Vidljivi i nevidljivi svijet

Predragi čitatelji, Isusova poruka u ovom mjesecu, obrađuje jedan jako aktualan argument: onaj o životu u svemiru. Isus ga uključuje u jedan puno širi kontekst stvarnosti, onakve kakva je u Bogu, puno više nego što mi možemo dotaknuti našim osjetilima. O ovom argumentu puno sam govorila u mojoj prvoj knjizi „Preko velike barijere“, stoga se ne želim na tome puno zadržavati. Prepuštam vas poruci, sa željom da za vas korizmeni hod bude jedan dublji osvrt na vaš život, i da se kroz to možete još više približiti Gospodinu. Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Isusova poruka od 12. ožujka 2011.

„Blagoslivljam vas, djeco, na početku korizmenog hoda koji vas vodi u susret sa mnom kroz smrt i uskrsnuće. Neka ovaj hod za vas bude sve istinitije i življe otkriće dubokih dimenzija vašega duha i života Božjeg koji je u vama prisutan. Događaji velikog tjedna, ne bi trebali biti samo puko prisjećanje koje treba oživjeti, nego jedna faza vaše preobrazbe; a to podrazumijeva smrt starog čovjeka, koji još postoji u vama, i uskrsnuće u novo stvorenje, čije je sjeme prisutno u svakome od vas i samo treba procvjetati. Sjedinjeni sa mnom kroz hod molitve i obraćenja možete postati nova stvorenja, obasjani blistavom svjetlošću Uskrsa.

Danas vas želim uvesti u dublje razumijevanje stvarnosti koja vas okružuje. Do sada smo se prije svega zadržavali na stvarnosti koja je u vama, ali ono što vas okružuje jednako je važno, jer je to dimenzija u kojoj se egzistencijalno krećete.

Postoji jedan dio stvarnosti koji možete zahvatiti vašim osjetilima, fizičkim i duhovnim; možete je vidjeti i dotaknuti ako se radi, na primjer, o nekoj osobi, životinji ili nekoj stvari; možete je iznutra spoznati ako se radi o nekom osjećaju, sjećanju, nečemu nedodirljivom, ali koje je jednako stvarno u svojoj biti. U oba slučaja se radi o nečemu vidljivom; pod tim podrazumijevam nešto što ne može promaknuti vašoj pažnji i vašoj inteligenciji.

Sve ono što vi svakodnevno promatrate i što prolazi ispred vas vidljivo je, i s tim se suočava svatko od vas. To je izvor radosti i boli, mira i zabrinutosti, ovisno o vašim iskustvima i izborima u vjeri. Da biste naučili upoznati i razumjeti vidljivi svijet, odgajani ste od malena, preko pouke odraslih, naobrazbe i osobnih iskustava, sve do postizanja stabilnog i jedinstvenog osobnog odnosa prema onome što vas okružuje i kretanja u stvarnom svijetu oko vas.

Mnogi od vas ne mogu ući u sklad sa vanjskim ambijentom, unatoč mnogim mukama u životu. Tada vaš unutarnji svijet ne nalazi spojnicu s vanjskim; i to vam uzrokuje bolne konflikte i zatvaranja u sebe. Drugi se prepuštaju da ih vidljivi svijet privlači više nego je potrebno, i projiciraju se izvan sebe, tako da je unutarnji svijet ugušen od onoga vanjskoga, što uzrokuje opasne bjegove od njih samih i života.

