Svjedoci Života Božjeg

Pozdravljam vas, predragi čitatelji! Približavamo se svetkovini svetih Arkanđela, 29. rujna. Arkanđeli  i anđeli zauzimaju jako važno mjesto u mome životu i mojim iskustvima, kao što su sigurno već razumjeli oni koji su čitali moje knjige, gdje sam koristila mnoge riječi od arkanđela.

Isto tako anđeli su jako važni i za hod Božjeg naroda; oni otvaraju put ljudima dobre volje, prate ih, podržavaju i štite u borbi protiv zla. Nažalost danas je njihov kult u Crkvi drastično umanjen; s druge strane mnogi ne kršćanski pokreti su zloupotrebljavali anđele, svodeći ih na magične figure, nerealne, zbrkane. Više nego ikad nužno je moliti anđele, ljubiti ih i tražiti od njih pomoć i zaštitu, jer to nam je pomoć protiv neprestanog širenja duha pokvarenosti u svijetu preko različitih zavodljivosti koje zlo danas nudi.

U tom svjetlu nudim vam poruku Svetog Mihaela arkanđela koju mi je izdiktirao prije nekoliko dana, točno 20. rujna, prvi dan devetnice arkanđelima kojom se obično pripremam svake godine za njihovu svetkovinu. Sveti Mihael rekao je da želi ove riječi posvetiti na poseban način vama koji posjećujete ovu web stranicu i preko vas cijelom Božjem narodu.

Prepuštam vas njegovim riječima; grlim vas i blagoslivljam u Kristu. Povjeravam vas njegovim anđelima.

Poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 20. rujna 2010.

„Blagoslivljam vas i donosim vam pozdrav Svevišnjeg  Boga, čiji sam službenik. Ja sam arkanđeo Mihael i motrim lice Božje, njegov sam svjedok u svakom dijelu svemira. Neprestano zagovaram za vas, zajedno sa svim anđelima kojima me je Gospodar svemira postavio poglavarom. Slušam glas Očev i gledam njegovo lice; bio sam pozvan da mu na poseban način služim i zbog toga sam ponosan i zahvalan mu. Poradi toga sam dužan da ga neprestano slavim i svjedočim. Radi toga se obračam vama; želim da vam moje riječi mogu prenijeti svu ljubav i dobrotu Božju.

Svjedočiti život Božji prvi je krščanski zadatak. Isto tako je i zadatak univerzalne Crkve koja nije ograničena samo na Zemlju, nego uključuje Presvetu Djevicu Mariju., našu Kraljicu, anđele, svete, sve ljude Bogu vjerne i duše u čistilištu. Kao što je Isus Krist došao na svijet da bi svjedočio za Oca, objavio njegovo lice, isto tako svatko od vas je poslan dati svjedočanstvo Božjeg lica koje motri u sebi, jer u svakoga od vas je utisnuta slika Božja. Ovo svjedočanstvo se može dati samo preko zajedništva, ljubavi i života Božjeg  koji je življen od svakog uda iz naroda Božjega.

Univerzalna Crkva svjedoči svjetlo u kojem živi; zbog toga je važno da ona bude sve više uronjena u svjetlost Božju. U tome se sastoji djelo Kristovo, koji zagovara kod Oca u korist cijele svoje Crkve.

To je isto tako djelo nas arkanđela i svih anđela; oni pomažu svetom narodu Božjem, da dosegne puninu. Vrijeme je da narod Božji dosegne puninu milosti, žive i djelotvorne, da bi mogao biti savršeno sredstvo spasenja.

Isus Krist nastavlja svoje djelovanje preko svakoga i preko univerzalne Crkve čiji je on jedini Gospodin i Poglavar. Isus Krist je Veliki Svečenik i Vrhovni Pastir. Nitko u svemiru ne se može usporediti sa njegovom snagom. Znajte da svi vi, ako iskreno prikažete svoj život Bogu, postajete živi udovi univerzalne Crkve, udovi Kristovi.

U tome je vaše dostojanstvo i vaša odgovornost kao ljudi i djece Božje.

Vaše čovječanstvo živi u vremenu izgubljenosti i nereda. I sami krščani podijeljeni međusobno i slabe vjere, nisu više sposobni komunicirati nadu; u mnogima od njih čini se da je ugašena Božja iskra, koja bi inače trebala biti jasno vidljiva u svakome. Unatoč tome i danas kao i kroz dugi niz stoljeća, Gospodin nastavlja govoriti na mnogo načina, i podizati svete i proroke: ali njihov glas je ugušen od buke svijeta i od arogancije mnogih; ili se gubi u velikim prostorima praznih katedrala. Mnogo, previše proročkih glasova se pretvara u bolne vapaje!

Danas vam želim reći da je Gospodar neba i zemlje, još jednom čuo glas svog  vjernog naroda koji mu dan i noć vapi. On djeluje u cijelom svemiru da bi rastavio jednom zauvijek svjetlo od tame, da bi rastavio djecu Božju od djece svijeta. Podjela o kojoj vam govorim nije neka fantazija; ona je već vidljiva za one koji gledaju očima vjere, i bit će sve vidljivija.

Pozivam vas da budete spremni, da se napokon oslobodite vašeg egoizma i vaših uskih pogleda darujući cijelo vaše biće Bogu preko Isusa Krista, po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Stavite na stranu vašu ljudsku logiku; ne postavljajte Bogu pitanja koja vam služe samo zato da dobijete na vremenu da biste odgodili vaše odluke; budite pošteni prema samima sebi. Tražite pomoć od Boga; on je uvijek uz vas. Ako se predate u njegove ruke, živjet ćete u Duhu Svetom koji će vam pokazati korake koji su pred vama i vodit će vas do pretvorbe u novo stvorenje. Nemojte čekati da bude kasno, ne ostavljajte za sutra vaše odluke, jer vrijeme je brzo, i milost će brzo proći pokraj vas; trudite se da je prihvatite, prije nego zaručnik zatvori svadbena vrata.

