Arhive kategorije: članci

44.Razmišljanja o knjizi Svemir njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Centralna Jezgra

Predraga braćo i sestre, zadnja rečenica koju smo čuli u zadnjem pripovijedanju bila je: Bog je tada odlučio ići dalje bez daljnjeg čekanja odgovora Zemlje“, od sada i ubuduće vidjet ćemo zaokret u Gospodinovu djelovanju, ali što se dogodilo da bi došao ovaj zaokret? Govorili smo da je Bog u cijelom XX stoljeću davao velike milosti počevši od Gospinih ukazanja u Fatimi, preko Božanskog Milosrđa, susreta vjerne braće sa Papom Piom XII i Papom Ivanom XXIII, te Božjem inzistiranju da Crkva proglasi život u svemiru i pripremi se za evangelizaciju niskog svemira što je i pripadalo Crkvi na Zemlji, da daje svjedočanstvo o Spasitelju svijeta.

Službena Crkva nije dala dovoljan odgovor. Kako smo čuli u zadnjem razmišljanju, niti one duše, one zajednice koje su bile obasute velikim milostima polazeći od Gospinih ukazanja u Međugorju, nisu uspjele dati odgovor i formirati snažnu jezgru na Zemlji, te su bile jako sprječavane od Crkvenih predstavnika, svećenika. Crkva nije informirala kršćane, nije dat jedan okvir situacije svim ljudima na Zemlji. Događaji se nižu, Bog ide naprijed a ljudi na Zemlji nisu pripremljeni. Na poseban način jasan okvir i centar svih događaja koji slijede je Isus Krist u cijelom svemiru, On je centralna figura. Nije pripremljen narod za uglavljenje u Krista svega stvorenog i cijelog svemira. Kao što smo čuli, nakon Koncila, Bog je ubrzao ovaj program i više se ne zaustavlja. Evo, stoga ćemo danas čuti i sve do kraja knjige ovu akciju koja obilježava jedan zaokret te ubrzava sve programe. Slušajte.

 

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 44.Razmišljanja o knjizi Svemir njegovi stanovnici

43.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Tri izvanredna Božja sredstva – Bog u potrazi za suradnicima

 

Predraga braćo i sestre, svako naše razmišljanje na poseban način idući prema završetku knjige jedan je korak naprijed i potrebno ga je napraviti. Prije nego napravimo ovaj korak i razumijemo nužno je spomenuti se da je početkom XX stoljeća Bog pozivao i pozivao preko velikih milosti Crkvu da prihvati ove milosti. Spomenuli smo se ukazanja naše Majke u Fatimi, spomenuli smo se Božanskog Milosrđa, ukazanja u Ghiaie di Bonate i ukazanja u Međugorju, gdje se Gospa još uvijek ukazuje. Govorili smo također o ulasku u treće tisućljeće. Nije to bio jedan kronološki trenutak, nego trenutak velikih milosti.

Službena Crkva nije dala odgovor na ovaj Božji poziv. Čut ćemo u ovom odlomku da je Crkva trebala pripremiti kršćane i voditi ih u zajedništvo, informirati ih. Trebala je pripremiti i one koji ne vjeruju kao i ljude dobre volje iz drugih religija. Trebala je navijestiti postojanje života u svemiru te Božji plan uglavljenja u Krista s jednom snažnom milošću. Službena Crkva nije informirala, nije pratila narod, osobe dobre volje izvan kršćanstva; unatoč svim znakovima koji su obilježili ovo vrijeme a koji su pokazali da postoji život u svemiru, osobe nisu uspjele usmjeriti svoje živote zbog nedostatka smjernica, što je Crkva, čuvarica velikih milosti koje je primila od Krista, trebala činiti. Naime, čut ćete jedan novi odlomak što je Bog učinio da to ispravi i kako su išle stvari. Zatim ćemo nadodati treći definitivni korak gdje se trebamo uključiti ako se želimo sjediniti s Božjim planom.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 43.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

42.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Napadi od 11. rujna 2001.

Predraga braćo i sestre, zadnji smo put govorili o sukobu u ovom vremenu, te da je korijen ovog sukoba među ljudima u duhu. Dakle, to je sukob duhova. Predložili smo vam da razmišljate o onom što je po djelovanju Trojstvenog Duha odjeknulo u vama; kako djeluje duh zla i kako djeluje Duh Božji. Vjerujem da ste molili kroz ove dane na poseban način Duha Svetog da vas sjedini s Kristom jer samo u Duhu Svetom sjedinjeni s Kristom vi ste doista kršćani i tako možete biti sjedinjeni s onom Trojstvenom silom koja udaljuje Sotonu, zlo od vas.

U ovom razmišljanju slušat ćemo o nekim događajima koje je Sotona isprovocirao nakon čega ćemo se truditi zauzeti stav za naše djelovanje. Poslušajmo.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 42.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

41.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Luciferov odgovor

Predraga braćo i sestre, s ovim razmišljanjem pravimo još jedan korak naprijed. Želio bih da imate pred vašim očima scenarij na Zemlji u ovim trenucima. Postoje različite interpretacije i analize. Govori se o sukobu civilizacija, sukobu vjera, kultura. Ovo su fenomeni, ali koji je uzrok? Uzrok je u sukobu dva duha. Navijestili smo zadnji put da je Bog odlučio polazeći od 2000. godine s ulaskom u treće tisućljeće napraviti jedan zaokret u čovječanstvu, odlučujući zaokret; držao je da su vremena zrela, te da treba napraviti jedan zaokret u čovječanstvu. U zadnjem razmišljanju bilo je naviješteno da je sa 2000. godinom započela zadnja faza pripreme za slavni Kristov dolazak te da će Bog ubrzati uglavljenje u Krista cijelog svemira. On daje milosti i kako ćemo vidjeti u hodu naprijed daje i sredstva da provedemo u djelo ove milosti.

U isto vrijeme, o tome ćemo govoriti danas i sljedeći put; Sotona je odlučio zauzeti svemir, uglaviti sve u sebe. Sukobljavaju se dva duha: Duh Božji koji je izvor života cijelog svemira, izvor ljubavi, sklada, izvor mira jer Bog je savršen; iz njegove savršenosti daje obilje života svemiru. Suprotno tomu, Sotona je egoista, Lucifer ne podnosi Boga jer želi biti veći od Njega, te se sukobljava s Onim koji upravlja svemirom. Lucifer je egoista, uništava, ne ljubi život, on je uzrok smrti i patologija. Ova dva sredstva se sukobljavaju. Isto tako i Lucifer ima svoja sredstva te daje određene moći svojim sljedbenicima. Slušajući ovaj tekst koji ćemo čitati, trudit ćemo se stati pred odgovornost na kojoj smo strani, kojem duhu pripadamo, te u kojoj mjeri pripadamo jednom duhu; jer već smo najavili da smo ušli u vremena u kojima će ta podjela duhova biti jasna, jer Bog vodi čovječanstvo u uglavljenje u Krista u Duhu koji sjedinjuje Oca i Sina u istom Duhu. Dakle, poslušajmo.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 41.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

40.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Peti dio – Od trećeg tisućljeća do novog stvaranja

Predraga braćo i sestre, započinjemo naš hod razmišljanja o zadnjem dijelu knjige “ Svemir i njegovi stanovnici”. Ovaj dio nosi naslov “Od trećeg tisućljeća do novog stvaranja” , idemo prema novom stvaranju. Novo stvaranje nije više jedna apstraktna ideja, nego nam Bog pokazuje put da dođemo do toga. Ono o čemu govori ovaj dio knjige je pred vašim očima. Pratili ste neke događaje, ne znam koliko ste mogli shvatiti. Sada vidite neke događaje – neke ćete vidjeti u budućnosti. Bog konkretno govori. Već sam rekao da novo stvaranje nije jedna apstraktna ideja, prolazi se preko uglavljenja u Krista cijelog svemira, svega stvorenog, i mi kršćani smo na poseban način pozvani, kao Crkva, kao Božji narod dati odgovor, biti sredstva preko kojih ovo biva ostvareno.

 

U ovom dijelu knjige vi možete dotaknuti milosti koje Bog daje za ovo vrijeme, sredstva preko kojih teku milosti. Trebate upoznati isto tako i Lucifera i njegova sredstva koji se jako trude u ovom vremenu blokirati duše, tako da duše ne vide, ne razumiju, te ne izaberu ništa. To su događaji u kojima je čovječanstvo cijelog svemira pozvano dati posljednji odgovor, na poseban način Zemlja: ili sa Isusom Kristom ili protiv njega; na ovome će se čovječanstvo podijeliti. To su vremena koja pripremaju Antikrista.

 

Naša je dužnost govoriti vam, reći vam istinu. Jao nama ako vam ne govorimo, jao nama, ali mi vas ne možemo zamijeniti. Vi trebate vidjeti, razumjeti, vi se trebate odlučiti. Trebate se truditi pratiti smjernice koje vam Gospodin daje. Imat ćete sve milosti na raspolaganju. Nitko vas ne može zamijeniti! Dakle, večeras se otvorimo ovom brzom tekstu ali zahtjevnom koji obrađuje ono što Bog želi činiti u trećem tisućljeću. Poslušajte.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 40.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

39.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Posveta svijeta i kraj sovjetskog režima – Prema kraju tisućljeća – Priprema za treće tisućljeće

Predraga braćo i sestre, došli smo do zaključka četvrtog dijela knjige. Papa Ivan Pavao II navijestio je Veliki Jubilej i njegovu pripremu, te je označio put za ulazak u treće tisućljeće. Trojstveni Duh nam objavljuje što se dogodilo u srcu Pape, koji je duh vodio ovog Papu, te koji je duh trebao voditi Crkvu u treće tisućljeće. Obratimo pozornost jer to je jako važno. Kasnije ćemo vidjeti koji je smjer zauzelo Božje djelovanje. Sve ovo će biti sadržano u zadnjem dijelu, u petom dijelu knjige.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 39.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

38.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Reakcija Lucifera i Iluminata – rat u bivšoj Jugoslaviji

Predraga braćo i sestre, ponovno vas pozdravljamo i želimo da vaše slušanje bude praćeno Duhom Svetim te da vam pojašnjava iznutra sve ove riječi i sve ono što vi dotičete. Mi nastavljamo govoriti o ukazanjima Gospe, Kraljice Mira u Međugorju. Prije nego čujete ovo razmišljanje želio bih vas poučiti jednu stvar koja izmiče mnogim osobama. Kada se primi jedna milost, na poseban način velika milost, kada se dodiruje prisutnost ove milosti u Gospinim ukazanjima, zaboravlja se da je milost poput proljeća, nosi svoju draž, ali nakon tog draž se povlači. Zašto? Jer vas ostavlja slobodne da izaberete Boga, da napredujete ili se zaustavite na onoj razini na kojoj se iskorištava milost ili se milost prihvaća na razini da preživljavamo ovdje na Zemlji, primamo utjehe. Preko ovih slabosti ulazi neprijatelj kako nam pojašnjava Evanđelje i krade nam milosti, ili oštećuje tako da milost ne donosi obilan plod[1]. U ovom razmišljanju koje ćete čuti ima jedno izvrsno razlikovanje kako se Sotona ubacuje i trudi se ubaciti u sva sredstva, nitko nije pošteđen; nijedna grupa, nijedna zajednica, nijedna služba u Crkvi. Dakle, poslušajmo.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 38.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

37.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Ukazanja Gospe u Međugorju

Pozdravljamo vas predragi čitatelji. Mi nastavljamo s našim razmišljanjima. U zadnja dva razmišljanja predstavili smo vam dvojicu papa puna svjetlosti i u njima jedna uska vrata puna svjetla preko kojih Bog slobodno djeluje i vodi Crkvu naprijed, kao i svakoga od nas ako prolazi kroz ova uska vrata. Shvatili ste da se radi o ljubavi prema Bogu i stoga ljubavi prema Gospi. Obojica su se posvetila Gospi kojoj su bili jako pobožni. Obojica su se prikazala Isusu po Presvetoj Djevici Mariji. Naime, mi ne možemo započeti ovo razmišljanje bez da vam podcrtamo ono o čemu smo vam govorili i što ćemo vam danas i sljedeći put govoriti. To je veličanstven događaj te ga je važno prihvatiti sa stavom kojim ga je prihvatio Ivan Pavao II. Tako je bio uključen u ovaj događaj i preko njega se Crkva otvorila ovoj veličanstvenoj stvarnosti. Za naš uvod citiramo svetog Pavla u poslanici Filipljanima, 2. poglavlje: “Isus Krist, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca.”

