Idi i od sada ne griješi više (Iv 8,11)

Predragi čitatelji, u ovom mjesecu Isus nam govori o grijehu i njegovim posljedicama. Radi se o stvarnosti koja je dio svakoga od nas, jer pripada našem krhkom ljudskom životu. Isus nam pomaže da se približimo toj stvarnosti u širini, i istinskoj otvorenosti prema njegovom milosrđu. Samo u tom svjetlu grijeh se ne predstavlja kao razarujući, nego je prije svega prilika da spoznamo tko smo, i da se popravimo s Božjom pomoću. Kao izuzetno važne korake u našem hodu Isus nam donosi sedam točaka. Smatram da bi bilo korisno meditirati svaku pojedinu točku po jedan dan, i ako je moguće podijeliti vlastita promišljanja s drugima, stavljajući u praksu ono što nam je predloženo. Prepuštam vas dakle njegovim riječima i želim vam svako dobro.

Isusova poruka od 25. svibnja 2011.

„Predraga moja djeco, danas se želim zajedno s vama suočiti sa jako osjetljivim argumentom; sa grijehom.

Tko od vas može reći da je bez grijeha? Kada biste to tvrdili, ne biste bili iskreni, jer grijeh je dio vaše krhke ljudske naravi. Želim vam pomoći da to bolje shvatite, da biste mogli prolaziti s većom sviješću kroz iskustvo grijeha i na pravi način iz njega izići.

Prije svega, što je grijeh i gdje se formira u vama? Grijeh je stav vašeg bića koji se suprotstavlja Božjim zakonima života. Ovaj stav može biti više ili manje težak, no uvijek se rađa iz opiranja vašeg egoizma zakonima Božjim, vaših želja Božjim namjerama, vaših misli i onih Božjih. Grijeh nastaje iz zatvorenosti prema Bogu u dubini vašeg bića. Da biste to mogli razumjeti, potrebno je da znate kako funkcionira vaše biće.

Stvoreni ste od duha, duše i tijela. Duh je u centru vaše osobe, i sadržan je u duši koja je pak sadržana u tijelu. Kada vas Bog stvara, utiskuje u vaš duh svoje zakone jer ste njegova djeca, stvorena na njegovu sliku i priliku. U vašem duhu djeluje Duh Sveti, koji vas drži na životu, preko neprestanog prenošenja svojih poticaja, koji su snažni titraji. Preko tih poticaja, on vas neprestano podsjeća da ste djeca Božja, prenosi vam misli i želje Božje upućene vama i pomaže vam da shvatite zakone Božje utisnute u vas. Stoga, vaš duh poznaje zakone Božje i ono što je Bogu milo; on prenosi tu spoznaju duši, također i u ovom slučaju u obliku poticaja ili titraja. Duša ih poprima i prerađuje ih preko intelekta, i pretvara u svoju misao, koja je sposobna odrediti vaša usmjerenja, uvjerenja i izbore. Poticaji koji dolaze iz duha i koji su obrađeni u duši, bivaju preneseni mozgu, da bi bili izraženi izvana preko riječi i djela. Na taj način tijelo postaje dragocjeno sredstvo koje izražava vaš identitet u stvarnosti u kojoj živite, i život Božji koji prebiva u vama.

Duh Sveti prenosi vašem duhu sve ono što mu je potrebno za funkcioniranje života, bilo na duhovnoj ili tjelesnoj razini, jer zakoni Božji reguliraju isto tako i vitalne funkcije vašeg tijela, od trenutka začeća sve do smrti. Također i u ovom slučaju, duh prenosi duši poticaje primljene od Duha Svetog, duša ih prenosi tijelu, koje se tako održava na životu i u stanju je ispuniti sve svoje funkcije. U neprestanoj razmjeni između vašeg duha i Duha Svetog, protiče u vama duhovni i tjelesni život. To je prekrasan i savršen proces.

Ako je vaš duh sjedinjen sa Duhom Svetim, stoga što ljubite Boga i želite mu vjerno služiti, tada neprestano primate snažne poticaje koji vas usmjeravaju prema dobru; vaš duh se dan po dan jača i sve više se otvara Božjem djelovanju, proširuje se i stvara prostor za sve snažnije djelovanje Duha Svetog. Tako izrastate u unutarnjem shvaćanju Božjih zakona, i vaš duh sve više prenosi duši jasne i snažne poticaje. Tada se i vaša duša jača i poučljivo i s ljubavlju prima poticaje od duha i cjelovite ih prenosi tijelu, koje ih korektno provodi. Na taj način postajete zdrave i cjelovite osobe, jer nema zapreka između vas i Boga.

