Blaženi posljednji … bit će prvi

Predragi čitatelji, sada smo se već približili Uskrsu, velikom prolasku iz smrti u život, koje je naš Gospodin  i Spasitelj prvi prošao, ali koji očekuje svakoga od nas. Stoga vam želim da uđete zajedno sa Isusom u istinski život, uskrsli život u Kristu, koji nas pretvara u nova stvorenja, od Boga preporođena, one koji nisu više navezani na zemaljske stvari, nego su  usmjereni  prema nebeskim. Donosim vam Isusovu poruku za ovaj mjesec, koja naglašava potrebu da prije svega budemo slobodni od ljudskih očekivanja, da bismo ušli u Božje kraljevstvo. Zakoni kraljevstva Božjeg u suprotnosti su sa zakonima svijeta; ako su prihvaćeni uvode nas u istinsku radost, onu koju nam svijet ne može dati jer je ne poznaje. Molim da se ostvari život u svakome od vas, i neka to bude moja čestitka svima vama, za sretan Uskrs i istinsko uskrsnuće.

Isusova poruka od 12. travnja 2011.

„Predraga djeco, radujte se zbog moga uskrsnuća! Ono je pobjeda za svakoga od vas; smrt koje se bojite, najsnažnije sredstvo kojim se vaš neprijatelj služi, pobijeđena je. Istina je da još umirete u tijelu, ali u duhu već sada možete nadići granicu smrti, ako ostanete sa mnom sjedinjeni. Na kraju vremenâ, kada se vratim učvrstiti moje kraljevstvo, svest ću na ništa moć Sotone. Tada, oni koji su me primili i ljubili, neće više biti zahvaćeni smrću, ne samo u duhu nego i u tijelu. Bit će preobraženi i ući će zajedno sa mnom u novo stvorenje, konačno slobodni od pokvarljivosti grijeha i smrti.

Cijeli svemir je u hodu prema tome cilju, i svatko od vas danas otvara put za one koji će kasnije doći. Rast u vjeri svakoga pojedinačno, jača i ubrzava proces preobrazbe. Taj proces je već u tijeku, ali, u ovom vremenu će doći do vrhunca sve do potpune aktualizacije. To je obećanje, i znate dobro da Božja obećanja nisu isprazna. Nisu kao riječi vaših vladara, koji nikada ne izvršavaju ono što vam obećavaju. Bog održava svoju riječ i ostvaruje svoje planove, na način koji ponekad ne možete shvatiti, ali koji je nepogrešiv, kao što je nepogrešiva i mudrost vašeg Stvoritelja. Stoga, vjerujte mi! Moja smrt i moje uskrsnuće, garancija su svih Božjih obećanja; iz nje izvire beskrajna snaga koja vam je na raspolaganju, da bi se hranilo cijelo vaše biće.

Trebate mi se samo otvoriti, željeti cijelim vašim bićem da budete preobraženi. Ne zaokupljajte se brigom kako će se to dogoditi, ili što trebate činiti. Moj je zadatak, a ne vaš, da ostvarim vašu želju za promjenom. Što možete činiti, sami po sebi? Moj Duh je onaj koji u vama djeluje, koji potpuno zahvaća sve ono što je u vama začeto po mojoj volji. Ako želite moj život, on će vam doći u susret, i vidjet ćete s lakoćom ostvarenje svega onoga u što ste vjerovali, jer u Bogu se sve prirodno događa; Božji život ne poznaje pritiske, on je kao potok koji mirno teče, napaja stvorenje i uspijeva izgladiti i najtvrđe kamenje. Takav će biti i vaš život u meni, ako budete sjedinjeni sa mojim Duhom; bit ćete kao rijeka koja nosi život. Kako to činiti? Baš o tome vam želim govoriti.

Cjelokupno stvorenje isto kao i vaš život, oslanjaju se na nepogrešive i nepovredive zakone, koji vrijede i u najudaljenijem kutu svemira. Na tim zakonima se gradi kraljevstvo Božje. Između njih, četiri su od temeljne važnosti.

  • Prvi, koji je temelj za druge, sastoji se u tome da se prepozna Boga kao Stvoritelja i Gospodina, izvor života, svake inteligencije i snage.
  • Drugi se sastoji u prepoznavanju života kao vrhovnog dara Božjeg i, stoga svetog i nepovredivog od trenutka začeća, s kojim nitko ne može raspolagati po svojoj volji.
  • Treći vas upućuje da se prepoznate kao stvorenja potrebna Božje ljubavi i pomoći, spremni podložiti se vodstvu Duha Svetoga.
  • Četvrti, nakraju, traži od vas da darujete život Bogu, polažući ga u njegove ruke, da biste primili od njega inteligenciju, snagu i ljubav i tako postali sredstva u njegovim rukama i suradnici u korist svakog stvorenja.