Evo, želimo da možete prihvatiti ovaj stav u vašoj nutrini i u ovom stavu proslijediti čitanje i razmišljanje o događajima o kojima vam govorimo. Ugodno čitanje.

 

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

„25. lipnja 1981. šestero djece u Međugorju, selu Bosne i Hercegovine, vidjelo je Gospu. Bio je to težak udarac Luciferu i Iluminatima: Majka Božja se ukazala baš na tom Istoku Europe gdje je trebala izbiti iskra novog svjetskog rata, predstavljajući se kao Kraljica Mira; poruka Neba je bila vrlo jasna.

Majka Božja je izabrala ovo selo, gotovo nepoznato svijetu, da se još jednom ukaže na Zemlji. Izabrala ga je zbog vjere u Boga i u nju, koju su njegovi stanovnici hrvatske nacionalnosti oduvijek gajili. Taj se narod borio protiv Turaka i poslije protiv komunista ne uzmičući nikada i ne ostavljajući vjeru u Isusa Krista; naprotiv taj narod je bio štit u istočnoj Europi najprije od najezde Osmanlija, a poslije od ateističkih komunista. Zato je hrvatski narod drag Bogu.

Gospa se ukazala da upozori svoju djecu na opasnosti koje prijete, pozivajući ih da ožive svoju vjeru preko obraćenja, posta i molitve; do ovoga nema ništa novo u odnosu na druga ukazanja. No, međugorska ukazanja zapravo predstavljaju jednu sasvim posebnu intervenciju Djevice Marije po mnogočemu.

Ponajprije zbog njihovog trajanja. Bog je odlučio ne postaviti vremensko ograničenje tim ukazanjima. Ona će zapravo poslužiti da prate hod čovječanstva prema određenim događajima koji će se dogoditi čim Crkva objavi postojanje života u svemiru, kako je Papa namjeravao učiniti. Prema tome, Majka je dolazila pomoći Papi i Crkvi pripremajući narod za shvaćanje stvarnosti svemira.

Kao drugo, šestero djece različite dobi je vidjelo Gospu i ona je preko njih pozvala cijelu župu Međugorje. Željela je, naime, izravno voditi župljane preko svojih poruka kako bi formirala jednu jezgru, jezgru jedne župe, kompaktnu i željnu shvatiti stvarnost onakvu kakva jest u Bogu. Ta jezgra bi cijelom čovječanstvu svjedočila ono što će Gospa objaviti; župi bi se pridružila druga njezina djeca iz cijelog svijeta i formirala druge jezgre, žive stanice Crkve.

Stoga međugorska poruka nije bila namijenjena općenito čovječanstvu, već župi čiji zadatak je bio dati jedno veliko svjedočanstvo. Gospa se po prvi put obraća posebno nekoj župi dajući joj jedno poslanje. I zbog toga Bog nije ograničio ta ukazanja nekim vremenskim rokom, kako bi svojoj djeci dao potrebno vrijeme da shvate i svjedoče. Međugorska poruka je trebala biti dalekosežna; početni pozivi na obraćenje i molitvu bili su neophodni temelji za pripremu i pročišćenje župljana; samo na tim temeljima će Gospa moći poučavati.

Treći posebni aspekt ukazanja stoji u činjenici da su to posljednja ukazanja Blažene Djevice Marije na Zemlji. Ona su zapravo povezana s odlukom Crkve na Zemlji da objavi istine o životu u svemiru: ako Crkva objavi ono što zna, ukazanja će prestati jer će ispuniti svoju svrhu, ako Crkva to ne učini u roku koji je Bog odredio, ukazanja će opet prestati jer će Bog naći druge putove.

Konačno, međugorska ukazanja su dvostruko povezana s onima u Fatimi, ona su njihov prirodni nastavak i njihovo ostvarenje. Nakon atentata na Ivana Pavla II, kojim je pakao na nečuven način izazvao Boga, Bog je ubrzao svoje programe šaljući Gospu jer je vidio da su Crkva i čovječanstvo u opasnosti.

Pontifikat Ivana Pavla II bio je na poseban način povezan s ukazanjima u Međugorju koja su započela nekoliko godina nakon njegovog izbora za Papu. On je od početka vjerovao u stvarnost Međugorja i shvatio njegovu važnost za ova vremena. Nije mu nedostajalo svjetlo Duha Svetoga, jer kada Bog uključuje različite osobe u svoje djelo, na sve njih skladno djeluje. U ovom slučaju nisu samo vidioci i župljani Međugorja bili pozvani shvatiti taj veliki nadnaravni događaj već također Papa na kojem je bila odgovornost da cijelu Crkvu uskladi s onim što je Gospa pokazala.

 

Zato je Papa jako dobro razumio što se događa u Međugorju, bez obzira na službeno priznanje Crkve, koje, uostalom, Bogu ne treba; ono treba ljudima, jer su slabi u vjeri, a ne Bogu. Dokaz tome je da mnoge velike intervencije Božje na Zemlji nisu nikada bile službeno priznate od Crkve, a Bog ipak nije prestao preko njih djelovati. Dakle, priznanje ukazanja nije nužno da bi ta ukazanja bila učinkovita. To ne znači da priznanje nije korisno; korisno je Božjem narodu kao ohrabrenje da slijedi pozive Neba i da se obrati. Zato je neizjašnjavanje službene Crkve pred tim događajima često predstavljalo tragediju za cijelu Crkvu. Božjem narodu se nije pomoglo da prepozna vrijeme svoga pohoda (Lk 19,44), što je imalo za posljedicu to da mnogi vjernici nisu obraćali pozornost na znakove Neba.

 

U vrijeme kada su počela ukazanja sve je bilo spremno u Božjem planu. Međugorje je predstavljalo vrhunac svih Božjih intervencija i onih Gospinih u korist Crkve i čovječanstva na Zemlji. U isto vrijeme je predstavljalo posljednji Gospin poziv njezinom narodu na Zemlji.

Ono što je Gospa željela učiniti u Međugorju bilo je izvanredno[1]. Jedna izravna intervencija nad župom i župljanima preko njezinog poučavanja. Majka Božja će, korak po korak i bez prisile, dovesti mnoge osobe do razumijevanja stvaralačkog, otkupljujućeg i posvećujućeg djelovanja u cijelom svemiru. U Međugorje će pristići mnogi hodočasnici kojima će župljani dati svoje svjedočanstvo pomažući im da i sami uđu u Božju stvarnost. Iz Međugorja će tako poteći jedna rijeka milosti za cijelu Crkvu Božju i kao u slapovima preliti se na cijelo čovječanstvo.

Radilo se, dakle, o jednom velikom Božjem planu ostvarenom preko Blažene Djevice Marije kojem su svi trebali doprinijeti: vidioci, svećenici, župljani, hodočasnici. Sa stabla Međugorja će izniknuti mnoge mladice, poučavanje Majke Božje će propupati u mnogim darovima, redovnim i izvanrednim, u vjernicima čitavoga svijeta, kako bi snažno obnovile Crkvu.

U zamjenu za sve to, Bog je tražio vjernost i svlačenje od materijalnih interesa i duhovnih ambicija od svih. Od svih se tražilo posvećenje života Bogu po Majčinim rukama; ne na način kako to ljudi shvaćaju, tj. prihvaćajući redovnički život, nego u smislu poslušnog predanja u ruke Blažene Djevice Marije da bi se Boga stavilo na prvo mjesto, iznad svakog drugog dobra i svake druge ljubavi.

 

Gospa će vidiocima povjeriti neke tajne koje će biti objavljene u pravo vrijeme i na odgovarajući način, ali koje će ona sama tumačiti župljanima korak po korak, kako budu napredovali na putu. U međuvremenu će Bog poslati anđele i braću iz svemira koja su mu vjerna da posjete župu Međugorje kako bi popratili poučavanje Blažene Djevice Marije preko njihovog djelovanja na duhovnom i fizičkom planu. Međugorje bi tako postalo pozornica skladnog djelovanja Mističnog Tijela Kristovog, kao nikada prije na Zemlji.

Pred jednim događajem tolikog dometa Lucifer je zadrhtao i započeo napad velikih razmjera protiv Međugorja, Crkve, Pape i hrvatskog naroda”.

Predragi čitatelji, predstavljene su vam jasne stvari, vrlo jasne te konkretni elementi. Sve do sada nije se govorilo o Međugorju, niti vam je preneseno što je Bog želio postići preko Gospinih ukazanja. Bog je želio preko župe u Međugorju zahvatiti cjelokupno čovječanstvo Zemlje te ga sjediniti sa sveopćom Crkvom, objavljujući postojanje života u svemiru, na poseban način braće vjerne Bogu koja su u Božjem planu da bi pomogli Zemlji da se uzdigne, napravi jedan skok u kvaliteti, te da iziđe iz ove konfuzije pokvarenosti. Sve ono što ste vidjeli, usvojili, čuli o Međugorju, vjerujem da vam je sve bilo korisno. Ali što je u centru pažnje? Prihvatiti Gospu. Svi smo mi spremni do jedne točke prihvatiti fenomene, čuda, osjećaje, ali prihvatiti Nju koja boravi u Presvetom Trojstvu, koja poznaje Božje planove, poznaje nas i želi nas voditi? Samo s jednom dubokom ljubavlju koju su imali sveti Ivan Pavao II i također sveti Ivan Pavao I prema Gospi, preko posvećenja Totus tuus, pripadati potpuno Gospi i dopustiti da budemo pripremljeni i praćeni prema Isusu Kristu moguće je prihvatiti Božji program preko Međugorja.

Od svih se tražilo posvećenje života Bogu po Majčinim rukama; ne na način kako to ljudi shvaćaju, tj. prihvaćajući redovnički život, nego u smislu poslušnog predanja u ruke Blažene Djevice Marije da bi se Boga stavilo na prvo mjesto, iznad svakog drugog dobra i svake druge ljubavi “.

 

Preko župe u Međugorju Gospa je htjela stvoriti jedan novi narod koji prianja potpuno uz Isusa po njezinu Bezgrešnom Srcu. U knjizi “Preko velike barijere”[2] koju su mnogi od vas čitali Gospa tvrdi da je u Međugorju započeo trijumf njezina Bezgrešnog Srca. Želite li prihvatiti ovu dubinu Gospina poučavanja? Želite li biti sjedinjeni s Arkanđelima, anđelima, sjedinjeni u duhu sa braćom vjernom Bogu koja vam pomažu također i na distanci? Želite li proći ova uska vrata puna svjetlosti o kojima smo napomenuli na početku današnjeg razmišljanja, koja vas vode u uskrsnuće, u skok u uzdignuću? Želim vam da možete o ovome meditirati. Nužno je da se vi preko meditacije i molitve prema Gospi pripremite za naš sljedeći susret koji je prebogat svjetlom za razlikovanje događanja koja nas dotiču, koja mi dotičemo i koja ćemo doticati.