Ali što se događa ako odbijete Božje vodstvo i ako ga ne ljubite? Događa se to da se vaš duh zatvara djelovanju Duha Svetoga i primate slabe poticaje. Vaša duša postaje krhka i s poteškoćom prerađuje poticaje, prenoseći tijelu neispravne informacije. Vaša zatvorenost prema Bogu iskrivljuje vitalnu razmjenu između vašeg duha i Duha Svetog i to uzrokuje duhovne probleme, tjelesne i duhovne bolesti. Duša ne biva dovoljno nahranjena Božjim poticajima i tada se treba sama snalaziti i razvija svoju misao koja je odjeljena od Božje i ne dopušta joj shvatiti Božje zakone. Nedovoljno razumjevanje Božjih zakona neizbježno vodi u nedolično ponašanje.

Iz toga se rađa grijeh. On ima korijene u čovjekovom duhu kada se on zatvori djelovanju Duha Svetog. Tada nastaje  pukotina u odnosu između vas i Boga. Što znači da duh odbija suradnju  s Bogom i ne prepoznaje ga ni kao Oca, ni kao Gospodina. U suprotnom, ako ljubite Boga i s njim ste sjedinjeni, vaš duh stoji licem u lice sa Stvoriteljem; on vam komunicira preko svoga Svetog Duha što je za vaše dobro i djeluje prema ostvarenju toga, stavljajući vas u uvjete da sudjelujete u njegovom djelovanju poučljivo i s iskrenom željom da poslušate Boga.

Kako se u sve to uključuje Sotona? On ne može živjeti u čovjekovom duhu, osim ako mu sam čovjek slobodno i pri punoj svijesti, ne otvori vrata. Ovdje mislim na slučajeve istinskog sotonskog opsjednuća, koji su na sreću rijetki, u kojima čovjekov duh želi da zloduh zaposjedne cijelo njegovo biće i pri tom potpuno odbacuje Boga; to čini pri punoj svijesti. Naprotiv, normalno Sotona djeluje izvana, provocirajući i napastujući ljudsko biće baš tamo gdje je najranjivije. Na poseban način djeluje na osjetila i mozak, tako da se duša uznemiri i oslabi, pod pritiskom jakih vanjskih poticaja. Ona se tada počinje vrtiti oko same sebe, ulazi u strah i malo po malo gubi kontakt s duhom i kao posljedica toga sa Duhom Svetim. Kao što vidite, djelovanje Sotone prema vama polazi izvana, dok djelovanje Božje polazi iznutra, to jest od duha, u kojemu se kao što je već rečeno, rađaju poticaji neophodni za vaš život. Unutarnja Božja akcija sjedinjuje se sa onom vanjskom, jer on djeluje i izvan čovjeka u korist sveg stvorenja. Tko živi u skladu s Bogom, uživa u punini u blagodatima njegove dvostruke akcije, unutarnje i vanjske.[1]

Kada ste uronjeni u Boga, u jednostavnosti i radosti života, ispunjenog molitvom i stavljenog na službu Bogu i bližnjem, u vama sve protiče s lakoćom; život neiscrpno teče iz dubine vašeg duha. Sotona vas može napastovati i ometati vas, ali mu ne uspijeva poremetiti sklad Božjeg života u vama. Doista, Duh Sveti branitelj prenosi svoju snagu vašem duhu, koji ga prenosi duši a ona tijelu, koje ga izražava prema vani i na kraju se Sotona treba udaljiti. Veliki mistici bivali su napastovani i ometani od strane Sotone na mnogo načina i ponekad snažno, ali nikada nisu bili pobjeđeni. Njihovo jedinstvo s Bogom učinilo ih je neranjivima, jer je snaga Božja tekla preko njihovog duha otvorenog Bogu i proticala kroz cijelo njihovo biće odbijajući natrag neprijatelja. Vi to isto možete postići, jer je Božje djelovanje prisutno u svakome od vas, jednako kao i u svecima i misticima. Kod Boga nema povlaštenih, svi ste njegova djeca, svakome je darovan jednak dio baštine, ali samo je vi možete učiniti plodnom.