Pravac koji zauzmete u cjelokupnom vašem postojanju, proizlazi od većeg i manjeg prihvaćanja zakonâ Božjih, i to na poseban način, ova četiri zakona. Oni imaju snagu da vas neprestano preporađaju u duhu i tijelu, i da usmjeravaju vašu misao prema svemu onome što je dobro, plemenito i pravedno. Osposobljavaju vas da spoznate i iskusite život Božji u vama, da razlikujete dobro i zlo, da pomažete bližnjemu, da prepoznajete poticaje koje Duh Sveti neprestano utiskuje u vaš duh vodeći vas prema potpunom ostvarenju planova i želja koje Bog ima za vas.

Ako prihvatite ove zakone u vašem duhu i želite ih staviti u praksu, Bog će vam osigurati sva potrebna sredstva; pa i životne kušnje, koje proizlaze iz Sotonina protivljenja prema vašoj želji za dobrom, neće vas slomiti niti vam naštetiti. Bog ih dopušta samo u mjeri u kojoj će biti korisne da ojačaju vaše namjere da ljubite Boga, i da živite po njegovim zakonima.

Obrnuto, ako odbijete njihovo prihvaćanje, tada trebate sve sami činiti, i stvoriti vaše zakone, ljudske i nesavršene. Vaša misao će biti odijeljena od one Božje, i duh Sveti neće moći djelovati u punini u vama. Tako će vaša inteligencija biti ljudska i može djelovati samo u onome što je zemaljsko, jer će vam samo to biti na dohvat ruke. Tako će i vaša snaga biti ljudska, ograničena i nesposobna suočiti se sa životnim poteškoćama. I vaša ljubav će biti ljudska, i od nje će vam doći velika trpljenja. Doista, ljubav koja je prisutna u vama, ako nije neprestano hranjena Božjom ljubavlju, postaje navezanost, posesivnost, ljubomora,strah od gubitka predmeta želje; ili se pretvara u antipatiju, pobunu, zlovolju i osvetu. U tom slučaju, jako je ograničeno djelovanje Duha Svetoga koji daje ravnotežu vašem biću, i dakle, sve ono što se u vama rađa, pretvara se u nered i nesposobnost upravljanja osjećajima. Tada nedostaje vaša suradnja sa Božjim djelovanjem, stoga je i vaše djelovanje zbrkano, vaše razlikovanje nesigurno i vaša osobnost postaje dvolična i ranjiva.

Načela koja djeluju u Božanskim zakonima, uvijek vas vode prema svlačenju vas samih, odnosno prema postepenom oslobađanju od egoističnih kriterija koji nadahnjuju ljudski život, i kojima je cilj doći do osobnog blagostanja na račun drugih. Zemlja je prepuna egoista koji misle samo na sebe, nemarni za Boga i za bližnjeg; zlo koje prouzrokuju pred vašim je očima. Mnogi smatraju da je svlačenje koje Bog od nas traži, jedna vrsta cenzure od strane Božjeg autoriteta, nešto što ograničava ljudsku osobnost, otežavajući da se izrazi. Ovdje se rađa ateizam, kao pobuna protiv Božjeg autoriteta i odbijanje podložnosti istome. Oni koji tako misle, gledaju na vjernike kao na slaba stvorenja, oni koji su podložni, nesposobni za vlastito mišljenje i stoga posljednji u društvu, gubitnici. Dok sebe drže prvima, slobodnima i neovisnim o životnim formama koje smatraju arhaičnim i ograničenim.

Želim vam reći da stvari ne stoje tako. Istinski vjernik je slobodan, jer Bog ne samo da ga poštuje, nego upravo on želi čovjekovu slobodu; stvorivši ga na svoju sliku i priliku, on je želio da čovjek bude snažan u misli i djelovanju, sposoban da stoji licem u lice pred svojim Stvoriteljem, i da s njim surađuje u vladanju svemirom. Bog traži da se čovjek odrekne svog egoističnog interesa, što ga dovodi do izbjegavanja istine i do nepoštenja. Čovjek je stvoren da bude pošten, ne nepošten. Pošten čovjek je onaj koji živi u skladu sa Bogom i sretan je, nepošten je onaj koji se bori protiv zakona života, i ostaje pritisnut od sebe samoga, taj vjeruje da može više postići jer je neovisan i odijeljen od Boga, ali u stvarnosti postiže jako malo.

Čovjek traži bogatstvo iznad svega, i smatra da ga Bog sprječava u tome da ga dostigne. Nije tako! Bog ne osuđuje bogatstvo kao takvo. Osuđuje nepošteno bogatstvo, stečeno na tuđu štetu, kršeći univerzalna načela ljudske solidarnosti, a to je puno drugačije. Ako je čovjek sjedinjen s Bogom, živi u poštivanju zakona života i ponaša se kao brat u odnosu na bližnjeg, tada sam Bog ispunja bogatstvom takvog čovjeka.