Ja vas blagoslivljam Božjom svjetlošću o kojoj govore čitanja koja slušamo u Božićnom vremenu, svaki dan. Neka ona Božja svjetlost koja prolazi preko Isusa Krista prosvijetli vaša srca, vašu pamet. Neka vam udijeli mir, radost, želju da prigrlite Gospu onakvu kakva je u Bogu, da vam onaj život koji Ona nosi, Božji život može biti postepeno komuniciran. Ono što je Gospa htjela činiti u župi, danas želi izvršiti u novom narodu koji želi odgovoriti na poticaje Duha Svetog koje Gospa nosi. Ja vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Gospinu poruku od 25. svibnja 2013. naslovljenu: “Gospin plan u Međugorju” objavljenu na stranicama http://www.premanovomstvaranju.org

[2]Usp Gospina poruka od 25.svibnja 2013 “Gospin plan u Međugorju” objavljenoj na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

36.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

S Ivanom Pavlom II prema trećem tisućljeću

Papa Poljak – Totus tuus – Propuštena posveta Rusije – Atentat na Papu

 

Predraga braćo i sestre, u našem zadnjem razmišljanju pokazali smo vam jednog velikana naše povijesti: svetog Ivana Pavla II. Večeras ćemo govoriti o njemu, ali ne samo večeras. Ovaj velikan u Božjim očima je prihvaćen kao onaj koji je trebao pripremiti Crkvu za ulazak u treće tisućljeće i početak trećeg tisućljeća. Nemamo namjeru govoriti o kronologiji prije trećeg tisućljeća i o trećem tisućljeću. Ova knjiga govori o događajima koje je Bog pokrenuo na Zemlji i u cijelom svemiru. Preko ovog Pape darovana je milost Crkvi da se usmjeri prema uglavljenju u Krista cijelog svemira, otvorio je put prema sveopćoj Crkvi, i kao što ćemo kasnije vidjeti, Bog će nastaviti s novim narodom, sjedinjenim s njegovim izvanrednim i redovnim sredstvima te onim preuzvišenim, i neće se zaustaviti sve dok ne dovede Božji narod do uglavljenja u Krista i kao posljedica toga do novog stvaranja. Poslušajmo…

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 36.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

35.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Trideset i tri dana pape Ivana Pavla I

Predraga braćo i sestre, ponovno se vraćamo na naš hod i našu nit vodilju. Nakon događaja o kojima smo vam govorili, rekli smo vam da je Bog zauzeo jedan drugi stav glede programa uglavljenja u Krista. Započeo je raditi u intimi Božjeg naroda; vjernika. Što znači ovaj rad u intimi jedne duše? Čut ćete primjer jednog Pape koji je blizak i drag mnogima od vas: Papa Ivan Pavao I.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 35.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

34.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Spletke Lucifera i Iluminata – Godina 1966.

Predraga braćo i sestre nastavljamo s našim razmišljanjem. Za uvod u ovaj odlomak koji ćemo čuti želio bih naglasiti jedan zakon koji vrijedi u cijelom svemiru: zakon Duha Svetog. Ako jedan pojedinac, jedna grupa, jedna zajednica, jedan narod odbacuje milost koju Bog daje u njima se stvara rupa, jedan prazni prostor u koji se ubacuje Sotona s svojim djelovanjem. To se događa po Božjoj pravednosti, poštujući slobodu. Jako je važno razumjeti ova dva elementa: Božja pravednost poštuje naše odabire. Zatim ćemo shvatiti preko čitanja i nakon razmišljanja kasnije, što nam je činiti.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 34.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

33.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Ivan XXIII i II Vatikanski koncil

Predraga braćo i sestre nadam se da ste dobro proslavili Božić te da će vas ove riječi zateći zdravima i sretnima u Gospodinu. Mi nastavljamo našim putem. Iz dobro informiranih izvora znamo da prije otvorenja II Vatikanskog Ekumenskog koncila, u generalnom primanju od 05.travnja 1961., pred okupljenom masom na trgu svetog Petra, Papa Ivan XXIII govori izričito ovako, citiram:(…) neki glasovi koji su nam prije bili nepoznati, ali radi se uvijek o glasovima koji se s neba spuštaju na Zemlju, glasovi koji imaju odsjaj svemogućnosti Oca Nebeskoga”. O kojim se glasovima radi. Vjerojatno ćete shvatiti iz teksta kojeg ćemo večeras čitati, da je otvorenost pape bila puno šira od onog što nam je pokazala službena povijest koncila. Ugodno slušanje.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 33.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

32.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Novi posjet vjerne braće – Papa Pio XII

Predraga braćo i sestre, večeras ćemo dodirnuti jedan jako važan argument koji ćemo čuti također i u sljedećem čitanju, sljedećem komentaru. Još od vremena apostola Gospodin je želio da krene evangelizacija cijelog svemira. Tomu su bili svjedoci sveti Petar, sveti Pavao koji su nam govorili o iskustvima sa vjernom braćom u svemiru koja su ih posjetila. Možete čitati u knjizi “2012. Odlučujući izbor čovječanstva”. Narod nije bio spreman, te je Bog dopustio da sazrijevaju vremena, te da narod sazrijeva s vremenom. Malo po malo također i kroz mistična iskustva ova se istina očitovala. Mi smo čitali glede Gospinih ukazanja u Fatimi da su se zajedno s Njom u velikim ukazanjima pojavljivala i vjerna braća. Međutim u ova dva razmišljanja mi ćemo čuti očevice. Bog je želio približiti Crkvu i ljude na Zemlji ovoj stvarnosti, te im je poslao vjernu braću da bi se susrela s nekim političarima i papama. Pape su bili očevici, dotaknuli su vjernu braću, pozdravili. Više od ovoga Bog ne može dati čovjeku na Zemlji, koji želi sve iskusiti, jer ne vjeruje u znakove; te ako ne vjeruje u opipljive stvari Bog ne može ići prijeko. Naime, poslušajmo ono što se odnosi na večerašnje razmišljanje.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 32.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

31.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Hladni rat i država Izrael – Nastanak Europske unije (EU)

Predraga braćo i sestre, mnoge događaje iz naše povijesti mi poznajemo onakvima kakvi su zapisani, te kako su nam preneseni a mnogi događaji se odvijaju pred našim očima te ih gledamo. Nažalost ne shvaćamo dubinu tajni, niti duboke razloge odvijanja tih događaja. Na razini tajne čovjek može ostati ravnodušan ili može tražiti pomoć nekog duha, kao što to čine posvećeni Luciferu. A kršćani? Ako ne traže pomoć Duha Svetog, oni ostaju u tami. Isto tako Isus se povukao da bi ustupio mjesto Duhu Svetom. Sada je vrijeme da molimo Duha Svetog, da želimo da bude prisutan, živ, djelotvoran u nama da bismo razumjeli ova vremena.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 31.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

30.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Adolf Hitler i istrebljenje Židova, Josif Staljin i Benito Mussolini,

Ukazanja Gospe u Ghiaie di Bonate

Pozdravljam vas predraga braćo i sestre. Želio bih danas da oni koji se pripremaju za Božić, da se pripremimo svi zajedno, ojačani, jedan duh, jedno srce kroz predanje cijelog našeg bića, naše egzistencije Isusu Kristu; da se preko Presvete Djevice Marije utjelovi u nama.

Danas ćemo vam govoriti o drugim događajima u onom smjeru koji smo vam pokazali za dvadeseto stoljeće. Čut ćete govoriti o različitim velikim likovima, različitim događajima, o djelovanju milosti, djelovanju Lucifera. Isto tako čut ćete govoriti o tome kako smo odgovorili i kakve smo posljedice pokupili. U ovom vas trenutku pozivam da razmišljate o događajima kako biste rekli ‘da’ Bogu, jer idući naprijed u knjizi, nećete razumjeti ono što je Bog odlučio činiti, ako ne zauzmete stav slušanja iznutra i ne prihvatite milosti.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Adolf Hitler i istrebljenje Židova Nastavi čitati 30.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

29.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Faustina Kowalska i objava Božanskog Milosrđa

Predraga braćo i sestre, nakon događaja Gospinih ukazanja u Fatimi, još jedna ogromna milost. Bog nam je dao jednu drugu ogromnu milost da bi spriječio ratove i kazne: milost Božanskog Milosrđa. Otvorimo se da ova milost može djelovati u nama, te da znamo prihvatiti milosti ovog vremena.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 29.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

28.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi – Treća tajna

II dio

Predraga braćo i sestre nastavljamo sa slušanjem o Gospinim ukazanjima u Fatimi. Važno je sjetiti se kako se sudjeluje u milosti Božjoj, i pravo je da razmišljamo jesmo li odgovorili na ovu milost, je li Crkva odgovorila. Današnji govor nam donosi druge aspekte. Sve ove aspekte mi želimo pohraniti u naše srce, razmišljati o njima, te dati odgovor Gospodinu za ovo vrijeme.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Nastavi čitati 28.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

27.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi –

Treća tajna

Predraga braćo i sestre, najavili smo za danas razmišljanje koje se odnosi na ukazanja Presvete Djevice u Fatimi. Uzet ćemo jedan dio toga teksta. Danas želimo ići dalje od Gospinih ukazanja u Fatimi, i suočiti se s tim što bi trebala biti Ona koju Crkva naziva Majkom i preuzvišenom članicom Crkve, što bi trebala biti u našem životu? Gospina ukazanja nam služe da se približimo njezinoj osobi i onom životu u kojem se ona nalazi: ona boravi u Presvetom Trojstvu i živi puninu života u slavi.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 27.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

26.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

XX stoljeće i Božje intervencije – Svekolika Božja milost

 

Predraga braćo i sestre, pozdravljam vas i pozivam na posebnu pažljivost sada, jer želimo proći kroz zadnjih sto stranica knjige, gdje su prikazani povijesni događaji i zatim preko tih događaja mi ćemo biti vođeni u događaje koji su pred nama. O kojim se događajima govori u knjizi? Gospina ukazanja u Fatimi, Gospina ukazanja u Ghiaie di Bonate, Milosrdna Ljubav preko svete Faustine Kowalske, sveti Ivan XXIII i Drugi Vatikanski Koncil, manevri Lucifera i Iluminata 1966. godine, zatim veliki Papa Ivan Pavao II proglašen svetim, koji nas je uveo u treće tisućljeće. Ovdje nailazimo na ukazanja Gospe u Međugorju, Kraljice mira, koja su povezana s tim periodom. Ulaskom u treće tisućljeće, Bog je objavio i svoja izvanredna sredstva za uglavljenje u Krista svega svemira, te je objasnio njihovo djelovanje u cijelom svemiru.

Sada je za nas jako važno da budemo pažljivi u slušanju onoga što bude naviješteno. Danas govorimo o milosti. Svi ovi događaji su jedna milost. Bog je snažno djelovao u svojoj Crkvi i preko nje, te je pozivao Crkvu da sudjeluje u toj milosti. Milost je predstavljena kao energija, gorivo bez kojeg se ne može ići naprijed. Međutim može djelovati u onima koji je prihvaćaju, razumiju i preuzimaju odgovornost. Dakle, ovo će biti nit vodilja u svim ovim događajima i bila je. Za nas koji idemo ovim putem to je nit vodilja da možemo razumjeti, ući u ovo vrijeme koje nas otvara za velike događaje na Zemlji i u svemiru.