Iskustvo grijeha uvijek je bolno za čovjeka, jer ostavlja i posljedice, baš kao što se događa i kod nekih tjelesnih bolesti. Ako se iskreno pokajete, Bog vam oprašta, ali to ne znači da su automatski izbrisane i posljedice. Ako ste naprimjer nekome nešto loše učinili i na kraju se pokajete sigurno dobijete oproštenje, ali ostaje patnja u onima koje ste povrijedili; ta bi se patnja čak mogla prenijeti i na buduće generacije. Razmišljajte na primjer o slučajevima ubojstava; puno puta djeca žrtava trpe ogromne traume koje ne uspijevaju nadići, niti doći do oprosta; tako se patnja proširuje na cijele generacije, izazivajući osvetu i mržnju.[2]

Sjetite seuvijek, da svaka povreda zakona Božjih uključuje posljedice za vas i za bližnje i indirektno se prelijeva na cjelokupno čovječanstvo, stoga što nijedan čovjek nije izoliran od drugog i čovječanstvo je poput velike obitelji; ponašanje jednog člana utječe na druge, htjeli vi to ili ne. Stoga ponavljanje određenih grijeha kod pojedinaca formira jednu formu kolektivnog grijeha, čiji teret snosi cijelo čovječanstvo, koje postaje općenito oslabljeno. Primjer vam je abortus, jedan od najvećih grijeha vašeg čovječanstva. Ovi kolektivni grijesi otežavaju duhovni hod svakoga od vas i tako se stvara začarani krug u kojem pojedinačni grijeh povečava broj kolektivnih grijeha i obrnuto.

Što onda činiti? Predlažem vam neke važne točke za  vaše razmišljanje i unutarnji hod.

  • Imajte vjere u Boga i u mene. Ja sam Otkupitelj. Sišao sam među vas i uzeo na se sve vaše grijehe da bih podmirio neizmjerni dug koji su stekli vaši praroditelji. Oni su se pobunili protiv Boga, čineći tako istočni grijeh. Moja žrtva je smirila Očevu srdžbu i otvorila vam je put prema novom i sinovskom odnosu s  Bogom. Moja krv prolivena na križu i vaš prolazak preko križa, garancija su da će vam biti darovano oproštenje, ako ga zazovete. Bit će vam uvijek zagarantirana nova prilika za uskrsnuće. Isto tako i zaštita protiv Zloga, koji ništa ne može suprotstaviti mojoj krvi, jer je ona za njega nesavladiva barijera.
  • Darujte mi vaš život i potpuno mi se predajte, da vam zaista mogu pomoći. Doista, ako je istina da moja žrtva neprestano djeluje u vašu korist, istina je također da i blagodati mog otkupljenja, ne mogu izraziti svu njihovu snagu, bez vašeg sjedinjenja sa mnom. Samo prikazujući mi život, bit ćete doista sa mnom sjedinjeni, sudjelovat ćete u punini u spasenju. Ja poštujem vašu slobodu i ne prisiljavam vas ni na koji način da budete spašeni; nudim vam spasenje i otvaram put pred vama da ga možete dosegnuti, ali vas ne prisiljavam da ga prihvatite. Shvatite ovo:vi ste pred Bogom slobodna stvorenja, na vama je odgovornost izbora, da li umnožiti primljene talente ili ih zakopati,[3]to vrijedi i za spasenje. Ako mi se darujete i dopustite da vas vodim, bit ćete jedno sa mnom, i ja ću vam pomoći da ne griješite. Tako ćete uživati u punini u neizmjernim darovima otkupljenja.
  • Nastojte razlučiti grijeh koji dolazi od odbijanja Boga i prezira prema njegovim zakonima, od onoga što dolazi od vaše ljudske krhkosti. Vi ste stvorenja, i kao takvi imate strukturalnu granicu, koju ne možete nadići, ako ne uz pomoć nebeske milosti. Važno je da shvatite ovu razliku, da se ne biste previše obeshrabrili. Donosim vam jedan primjer: čovjek zna savršeno da ne treba ubiti, jer je to zakon utisnut u njegov duh, i ipak svjesno ubije, znajući što čini i koje zlo uzrokuje. On čini veliki grijeh, jer je spoznao volju Božju, ali joj se namjerno suprotstavio. Neki drugi čovjek, naprotiv se nađe u kontrastu sa zakonima Božjim poradi vlastite slabosti: Pred jednom poteškoćom nije znao nadići svoju ljudsku granicu i nekorektno je reagirao, jer je bio plašljiv, nesposoban itd. Ovakvo ponašanje je često u vašoj svakodnevnici: imali ste težak dan, vratite se umorni kući i sukobite se sa vašom ženom ili mužem,djetetom, itd., reagirate kroz uvredu, napad, kritiku. Što obično činite u takvim slučajevima? Počinjete analizirati vaše ponašanje? Osjećate se nedostojni, nesposobni, depresivni i na kraju grešni? Upadate u očaj jer ne vjerujete u moje milosrđe? Ne, djeco moja, nemojte to činiti! Znajte da vas dobro poznajem, nitko vas ne poznaje bolje od mene. Ja znam kada vaše pogreške nastaju zbog odbacivanja Boga, i kada su plod vaše slabosti. Ja se spuštam, prema vama kada ste slabi i s neizmjernom nježnošću vas podižem jer vas vidim opterećene, izgubljene. Poznajem vašu ljudsku narav, jer sam je uzeo na sebe.

