Zlo i patnja

Predragi čitatelji, Isusova poruka koju vam nudim za ovaj mjesec, zadire u temu zla i patnje, koja je jako osjetljiva i prisutna u našem životu. Željela bih da ove riječi probude u vama nadu i da vas ohrabre, u ovom tako teškom vremenu za naše čovječanstvo. Pozdravljam vas i želim vam svako dobro.

Isusova poruka od 11. veljače 2011.

„Blagoslivljam vas, djeco moja ljubljena, sa svom snagom moje ljubavi. Danas vam želim govoriti o odnosu između zla i trpljenja.

U vama je prisutan otrovan korijen zla, koji je ušao u vas i postao dio vaše naravi kao posljedica istočnog grijeha vaših praroditelja. Prije istočnog grijeha, zlo nije bilo prisutno u čovjeku; sagriješivši i ulazeći u savez sa Sotonom, vaši praroditelji su zlo primili u sebe, koje je postalo jedna stvarnost duboko prisutna u čovjeku. Od tog trenutka zlo pritišće svakoga od vas iznutra i izvana, stiskajući vas u strašni škripac. Posljedice možete vidjeti svugdje oko vas. Istočni grijeh otvorio je vrata pokvarenosti, čiji je vrhunac smrt, koja se od praroditelja, prenijela na sljedeće generacije. Iz bolesnog panja nikli su i bolesni i trpeći izdanci.

U tome je izvor trpljenja, to jest onog stanja u kojem događaji i materija vladaju nad čovjekom, jer on nije u stanju spoznati Božanske zakone života, niti se može s njima uskladiti poradi pokvarljivosti koju nosi u sebi. Ona ga onemogućava da može potpuno spoznati Boga, najveće Dobro; iz nepoznavanja Boga rađa se svaki oblik trpljenja. Do toga vas je dovela pobuna prema Stvoritelju, pobuna koja se ponavlja svaki dan i u svako vrijeme u životu mnogih ljudi na Zemlji.

Zlo vas odvaja od misli Božje, prebiva u vama, i izvana prodire do vaše svijesti. Tjera vas da djelujete vođeni vašom misli, koja je ljudska i stoga ograničena i nesposobna da se pokloni tajni, kojom je prožeto sve stvorenje i koja podržava i sam vaš život. Da, djeco, život je velika tajna koju možete proniknuti samo u Bogu, darivajući mu potpuno vaš život. Vaše iskreno darivanje Bogu, preko Bezgrešnog Srca moje Majke, pretvara vaš život i njegove zakone u knjigu koju Gospodin otvara pred vašim očima, da biste u  njoj mogli čitati o njegovoj ljubavi i snazi. Tada vas Duh Sveti ispunjava i objavljuje vam moju misao, i ja mogu upravljati vašim životom i predati vas mome Ocu, sve dok on ne obnovi u svakome od vas pečat života, onaj pečat kojim ste obilježeni još od trenutka vašeg začeća.

Naprotiv,ako, tvrdoglavo ostajete daleko od Boga, ako odbacujete njegovu pomoć i ljubav, tada će zlo ponovno procvjetati u vama sa svim svojim tragičnim posljedicama, i ne samo to. Pogađa vas isto tako i izvana; neprijatelj vas tako napada, da stavlja pred vas, vaše vlastite granice i granice drugih, zloću svijeta; tako vi ostajete zatvoreni u zatvorenom krugu koji vam donosi samo patnju u duhu i tijelu. Vaše depresije, bolesti i sukobi, nemir koji se provlači kroz vašu egzistenciju, dolaze upravo od nepoznavanja zakona Božjih, ili još gore, od odbacivanja tih zakona. Stoga postajete bolesni i nesposobni prepoznati rješenja koja Bog ima za vas. Koliko je ljudi danas na Zemlji, koji žive suprotno od zakona života! Mnogo ih je koji trpe i nanose patnju drugima.

