Posvećeni u istini

Predragi čitatelji, evo nas opet zajedno. Nadam se da ste dobro i da ste sretni u Bogu. Ovaj mjesec želim s vama podijeliti rijeći koje mi je Duh Sveti uputio glede posvećenja. Kada govorimo o posvećenju, vjerovatno nam spontano dolazi misao na svećenike i redovnike. Uistinu, svatko od nas je pozvan da se posveti Bogu. Ovo posvećenje ne sastoji se toliko u određenoj životnoj formi, koliko u jednom unutarnjem stavu osobe koja se daruje Bogu, neovisno o stvarnosti u kojoj živi. U tom smislu posvećeni su svi oni koji iskreno žele pripadati Bogu i koji se prepuštaju u njegovu volju. Naše osobno posvećenje stvara teren iz kojega niče svaki poziv, bilo bračni život, svećeništvo, redovnički život itd. Svi oni koji se odluče položiti svoj život u ruke Božje, odričući se svake forme egoizma da bi slijedili put Isusa Krista, oni su prihvaćeni od Gospodina kao njegovi posvećeni. Bog ne pravi razliku među osobama, on s ljubavlju prima dar svake osobe.

Dakle ne bojmo se, jer od nas se ne traži da vršimo velike stvari, niti da držimo veličanstvene govore, da bismo se svidjeli Bogu; od nas se traži samo da budemo kao djeca koja su puna povjerenja, bez imalo zloće, koja vjeruju u dobrotu svoga Oca i njemu se predaju, sigurni da će zauzvrat primiti samo dobro i sreću. Ako imamo ovakav stav prema Bogu, on nas preobražava i automatski sudjelujemo u njegovu  planu spasenja. Da, Bogu su potrebni ovakvi posvećeni kao pomoć za cijelo čovječanstvo, oni koji pokazuju jedan drugačiji način života, kako bi se u svakom čovjeku dobre volje otvorio put nade.

Evo dakle riječi Duha Svetoga; želim vam da primite svjetlost i snagu.

Srdačno vas pozdravljam u Kristu.

 

Poruka Duha Svetoga od 18. svibnja 1999.

„Poznate su vam ove Isusove riječi iz Evanđelja: „Ja sebe samog posvećujem za njih da i oni budu posvećeni istinom“ (Iv 17,19-20). Isus govori o prikazanju života, koje bi trebao vršiti svaki krščanin u svome životu i tada automatski postaje autentična posvećena osoba. Nažalost nisu svi oni koji se nazivaju krščanima posvećeni, i svi koji su posvećeni nisu automatski posvećeni u istini. Ovo vrijeđa Boga, jer njihovo prikazanje nije čisto. Prikazanje koje nije čisto, gore je od laži. Tko kaže da se prikazuje Bogu i onda ne živi u istini nego u tami, gori je od onoga tko svjesno izabere tamu. Tako je činio Juda i tako nastavljaju činiti i drugi njemu slični.

Prikazanje života vas posvećuje Bogu; to prikazanje treba se događati u istini. Ali ne u vašoj istini, onoj koja dolazi iz vašeg ja ili iz pameti, nego u Božjoj istini. Treba biti prikazanje koje je po volji Božjoj, prema onome što je predviđeno za svakoga od vas. Naprotiv mnogi bi htjeli dostići ono što nije za njih predviđeno; htjeli bi posjedovati određene karizme i na neki način bi htjeli posjedovati Boga. Ovo vas vodi izvan istine, jer Bog svakome daje po milosti koja je za njega predviđena, isto tako prema svačijim mogućnostima i sposobnostima, i sve to čini s ljubavlju i zbog ljubavi, i pažljiv je prema svakoj duši. Istina Božja sastoji se od onoga što je predviđeno za svakoga od vas. U toj istini možete se automatski posvetiti i staviti vaš život na raspolaganje Bogu kako bi on mogao ostvariti  svoj Božanski plan u vama. Ako naprotiv stavite u centar vaše ambicije, ljudske želje, vlastite interpretacije volje Božje, vaše će posvećenje biti izvan istine, bit će samo jedno sredstvo ostvarenja vaših očekivanja, iako vam se može činiti da ste nadahnuti velikom vjerom.