Ima samo jedan put koji vodi u sklad između unutarnje i vanjske stvarnosti u vama: put vjere. Samo u jedinstvu s Bogom, koji je izvor života i Stvoritelj svega, možete otkriti smisao i mjeru u svemu, možete razumjeti i razlikovati što je dobro i korisno. Prikazanje vašeg života meni po Bezgrešnom Srcu moje Majke, vodi vas prema razumijevanju stvarnosti onakvom kakva je u Bogu, a ne samo kakvom je vi vidite vašim očima. Pogled vjere puno je širi i bistriji, jer se hrani Božjom mišlju koju vam on prenosi u Duhu Svetom.[1]

Ali pogled vjere, ide i preko onoga što je vidljivo i dohvatljivo vašim osjetilima. Govorim o stvarnosti koja je nevidljiva vašim očima, ali stoga nije manje konkretna i važna. Želim se na tome danas više zadržati zajedno s vama. Rijetki od vas razmišljaju o toj stvarnosti, mnogi je se boje, čak i među kršćanima, do te mjere, da je nevidljivi svijet, koji je također Bog stvorio, umanjen i sveden na praznovjerja naslijeđena iz prošlosti. Racionalnost koja opsjeda čovjeka na Zemlji, uključujući i kršćane, tvori zid koji vas razdvaja od nevidljivog svijeta. Unatoč tome on postoji i zahvaća vas više nego li mislite.

Život cjelokupnog svemira izražava se u dvije velike stvarnosti: u duhovnoj i materijalnoj. One se dobro razlikuju jedna od druge, ali nisu poradi tog podijeljene; duh prožima materiju koja bez njega ne bi ni postojala. Razmišljajte o čovjeku; njegovo tijelo ne živi bez duha, i smrt nastupa u trenutku kada duh napušta tijelo. Isto se događa i sa biljkama, životinjama i mineralima koji sadrže u sebi dah života, i on im omogućava životni ciklus.[2] Svakako, svaka je materijalna stvar dotaknuta i prožeta duhom. Materija ne može postojati bez duha, dok duh može živjeti bez materije. Vaš duh, na primjer, živi vječno čak i nakon smrti.

Svemir se sastoji od mnogo dimenzija u kojima su duh i materija u različitom međusobnom odnosu. Postoji zemaljska dimenzija, u kojoj vi živite, gdje duh i materija žive zajedno, ne uvijek pomireni. Ovisno o vašim životnim izborima, možete dati primat duhu ili materiji. Mnogi od vas se zadovoljavaju materijalnim životnim aspektom, i dopuštaju da ih vode instinkti njihovog tijela, koji uvijek vode prema egoizmu. Drugi izabiru da žive sa mnom sjedinjeni i stavljaju duhovni život na prvo mjesto; oni ulaze u odnos sa duhom Svetim koji ih vodi. U njima duh prevladava nad tijelom i oni dolaze do dublje spoznaje stvarnosti.

Postoji nadzemaljska dimenzija Raja i Čistilišta, u kojoj duše nastavljaju živjeti i nakon napuštanja tijela. Ima i dimenzija čistih duhova, u kojoj se kreću anđeli. Postoji i stvarnost pakla. U ovim dimenzijama koje vaša osjetila ne dotiču, materija nije prisutna. Iako je nevidljiva, i ova dimenzija je stvarna.

Iznad zemaljskih dimenzija i onih nadzemaljskih, gdje borave čisti duhovi, postoje i druge dimenzije u svemiru u kojima postoji ljudski život, sastavljen od duha i materije. Govorim o drugim ljudima u svemiru, koji su dio neizmjernog Božjeg stvaranja, i to je konkretna i nediskutabilna stvarnost.[3] Želim da postanete svjesni toga da niste sami u svemiru!

Bog nije stvorio samo čovjeka na zemlji, isto kao što nije stvorio ni samo Zemlju. Što vas dovodi do toga da mislite da je Bog samo vas stvorio? Zašto ograničavate svemogućnost Božju i želite svesti njegovu misao na razinu vaše? Znajte da je svemir beskonačan, kao što je neizmjerna i stvaralačka snaga Božja, koja se ne može mjeriti po ljudskim mjerilima. Ima mnogo ljudi koji žive na drugim planetima u fizičkim i duhovnim stvarnostima koje su često jako različite od onih na Zemlji. Ipak svim ljudima je zajedničko dostojanstvo i imaju istu sudbinu: stvoreni su na sliku i priliku Božju, od mene su otkupljeni i djeca su Božja kao i vi, predodređeni da uđu u slavu Oca moga, na kraju vremena; kada ću predati njemu cijelo čovječanstvo, obnovljeno i otkupljeno.