Bog vam je dao zakon, upisao ga je u vaša srca. Zakon Božji nije zbirka naredbi i zabrana, poput onih koje nalazite kod vaših zakonodavaca, nego je plod njegove dobrote, i vodi vas u sretan i cjelovit život. On je utemeljen na ljubavi: ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu.

Ljubiti Boga prije svega, i iznad svega; ova ljubav je u temelju vaše egzistencije. Klanjati mu se u vama samima, služiti njemu, a ne ljudima koji se smatraju moćnima, a nisu ništa. Da, kažem vam: beskorisno je klanjati se moćnicima i njima se podlagati, prodajući vlastito dostojanstvo u zamjenu za neku nagradu. Ako ne ljubite Boga i ne klanjate mu se, izlazite iz njegovog života i suočavate se sa smrću. Ne govorim vam samo o fizičkoj smrti, jer postoji i drugi, jednako uništavajući oblik smrti: egzistencijalna smrt, praznina, besmisao. BOG JE ONAJ KOJI JEST i ako se odjelite od njega, VI NE POSTOJITE, jer se lišavate životne biti koja daje svemu smisao. Živite ali ne postojite, promatrate ali ne razumijete, hodate bez cilja; tako prolaze dani, mnogima od moje djece koja su sama izabrala da budu daleko od mene.

Ljubiti bližnje kao vas same; ova ljubav je temelj za vaše djelovanje. Ne ubij, ne ukradi, ne čini preljuba, poštuj oca i majku, ne svjedoči lažno, ne narušavaj dostojanstvo bližnjeg i ne ukradi od dobara koja je pošteno zaradio. Pomozi svojoj braći da rastu u spoznaji prema Bogu i njegovim zakonima. Ako budete tako činili bit ćete sretni, materijalno neće više vladati nad vama, unatoč zaprekama koje neprijatelj, Sotona neumorno sije na vašem putu, jer je ubojica od samog početka (usp. Iv 8,44).

Kako mislite vršiti ovaj zakon? Vašom ljudskom snagom? Formalizmom i vanjštinom? Ne, možete živjeti po zakonu Božjem samo ako ga ljubite, a možete ga ljubiti samo ako ljubite Onoga, koji ga je stvorio. Vraćamo se na početnu točku,draga dječice: pravi put za ljubav prema Bogu, prikazanje je vašeg života, po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Samo tako ćete mi dopustiti da potpuno djelujem u vama, i samo tako će moj zakon djelovati u vama i donositi plod, plod mira, radosti i pravde.

Zlo, dakle, proizvodi patnju, uzrokuje fizičke i duhovne bolesti. Tko mrzi Boga i zakone života, zagađuje samog sebe i cijelo čovječanstvo. Izopačeno ponašanje mnogo, previše ljudi obara se poput srpa na sve vas. Često se pitate zašto nevini trebaju platiti za tuđe grijehe i za to prebacujete odgovornost na Boga: Bog dopušta, Bog ne sprječava, itd. itd. Odgovaram vam da zlo ne dolazi od Boga, jer Bog je samo dobro, svjetlo i dobrota. Zlo dolazi od Sotone i od saveza koji je uspostavljen s njim od strane vaših praroditelja, ali koji se je obnovio i obnavlja se neprestano, kroz stoljeća preko različitih generacija. Primjećujem s dubokom boli da se veliki dio čovječanstva ove Zemlje, želi svidjeti samo sebi a ne Bogu; zakonu Duha pretpostavljaju zakon egoizma koji vodi u smrt. Odavde izvire zlo i nasilno se obrušava bez imalo razlike na svakoga od vas, koje je doista veliko, jer danas na Zemlji ima veći broj egoista, nego istinitih sinova Božjih.

Dakle nema lijeka za vas? Možda vas je Bog ostavio? Ne, djeco, vi niste napušteni.Vaš Otac vam je dao mogućnost da jednom zauvijek iziđete iz strašnih kandži zla koje vam nanose trpljenje. Kako? Preko mene.