 

Svekolika Božja milost

  Nastavi čitati 26.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

25.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Oskvrnuće planeta Zemlje – Totalni virus – Ostatak svemira

 

Predraga braćo i sestre mi nastavljamo razmišljati o onim temama o kojima smo zadnji put govorili, proširujući područja djelovanja. Vidjet ćemo gdje Iluminati djeluju uništavajući prirodu i ljude na Zemlji.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Oskvrnuće planeta Zemlje

Nastavi čitati 25.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

24.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Cilj i strategije Konfederacije svjetlosti

 

Predraga braćo i sestre, pozdravljamo vas i nastavljamo s našim razmišljanjima o cilju i strategijama Konfederacije svjetlosti. Mi vam želimo predstaviti samo činjenice koje možete pratiti, koje su pred vašim očima, te ih želimo staviti u svjetlost Duha Svetoga, tako da ih možete razumjeti.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 24.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

23.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Iluminati

Predraga braćo i sestre zadnji smo vam put predstavili Konfederaciju svjetlosti, međuplanetarnu silu koja služi Luciferu koji na taj način misli osvojiti niski svemir i nakon toga sebi podložiti cijeli svemir, stvoriti svoje kraljevstvo. Zatim smo razumjeli da na Zemlji postoji velika sila koja pripada Luciferu. Danas ćete čuti da su predstavnici ove sile Iluminati. Važno je da vi to znate, da se u vama probudi kršćanska vjera. Poslušajte.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 23.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

22.Razmišljanja o knjizi svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Konfederacija svjetlosti – II dio

 

Zadnji put predraga braćo i sestre slušali smo o argumentu Konfederacije svjetlosti. Napomenuli smo vam da se odvijala međuplanetarna borba između različitih hibrida, na poseban način Reptilijanaca i Sivih hibrida, te da je Lucifer dao vlast Reptilijancima. U svemiru su bili različiti ratovi između planeta, ali unutar samih planeta ljudi se međusobno ne ubijaju kao na Zemlji. Mi ćemo danas nastaviti produbiti ovu temu i zatim ćemo se usmjeriti na međuplanetarne ratove, da bismo vidjeli kako su oni utjecali na Zemlju zajedno s onima koji predstavljaju Konfederaciju svjetlosti.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 22.Razmišljanja o knjizi svemir i njegovi stanovnici

21.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Posljednji smo put govorili o moćnicima na Zemlji i o Novom Svjetskom poretku. Danas ćemo govoriti o Konfederaciji svjetlosti, međuplanetarnoj Konfederaciji. Važno je naglasiti da među moćnicima bilo na planetima Zmaja, bilo na Zemlji postoje kamuflirani Reptilijanci. Oni su kroz dugi period na Zemlji imali skoro apsolutnu vlast. S njima su se udružili pokvareni i ambiciozni ljudi sa Zemlje. Važno je također naglasiti da se u niskom svemiru vodila bitka, krvavi rat s jedne strane reptili s druge strane, Sivi hibridi i ostali hibridi. Prevladali su Reptilijanci koje je Lucifer zaštitio, međutim Sivi hibridi nisu nestali. Isto tako i oni postoje u svemiru, ali također i na Zemlji. Dakle, vidite da postoje različiti elementi koji ulaze u ovaj okršaj na Zemlji, i mi ćemo razmišljati što mi trebamo činiti.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Konfederacija svjetlosti

  Nastavi čitati 21.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

20.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Moćnici Zemlje i novi svjetski poredak

 

Predraga braćo i sestre, sjećam se da smo zadnji put pričali o Crkvi rođenoj na Pedesetnicu. Bio je to brzi sažetak njezine povijesti. Izražena su dva trenutka: svetost Crkve u pojedincima i slabljenje u zajedništvu. Na poseban način je podcrtan nedostatak poslanja Crkve prema niskom svemiru i to je stvorilo prazninu. Crkva je oslabila i u isto vrijeme Lucifer je preuzeo inicijativu, napuhujući sve one koji su mu posvećeni i vjerni. Sada ćemo slušati što je ušlo u čovječanstvo Zemlje i kako djeluje u ovom vremenu.

 

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 20.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

19.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Zemlja i niski svemir – Dvije faze, Crkva na Zemlji

 

 

Predraga braćo i sestre, danas započinjemo četvrti dio knjige “Svemir i njegovi stanovnici” pod naslovom “Od dolaska Isusa Krista do trećeg tisućljeća”. Ovo prvo razmišljanje je u stvari uvod u četvrti i peti dio knjige. To je jedan sažetak povijesti Crkve koja je uzvišeni izražaj čovječanstva na Zemlji jer je Gospodin Isus utisnuo svoj život u Crkvu. U ovoj povijesti Crkve očitovalo se djelovanje Gospodina Isusa, ali se očitovalo i Luciferovo djelovanje.

Ovo razmišljanje otvara nas za sljedeća razmišljanja koja su pred nama, u kojima će se vidjeti dinamičnost Luciferovog djelovanja na poseban način u niskom svemiru i na Zemlji i s druge strane dinamičnost Gospodinove milosti. Stoga sam zadnji put rekao da smo došli do točke, kada ne možemo više biti ravnodušni. Bog to ne dopušta. Dakle, poslušajmo.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

Zemlja i niski svemir

  Nastavi čitati 19.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

18.Razmišljanja iz knjige Svemir i njegovi stanovnici

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Niski svemir i položaj Zemlje

 

Predraga braćo i sestre, ovim današnjim razmišljanjem zaključujemo treći dio knjige. Govorili smo da su vjerna braća prihvatila djelo otkupljenja po Isusu Kristu. Predstavili su se Crkvi nakon Pedesetnice nudeći da budu u zajedništvu s Crkvom te da evangeliziraju cijeli svemir. Kršćanski narod nije odgovorio. Gospodin je naredio vjernoj braći da evangeliziraju niski svemir, da daju navještaj da je Isus Krist uskrsnuo, pobijedio smrt i otvorio put prema novom stvaranju. Srednji svemir je ostao ravnodušan, kao uvijek. Na svu sreću nakon dva tisućljeća po našem kalendaru, 2013., je primio evangelizaciju od strane vjerne braće u snazi Trojedinog Boga i skoro cijeli srednji svemir se obratio i sada je dio sveopće Crkve.

Što se dogodilo u niskom svemiru, gdje postoji Crkva koja je uključena u narod, a taj narod je dio čovječanstava koje je ušlo u savez sa Sotonom? Što je sa ostatkom niskog svemira koji se pobunio? Čut ćemo sada u ovom pripovijedanju.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

 

  Nastavi čitati 18.Razmišljanja iz knjige Svemir i njegovi stanovnici

17.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Susret s Blaženom Djevicom Marijom i apostolima

 

Predraga braćo i sestre, prošli smo put govorili o sudjelovanju braće vjerne Bogu u svemiru u djelu Kristovu, kroz koje su postali dio sveopće Crkve. Danas donosimo jedan tekst koji pojašnjava kako su se ova vjerna braća i sestre susreli sa svetim Petrom, Presvetom Djevicom Marijom i apostolima jer ih je Bog poslao da pomognu Crkvu na Zemlji, te da budu u stanju evangelizirati niski i cijeli svemir. Već od početka je bilo predviđeno da vjerna braća zajedno sa apostolima i kršćanima nose navještaj spasenja u cijeli svemir. Poslušajmo.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 17.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

16.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Čovječanstva vjerna Bogu i Crkva na Zemlji

 

 

Predraga braćo i sestre, sve do sada razvijali smo povijest ljudi vjernih Bogu u svemiru, kako su od početka pomagali čovječanstvo i sa drugim pravednicima pripremali dolazak Spasitelja. Upoznali su ga preko navještaja svetog Mihaela, došli su do toga da mu se klanjaju u slici tri kralja i nitko nije znao interpretirati tko su. Prisustvovali su muci Gospodinovoj, zatim su primili navještaj od svetog Mihaela o uskrsnuću Isusa Krista. Krist koji je uzašao na nebo, posjetio je ovu braću i često ih posjećuje te je stvarno prisutan među njima; dok mi na Zemlji možemo vidjeti Spasitelja samo u znakovima, kao npr. u Euharistiji. Ovo je pravednost Božja.

Danas se trebamo suočiti sa jednom jako važnom temom: sa pitanjem jesu li ova braća vjerna Bogu dio Crkve. Ako ne shvatimo ovdje da su ova braća i sestre dio Crkve koji žele biti s nama u zajedništvu kako bi nam pomogli izići iz ove krize, iz kušnji koje očekuju Crkvu na Zemlji, neizbježno nas očekuju događaji i kušnje za Crkvu na Zemlji, jer je Gospodin, Zaručnik odlučio pročistiti svoju Crkvu i povesti je prema onoj slici njegove Zaručnice kakva je bila začeta u njegovu Srcu, u pameti Božjoj. Pratimo pažljivo ovaj navještaj koji nam je Duh Božji, Trojstveni Duh komunicirao.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”.

Vjerna čovječanstva i Crkva na Zemlji

  Nastavi čitati 16.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

15.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Uskrsli Krist posjećuje čovječanstva vjerna Bogu

 

Predraga braćo i sestre danas ćemo čitati jedan malo duži tekst. U ovom se poglavlju govori kako su od početka svijeta anđeli i braća vjerna Bogu bili uključeni u Kristovo djelo. Sveto Pismo je zabilježilo ove događaje, ali ih nije predstavilo onako kako ih mi danas poznajemo. Dakle danas i u ova tri razmišljanja koja su pred nama, Bog želi otvoriti horizonte naše pameti da shvatimo da su anđeli i braća vjerna Bogu dio sveopće Crkve. Kršćani na Zemlji konačno trebaju pomalo izlaziti iz geocentrizma, tj. od zatvorenosti u Zemlju, te gledati puno šire prema spoznaji sveopćeg zajedništva i Božjeg djelovanja koje se vrši preko moćnih sredstava.

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 15.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

14.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Silazak Duha Svetog

 

Predraga braćo i sestre, također i danas dotičemo jedan izuzetno važan argument za naš hod: rađanje Crkve, prve stanice Kraljevstva Božjeg na Zemlji. Ali slušat ćete kako se samim tim Duh Sveti spustio i raširio svemirom. Među apostolima i učenicima bila je Presveta Marija, stoga ćete čuti govor o potomcima žene nasuprot potomcima zmije. Slušajte pažljivo.

Slijedi odlomak iz knjige „Ispisati povijest : Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”.

 

 

Silazak Duha Svetoga

 

Nakon Gospodinovog uskrsnuća i njegovog uzašašća na nebo, Bog je htio učiniti Crkvu snažnom dajući joj svoga Duha. Iz Biblije vam je poznato da je na dan Pedesetnice Duh Sveti, treća Osoba Presvetoga Trojstva, moćno sišao nad apostole i učenike okupljene u molitvi, pretvarajući šačicu preplašenih ljudi u jedan novi narod, sposoban svjedočiti do mučeništva  djelo otkupljenja Isusa Krista.

Silazak Duha Svetoga na prvu Crkvu na Pedesetnicu je bio izvanredan događaj vezan uz smrt, uskrsnuće i uzašašće Gospodina Isusa; izvanredni Božji zahvat u ljudskoj povijesti. Bio je to i vrhunac trojstvenog djelovanja vezanog uz otkupljenje: Otac je poslao Sina da spasi čovječanstvo; Sin je prikazao svoju žrtvu za spasenje, Duh Sveti je sišao kako bi događaje spasenja zauvijek utisnuo u sjećanje svoga naroda. Djelovanje Duha Svetoga je posvetilo i učinilo jakom prvu Crkvu; tijekom stoljeća će je pratiti u njezinom poslanju, pokazujući joj put prema Isusu i u Isusu prema Ocu.

Kao što je Isusova žrtva izvršena u korist čitavog svemira, tako se i silazak Duha Svetoga na Zemlju dogodio na dobrobit svih ljudi u svemiru, na različit način, ovisno o situaciji u kojoj su se nalazili.

Što se tiče Zemlje, Isusova Žrtva je otvorila vrata potpunom djelovanju Duha Svetoga koji se do tada obraćao pojedincima, kao što su proroci. Od Pedesetnice nadalje je Duh Sveti snažno ušao u živote ljudi koji prihvaćaju Isusa Krista; prebiva u srcu vjernika i djeluje u Crkvi, koja je pozvana sačuvati sjećanje na svoga Gospodina pokazujući cijelom čovječanstvu put prema jedinom i pravom Bogu.

 

Što se tiče čovječanstava u svemiru vjernih Bogu, Duh Sveti je u njima od početka velikodušno djelovao. Ipak, ni ta čovječanstva ne mogu sama, bez zajedništva s cijelim čovječanstvom u svemiru, postići puninu. Zato je silazak Duha Svetoga na Crkvu na Zemlji imao neposredan odjek na vjerna čovječanstva: naime, Duh Sveti je u tim ljudima raspalio još veću ljubav prema drugim čovječanstvima, osobito prema onom na Zemlji, gdje je Isus ustanovio Crkvu, prvu stanicu kraljevstva Božjega. Ta čovječanstva su odmah osjetila pripadnost Kristovoj univerzalnoj Crkvi; to ih je dodatno ojačalo u duhu, duši i tijelu.