Na početku stvaranja čovječanstvo je bilo nepodijeljeno, stvoreno da živi u skladu sa svojim Stvoriteljem. Ljudi su bili pozvani na izbor dali će ostati više ili manje vjerni Bogu, dali surađivati ili ne s njim na dobro svega stvorenog. Neki su ostali vjerni, dok su se drugi, među kojima i vaši praroditelji, pobunili protiv Boga. Jedni su ostali neodlučni i nisu došli do potpune odluke.

Grijeh pobune, učinjen od jednog dijela čovječanstva, podijelio je čovječanstvo cijelog svemira i odvojio vas je od vaše braće. Od tada braća koja su ostala vjerna Bogu, žive u jako uzdignutoj duhovnoj stvarnosti, posjeduju mnogo veću spoznaju od vas, i stoga su superiorniji od vas na duhovnom, znanstvenom i tehnološkom području. Braća koja su ostala neodlučna i duhovno su slabija, ali nisu zla, i poradi toga njihov duh je jači od vašega. Vašu stvarnost dobro poznajete, ona je slična kao kod onih koji su se pobunili kao i vi protiv Boga. Ipak, čovječanstvo na zemlji je u puno gorem stanju, jer je za razliku od svih drugih ušlo u savez sa Sotonom, te on kraljuje u mnogim srcima.

Sišao sam na Zemlju, baš među čovječanstvo koje se najviše pobunilo i koje je najranjivije u cijelom svemiru; ovdje sam se utjelovio, umro i uskrsnuo jednom zauvijek, u korist ljudi u cijelom svemiru gdje god se oni nalazili. Mojom žrtvom iscijelio sam veliki lom, koji je nastao između Boga i ljudi i ljudi iz cijelog svemira, izazvan istočnim grijehom. Došao sam među vas, ali ne samo poradi vas. Sišao sam na Zemlju da bih od mnogo naroda načinio samo jedan narod, novo čovječanstvo, predodređeno na novo stvaranje, koje više nije otežano pokvarljivošću i grijehom. Bog sjedinjuje, dok Sotona razdvaja. Vaši praroditelji, zavedeni od neprijatelja koji su ušli s njim i u savez, prouzrokovali su mnoge podjele, i izgubili su sjećanje na ono što su bili u Bogu, tako da vi ne znate čak niti za postojanje druge braće. Utvrdili ste se na vašem planetu i mislite da ste jedini i najbolji, dok to nije tako. Vi niti ne primjećujete da ste slabi i nesposobni da se krećete svemirom, niti ste u stanju upoznati prirodu i njenu veličinu. Danas vam želim reći, da imate drugu braću, koja su djeca moga i vašeg Oca. Oni koji su ostali vjerni Bogu su tako čisti! Ljube vas i mole za vas, u tišini vas prate na vašem napornom zemaljskom hodu. Često su vam pomagali tijekom povijesti, još i danas vam pomažu iako vi toga niste svjesni. Oni to čine, jer Bog tako želi, želi da se čovječanstvo povrati prvobitnom jedinstvu i vjernosti prema njemu, u vjeri, nadi i ljubavi.

Već mi je poznato vaše pitanje: zašto prije o tome nisi govorio? Zašto o tome nema nikakvog traga u Evanđelju? Ja vam kažem da sam govorio o ovoj stvarnosti mojim apostolima. Poradi čega to nisam trebao činiti? Ne daje li možda slavu Bogu, djelo njegovih ruku? Ne samo to, nego navještaj spasenja je trebao i treba biti donesen svim narodima svemira, a ne samo onima na Zemlji. Pa i to je ulazilo u poslanje apostola, kao i u poslanje svakoga od vas. Mnoga braća na drugim planetima čekaju na vaše svjedočanstvo, jer u vašem čovječanstvu, Spasitelj je postao čovjekom, očevi vaši su vidjeli i čuli moje djelo i moj nauk. Vi se pitate kako to možemo činiti? Dopustite, da Bog bude onaj koji će vam pokazati kako, on ima sva sredstva da vas osposobi za vaše poslanje. Pitajte se prije svega jeste li spremni za to, ili više volite ne vjerovati u tu stvarnost, jer Evanđelje o njoj ne govori, znanstvenici ne znaju, svećenici sumnjaju i jer se bojite biti proglašeni vizionarima, itd., itd.