Kada vam se dogodi da sagriješite poradi vaše slabosti, smjesta zatražite pomoć od Boga. Tražite njegovo oproštenje i uzdajte se u njegovo milosrđe. Njemu je sve znano. Ostanite u miru i nastavite u vjeri vaš hod, trudeći se popraviti koliko je moguće. Vaše dobre nakane vrijede puno pred Bogom, neovisno o vašim granicama, jer Bogu je za razliku od ljudi, važnija iskrenost srca od rezultata. Što se više uzdate u Boga i s njim se sjedinite po vašem iskrenom darivanju, naučit ćete više razumjeti vaše granice i prihvatiti vašu ljudsku narav. Budite milosrdni prema samima sebi, kao što je i Bog milosrdan prema vama! Prihvatite vedro vaše granice i nemojte se obeshrabriti. Ne govorim vam da trebate opravdati vaše grijehe nego da se počnete gledati Božjim očima, koji vas ne osuđuje nego samo popravlja. Stoga se nastojte i vi korigirati bez osude, to će vam puno pomoći da napredujete u unutarnjem hodu.

  • Uzdajte se u milosrđe Božje, ali ga ne pokušavajte iskoristiti! Mnogi vjeruju da je milosrđe Božje dar koji se može jeftino kupiti, kao nešto što se podrazumijeva da nam Bog treba dati, ali nije tako. Bog je uvijek milosrdan prema čovječanstvu, jer jadni vi ako ne bi bio, ali to ne znači da vi možete činiti što želite, jer Bog je svakako milosrdan. Ako to mislite, jako griješite. Svaki dar Božji u punini djeluje ako ga čovjek iskreno prihvati i poštuje, i ako ima dobru volju da taj dar učini plodnim. To znači da trebate sa zahvalnošću prihvatiti milosrđe Božje, svjesni da to zahtjeva od vas da još više mijenjate život. Često čujem kako krčćani govore o milosrđu, kao da je neki kolač koji Bog dijeli na sve strane, jer tako treba biti, neovisno o čovjekovom trudu da djeluje po pravoj savjesti. Razmislite i shvatite da je milosrđe veliki dar s kojim se ne možete šaliti, i treba biti prihvaćen s dubokim poštovanjem.
  • Naučite tražiti oproštenje od bližnjeg i opraštati. Ako ste uvrijedili neku osobu, tražite od nje oproštenje, ako vam uvjeti dozvoljavaju, susretnite je i pomozite joj shvatiti da vam je iskreno žao. Možda će vas razumjeti ili odbiti; u oba slučaja vi ste puno napravili i za vas i za tu osobu, jer ste raskinuli spiralu mržnje i osvete, i dopustili ste da se pokrene snaga Božja. O svemu drugom će se Bog pobrinuti i vaša dobra volja će donijeti plodove, vidjeli ih vi ili ne. Dobro koje učinite uvijek vam se vraća, ako ne od te osobe onda od druge. Bog nikad ne zaboravlja. Isto vrijedi u slučaju kad vas netko povrijedi i traži oproštenje. Praštajte uvijek, jer to oslobađa mnoge čvorove i poravnava put vašeg unutarnjeg ozdravljenja, kao i onog tko vas je ranio. Znam da su to teški koraci! I u ovom slučaju vaša prirođena krhkost vas ogranićava. Ja vam kažem da je jako teško tražiti oproštenje i oprostiti bez Božje pomoći. Ljudski razlozi, društvene konvencije, stid, poniženje, ljudsko shvaćanje pravde, ponekad prevladavaju i tako tvore nepremostive zidove. Ali tko se uzda u Boga i želi ljubiti njegove zakone, bit će uvijek potpomognut da napravi i najteže korake. Bog vas podržava u svakoj dobroj namjeri! Želio bih da shvatite da oproštenje nije samo jedan hrabar i hvale vrijedan čin, nego Božji zakon koji nepogrešivo djeluje, te je takvih razmjera da može pomoći u izliječenju duhovnih i tjelesnih bolesti, jer mnoge nastaju baš zbog nesposobnosti traženja oproštenja i praštanja.
  • Pokušajte ispraviti zlo koje ste nanijeli drugima. U puno slučajeva nemoguće je popraviti situacije uzrokovane grijehom, ali uvijek je moguće truditi se olakšati posljedice učinjenog grijeha. Ako ste napravili štetu vašem bližnjem, poduzmite mjere za njezino otklanjanje, u skladu s vašim mogućnostima. Ne tražim od vas herojska djela, koja vas nadilaze, nego malene znakove ljubavi i dobrote prema povrijeđenoj osobi. Ako ona to odbije, onda to činite prema drugim osobama koje su doživjele slične situacije. Bit će to velika pomoć za vas i za one koje ste oštetili, i imat će veliku vrijednost pred Bogom, koji sve zna i razumije.
  • Naučite izvući pouku čak i iz vaših pogrešaka. Ponekad, učinjeni grijeh stavlja na svjetlo neki dio vas koji nikada prije niste uočavali; u drugim prilikama pokazuje zatvorenost vašeg duha prema Bogu. Radite na toj točki i tražite pomoć Duha Svetog. On će vas prosvijetliti tako da razumijete gdje ste najkrhkiji i gdje još uvijek imate otpor prema djelovanju Božjem. Ne mojte se obeshrabriti i nastavite tražiti svjetlo da biste se popravili. Zatim prikažite Bogu vaše slabosti i zatvorenosti koje ste prepoznali, dajte mu i vaše grijehe. Bog će vas savršeno voditi prema savladavanju vašeg stanja, i učinit će da ne zaboravite lekciju koju ste naučili iz vaših pogrešaka. Djeca nauče hodati nakon mnogo padova, pohrane ono što je opasno za njihovu ravnotežu i više ne padaju. To se događa i u duhu; možete puno naučiti iz vaših padova. To ne znači da je lijepo i korisno padati; grijeh nikada nije ni lijep ni koristan, ali s Božjom pomoću čak i pogreške mogu biti prilika za rast i promjenu.