 

U ostatku svemira Duh Sveti nije mogao provaliti s istom snagom kao na Zemlji ili kod vjernih čovječanstava, pošto ljudi još nisu poznavali Isusa Krista; trojstveni vir je ipak bio uvelike ojačan svetošću ljudi na Zemlji i na planetima vjernima Bogu, pošto se svetost svakoga i čitavoga naroda ponovno ulijeva u trojstveni vir i sve više ga povećava. Tako je vir dodirujući sve stvorenje prenosio svoju povećanu snagu ostatku svemira pomažući i čovječanstvima koja tamo žive. Crkva na Zemlji će jednoga dana u svome poslanju evangelizacije imati doticaj s čovječanstvima srednjeg i niskog svemira, pomažući im upoznati i prihvatiti Isusa Krista; to će otvoriti vrata punom djelovanju Duha Svetoga.

 

Ženino Potomstvo i zmijino potomstvo

 

Dolaskom Isusa Krista, na Zemlji je započela jedna nova povijest; ne datirate vi slučajno povijest izrazima “prije Krista” i “poslije Krista”. Od tada su se na Zemlji počeli rađati drugačiji ljudi, koji su se osjećali djecom Boga Oca, vjerovali u Isusa Krista, Sina Božjega i željeli živjeti po zakonima Duha Svetoga. Nije to više bio samo planet saveza s demonima kao do tada; počeo je biti i planet novog saveza s Bogom. Mnogi sveci su se rodili na Zemlji; prolazili su i još uvijek prolaze stazama vašeg čovječanstva.

  Nastavi čitati 14.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

13.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Crkva i njezino sveopće poslanje

 

 

Predraga braćo i sestre, mi nastavljamo sa našim razmišljanjima. Danas imamo jedno jako važno razmišljanje koje nas priprema za sljedeće, a oba su međusobno povezana: govorimo o utemeljenju Crkve. Isus se utjelovio, umro i uskrsnuo, uzašao na nebo i sjedi s desne Ocu; ali je ostao na Zemlji u korist cijelog svemira u onima koji su ga prihvatili, koji su prošli preko unutarnje smrti od sebičnosti i pokvarenosti živeći u Kristu, živeći Krista. Ova poruka, ovaj trud nije samo za Zemlju, nego za cjelokupni svemir. Dakle poslušajmo ovo!

Iz knjige “Ispisati povijest: Svemir i njegovi stanovnici – svezak II”

  Nastavi čitati 13.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

12.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Isus Krist pobjednik nad zlom i smrću: Isus Krist i Izrael

Predraga braćo, predrage sestre, nastavljamo razmišljati o liku Isusa Krista, ključnom liku ukoliko želimo razumjeti kretanja u cijelom svemiru u ovom vremenu. Kako bi vas uveo u ovo razmišljanje želim vam postaviti pitanje: koliko osoba poznajete do kraja? Malo, zašto? Jer nemate vremena za njih, jer vas ne zanimaju, jer niste bili strpljivi slušati ih, razumjeti, jer se niste otvorili jedno drugome, jer niste imali zajednički hod. Možda su osobe koje su vam najdraže, kao zaručnica ili zaručnik, vama najmanje poznate jer želite posjedovati jedno drugoga, prikazati se kao oni koji nemaju ništa protiv, velikodušni do kraja. Možemo poznati Isusa Krista samo ako želimo ići do kraja, upoznati ga, prihvatiti ga takvog kakav dolazi od Oca. Slijedi odlomak iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici“.

Isus Krist pobjednik nad zlom i smrću

Nastavi čitati 12.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

11.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Isus Krist se rađa na Zemlji – Novi savez

 

Predragi slušatelji, prije nego započnemo čitati ono što je predviđeno za večeras, želim napraviti uvod jer je jako važno imati jedan pogled na knjigu. Sada više ne možemo tako lako preskakati stranice, nego trebamo slijediti korak po korak. Od danas nas sve stranice vode u svakodnevnicu, u stvarnost u kojoj živimo u ovom vremenu. Ovo moje razmišljanje želim postaviti kao dijalog, jer želim govoriti svim ljudima dobre volje. Dijalog kao naše svjedočanstvo: govorimo o Isusu Kristu.

 

Dakle, obraćam se svim pripadnicima različitih religija: vi očekujete spasenje. Spasenje dolazi preko Spasitelja. Pozivam vas da tražite ovog Spasitelja, spasenje. Odvojite se od religioznosti koja je postala centar vaše pažnje. Živi Bog je centar vaše pažnje, trebao bi biti.

Obraćam se vama nevjernicima: također i vi vjerujete. Svaki čovjek ima svoje idole, a oni su maske koje pokrivaju ljudsku prazninu te donose kompenzacije. Pozivam vas na poštenje pred tajnom, poštenje pred osobama dobre volje koje čekaju, traže.

Obraćam se vama intelektualcima, znanstvenicima: prakticirajte intelektualno poštenje kako biste došli do korijena svih tajni, do Boga.

Obraćam se vama kršćanima: kažem vam da nije dovoljno pripadati jednoj religiji koja se naziva kršćanstvo. Isus je došao na Zemlju očitovati vam lice Božje i vi ste dužni držati vidljivim Božje lice, pravo lice, svima drugima, inače ste zapreka za osobe dobre volje koje traže Boga.

Želim na početku nadodati jedan drugi element: ne gledajte Isusa Krista u okviru religioznosti. Naše je svjedočanstvo: da je u svjetlu Isusa Krista Zemlja napredovala, više od drugih planeta niskog svemira. Nakon Isusa Krista je još više napredovala i mi ulazimo u vrijeme kada sve treba biti uglavljeno u Krista. Dakle, Krist kao figura nije neka religiozna figura: on je budućnost čovječanstva, budućnost svakog stvorenja koje će biti vođeno prema izvornom Božjem programu.

Slijedi odlomak iz knjige „Ispisati povijest – svezak II – Svemir i njegovi stanovnici”.

Isus Krist se rađa na Zemlji

O dolasku Isusa Krista su napisane mnoge knjige, izrečene rijeke riječi u propovijedima. Stoga ne želim govoriti o dolasku Isusovom nego vam radije pomoći shvatiti kako je taj događaj ušao u povijest svemira određujući u njoj jednu epohalnu prekretnicu, započevši od Zemlje.

 Jedan novi savez

Izabrani narod je na svom putu bio sve bliži prekretnici; tijekom svoje povijesti u više navrata je uvrijedio Boga. Unatoč tomu, Bog nije nikada prestao ljubiti svoj narod niti se promijenila njegova naklonost prema Izraelu. U svojoj vječnoj vjernosti je ispunio obećanje dano praroditeljima odmah nakon istočnoga grijeha: poslao je Spasitelja, svog Jedinorođenog Sina Isusa Krista, drugu Osobu Presvetoga Trojstva.

  Nastavi čitati 11.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

10.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Abraham napušta svoju zemlju

 

Predraga braćo i sestre, zadnji put smo govorili na temu anđela, čistih duhova koji su ostali vjerni Bogu. Anđeli su jako prikladna sredstva koja dotiču naš duh, prenoseći poticaje Duha Svetoga prema našim dubinama. Govorili smo u kontekstu pripreme Abrahama koji je kao što znamo praotac novog naroda. Proslijedimo dakle s  koracima u Abrahamovom hodu i tamo ćemo puno toga naučiti što će nam pomoći u našim koracima i spoznaji kako iznutra prihvatiti poticaje Duha Svetog.

Slijedi odlomak iz knjige „Ispisati povijest – svezak II – Svemir i njegovi stanovnici”.

Abraham napušta svoju zemlju

Novi narod je trebao novu zemlju u kojoj će živjeti, daleko od buke Kaldejaca i njihovog sumnjivog morala. Bog je tražio od Abrahama do napusti svoju zemlju i uputi se prema mjestu izabranom za kolijevku jednog novog potomstva i nove civilizacije duha[1]. Abraham je još jednom poslušao. Vođen sigurnošću vjere i poduprt Božjom pomoću napustio je dosadašnji život zbog jednog potpuno novog kojim tek treba početi živjeti. Bio je već poodmakle dobi, ali njegov duh nije znao za godine. Kada je Abraham krenuo sa suprugom i dijelom svoje velike obitelji, nije točno znao gdje mu je odredište. Ali znao je da je sam Bog izabrao to mjesto i da će mu ga pokazati. To je bilo dovoljno da mu ulije hrabrost; znao je da ga njegov Bog nikada ne bi razočarao.

Krenuo je dakle Abraham bez jasnog cilja srcem punim nade. Tijekom njegovog tegobnog puta, u njemu je rasla ljubav prema Bogu i uputio se prema zemlji Kanaan te prošao kroz nju. Tu mu je Gospodin opet govorio i rekao da je zemlja u kojoj se nalazio bila ta koju je on izabrao za njega i njegovo potomstvo. Nastavi čitati 10.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

9.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Svetkovina Anđela čuvara

 

Predraga braćo i sestre, kao što sam već najavio, danas ponovno govorimo o anđelima, iz jednog drugog pogleda njihova odnosa s nama. Govorimo o anđelima čuvarima, ali svi anđeli su čuvari iako nisu svi oko nas, jer svi su nam na raspolaganju sve dok ne postanemo jedno pred Bogom. Kao što znate čovjek kao osoba je sastavljen od duha, duše i tijela. Čisti duhovi imaju jednu službu za naš duh, jer nas dodiruju onom svjetlošću koju upijaju od Boga; dodiruju nas onom snagom koja nas štiti, pripremaju poticaje Duha Svetog u nama i to se odražava na naše tijelo i dušu. Isto tako u cijelom svemiru susrećemo čisti Duh u Bogu, čiste anđele vjerne Bogu, susrećemo ljude; bića načinjena od duha, duše i tijela. Dakle jako je važno za nas razmatrati ovaj odnos s anđelima. Danas ćemo ga razmatrati iz povijesno-biblijskoga pogleda; susret Abrahama sa svetim Arkanđelom Mihaelom. Poslušajmo.

 

Božje obećanje

Abraham je običavao moliti se Gospodaru Neba i Zemlje, promatrajući zvijezde u vedrim noćima; molio je sa sinovskim pouzdanjem, svjestan veličine onoga koji je stvorio takvu divotu. Tijekom jedne od tih noći u kojima je Abraham molio, Bog je intervenirao na doista izvanredan način. Pojavio se pred Abrahamom veliki znak na nebu: približio mu se moćni anđeo, okružen mnoštvom drugih anđela. Bio je to Arkanđeo Mihovil poslan od Boga navijestiti mu veliki Gospodinov plan; tražio je od njega da bude spreman i da još intenzivnije moli, kako bi razumio i proveo u djelo ono što će mu biti rečeno. Sljedećih dana je Abraham ponovno vidio Arkanđela Mihovila koji ga je pripremao za susret s Bogom, govoreći mu o obećanju Spasitelja i o nužnosti da se pomogne čovječanstvu da upozna i štuje pravoga Boga. Abraham je povjerovao onome što mu je anđeo priopćio i čekao je s vjerom. Nastavi čitati 9.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

8.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

 

Svetkovina sedmorice velikih Arkanđela

 

Predraga braćo i sestre, u ovom ćemo tjednu govoriti dva puta na temu “Anđeli”. Danas govorimo o sedmorici velikih Arkanđela koje Crkva slavi baš danas. Drugi put   02. listopada govorit ćemo o anđelima, anđelima čuvarima. Što je jedna jako važna tema.

Danas govorimo o sedam velikih Arkanđela i ponovno ćemo govoriti o njima, jer su članovi Centralne Jezgre. Oni su duhovni voditelji Centralne Jezgre. Dakle, vi koji ste čitali knjigu razumjet ćete, ostali vjerojatno neke stvari nećete razumjeti, ali ćete razumjeti poslije kada se vratimo na tematiku.