U mnogima koji se nazivaju posvećenima, postoje bolesne ambicije, jer se posvećuju Bogu na njihov način, da bi dobili nešto od Boga, a to je ambicija.

Ako budete živjeli u istini Božjoj bit ćete istinite posvećene osobe. Čak ni zlo vam neće moći naškoditi, jer neće naći u vama prostor gdje se može uhvatiti. Doista, Sotona samo čeka gdje vas može izvuči iz istine i plana Božjega; On vas želi zavesti da ne prepoznate volju Božju, hraneći vaše ambicije i koristeći se vašim slabostima da vas izvede iz istine. Ali ako vi želite cijelom vašom dušom, da se ostvari samo Božja istina za vas, tada vas Sotona neće moći dotaknuti.

Pozivam vas da razmišljate da li je u vama sve u istini, da li svaki korak, želja, molitva počivaju u istini Božjoj, u planu Božjem za vas koji je vaša istina, istina cijelog vašeg bića.

Biti posvećeni u istini, znači da trebamo ostaviti sve. Isus vas je pozvao da ostavite sve (Mk 10,17-27 i Mk 10,28-31). Nažalost mnogi od vas su taj poziv usko sveli na materijalnu razinu, kao da vam je Isus jednostavno naredio da prodate sve što posjedujete materijalno, u smislu nekog ugovora da sredite sve vaše poslove i onda ga slijedite. Ne, ne radi se o tome!

Poziv da ostavite sve odnosi se na ono što stoji u vama, na vaše ljudske sigurnosti, izabiranje onoga što vam je ugodno, na kompromise u koje često upadate kada istina Božja nije u skladu s vašom istinom, kada su Božje želje suprotne vašima, kada osjećate da prijeti opasnost vašem ugledu. Sve ovo je puno opasnije od materijalnog bogatstva.

Mnogi misle da su posvećeni Bogu jer su ostavili neko materijalno dobro, ali se varaju, jer nisu ostavili njihov unutarnji način, koji ih vodi da daju povjerenje osobama i zemaljskim stvarima više nego Bogu. Duh svijeta progoni čak i one koji su se posvetili u samostanima, uvlači se među krščane kao virus i kvari narod Božji. Odavde dolaze mnoga zla za vjernike: nedostatak molitve, vjere, predanja Bogu, prevelika racionalnost, prazne riječi, beskorisne propovjedi.

Od vas kao Isusovih učenika, na poseban način se traži da ostavite sve. Tko se prikaže Ocu po Sinu u Duhu Svetom, ne može ništa posjedovati, jer darujući vlastiti život, darovao je sve Bogu. Tko naprotiv posjeduje neku sigurnost koja nije ukorjenjena samo u Bogu on nešto zadržava za sebe, što znači da nije ostavio sve. Tko nije ostavio, sve ne može niti dati sve.

Na putu istinitog posvećenja hode samo oni koji su doista ostavili sve i spremni su nadati se, ne onome što je vidljivo ljudskim očima, nego jedino očima vjere. Ovdje ste pozvani da bacite vaše mreže (Lk 5,5), da idete prema nepoznatom; da bi ste u tome uspjeli možete računati samo na Boga. Ne zaboravite nikada da vas na životu drži samo Providnost koja je nit što vas veže s Bogom; zato nikada je ne prekidajte, jer ako to učinite upast ćete u prazninu. Želim vas u tome ohrabriti, jer kao što vam je Isus osigurao, tko ostavi sve primit će sve stostruko, a k tomu i  život vječni.

Blagoslivljam vas blagoslovom svjetlosti, jakosti i mira, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“