Slobodna i inteligentna Stvorenja

Krštenje Gospodinovo

Za svakoga od nas, od životne je važnosti sposobnost razlikovanja i vrednovanja događaja u svijetu. To ne samo da je naše pravo,nego ja bih rekla to je i naša dužnost. Inače se mirimo sa sudbinom ili ulazimo u strah, depresiju, zabrinutost ili pasivnost. Postajemo nervozni, agresivni a to su sve stavovi unutarnje pobune. Naprotiv, mi imamo veliku odgovornost za naš život, za živote drugih i za sve što se događa oko nas i u cjelokupnom  čovječanstvu. Ako ovo vrijedi za svakog čovjeka, još više vrijedi za one koji se smatraju vjernicima. Isus mi je jednom rekao: “Nisam stvorio marionete, nego stvorenja slobodna i inteligentna.“ Pošto nismo marionete, jer Bog nas je stvorio kao slobodna i inteligentna stvorenja, sposobni smo čitati događaje oko nas  u svjetlu duhovne inteligencije, koju nam je Bog darovao kad nas je stvorio na svoju sliku i priliku.

Kada uzmemo odgovornost za stvarnost koja nas okružuje, i nismo više pasivni promatrači, mi dajemo naš stvaralački doprinos povijesti. Još ako tvrdimo da smo vjernici, naša nas odgovornost uvodi u sudjelovanje u planu Božjem. Kako? Preko naše odluke da živimo za Boga, preko ljubavi koja uzdiže našu misao i daje nam razumjeti što Bog čini za nas. Ako nema ove odluke mi te događaje svodimo na obične fenomene. Tada smo duhovno slijepi i našim očima je uskraćena svjetlost Božja.

Ako odlučimo iskrenim činom vjere prikazati naš život Bogu po Bezgrešnom  Srcu Marijinu, započet će u nama nezaustavljiv proces, koji nas preko obraćenja vodi prema preobrazbi. Obraćenje je unutarnji stav koji nam dopušta da neprestano mijenjamo naš način mišljenja i djelovanja u različitim životim situacijama, da bi se suobličili volji Božjoj. Preobrazba je naprotiv promjena cijelog našeg bića, koja ovisi o Božjoj akciji i našem odgovoru. Ovdje se radi o trajnom procesu koji zahvaća našu cjelokupnu egzistenciju na svim razinama, fizičkim i duhovnim. U knjizi „Preko velike barijere“ u 15-om poglavlju, na 270-oj stranici  u poruci od 28.07.2007. između ostalog Arkanđeo Rafael tvrdi:

„Cijelo će čovječanstvo morati proživjeti vazmeni prolazak što ga je proživio Isus Krist, sjedinjujući se s njegovom smrću da bi sudjelovalo u uskrsnuću. To će biti veliki izlazak, put cijeloga svemira iz smrti u život, iz raspadljivosti u bezgrešni život postanka“.

Na ovaj naš temeljni stav darivanja Bogu, spušta se Božja milost, jer nam Gospodin močno dolazi u susret i potvrđuje našu odluku. Daruje nam sva sredstva koja su nam potrebna da je ostvarimo (npr. molitva, sakramenti, Sveto Pismo itd.) i stavlja nas u stanje da ih ispravno koristimo, a on nas prati svojom dobrostivošću.

Dan po dan sve više spoznajemo Boga onakvog kakav On uistinu jeste, a ne kakvim smo ga mi zamišljali, iskrivljujući tu sliku preko vlastitih strahova, logike, naših želja i potreba. U spoznaji Boga spoznajemo nas same.

U tom smislu dolazimo do razumjevanja vodstva Duha Svetog u sve dubljim razinama naše duše. Ulazimo u jedan živi i životni odnos s Duhom Božjim i tako uronjeni u njega, razumjet ćemo i događaje koji zahvaćaju čovječanstva u cijelom svemiru i imat ćemo razlikovanje, što nas automatski dovodi i do ispravnog djelovanja.

Želim zaključiti sa onim što sam proživjela u mojim iskustvima i što mi je bilo objavljeno. Čovječanstvo se nalazi pred velikim događajima koje će Bog dopustiti ljudima s ciljem unutarnjeg probuđenja i definitivne odluke za njega. Knjiga “Preko velike barijere“ završava se s porukom sv.arkanđela Mihaela koji upravo najavljuje te događaje. Donosim ih ovdje u nastavku i prepuštam ih vašem razmišljanju. Nadam se da će vam biti na pomoć u sve dubljoj odluci za Boga. Tako ćemo se uputiti u zajednički hod preko ovog mjesečnika.

 

Poruka sv. Mihaela arkanđela od 03. kolovoza 2007.

Sv.Arkanđeo Mihael je htio da se posljednje poglavlje ove knjige zaključi porukom koja slijedi. To smatram snažnim upozorenjem svakome od nas da preuzmemo svoju odgovornost pred darovima i pred pozivom što nam ih šalje Bog.