Preporučio sam vam ove korake, jer želim da se promatrate u svjetlosti Božjoj. Nitko od vas nije savršen i dobro je da ponizno prihvatite da ste ono što jeste, stvorenja potrebna moje ljubavi. To pak ne znači da se trebate prezirati i smatrati promašenim i bez nade. To što ste ograničena stvorenja ne znači stoga da ste nedostojni i nesposobni, naprotiv: vi ste jako vrijedni u očima Božjim. Bog vas je stvorio slobodne i inteligentne, i očekuje od vas da dostignete ono najbolje što jeste; želi da dođete do sreće i punine. On računa na svakoga od vas. Nije važno za što ste sposobni, niti što drugi o vama misle ili ako ste griješili kroz život; U očima Gospodinovim važna je samo vaša ljubav prema njemu i vaša dobra volja da sudjelujete u njegovom djelu onako kako možete.

Kad sam bio među vama na Zemlji, susreo sam mnoge grešnike na mome putu. Primao sam ih s ljubavlju, opraštao im, ozdravljao ih i oslobađao od zla. Nikada ih nisam ponižavao ni maltretirao. Nisam im držao lijepe lekcije o moralu, niti ih plašio prijetnjama o kazni. Naprotiv, uvijek sam ih podizao i pokazivao put prema promjeni. Svakome od njih  kao i ženi preljubnici[4]rekao sam: „Idi i od sada ne griješi više”. Isto to kažem danas svakome od vas. Ako vam se dogodi u životu da susretnete grešnike, ili ako ih vi tako doživite, nikada ne zatvarajte put ni njima ni vama samima, nego ponovite moje riječi: „Idi i od sada ne griješi više”. Tražite uvijek tračak svjetlosti i meni se obratite. Činite to i primit ćete svjetlo, činite to i živjet ćete.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”.


[1] Govorila sam o dvostrukoj Božjoj akciji u knjizi „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“ u 6 poglavlju.

[2] Više sam govorila o tome što se događa kroz generacije zbog grijeha učinjenog od strane članova jedne obitelji, u knjizi „Preko velike barijere” 10. poglavlje.

[3] Usp Mt 25,14-30

[4] Usp. Iv 8,11