U vremenu apostola, čovječanstvo nije željelo primiti ovu objavu, ne radi toga što ne bi moglo razumjeti, nego poradi toga što nije željelo; u prvim kršćanskim zajednicama, ovaj argument je prouzrokovao mnoge probleme i velike pobune. Moji apostoli su ušli u šutnju, isto tako i mnogi nakon njih, sve dok se taj argument nije zaboravilo. Između ostalog, i ja sam, govorio sam u prispodobama, i o mnogim stvarima nisam mogao otvoreno govoriti! Želite li jedan primjer? Razmišljajte o postojanju Amerike. Možda možete tu vijest pronaći u Evanđelju, ili su vam o tome govorili apostoli? Ne, ali ipak taj kontinent je postojao; na njemu su živjeli drugi ljudi, vaša braća, do kojih je jednom trebao stići navještaj Radosne Vijesti. Poslije ste ga otkrili; da sam otvoreno o tome govorio dok sam bio na Zemlji, nitko mi ne bi vjerovao.

Unatoč svemu, Bog nije propuštao, tijekom vjekova, davati znakove o prisutnosti druge braće u svemiru, i mnogi svjedoci među vama su vam govorili. Oni su bivali izrugivani i progonjeni, ali su znali čuvati ovaj bljesak svjetlosti, da ova istina ne bude zauvijek poklopljena pod teretom tame i laži. Isto tako mnogim moćnicima na Zemlji, na različite načine je bilo dopušteno da upoznaju ovu ogromnu stvarnost, s ciljem informiranja naroda Zemlje. I što se dogodilo? Vaši vladari, danas kao i u prošlosti, prevarili su vas. Nikada vam nisu htjeli objaviti ono što su znali o životu u svemiru. Boje se izgubiti moć i privilegije, srah ih je  suočiti se sa drugim vladarima, mudrijim od njih, predstavnicima civilizacija superiornijim od vaše. Pokvareni ljudi sa zemlje boje se onoga nad čim ne mogu dominirati, i skrivaju ono što ne žele prihvatiti. Na taj način vjeruju da će spriječiti druge da upoznaju i prihvate ono što njima samima nije ugodno. Vaši vladari vas varaju i uskraćuju vam pravo na spoznaju o jednoj stvarnosti koju biste trebali poznavati, jer ste djeca Božja i stanovnici svemira.

Danas vam objavljujem da se približava vrijeme objavljivanja postojanja života drugih ljudi u svemiru, u vrijeme i na način koji Otac bude htio. Da, djeco, uvjeravam vas da će istina Božja biti objavljena cijelom čovječanstvu onakvom kakva uistinu jeste, a ne kakvom je interpretiraju i iskrivljuju ljudi. Bit će osvijetljen, pokazan, vidljivi i nevidljivi svijet bez ikakvih zapreka. To se neće dogoditi svakome bez razlike, niti će biti praćeno izvanrednim znakovima, prema očekivanjima mnogih površnih osoba. Dogodit će se na razini duha, u osobama koje vjeruju u Boga Oca, i daruju mu se po Sinu u Duhu Svetom, po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Ovoj vjernoj djeci bit će darovana duboka, istinita i nepobitna spoznaja stvarnosti. Oni će pomoći i drugima da dostignu istu spoznaju, i ona će se prenositi od duha do duha; moćnici sa Zemlje nikako to neće moći zaustaviti. Na Zemlji će se formirati novi narod, koji će imati sposobnost razlikovanja istine od laži i koji neće više biti očaran zavodničkim glasovima. Nakon toga doći će i vanjski znakovi, i potvrde onoga što će već živjeti u dušama pravednika.