U čemu se sastoji pošteno bogatstvo pred Bogom? Sastoje se u sjedinjenju sa izvorom svakog napretka, odnosno sa Stvoriteljem, o kojem ovisi i sam život u svim svojim nijansama. Bogatstvo o kojem govorim nema nikakve veze sa količinom novca kojeg imate u vašem novčaniku, ili na vašem računu u banci. Bogatstvo po Bogu je sudjelovanje u izobilju Božjem, koji je Gospodar svemira, i koji svojoj djeci udjeljuje svako dobro, bez sklonosti i razlike. To je apsolutna sigurnost u dar Providnosti, koja uvijek dolazi u pravom trenutku i kuca na vrata onoga koji vjeruje. Ako povjerite vaš život Bogu, Bog vam uzvraća obiljem svakog bogatstva. Ne brinite se: Bog zna jako dobro što vam je potrebno, novac za siguran život; dat će vam i to, ako se budete znali odreći svake pohlepe.

Da, djeco, istinski bogataš pred Bogom je i istinski siromah. Što to znači? To znači da ako se uistinu uzdate u Boga, izvršavajući svoje dužnosti s ljubavlju i odanošću, bit ćete ispunjeni njegovim dobrima i imat ćete uvijek od čega živjeti bez brige, bez posezanja za nepravednim sredstvima. Bog će vam dati sve što vam je potrebno i bit ćete uistinu bogati. I ako se oslonite samo na Boga i ne ispunite srce pohlepom i željom za novcem i materijalnim dobrima, tada ćete biti istinski siromasi, oni koje Bog ljubi i kojima pripada njegovo kraljevstvo. Božji siromah, nije bijednik kakvim ga ljudi vide; Božji bogataš, nije pohlepni sakupljač dobara kako misle ljudi.

Istinsko bogatstvo i istinsko siromaštvo samo su dvije strane iste medalje; imaju ih samo oni koji znaju stajati na svome mjestu pred Bogom, i osjećaju se posljednjim a ne prvim. Kad vam govorim o posljednjim, sigurno mislite na način na koji svi ljudi razmišljaju, tj. na one koji ništa ne vrijede? Ne, dječice, posljednji u misli Božjoj, oni su koji ne očekuju da sve i svakoga posjeduju, ne ohole se, ne postavljaju se iznad drugih. Ne diskutiraju s Bogom, ne uzdaju se u ljudsku moć, nego se s radošću uzdaju u Boga i stavljaju mu se na raspolaganje, znajući da od Boga primaju svaku mudrost, inteligenciju i sve ono što je neophodno za život. To su posljednji u Božjim očima, i pred njim vrijede više od vaših moćnika, onih koji misle da posjeduju svijet i kojima se ljudi dive, ali oni nisu bogati pred Bogom.

Što vas interesira u životu? Što želite imati? Iskreno se zapitajte što je u centru vaših misli, promatrajte se i vidjet ćete  jeste li uistinu bogati takvi kakvi jeste. Vrednujte jesu li novac, osjećaji, stvari koje posjedujete, posao, onako kako ih vi shvaćate, jesu li uistinu ono što vas čini sretnima. Budite pošteni prema samima sebi: ako pronađete da ne možete živjeti bez ovoga ili onoga, onda vi niste ni bogati ni siromašni pred Bogom. Zapitajte se sada je li Bog za vas uistinu sve, uzdate li se uistinu u njegovu dobrotu. Pitajte se jeste li raspoloživi za aktivnu suradnju s njim, polažući u njegove ruke vašu inteligenciju, sposobnosti, ili mislite da Bog treba gledati na ono što vi činite i na kraju dati više ili manje priznanje za vaše djelovanje, kao djelatnik kada stavlja pečat na zaključnom dokumentu.

Ne, život sa Bogom nije pasivnost ni tjeskobno očekivanje finalnog suda. Baš nasuprot, to je radosno sudjelovanje u živoj Stvoriteljevoj akciji. On nije sudac koji odriješuje ili osuđuje; Bog je u svojoj biti sama ljubav, koja daje poticaj životu i daje mu da teče u vama bez zabrinutosti, jer on ne poznaje brige. Njegova ljubav prema vama je vječna i nepromjenjiva, i iz dana u dan u vama se obnavlja, kroz sve dane vašeg života. Bog vam dolazi u susret sa svojom neizmjernom snagom, vodi vas prema istinskom dobru i podupire vas u svakidašnjem životu, poziva vas u tišini da ga susretnete, daruje vam mir i odmor.

Što vam je još potrebno da biste bili sretni? Nedostaje vam da se bacite u zagrljaj Bogu Stvoritelju, dopuštajući da se raskine svaki lanac kojim vežete vas same i druge, u smiješnoj iluziji da ćete zaposjesti svijet i upravljati vašim životom. Nedostaje vam to, da želite biti posljednji, oni koji ne traže ono što traži svijet, jer ste pronašli puno veće blago: ljubav Božju koja se ne može kupiti nikakvim novcem, ali koja je sve ono što vam je potrebno za život, jer iz te ljubavi vam dolazi svako dobro.

Dajte mi dakle vaš život, da ga ja mogu preobraziti u sili Duha Svetog, i darovati ga mome Ocu. Budite bogati mnome i siromašni svijetom. Budite posljednji, tako ćete biti i prvi, prvi koji će razumjeti tajne života, prvi koji će stići. Gdje? U puninu istinskog života, onog Božjeg, sačinjenog od ljubavi, mira i dobrote, jedino poradi čega vrijedi živjeti.

Blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.“