Čitamo dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”

Anđeli

  Nastavi čitati 8.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

7.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Razmišljanja o knjizi “Svemir i njegovi stanovnici” 

 

Predragi nastavljamo naša razmišljanja pojašnjavajući nit vodilju knjige “Svemir i njegovi stanovnici”. Sve do sada smo pojasnili primarnu energiju, razdvajajuću energiju; bilo jedna bilo druga idu preko stvorenja, na poseban način stvorenja stvorenih na sliku i priliku Božju, anđela i ljudi. Tako ljudi vjerni Bogu primaju ovu primarnu energiju te su sposobni obilno ju koristiti, međutim ljudi posvećeni Luciferu isto tako koriste jednim dijelom razdvajajuću energiju. Kažem jednim dijelom jer Bog ne dopušta uništenje, samo onaj dio koji kvari čovjeka. Dakle, s jedne strane se stvara narod podložan Bogu i s druge strane narod podložan sotoni, neki posvećeni Sotoni, drugi pritisnuti duhom zla. Ova napetost će sve više izranjati.  Kao što znate, nakon istočnog grijeha je izronila napetost između muškarca i žene, koji su se međusobno optuživali, izbjegavali Boga i bježali od njega. Danas ćemo se suočiti sa Kajinom i Abelom, gdje izranja napetost, rat. Vidimo baš u knjizi kako će ova napetost doći do vrhunca u podjeli na djecu Božju i djecu sotoninu. Poslušajmo:

  Nastavi čitati 7.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

6.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Nakon istočnog grijeha, čovječanstvo na Zemlji je jako nazadovalo. Nazadovali su također i narodi niskog svemira, dok su narodi vjerni Bogu jako napredovali. Bog je u  njegovoj dobroti želio sve voditi naprijed te se trudio na svaki način poštivati čovjekovu slobodu, te povratiti njegovoj djeci i stvorenjima slavu koju je on predvidio. Za nas je jako važan način njegova djelovanja preko vjerne braće i sestara koje nam je slao da nam preko njih komunicira njegov život.

Večeras ćemo čuti jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici” koji se odnosi na dolazak vjerne braće na Zemlju.

“Čim su braća sletjela na Zemlju, blagoslovila su vaš planet i poljubila njegovo tlo, zatim su zahvalili Bogu za sretan ishod njihovog putovanja. Naposljetku, krenuli su u susret prestrašenim Zemljanima pružajući im desnu ruku u znak pozdrava i mira. Taj je stav djelomice smirio ljude na Zemlji; neki od njih su pokušali napasti posjetitelje ali oni su ih lako zaustavili, privremeno ih paralizirajući. Tako oni obično neutraliziraju neprijatelje, jer nikada ne koriste silu. Ipak su uspjeli dati do znanja Zemljanima da su dobronamjerni. Odmah su shvatili da ih čeka ogroman posao: ljudi na Zemlji nisu znali ni govoriti kako treba nego su se međusobno sporazumijevali neartikuliranim zvukovima i ponašali se poput životinja. Njihovo tijelo nije bilo dobro razvijeno i pokazivalo je očite nedostatke; mnogima je bilo teško čak i zadržati uspravno držanje i njihova inteligencija je bila ograničena. Nastavi čitati 6.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

5.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Čitamo jedn dio iz knjige “ Svemir i njegovi stanovnici”

Izbor svakog čovjeka

“Bog je zbog pravednosti odlučio da svi ljudi budu stavljeni na kušnju kao što su to bili njihovi praroditelji. Odlučio je iskušati svakog čovjeka u trenutku stvaranja: svatko će trebati izabrati kome služiti, Bogu ili Luciferu. Trebao je to učiniti u trenutku stvaranja kao i praroditelji kako bi svoj djeci čovječjoj bila data mogućnost izbora kao što je bila data njihovim ocima. Ovisno o odabiru, svaki čovjek je bio određen da bude dio vjernih čovječanstava, onih neodlučnih ili onih buntovnih. Tako je bilo i još uvije jest. Od tada do danas svaki čovjek je iskušan od Boga u trenutku začeća i mora izabrati. No, ostaje slobodan pred Bogom i kroz životna iskustva može preispitati svoju početnu odluku[1]. Nastavi čitati 5.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

4.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Juče smo govorili o razdvajajućoj energiji. Pobunom jednog dijela anđela na čelu s Luciferom, kao i pobunom jednog dijela čovječanstva i saveza s Luciferom u koji su ušli naši praroditelji na Zemlji, ova razdvajajuća energija je ušla u cijeli svemir ovisno o odabirima čovječanstava. Ovo je pokvarenost  koju mi na Zemlji jako dobro poznajemo. Proslijedimo s onim na što nas upućuje Trinitarni Duh; govori nam u kojem se stanju nalazimo i što trebamo činiti.

Čitamo jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”.

  Nastavi čitati 4.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

3.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Čitamo jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”

Destruktivna energija

“Djelovanje zla također stvara jedan vrtlog koji je vrtlog Sotone. Sotonski vrtlog zrači negativnu energiju, jer u njemu  nije život, nego smrt; ona je plod zlog djelovanja demona, prokletih i ljudi koji služe Luciferu. Svaka misao i djelovanje, kako duhova, tako i ljudi proizvode određene učinke koji se odražavaju na svemir u obliku fizičke i duhovne energije. Ako su jedna misao ili djelovanje dobri te u skladu sa zakonima Božjim, šire se svemirom u obliku blagotvorne energije. Ta energija ne luta svemirom, nego dobiva veću snagu i ponovno raspoređena svemirom preko neprestanog kretanja samog vrtloga. Na taj način, dobro koje svatko i svi čine, vraća se stvorenjima i stvara drugo dobro.  I obrnuto, ako su neka misao ili djelovanje zli i protivni zakonima života, oni oslobađaju štetnu energiju koja se skuplja u sotonskom vrtlogu i ponovno se odražava na stvorenje djelovanjem samog vrtloga. Nastavi čitati 3.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

2.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

Čitamo jedan dio iz knjige “Svemir i njegovi stanovnici”,

 

Primarna energija u svemiru

Cijeli je svemir, u svim svojim dimenzijama, prožet energijom iz koje crpi snagu i kontinuitet život svih stvorenja. To je primarna ili osnovna energije, koja izvire iz vrtloga Trojstva; tjelesna je i duhovna u isto vrijeme i proizlazi iz djelovanja triju zakona; svjetlosti, zvuka i topline. Nastavi čitati 2.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici

1.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici Uvod

 Stefania Caterina: Predraga braćo i sestre, pozdravljamo vas i želimo ovom prigodom biti uz vas i pratiti vas jer, nakon izlaska knjige “Svemir i njegovi stanovnici”, u mnogima od vas su se pojavila važna pitanja i često se očitovala nužnost produbljivanja sadržaja knjige u onim važnijim i dubljim dijelovima, neophodnim za hod u ovom vremenu. Stoga smo vam mislili predložiti neka produbljenja i meditacije na temelju onih dijelova knjige koji nam se čine važniji u ovom vremenu kako bi pripremili svakoga od vas za sve ono što nam Gospodin bude htio pokazati u ovom vremenu u svim događajima koji su najavljeni; na način da omogućimo svakome od vas da sve više može produbljivati sadržaje ove poruke glede uglavljenja u Krista cjelokupnog svemira.

  Nastavi čitati 1.Razmišljanja o knjizi Svemir i njegovi stanovnici Uvod

Novi narod slavi život – Veliki Božji navještaji

Predraga braćo i sestre,

nastavljamo zajedno naš hod. Danas razmšljamo o jednom jako važnom aspektu, koji je sadržan u poruci Presvetog Trojstva koju vam donosimo.

Kako shvaćate Božje djelovanje? Kao niz katastrofalnih događaja, magičnih, iznenadnih ili djelomično? Dakle, Bog neprestano, skladno djeluje jer je Ljubav koja preporađa svemir i vodi ga do savršenstva. Njegovo temeljno djelovanje prolazi preko titraja njegova života. Svako stvorenje prima ove titraje prema vlastitoj originalnosti, u mjeri njezine unutarnje otvorenosti i spremnosti prihvaćanja.

 

Titraj Božanskog života povećava se progresivno u cijelom svemiru. Doći će do njegova vrhunca uglavljenjem u Isusa Krista svega stvorenog: oni koji budu prihvatili Isusa Krista bit će vođeni u mistično jedinstvo s Bogom, te će biti sposobni potpuno primati njegov titraj; oni koji ga budu odbacili bit će oslabljeni i prepušteni samima sebi. Ovo je proces podjele između dobra i zla;  proces preobrazbe i uzdignuća onih koji prihvaćaju Boga.

 

Kada se očituju vanjski događaji, oni su plod i posljedica jednog procesa koji nas vodi do prihvaćanja ili odbacivanja Božjeg djelovanja. Ovaj se proces razvija u nama te se odražava prema vani. Sada smo već dovoljno informirani tako da nitko ne može ostati neodlučan. Oni koji prihvate Božje djelovanje, neka se odgovorno uključe. Naše sudjelovanje iznutra je od vitalnog značenja, tako da teče poput molitve koja nas hrani.

 

“Moje je srce sigurno Bože,

 

pjevat ću i svirati.

 

Probudi se, harfo i citaro!

 

Probudit ću zoru jutarnju.

 

Hvalit ću te Gospodine, među narodima,

 

među pucima tebi ću pjevati,

 

jer do neba je dobrota tvoja,

 

do oblaka tvoja vjernost.

 

Uzvisi se, Bože, nad nebesa,

 

slava tvoja nek je nad svom zemljom!

 

Da ti se ljubimci izbave,

 

desnicom pomozi, usliši nas!

(Ps 108(107))

    Kao sudionici ove velike Božje ljubavi, zazivamo blagoslov jedni na druge.     Tomislav Vlašić

Poruka Presvetog Trojstva

 

  Nastavi čitati Novi narod slavi život – Veliki Božji navještaji

NOVI NAROD SLAVI ŽIVOT – NOVI POZIV SVIMA

Predraga braćo i sestre,

nastavljamo moliti za sve vas. Dijelimo sa svima ono što smo iskusili, kako bi  Božje lice  zablistalo u  cjelokupnom čovječanstvu.

Kao što smo i prije svjedočili, tako potvrđujemo i sada: djelovanje Trojedinog Boga  svaki dan se sve snažnije izražava. Bog u svojoj ljubavi, želi spasiti i uzdići cijeli svemir.

U poruci koju vam donosimo u nastavku, Bog se izražava u njegovu djelovanju.

Ovo su neki temeljni elementi:

–                   On ljubi sve; sve poziva na spasenje. U njegovoj ljubavi izražava se bit njegova djelovanja;

–                   Bog  zaustavlja zlo i ne  dopušta da ono pobjeđuje. Dolazi u pomoć čovječanstvu svakog vremena, situacije i trenutka, sve dok zlo ne bude pobijeđeno;

–                   Daje nam sva nužna sredstva, Na poseban način, daje čovječanstvu jedno uzvišeno sredstvo: Njegovu Majku. Tko poput Majke uronjene u Boga može prenijeti ljubav Božju?

 

Narod otvoren djelovanju Boga – Ljubavi  prima božanske poticaje, slavi život i pjeva sa psalmistom:

 

“Gospodin je čuvar tvoj,

Gospodin je zasjen tvoj s desne tvoje!

Neće ti sunce nauditi danju

ni mjesec noću.

Čuvao te Gospodin od zla svakoga,

čuvao dušu tvoju!

Čuvao Gospodin tvoj izlazak i povratak

odsada dovijeka.”

( Ps 121(120), 5-8 )

 

 

 

Također i mi slavimo život zajedno s vama i blagoslivljamo vas.