“Pozdravljam vas i naviještam vam drugi Gospodinov dolazak. On će nedvojbeno doći. Neka čovječanstvo cijeloga svemira zna da je slavni Kristov dolazak neprijeporna istina, iako se na nju i odviše često zaboravlja.

Ne dolazim vam reći kad će Gospodin doći, jer nije na meni ni na vama da znamo u koje vrijeme, nego jedino na Ocu. Dolazim od vas zatražiti da bdijete i da budete spremni.

Svemogući Bog, Vladar svemira, šalje me vama da bih pripravio put njegovu narodu i pozvao ga na vjeru u Onoga tko će doći. Navijestio sam ljudima Isusovo rođenje, a danas vam naviještam da će se On vratiti. Vratit će se sa svojim anđelima da ubere plodove onoga što je bilo posijano, i u dobru i u zlu. Vratit će se da svakome dodijeli nagradu. Pokupit će urod koji već pupa. Bit će pravedan Sudac.

Budite stalno spremni. Vrijeme uskoro istječe i gomilaju se događaji važni za čovječanstvo cijeloga svemira. Velebni i dramatični događaji, ovisno o tome kakav tko život bude izabrao. Velebni događaji koji donose nov život za one koji budu izabrali Boga, prikazujući sebe Njemu. Dramatični za sve koji budu izabrali sotonu, predajući mu se u zamjenu za prolaznu moć. Ubrzo ćemo zaći u vrijeme kad će Bog snažno djelovati.

Djelovat će brzo i dubinski, zahvaćajući svakoga. Od svakoga će Bog očekivati odgovor. Ponavljam vam, budite spremni!

Budite spremni, vi koji živite na Zemlji, jer ni na kome kao na vama nije da svjedoči kako je Krist prošao ovuda, kako je tu ljude poučavao da budu Božjom djecom.

Crkvo na Zemlji, probudi se! Postani svjesna sile koju imaš u sebi. To nije ljudska snaga, zato ti nije potrebno da tražiš moćnike, nego ponizne. Okupi posljednje koji viču. Nauči ih da ljube i služe Onoga koji je snaga bića i koji će pohitati da im priskoči. Okupi oko sebe narode. Ima mnogo naroda koji čekaju da te upoznaju kao Majku. Mnogo ih je u cijelome svemiru.

Pogledaj, Majko naroda, u Majku svoju, Blaženu Djevicu Mariju, koja prebiva na nebesima i za tebe se moli. U Njoj ćeš biti bezgrešna. Po njoj se rodio Sin Božji. Po njoj će se roditi i tvoja djeca, o, Božja Crkvo, i bit će sveta djeca.

Prozbori i pouči tu djecu, ne riječima prazne mudrosti, nego riječima prepunima Duha Svetoga. Podari se Bogu u punini, budi velikodušna prema siromašnima koji očekuju tvoju žrtvu. Prikaži samu sebe na oltaru svojega Gospodina, iskorijeni iz sebe svako zlo, Zaručnice Kristova! Gospodin, Bog svemira, očekuje tvoj odgovor. Očekuje ga svemir. Bit ćeš izložena kušnji ognja ljubavi. On će progutati sav egoizam. Oprat će te krv tvojih mučenika, koja će pročistiti zamućene oči.

Više neće biti mjesta i za ‘da’ i za ‘ne’. Svatko će morati reći ili ‘da’ ili ‘ne’. Gospodin čeka. Božje je čekanje uvijek milosrđe, ali je ujedno i uvod u sigurnu pravednost. On će razviti svoju božansku silu ljubavi i okupiti svoju djecu. Ujedinit će svoj narod, svoju Crkvu, iz svakoga kraja svemira.

Ohrabrite se, vi koji se nadate, vi, maleni koji ljubite Boga! Gospodin će doći. Od vas se ne traži drugo do da u svakome trenutku oživljavate vjeru, nadu i ljubav. Od vas se traži da budete sjedinjeni sa svojim Spasiteljem sada više nego ikada, podarujući Njemu same sebe, takve kakvi jeste. Ni trunak vaše patnje neće biti izgubljen, ni jedna vaša suza. Ako ih budete znali predati Bogu, On će od njih napraviti krunu slave. Došao sam vam reći da je Gospodin blizu.

Došao sam i da vam posvjedočim o svojoj ljubavi i o ljubavi svih anđela. Nikad vam neće uzmanjkati naša zaštita, jer tako želi Bog, Gospodar svemira. Poći ćemo ispred vas stazom koja vodi prema Kraljevstvu, kako bismo vam utrli put i zaštitili vas od opasnosti. Bit ćemo s vama u svakoj bitci, podržavat ćemo vas. Nebojte se.

Vrijeme je milosti! Ustani, Božji narode!

Blagoslivljam vas zajedno sa svim anđelima, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”