Stoga vam govorim, ako mi budete potpuno i bezuvjetno darovani i spremni služiti mome djelu, upoznat ćete sve što se kreće u svemiru, vidljivo i nevidljivo. Neću više dopustiti moćnima i prepotentnima da skrivaju moje djelo pred očima malenih i siromašnih. Život u svemiru je Božje djelo, svaki stvoreni čovjek je Božje djelo, na kojem god planetu živio. Nitko više nema pravo skrivati, iskrivljavati i ismijavati moje djelo a da pri tome ostane nekažnjen. Na zemlji se sve do sada upravo to događalo. Ostavio sam vas slobodne, u mojoj dobroti, da djelujete onako kako mislite da je bolje. Slao sam vam proroke i znakove. Mnogima od vas slao sam braću sa drugih planeta koji su mi ostali vjerni i koji su vam govorili o puno toga. Čekao sam na vaše obraćenje, ali sve to bilo je beskorisno. Vaše čovječanstvo ne želi vidjeti, pravi se da ne zna, tvrdoglavo je i buntovno.

Sada ističe vrijeme. Unatoč pokvarenosti mnogih, na Zemlji ima i ljudi koji ljube Boga, koji prikazuju svoje živote i ostaju mu vjerni, bez obzira na mnoge kušnje. Nažalost nema ih mnogo, ali od tog malog ostatka ponovno će se snažno pokrenuti Božje djelo, i navještaj spasenja bit će pronesen cijelim svemirom. Svako dijete Božje, na svakom planetu imat će priliku da me upozna, da me ljubi i slijedi. Cijelo čovječanstvo trebat će se susresti sa mnom licem u lice prije ili kasnije. Ako budete spremni biti dio ovog malenog ostatka, i ako mi darujete iskreno i s ljubavlju vlastiti život, braća koja su ostala vjerna Bogu, posjetit će vas, konačno ćete se susresti. To neće biti susret stranaca koji se sa sumnjom promatraju, nego će to biti susret braće koja su se ponovno pronašla nakon duge razdvojenosti. Bit će to zagrljaj pun ljubavi. Oni će vam pomoći da se sve više uzdignete prema Bogu, to će isto napraviti i sa drugom braćom u svemiru koja su potrebna njihove pomoći. Malo po malo bit će ujedinjena sva moja djeca raspršena u svemiru; bit će obnovljena u duhu i u misli, preko međusobnog zajedništva u mome Duhu. Bit će to novi narod, istiniti Božji narod.

Neće proći još mnogo vremena prije nego se to sve dogodi. Moje djelovanje će biti sve brže i jače, jer je velika potreba za spasenjem mnogih ljudi u svemiru, i njihov vapaj se uzdiže prema meni. Stoga ću snažnom intervencijom zahvatiti povijest čovječanstva, služeći se poštenim, cjelovitim ljudima, slobodnim od ambicija. Od vas se ne traži da znate kada će se ostvariti Božji planovi, niti da činite velike stvari. Od vas se traži da se stavite potpuno na raspolaganje, darivajući mi vlastiti život tako da ja mogu u vama slobodno djelovati i dovesti vas do preobrazbe. Tako će vaš život postati sredstvo spasenja, i vašim životom ćete s ljubavlju zahvaćati vidljivi i nevidljivi svijet. Vaš obnovljeni život bit će vaša snaga i radost, bit će živi kamen u Božjoj građevini.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“


[1] Govorila sam dublje o Božjoj misli u nama u knjizi „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“.

[2] U knjizi „Preko velike barijere“ u poglavlju 5 i 13 govorila sam o dahu života u stvaranju čovjeka i o čovjeku sastavljenom od duha, duše i tijela.

[3] O životu na drugim planetima više sam govorila u knjizi „Preko velike barijere“ u 6 poglavlju.