Došao sam život da imaju … (Iv 10,10)

Predragi čitatelji, nedavno smo završili Uskrsno vrijeme sa velikom svetkovinom Pedesetnice, i prošli smo kroz isto tako veliku svetkovinu Presvetog Trojstva. Upravo dan poslije svetkovine Presvetog Trojstva, primila sam od Isusa poruku u kojoj objašnjava kako doći do dublje spoznaje Boga i tajne Presvetog Trojstva. Sve je koncentrirano na osobu Isusa Krista, i ne može biti drugačije. On je Put, Istina i Život; samo po njemu, svjetlosti svijeta možemo prodrijeti u veliku tajnu Presvetog Trojstva i upoznati Boga onakvim kakav uistinu jeste. Ne radi se o racionalnoj, nego o dubokoj spoznaji koja se rađa iz ljubavi prema Bogu i prikazanju života. Primamo je kao dar, kao talent koji trebamo učiniti plodnim.[1]

Od srca vam želim da možete sve više upoznati i ljubiti Trojedinog Boga, koji nas ljubi preko svake naše nade. Srdačno vas pozdravljam i molim za vas Božji blagoslov u Kristu.

 

Isusova poruka od 20. lipnja 2011.

„Blagoslivljam vas draga moja djeco i danas vam želim govoriti o velikoj tajni Presvetog Trojstva, koje ste se upravo jučer spominjali u liturgiji. To je preuzvišeno otajstvo u koje su tijekom stoljeća mnogi htjeli proniknuti i nisu uspjeli. Zašto? Stoga što se ovo veliko otajstvo ne može razumski spoznati. Ono se jednostavno u duhu prihvaća, bez diskusije. Ali to ne znači da ga ne trebate razumjeti; naprotiv, pozvani ste da uđete u otajstvo Presvetog Trojstva, ne po vama samima, nego po uzvišenoj spoznaji koju Bog daruje onima koji ga traže u jednostavnosti i iskrenosti srca. Želim vam pojasniti neke stvari da bih vam pomogao bolje razumjeti.Donosim vam neke točke korisne za vaše razmatranje i da se možete približiti tajni Trojedinog Boga, čiji život ispunjava svemir.

  • Znajte prije svega, da se otajstvo Presvetog Trojstva objavljuje u životu koji se daruje. Ono nije ništa nepristupačno i tamno, rezervirano za samo neke osobe. Ne, djeco, život Božji nije ništa drugo nego otkrivanje života koji se daruje vama. U Bogu život obiluje i na raspolaganju je svakom stvorenju koje ga želi u sebi. Otajstvo života ostaje skriveno čovjeku samo ako on ne uđe u dublji odnos s Bogom, izvorom života. Ali ako čovjek ljubi Boga i u vjeri se daruje, tada prima mudrost za spoznaju života Božjeg. Tada tajna postaje svjetlo, jer život Božji je svjetlo. Svi ste pozvani upoznati vaš život, i koje neprocjenjive vrijednosti su u njemu sadržane, ne samo za vas same, nego i za vašeg bližnjeg. On je strujanje Božanskog života, djelo neizmjerne ljubavi između Oca, Sina i Duha Svetoga, koji neprestano utiskuju u vas Božje zakone i vode vas prema dobru. Što ste više sjedinjeni s Bogom, bit će vam poznatiji njegovi zakoni i otajstvo Trojstvenog života pred vama će se prirodno otvarati. Tada ćete upoznati sve Tri Božanske Osobe, osjetit ćete njihovo djelovanje u vama, iskusit ćete njihovu prisutnost i ljubav.

Kako se Bog vama daruje, i vi ste pozvani da se isto tako njemu darujete. Puno sam vam puta govorio o prikazanju života po Bezgrešnom Srcu moje Majke. I danas vam ponavljam da nećete moći iskusiti život u punini, ako ga budete držali u vašim rukama. Nijedno stvorenje nije u stanju usmjeravati vlastiti život po Božjim zakonima, ako se ne prikaže potpuno Bogu. Prikazati život Bogu znači dopustiti mu da preobrazi cijelo vaše biće, da mijenja negativne stavove koji vas uvjetuju i obnavlja vaše misli. Jednom riječju prolazak iz smrti u život iz ne postojanja u postojanje, potpuno i savršeno. Ne bojte se, jer ako Bog nešto traži od vas, to je samo za to da vam za uzvrat da nešto još bolje. Ako mu darujete vaš život, ponekad tako krhak i izranjen, dobit ćete ga natrag cjelovitog i savršenog, takvog kakav je bio kada je izišao iz njegove ruke, prije nego što su ga oslabila negativna životna iskustva i pogrešni izbori. Još jednom vas pozivam na razmišljanje i odluku za iskrenim darivanjem Bogu.