 

 

 

Tomislav Vlašić

 

 

 

PORUKA PRESVETOG TROJSTVA

 

  Nastavi čitati NOVI NAROD SLAVI ŽIVOT – NOVI POZIV SVIMA

Novi narod slavi život – Bog postoji

Predraga braćo i sestre,

ljudska povijest, od samog početka, svjedoči da Bog postoji: čovječanstvo je to predosjećalo i razumijevalo, iako na ograničen način, često mu se klanjalo na pogrešan način.
Bog se ipak komunicirao čovječanstvu. U Isusu Kristu objavio je njegovo lice i otvorio put čovječanstvu kako bi ga potpuno upoznalo, te tako uzdignuto s njim živjelo.

Sljedećih dana kršćani će slaviti velike svetkovine kako bi se sjedinili s Bogom:Uzašašće na nebo Gospodina Isusa, koje je uvelo našu narav u Božanske dimenzije; silazak Duha Svetog u naša srca, koji nas vodi iznutra u naše uzdignuće, preko granica naših sposobnosti; Presveto Trojstvo u kojem postižemo savršeno ostvarenje u novom stvaranju, gdje prestaje smrt i svaka patnja (Dj 21,4).

Bog nam želi komunicirati potpuno njegov život, ako ga mi želimo prihvatiti i živjeti. Kada je Božji život prihvaćen, preobražava tajne vjere u svjetlost i u savršenu spoznaju: odavde se rađa u nama potpuni, vječni život. Nasuprot tome, štujući Boga u ovim tajnama, ali jedva dodirujući istinu, bez ulaska u nju kako bismo je živjeli, ostajemo izvan spoznaje, izvan života Božjeg koji se želi komunicirati i uzdizati čovječanstvo.

Očekuju nas vremena puna događanja u kojima će se Bog objavljivati kako bi vodio čovječanstvo u jednu višu dimenziju. Bog neće forsirati čovjekovu slobodu, nego će se objavljivati onima koji ga ljube i spremni su biti preobraženi u njegov život: Juda (ne Iškariotski) mu reče:kako to da ćeš se objaviti nama a ne svijetu?” Odgovori mu Isus:” Ako me tko ljubi, držat će moju riječ, i moj će ga Otac ljubiti; k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, ne drži mojih riječi. Riječ koju slušate nije moja, već od Oca koji me posla. Ovo sam vam govorio boraveći s vama. A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati zbog mene, naučit će vas sve i sjetiti vas svega što vam rekoh.” ( Iv 14, 22-26 ).

Za naše razmišljanje, objavljujemo u nastavku jedan dio iz knjige od Stefanie Caterine, kako bismo bolje razumjeli korake koje trebamo napraviti, a koji će vas voditi da živite u Presvetom Trojstvu. Kao i obično, pratimo vas molitvom i blagoslovom zajedno sa svima onima koji hode u svjetlosti Božjoj.

                                                                                                   Tomislav Vlašić

Kristovom mišlju proničemo stvarnost

 

1. Misao Kristova nije fantazija

 

Dugi govor sv. Rafaela arkanđela o Kristovoj misli je izrečen u različitim razgovorima i porukama tijekom niza godina. U ovim tumačenjima iz 2005. godine, pitala sam sv. Rafaela kako razlikovati Kristovu misao od naše mašte. Ovako mi je odgovorio:

  Nastavi čitati Novi narod slavi život – Bog postoji

Novi narod slavi život – Vjerni zakonima Božjim

Predraga braćo i sestre,

nakon čestitke za Uskrs, više vam ništa nismo napisali. Uskrsne svetkovine, s njihovom porukom, već same po sebi  jako su bogate i prodorne. Ostavili smo vas kako bismo vam dali mogućnost pronalaska načina susreta s Uskrslim Kristom i produbljenja vašeg odnosa s njim.

U životu svakog čovjeka, susret s Uskrslim Kristom, ne može se svesti na pojedinačne, prolazne trenutke koji ostaju kao neko sjećanje. Suprotno od toga, to je životno iskustvo koje se pojačava, potpuno zahvaća i postaje trajno; vodi cjelokupno čovječanstvo prema novom stvaranju, ako prihvati Krista. Tako je bilo za apostole i za istinske Isusove učenike.

  Nastavi čitati Novi narod slavi život – Vjerni zakonima Božjim

Biti u zajedništvu s Bogom

Draga braćo i sestre, donosim vam poruku Svetog Josipa koja nam je došla na početku devetnice njemu posvećena. Za vrijeme molitve, pitali smo ga može li nam reći nešto o sebi, s obzirom da se o njemu malo govori. Uputio nam je ove riječi koje nas preklinju da živimo u autentičnom i dubokom odnosu s Bogom, izvorom svake naše sreće i ostvarenja.

 

Srdačno vas pozdravljam i blagoslivljam. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

                                                                      Stefania Caterina

  Nastavi čitati Biti u zajedništvu s Bogom

4.Novi narod slavi život – Susretni se s Bogom u Isusu Kristu

Predraga braćo i sestre,

započinjem ovo razmišljanje riječima Svetog Mihaela arkanđela uzetih  iz poruke od 17. ožujka 2013. One će otvoriti put traženja Boga svakom čovjeku, pomoći će kršćanima koji započinju pripremu za Uskrs produbiti spoznaju o Bogu:

Svi oni koji žele dobro i traže istinu, pozvani su u ovom vremenu na duboki hod duhovne obnove. Ona će nužno voditi u uglavljenje u Krista; što znači da će svi trebati prihvatiti, upoznati i ljubiti Isusa i postati dijelom svetog Božjeg naroda. Uglavljenje u Krista tiče se cjelokupnog čovječanstva, to je jedini put za sve ljude iz  svemira… Kada sve bude uglavljeno u Krista, Otac će stvoriti novo nebo i novu zemlju i darovat će ih  njegovoj djeci; bit će to novo stvaranje. U njega neće moći ući ništa nećisto… Ovo je čudesni plan Presvetog Trojstva za svakoga od vas i za cjelokupno čovječanstvo. On je već u punom zamahu”.[1]

1) Motrimo Isusa u epizodi njegove pripreme za javno djelovanje, kao što nam je predstavio evanđelista Matej ( Mt 4, 1-11 ). Isus se povlači u pustinju, u šutnju; ostavlja svaki kontakt s osobama, s aktivnostima. Oslobađa pamet od svega kako bi se uronio u dubinu svoga bića, svoga duha. To je pravi post! Tako, u unutarnjoj slobodi, motri Boga koji ga uvodi u zakone čistoga duha. I on se otkriva kao ONAJ KOJI JEST. Ovaj njegov identitet će očitovati ljudima i potvrđivat će ga u kušnjama, pobjeđujući zlo i smrt, uskrsnuvši.

Nastavi čitati 4.Novi narod slavi život – Susretni se s Bogom u Isusu Kristu

3.Novi narod slavi život – Iziđi iz sebe i budi u Božjoj prisutnosti (I Kr 19; 1-18)

Predraga braćo i sestre,

Božji poziv svima onima koji ga žele upoznati jednak je onom koji je upućen proroku Iliji

 (I Kr 19; 1-18): izići iz samoga sebe i otvoriti se Bogu. Ovo je očito najprirodniji korak u odnosu između Boga i stvorenja; u isto vrijeme to je najteže. O tome svjedoči cijela povijest spasenja, svi sveci pa čak i  veliki prorok Ilija: također i on je trebao izići iz svojih razloga i vizija spasenja, svoje karizmatske moći kako bi ušao u šutnju i prihvatio spasiteljsko Božje djelovanje.

  Nastavi čitati 3.Novi narod slavi život – Iziđi iz sebe i budi u Božjoj prisutnosti (I Kr 19; 1-18)

2. Novi narod slavi život – Pismo vjernicima i nevjernicima u Isusu Kristu

Predraga braćo i sestre,

prosljeđujemo s pisanjem glede Isusove poruke i našeg razmišljanja od 01. siječnja 2014.[1] Stavili smo vam se na raspolaganje da vas informiramo i pratimo u ovoj godini. Ovim člankom želimo vas još više uključiti u odgovorni zadatak realizirati naše zajedničke budućnosti: da napravimo jedan skok u kvaliteti našega života i da sudjelujemo u slavnoj budućnosti čovječanstva.

 

Mi svjedočimo da će cijeli svemir biti uglavljen u Isusa Krista. Neka vas ovo ne uznemirava! Ne polazimo od predrasuda, od religioznih slika koje se nameću, niti od religioznih ideologija. Želimo ući s vama u duboki dijalog, u kojem izranja  pravi čovjekov identitet, polazeći od vjernika koji su u Bogu isto kao i jednog znanstvenika koji traži istinu, te s ljudima koji se trude živjeti i očitovati najplemenitije želje i ideale u njima pohranjene, kako bismo napravili jedan skok u kvaliteti života.

Sve ovo poziva na odgovornost vjernike  i nevjernike kao i pripadnike drugih religija.

  Nastavi čitati 2. Novi narod slavi život – Pismo vjernicima i nevjernicima u Isusu Kristu

“Ne boj se, stado malo…”( Lk 12,32 )

Predragi čitatelji,

donosim vam poruku Svetog Mihaela arkanđela koja pokazuje put prema događajima koji su pred nama. Sveti Mihael tvrdi da je ovo posljednja poruka za Zemlju, ali da ništa neće nedostajati onima koji iskreno žele sudjelovati u Božjem planu uglavljenja  u Krista svega stvorenog. Stavimo se dakle Bogu na raspolaganje s potpunim povjerenjem, pozivajući jedni druge na našu “odgovornost koju imamo kao ljudi i vjernici” kao što Sveti Mihael potvrđuje.

Pozdravljam vas i uvijek vas se sjećam u mojim molitvama. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

                                                                                                Stefania Caterina

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od  19. studenog 2013.

 

  Nastavi čitati “Ne boj se, stado malo…”( Lk 12,32 )

Uglavljeni u Krista – Molitva ili Molitve?

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve
od Tomislava Vlašića
Molitva ili Molitve?

 

Molitva ili molitve?

Pozdravljam svu braću i sestre koji slijede ovaj program. Tema današnjeg razmišljanja i naše molitve je; Molitva ili molitve. Započnimo odmah s molitvom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

 

 

“ Gospodine Isuse Kriste nauči nas moliti.

Ti si naučio apostole moliti,

Crkva nam je predala ono što si ih ti učio.

Imamo potrebu da nas učiš moliti u svakom trenutku,

 da tvoj duh neprestano u nama proširuje vidike, horizonte,

da budi memoriju naše duše,

da nam daje snagu, svjetlost i mudrost proslijediti ovim putem.

Neka tvoj duh upravlja nama dok molimo, da se preobražavamo,

da razumijemo znakove ovog vremena,

da se uzdižemo uvijek i sve više i više u volju Božju.

