragediju. Nažalost, nije mali broj kršćana koji više ne hrane nadu u vječni život. U mnogima od njih nedostaje iskreno prikazanje Bogu, i to otežava njihov život i čini da se ne razlikuju mnogo od onih koji ne vjeruju.

Dimenzije koje svaki pojedinac prolazi originalne su, kao što je originalan i duh svakog čovjeka u usporedbi s drugima. Tako u istom prostoru, npr. u jednoj obitelji može se dogoditi da svaki pojedinac  živi u jednom dijelu svoga života duhovno sazrijevanje različito od drugih; to se događa baš poradi originalnosti svakoga koja treba uvijek biti promovirana i poštivana, kao što i Bog čini. Naprotiv, često se događa da originalnost svake osobe, dob i uvjerenja izazivaju sukobe među pojedincima kao i među narodima. To se ne bi događalo kada bi ljudi živjeli po Božanskim zakonima života. Ovi zakoni savršeno djeluju poštujući ritam i rast svakoga, i stavljajući svakog pojedinca u sklad sa drugima, neovisno o različitim dimenzijama u kojima se osobe nalaze.

Zakoni Božji proizlaze iz ljubavi i prenose ljubav. Ako se darujete Bogu i prihvatite da budete od njega vođeni, odričući se vašeg egoizma, tada vas ljubav Božja okružuje i stavlja vas u onaj uzvišeni odnos s  drugima koji se naziva zajedništvo. Ali ako sami želite upravljati vašim životom, tada zakon egoizma prevladava i tada niste više u stanju uskladiti razlike koje postoje među vama. Svatko živi za sebe, kao da je zatvoren u neki mjehurić i luta sve dok se ne susretne sa drugim mjehurićima sve dok se ne rasprsnu. Na taj način prolazi život mnogih ljudi, i iz svega ovog  se rađaju vaša uzajamna nerazumijevanja pa i ratovi među narodima, bolne rastave, ubojstva i mnoštvo sporova i proturječnosti kojima je prezasićeno vaše čovječanstvo.

Ne, djeco moja! Život se ne sastoji od beskrajnih dužnosti, niti liste obaveza ispunjenih kušnjama koje završavaju smrću. Život je prekrasan izražaj radosti i snage koja proistječe iz grudi vašega Stvoritelja i koje on želi neprestano hraniti u svakome od vas.

Bog se raduje poradi vaše sreće i uvijek je uz vas da vam pomogne u rastu i prolasku kroz različite faze vašeg  života. Uzima vas za ruku i prati vas u svakom prolasku prema novim dimenzijama koje vas očekuju. Otac vas ljubi; njegova ljubav i snaga ispunjaju vaš duh, prostor i vrijeme. On me je poslao k vama u sili Duha Svetog.

Došao sam na Zemlju i prošao kroz sve dimenzije vašega života, u svemu sličan vama. Sišao sam u prostor i vrijeme da bih vas sjedinio s mojim duhom. Posvetio sam sve dimenzije kojima sam prošao, pretvarajući čak i smrt u uskrsnuće. Otvorio sam vam put da bi ste i vi mogli posvetiti prostor u kojemu živite, vrijeme kroz koje prolazite i duh koji posjedujete. Ništa vas neće moći zaustaviti ako budete sjedinjeni sa mnom! Čak vam ni smrt ne može oduzeti život, jer ćete imati u sebi život Sina Božjeg  koji je pobijedio smrt.

Stoga se ne bojte i živite u nadi! Tražite radost u Bogu, tražite izvor bistre vode koja može ugasiti svaku žeđ. Tražite mene i ja ću vas odvesti u mirne vode, naučit ću vas ljubiti život, jer on zaslužuje da bude ljubljen. Ne dopustite da vas zlo zaposjedne stavljajući svaku vrstu smetnje vašoj radosti i još vam daje vjerovati da je Bog za to kriv. Sotona je ljubomoran na vašu sreću i ne može je posjedovati jer se on sam lišio života Božjeg; upravo stoga ne podnosi da ste živi i puni radosti, i na sve načine vas želi uništiti. Ali vi se ne bojte! Dođite k meni i ništa vam se loše neće dogoditi; ja želim samo vašu sreću.

Imajte povjerenja u mene jer i ja ga imam u vas! Ja sam Život, nikada to ne zaboravite, a ponajviše kada trpite. I ako vam se čini da se spušta noć, tražite moje svjetlo; vodit će vas i obasjati sve dimenzije vašega života.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“