  • Otajstvo Presvetog Trojstva objavljuje se preko ljubavi koja se izražava. Bog neprestano izlazi iz sebe samoga da bi se darovao. Otac ljubi Sina, daruje mu se i šalje ga vama; u njegovo ime primate od Oca Duha Svetog. Sin ljubi Oca i prikazuje mu samoga sebe; vrši djelo ozdravljenja u otkupljenju, uzdiže neprestano k Ocu cjelokupno čovječanstvo u sili Duha Svetoga. Duh Sveti ljubi Oca i Sina i od oba je ljubljen; od obojice se spušta i svojom ljubavlju dodiruje cijelo čovječanstvo; njegova ljubav dotiče svaki kutak svemira i svako stvorenje. Najdublje dotiče čovjeka i objavljuje se njegovu duhu; zatim se vraća k Ocu i Sinu. Ova neprekidna spirala ljubavi između Tri Božanske Osobe koja zahvaća sve stvoreno je Trojstveni vir[2], preko kojega Presveto Trojstvo djeluje u stvorenju i čovjeku. U svakome od vas djelovanje sve Tri Božanske Osobe iznova se javlja na identičan način: neprekidna razmjena ljubavi i darivanja između Oca, Sina i Duha Svetoga i njihovo djelovanje u vašem duhu rađa u vama Trojstveni vir, od kojega primate život i blagoslov.

Ako prihvatite da budete zahvaćeni od vira Trojstvene ljubavi, koji djeluje u vama i oko vas, ulazite u punini u otajstvo Presvetog Trojstva, i shvaćate samu bit, ljubav. Možete to postići po prikazanju vašeg života Bogu u vjeri, nadi i ljubavi. Za to nije potrebno da budete jako inteligentni i učeni, jer oni koji u jednostavnosti srca ljube Boga ulaze u otajstvo. Znajte da je najveća želja Presvetog Trojstva upravo da bude upoznato i ljubljeno od čovjeka. Isto tako ako čovjek želi biti upoznat i ljubljen od svoga Stvoritelja, te dvije ljubavi se susreću da bi se sjedinile u uzajamnom darivanju. Upravo to otvara cijelo vaše biće za istinsku spoznaju Boga, koja nadilazi ljudsku znanost i bilo kakve teološke studije o Presvetom Trojstvu.

  • Tajna Presvetog Trojstva objavljuje se u svjetlosti koja vas obasjava. Bog vam daruje svoje svjetlo kao snagu i inteligenciju; što otkriva vašim očima smisao života, i obasjava vaše korake na putu prema dobru. Bog je neizmjerna svjetlost[3], i s njom vas privlači prema sebi, okružuje vas sa svih strana da biste je spoznali. Svjetlost Božja nije nikakva poetska slika, nego snaga duhovne i fizičke naravi koja u sebi nosi život, jer je život. Bog vam želi darovati svoju svjetlost. Ako ste je spremni prihvatiti, dublje ćete spoznati tko je Bog, i što on može učiniti u vašem životu. Ta će vam svjetlost otkriti Trojstveno djelovanje u punini, bez obzira na vaše ljudske granice. Svjetlo Presvetog Trojstva zapravo ima moć uzdignuti vašu unutarnju inteligenciju sve do najviših vrhunaca, neovisno o tome koliko ste u stanju racionalno spoznati. Unutarnja spoznaja nema apsolutno nikakve veze sa onom školskom i intelektualnom, jer se rađa u vašem duhu, koji je stvoren za ljubav i spoznaju Boga. On zna kako probuditi ovu spoznaju pod uvjetom da mu to i dopustite.

  • Otajstvo Presvetog Trojstva se objavljuje u zajedništvu. Sve Tri Osobe Presvetog Trojstva međusobno žive u savršenom zajedništvu; ono je model koji biste trebali slijediti u odnosu između vas i Boga. Što je zajedništvo? Nije samo jednostavan odnos prijateljstva i privrženosti; ono podrazumijeva sposobnost darivanja vas samih za druge. Temelj pravog zajedništva je dar vas samih, a ne simpatija ili jednostavno samilost. Stoga ako prihvatite darovati život Bogu, moći ćete ući i u zajedništvo s njime. Ako darujete život Bogu za bližnjeg, u stanju ste biti s njim i u zajedništvu.

To zajedništvo tvori narod Božji. Tada to nije samo skupina osoba koje žele dostići zajednički ideal, nego jedno tijelo, čiji su udovi međusobno duboko povezani i primaju i daruju život koji im dolazi od Boga. Ne traže ništa za uzvrat kroz egoističnu čežnju za blagostanjem, nego prikazuju svoje živote jedni za druge da bi zajedno spoznali Boga Uzvišeno Dobro, od kojega dolazi sreća. Da djeco, sreća vam nikada ne dolazi sama od sebe i ne trebate je tražiti samo poradi nje. Ona je plod Duha i proizlazi od iskrene odanosti Bogu i drugima. Nećete nikada biti sretni, ako tražite sreću kao svrhu samoj sebi, služeći se ljudskim metodama. Naprotiv, bit ćete sretni ako tražite Boga iz kojega teče punina života, a to je istinska sreća.