Vi ljudi i mi anđeli djeca smo Svevišnjega i svjedoci Svemogućega. Pozivam vas na jako i autentično svjedočanstvo. Ne idite u vaše ime, nego u ime Božje, znajući da nikada niste sami, baš zbog toga što ste dio univerzalne Crkve. Kada navještate drugima spasenje Božje, svjedočeći vašu pripadnost Kristu iza vas se pokreće snaga univerzalne Crkve. Prati vas zaštita Presvete Djevice Marije, potpomognuti ste od anđela, obodreni molitvama svetih, pravednika i duša u čistilištu koje prikazuju svoje patnje za vas. Bog vas ne šalje bez sredstava da se suočite sa svijetom; nosi vas na krilima orlovim i ne dopušta silama tame da vas unište. Stavlja vas na kušnju, to da, ali ne zato da posrnete, niti da vas zbuni, još manje da vas kazni; stavlja na kušnju vašu vjernost i vaš odgovor. Ako mu se predate u povjerenju, prikazujući mu vaše poteškoće, bit ćete sve jači dan za danom. Tako ćete rasti u svetosti i snazi i uvećavat će se vaše unutarnje svjetlo.

Na taj način, postajete odsjaj njegove snage koja vas pretvara u proroke, mučenike i apostole, jer ste potuno uključeni u život univerzalne Crkve. Od vas se ne traže velike stvari niti da držite veličanstvene govore; od vas se traži da se darujete Bogu kako bi se on utjelovio u vama. Tada vaša prisutnost makar i tiha, vaše kretanje među umornim i rastresenim ljudima, neče ostati bez ploda. Gdje god se nalazili, bit ćete svjedoci novog i otkupljenog života, bit ćete muškarci i žene uskrsli s Kristom. Gdje god bili, tamo će biti prisutan i Bog i objavljivat će se preko vas, unatoč svim vašim granicama i slabostima, jer snaga i ljubav Božja mnogo su veće od vaše slabosti.

Nemojte nikada imati strah od onoga s čim se trebate suočiti; svaka zabrinutost je jedan otrov koji nanosi štetu vašoj vjeri. Imajte povjerenja u moć vašeg Stvoritelja.

On vas ljubi beskrajnom ljubavlju i spušta se prema vama da vas podrži u svakom koraku; prenosi vam svoju snagu da biste bili u stanju suočiti se sa svakom situacijom. Daruje vam svoju Majku, šalje vam anđele i svete da vas bodre u svakoj boli. Njegova inteligencija vas vodi prema razumijevanju koraka koji su pred vama i odluka koje trebate donijeti, njegov Duh počiva na vama.

Kada jedna osoba prikazuje svoj život Bogu, sam Bog je tada prisutan u njoj. Drugi primjećuju ovu prisutnost, i iznutra su njome dotaknuti. Kao što putnik traži izvor vode da utaži svoju žeđ, tako i srce traži svete, one u kojima Bog boravi. Svetost je vaše odredište i vaša istinska sreća. Kada zaista možete dotaknuti živu Božju prisutnost u čovjeku, nema ništa veće od toga. Ne dajte se zavesti lažnim slikama o svetosti, nemojte vjerovati da je svetost za vas nedostižna! Istinska svetost je jednostavnost, kada dopuštate da u jednostavnosti vašeg svakidašnjeg života tiho i nezaustavljivo kroz vas teče život Božji. To je život vječni koji izvire iz krila Očeva, teče po Sinu, i objavljuje vam se u Duhu Svetom.

Mi anđeli smo čisti duhovi, nismo uprljani grijehom; ne poznajemo slabosti, živimo uronjeni u svjetlo Istine koja je Bog. I mi smo, kao i vi, pozvani živjeti u punini svetosti koja dolazi od onoga koji je Svet. Motrimo svetost Božju i svjedočimo njegov život. Kao strijele zapaljene ljubavlju, putujemo svemirom noseći svakom stvorenju ljubav Božju, njegov mir, radost i blagoslov. To je naše poslanje i naše vječno blaženstvo. Tražite nas ako ste se odlučili služiti Bogu darujući mu se potpuno; pomoći ćemo vam da to bolje činite. Tražite nas kada se osjećate sami, kada je vaša vjera poljuljana, kada vas svijet probada svojim kaznama. Mi smo anđeli, jako različiti od vas, ali ipak vas odlično razumijemo, jer ljubav Božja, koja je jedina istinska ljubav, govori samo jedan jezik. Pozovite nas u ljubavi Božjoj i u toj ljubavi mi ćemo vam odgovoriti. Bog želi da mi i vi živimo u potpunom zajedništvu.

Blagoslivljam vas danas blagoslovom Svevišnjega, da biste mogli postati svjedoci Svemogućega. Budite mirni svjedoci, puni milosti, i Bog će raditi u vama i preko vas; bit će uvijek uz vas. Ne uzmičite nikada pred laži, budite autentični, ispunjeni onom istinom koju ste upoznali u Kristu i u kojoj želite živjeti. Svjedočite vašoj braći i svima koji isčekuju uskrsnuće, život Božji; svjedočite da ste djeca Oca koji vas ljubi, koji živi na nebu i u vašim srcima.

Osiguravam vam moju molitvu i bdijem nad svakim od vas zajedno sa mojim anđelima.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“