Došao sam  na Zemlju da poništim moć zla, suočavajući se direktno sa Sotonom. Uzimajući na sebe smrt i uništavajući je mojim uskrsnućem, ne samo da sam pobijedio zlo, nego sam učinio mnogo više: posvetio sam moju patnju čineći je spasiteljskom. Tako, sada, ako ste sa mnom sjedinjeni, ako me ljubite, ako sjedinite vaše patnje sa mojom žrtvom, svaka vaša bol postaje spasiteljska. Svaka bol sjedinjena s mojim križem, ima moć da uništi zlo, i vraća se poput bumeranga neprijatelju. Sotona je mislio da će ubiti Boga na križu, ali je uništio samoga sebe.

Poslije moje smrti i uskrsnuća, patnja je uzvišena. Ona nije više samo strašna posljedica grijeha, nego je isto tako i pobjeda nad neprijateljem. Doista, moja djeca, trpeći poput mene i za mene, nisu više svladana zlom, nego ga poništavaju, baš kao što sam i ja učinio. Na križu sam trpio, ali sam pobijedio zlo. Sjedinjeni sa mnom, i vi ćete, na vašim križevima trpjeti, ali ćete pobijediti zlo. Tako vaša patnja, prikazana meni, postaje balzam za rane čovječanstva, ali isto tako i mač koji pogađa neprijatelja.

Znajte, da je danas patnja mnogih nevinih sa Zemlje intimno sjedinjena sa mojom Žrtvom; to je moćno oružje protiv zla koje preporađa Zemlju, unatoč zloći mnoštva ljudi, koji nemilosrdno pritišću malene i siromašne. Ali ja prikazujem Ocu, krv nevinih koji me ljube, sjedinjujem je sa mojom krvlju. Posljednji sa Zemlje, odbačeni od čovječanstva, poništeni, dostojni su da budu uz bok Otkupitelju, i da uziđu s njim na križ. Tako, još jednom Sotona uništava samoga sebe, baš tamo gdje misli da pobjeđuje, baš tamo gdje misli da je maknuo s puta ove malene koje jako mrzi, jer ga podsjećaju na čistoću koju je izgubio.

Samo ja imam moć da vašu bol pretvorim u spasiteljsku, jer ja sam Spasitelj. Spasiteljska bol otkupljuje vas same ali i cijelo čovječanstvo. Mogu promijeniti vaše trpljenje u pobjedu, samo ako mi darujete vaše živote i vaše križeve, jer poštujem vašu slobodu; stoga želim da slobodno i svjesno sudjelujete u mome djelu otkupljenja. Čovječanstvo sada više nego ikad ima potrebu za sinovima i kćerima Božjim; ima potrebu za osobama koje su sposobne pretvoriti zlo u dobro snagom Božje ljubavi koja u njima djeluje. Stoga, hrabro draga djeco! I ako vam se dogodi da trpite, znajte da vam stojim uz bok, spreman pretvoriti svaki križ u uskrsnuće; dovoljan mi je samo iskreni čin vjere u mene, dovoljno mi je da mi darujete vašu bol. Vaša bol meni darovana dragocjeno je blago! To je patnja svetih, koja poput užarenog ognja,pročišćava čovječanstvo i pobjeđuje zlo.

Patnja i smrt neće zauvijek kraljevati na Zemlji. Ja ću se vratiti da zauvijek uništim zlo i pokvarenost, i da odredim konačnu pobjedu moga naroda nad Sotonom i njegovim sljedbenicima. Uskrsnut će neizmjerne čete nepoznatih mučenika, pobjednika nad zlom i smrću; stajat će meni uz bok na dan pobjede. Njihovi koraci zgazit će svaku neprijateljevu oholost. Čovječanstvo više neće poznavati patnju, nego samo neizmjerno blaženstvo dobrih, blagih i istinskih klanjatelja Ocu. Ovo nije bajka, ovo je Božje obećanje.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“