Autentično zajedništvo razotkriva u punini otajstvo Presvetog Trojstva, jer je uzajamno darivanje izvor zajedništva i bit tog istog života koji teče između Tri Božanske Osobe. Stoga zajedništvo svetih čini vidljivim djelovanje Presvetog Trojstva i to je neizmjerna snaga koja djeluje u svemiru. Kada iskreno prikazujete vaš život Bogu, Duh Sveti vas sjedinjuje u zajedništvu sa Presvetom Djevicom Marijom, anđelima, svetima i pravednicima iz svih vremena koji žive u srcu Božjem. Sjedinjeni u takvom zajedništvu vi očitujete cijelom svemiru, živima i mrtvima, ljubav i snagu Trojedinog Boga, i sve više ulazite u razumijevanje tajne Presvetog Trojstva tj. ljubavi.

  • Otajstvo Presvetog Trojstva u punini je objavljeno u meni. Govorio sam mojim suvremenicima, kažem i vama; došao sam na zemlju kao dobri pastir, da bih pasao moje stado i dao život za moje ovce. Došao sam život da imate, da ga imate u izobilju.[4] Kakav život? Sigurno ne onaj koji vam svijet nudi, nego život Presvetog Trojstva. Ako me ljubite i želite ići mojim putem koji nije lagan, ali je siguran, naći ćete život. Moći ćete napokon ugasiti silnu žeđ za ljubavlju koja vas muči, koju nikada nećete moći potpuno zadovoljiti, i koja vas puno puta vodi po krivim i opasnim putovima. Ja sam ljubav koja vam se bezuvjetno daruje. Ja sam svjetlost koju je Otac poslao na svijet da vam pokaže pravi put. Učitelj sam koji ne zavodi, prijatelj koji ne izdaje, drug koji ne ranjava. Sjeme sam života koje klija u vama, ako me prihvatite i želite podijeliti sa mnom hod u ovom životu i poslije njega, jer ja vas ne napuštam ni nakon smrti. Moja vas ljubav prati uvijek, i svugdje.

Puno puta me molite za pomoć da biste me mogli više ljubiti, i dobro činite! Ali danas ja vas nešto molim: molim vas prepustite se do kraja mojoj ljubavi. Dopustite mi da vas ljubim! Ne bojte se pokazati mi vaše rane, ja sam Liječnik koji vas ozdravlja. Ne okrećem lice od vaših rana, već sam ih uzeo na sebe, sjećate li se? Na križ sam ponio vaše rane i liječio sam ih balzamom moje ljubavi. Želite činiti nešto za mene? Onda mi dopustite da ja učinim nešto za vas.

Otac me ljubi i poslao me je na svijet u sili Duha Svetoga , koji djeluje sa mnom i u meni. Poslao me je da vam objavim život Presvetog Trojstva, koji je istinski i vječan i da vas uvedem u taj život. Ja ljubim Oca i dajem mu svjedočanstvo, sjedinjujem vas sa mnom da bih vas doveo njemu. Duh Sveti me ljubi i daje svjedočanstvo za mene, izražava vam moje misli i moli u vama. Sjedinjuje vas sa sobom da bi vas doveo meni, da bih vas ja na kraju sjedinio s Ocem. To je prekrasno djelovanje Presvetog Trojstva u vama! To je snažna i neprekidna akcija, vir uzvišene i prečiste ljubavi koju mnogi nažalost ne poznaju jer je odbacuju.

Možete upoznati Trojedinog Boga samo ako upoznate mene, jer ja sam Put, Istina i Život.[5] Nije vam dan drugi put da biste došli do pravog Boga. Spoznaja ako je istinska, ona je uvijek ljubav: poznaje se, samo ono što se ljubi. Stoga, ne možete ljubiti Trojedinog Boga, ako ne ljubite mene i ako me ne prepoznajete kao Sina Božjega i vašeg Spasitelja. Ne možete ljubiti Boga bez mene. Ako ga ne ljubite vi ga ni ne poznajete. Što ste više sa mnom sjedinjeni, više ljubite Oca, Sina i Duha Svetoga. Upoznat ćete Presveto Trojstvo i njegov život će eksplodirati u vama, donosit će trajan plod i bit će istinsko svjedočanstvo uskrsnuća, ono što svijet očekuje od sinova Božjih.

Vidite, dakle, da je život u Bogu jednostavan, jer je Bog jednostavan. On ljubi, i dopušta da bude ljubljen, raduje se vašem dobru, priskače vam u pomoć kada trpite, prašta vam kada sagriješite. I vi tako činite, činite to prema vama i prema drugima. Upravo to je život Božji, to je velika tajna koja obavija cijeli svemir, tajna Presvetog Trojstva; a ona nije ništa drugo, doli život i ljubav. Uđite u taj život po meni i sa mnom, i shvatit ćete ovu veliku tajnu; obećavam vam.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“


[1] Usp. Mt 25, 14-30

[2] Više sam govorila o Trojstvenom viru u knjizi „Preko velike barijere“ pogl. 1 i 12.

[3] Usp. 1 Iv 1,5

[4] Usp. Iv 10,10

[5] Usp. Iv 14,6