I neka nas tvoj blagoslov na početku ovog razmišljanja zaštiti i daruje nam milost da razumijemo ono o čemu govorimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

 

Ovo naše razmišljanje i molitva smješteni su u subotu u kojoj papa Franjo poziva cijelo čovječanstvo da moli i posti. Slušajući vijesti razumjeli smo da su razne grupe i pojedinci bilo kršćani, budisti, muslimani  i pripadnici  raznih drugih religija, pa čak i oni koji ne vjeruju u Boga, pristali moliti i postiti i sjediniti se u jednoj nakani za mir u Siriji, što znači mir u cijelome svijetu. Svi ovi ljudi molit će na njihov način, imat će vlastite molitve. I mi kršćani isto tako imamo naše objavljene molitve koje nalazimo u Svetom Pismu i koje smo usvojili; molitvu krunice koja se razvila kao pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, razni oblici molitava i meditacija. Ovo je sve hvale vrijedno, ali ne želim se zadržavati na tome u ovom razmišljanju, nego želim govoriti o Molitvi pisanoj velikim slovom. Što to znači? Želim govoriti o molitvi kao o temeljnom stavu čovjeka pred Bogom. Što znači živjeti u zajedništvu s Bogom, rasti i izrastati u ovo zajedništvo do punine mjere kada budemo svi s Bogom i postanemo nova stvorenja i jedna jedincata obitelj Božja u cijelom svemiru. Dakle molitva je naše potpuno predanje Bogu. Naše živo predanje i živo zajedništvo sa živim Bogom. Mi nikada nećemo iscrpiti vrijeme  napredovanja u molitvi. Tko se zaustavi u molitvi on se zaustavlja u duhovnom i životnom rastu i u rastu odnosa prema Bogu. Dakle, tema za našu molitvu je naš živi odnos koji zahvaća naš duh dušu i tijelo u koji mi unosimo sve ono što je u nama i oko nas. Uzdižemo  sve  to Bogu živomu, kako bi On dao spasenje nama i svima oko nas i kako bi nas povratio u prvotno stanje prije istočnog grijeha, te da se u nama ostvare sva Božja obećanja. U ovoj molitvi želim staviti naglasak na nas kršćane zajedno sa svetim ocem Papom Franjom. Mi želimo utisnuti kršćansku molitvu i preko te molitve utisnuti duh Božji u sve one koji sudjeluju u molitvi. Kršćanske molitve nisu samo obrasci, neke vrste molitve. Kršćanska molitva je molitva u zajedništvu s Trojedinim Bogom, molitva koja se diže u zajedništvu s Isusom Kristom u Duhu Svetom k Ocu.  To je molitva koja sama po sebi zove Boga da bude u nama i među nama i da djeluje u nama i među nama. Dakle radi se o jednoj dinamici gdje duh Božji radi u nama dok molimo i duh Božji sjedinjuje sve vjernike u jednom duhu da budu jedno srce i jedna duša. U ovome je snaga djelovanja duha preko vjernika. Dakle, i u ovome  je snaga naše molitve koju uzdižemo za mir u cijelome svijetu. Dok mi molimo u isto vrijeme prolazimo jedan put i uzdižemo se. Stoga želim naglasiti neke elemente koje je važno uočiti da naša kršćanska molitva bude jedna cjelovita vjera koja nas uzdiže. U molitvi mi se sjedinjujemo s molitvom Isusa Krista. Njegova žrtva prikazanja je molitva, njegova vjernost Ocu. To nas spašava. Mi se sjedinjujemo s njim da pred lice Očevo bude uzdignuta njegova molitva i u njoj svi mi da budemo uzdignuti. Dakle, ono što sam vam govorio u sudjelovanju u Svetoj Misi  želim vam naglasiti i sada. Mi napredujemo u molitvi slijedeći Isusa Krista. Dok se u molitvi otvaramo iznutra, mi iznutra prianjamo uz njega koji je Put, Istina i Život. Tako u molitvi možemo plakati kad smo kušani kao što je i on bio kušan u Getsemaniju. U toj kušnji povezani s njim možemo prolaziti i ići dalje puni nade, puni pouzdanja. U vjernosti Bogu po Isusu Kristu mi možemo izdržati sva iskušenja i na našim križevima možemo se uzdići prema Bogu. Na taj način ćemo iskusiti uskrsnuće u našim dušama. Hodeći tako mi ćemo sve više i više uočavati promjenu u nama. Suobličit ćemo se Isusu Kristu, sve više u  njegovu sliku. Stoga je temeljna kršćanska molitva Euharistija. Bez Vazmenog prolaska nema ni silaska Duha Svetoga. Bez sjedinjenja s Isusom Kristom mi se ne sjedinjujemo ni s Duhom Svetim i obrnuto ako se ne otvorimo potpuno Duhu Svetom ne prihvaćamo Isusa Krista iznutra. U Svetoj Misi bi trebali biti istaknuti svi vidovi našeg ljudskog života, pojedinačni i zajednički. Zaista svaka naša molitva treba teći u zajedništvu sa Euharistijom i postati živa Euharistija. Prolazak od naše potrebe preko kušnja do uzdignuća i do preobraženja. U Isusu Kristu mi se sjedinjujemo u Duhu Svetom i podlažemo čistim zakonima duha kad se uzdignemo k nebeskom Ocu. Samo po Isusu Kristu mi ćemo vidjeti Boga Oca i on će se očitovati u nama i preko nas. Važno je spomenuti drugi element na koji premalo svraćamo pozornost. Kada iskreno započnemo moliti trebamo imati svijest da u nama Isus moli. I Duh Sveti u nama moli skupa s Isusom, budi  život u nama i uzdiže ga prema Bogu Ocu. U našem duhu je Bog Otac koji je poslao Sina i neprestano  nam  ga šalje te prima iz njegove ruke molitve, žrtve i prikazanja. Ova svijest je vrlo važna jer mi kad molimo ne molimo kao oni koji su u beznađu. Mi u našoj nutrini imamo sve, imamo život Trojedinog Boga. Spuštamo se u našu nutrinu da otkrijemo da Isus neprestano za nas moli i prikazuje se, da Duh Sveti neprestano u nama vapi, da se Otac raduje da se mi probudimo na novi život. Zato je temeljno uroniti se u Božju akciju  koja oslobađa u nama prostor i neprestano ga proširuje tako da zahvati cijelo naše biće. Odatle počinje naše hodočašće prema novom stvorenju, ali prije trebamo otkriti Boga u nama i za nas. Boga koji djeluje, spašava, posvećuje i usavršava. Boga koji nas ljubi kao Otac što ljubi svoju djecu. Tako već od početka možemo putovati u ovoj sigurnosti. Nadam se da ćete otkriti ova dva elementa koja su temeljna za našu molitvu. Svu našu rastresenost i sve probleme možemo povjeriti Bogu polazeći od ove svijesti. Važno je još napomenuti da mi nismo sami. Čim se odlučimo za istinsku molitvu da budemo uronjeni u Boga oko nas je beskraj duša, osoba koje mole jer ih Duh Sveti  povezuje s nama. Na prvom mjestu je Presveta Bogorodica Djevica Marija koja nam je data kao Majka. Kršćani se ne mogu vladati tako da Mariju mogu ili ne moraju izabrati. Majka je majka, preko nje dolazi život. Bog nam je dao savršenu i Bezgrešnu Majku i ona stoji s Bogom. Nitko kao ona nije blizak Bogu. Skupa s Majkom Marijom je i Sveti Josip. Kršćanstvo nije toliko iskusilo figuru Svetog Josipa. Mnogi ga zazivaju kad nemaju novaca, kad im nešto nedostaje. Istina je da se Bogu i svetima možemo obratiti u svakoj nevolji. Sveti Josip darovan je Crkvi kao čuvar Crkve. Nije on čuvar zgrada, imovine. On je prvenstveno čuvar Božankog života u nama skupa s Marijom. Ove dvije figure trebaju nam biti uvijek pri srcu. Upravo zato se prikazujemo i posvećujemo po Mariji i po Srcu Svetog Josipa. Skupa s nama su svi anđeli, arkanđeli, sveti. Još uvijek nismo iskusili moć sveca koji se slavi u jednom danu. Nismo iskoristili njegove mogućnosti. Baš taj dan u kojem ga se Crkva spominje traži da svetac pritekne u pomoć jednoj osobi, župi, da se uzdigne u Božanski život. Na taj dan Bog daje posebne milosti. Svaki dan lokalne Crkve štuju puno svetaca i tada nam Bog nudi puno milosti.

Već smo spomenuli da su skupa s nama sjedinjeni i braća i sestre u svemiru vjerni Bogu, pravednici, duše u čistilištu. U isto vrijeme  pozvani smo izrastati u jedinstvu, mi koji smo živi; župe, samostani, cijela Crkva, da postane jedno srce jedna duša u Duhu Svetom. Iz tog razloga smo pozvali da se formiraju jezgre; male jezgre koje će započeti živjeti ono što na koncu treba živjeti cijela Crkva. Nemojte zaboraviti da je naš cilj da postanemo jedna jedincata Božja obitelj u cijelom svemiru. Dakle, pred nama je zadatak da uđemo u svemirsku Pedesetnicu kada će Duh Sveti oživjeti sva tijela i svi ćemo  biti uzdignuti u zakone čistog duha.

Sada pokušajte ući u molitvu. Kako moliti? Molitva je jednostavna potreba kao potreba za disanjem, potreba za suncem, kao potreba za svježinom kada je vruće. To je potreba našeg duha ali i cijelog našeg bića. Ako je to duboka čovjekova potreba onda se ona izražava jednostavno. Gospa je u Međugorju jednom rekla “ Mnogi mole a jako je malo onih koji uđu u molitvu”. Zato ću istaknuti neke točke koje su važne za ulazak u molitvu.

Važno je prije svega da stanemo pred Boga, smirimo se i sve mu povjerimo. Važno je da mu povjerimo naše grijehe i da ih ostavimo, da ostavimo okrivljavanja nas i drugih, da ostavimo sve one osjećaje koji rovare u nama, svu konfuziju, zabrinutost, sve ono što nas pritišće. Kao što je rekao Isus u Evanđelju: “Tražite najprije kraljevstvo Božje a sve drugo će vam se nadodati”.

Potrebno je da steknemo takvo povjerenje u Boga da nas On ljubi, da nam prašta i otkupljuje, da nas želi slobodne iznutra. Ako uđete u ovo povjerenje prema Bogu, opustit ćete se iznutra i postat ćete slobodni.

  • Tada ćete biti sposobni čuti poticaje Duha Svetoga u vama, sposobni čuti Božju riječ. U Božjoj riječi primit ćete Isusa Krista i Duh Sveti će vas poučiti. Tako ćete razumjeti što vam nudi, što vam daje jedna riječ koju je Isus izgovorio u Evanđelju i što čini u vama. S mudrošću Duha Svetoga to ćete razumjeti i njegovom snagom prihvatiti i ona će postati vaša riječ, vaša misao, te će donijeti rod onoliko koliko se otvorite. Ne želim vam ovdje ponavljati ono što sam rekao za sudjelovanje u Euharistiji, sigurno ste to zapamtili, ali je važno da slijedite onaj put; da postanete jedno s Isusom preko Riječi, s njim se prikazujete i hodite, s njim želite roditi rod. Ako tako činite tada se uzdižete skupa s njime u Duhu Svetom k Ocu, ne želeći ništa što dolazi iz sebičnosti. Tako ćete izrastati u osobe koje ljube Boga i sve što je Božje a to je temeljno za molitvu; ljubiti ljubljenoga, biti zaljubljeni u Boga, da Bog postaje naš ljubimac iznad svega i svakoga. Tada će Duh Sveti zapaliti u nama vatru ljubavi i  u nama će sve više rasti želje za Božjim životom. Ovo će nas uzdizati, čistiti i pretvarati u novo stvorenje. Koji je plod ovog unutarnjeg puta u molitvi? Plod je život, Božji život, a to nije nešto apstraktno. To je naš potpuni život i sada dok smo u hodu, dok se preobražavamo. To je blaženstvo i sreća u nama. To je naša sposobnost ući u zajedništvo s drugim u Duhu Svetom. To je sve. Zato naša vjera ne može opstati bez molitve. Ne možemo ni živjeti bez molitve. Svaka molitva koja prolazi ovaj put uzdignuća dovodi jednu dušu, jednu osobu do onog procesa koji vidimo u prirodi; najprije pupoljak, onda cvijet, zatim plod. Tako će naš život procvjetati i donijeti plodove i mi ćemo dati te plodove drugima; plodove mira, ljubavi i zajedništva. Puno puta smo doživjeli iskustvo sa Svetim Mihaelom; kada on sa drugih šest Arkanđela i s anđelima vodi borbu i vraća se iz borbe tada pjeva neke himne koji su sadržani u Otkrivenju Svetog Ivana apostola. Izrecimo i  mi skupa s njime.

 

“ Velika su i divna tvoja djela Gospodaru Bože Svemogući.

Pravedni su i ispravni tvoji putovi kralju naroda.
Tko da te Gospodine ne poštuje i tvoje ime ne slavi,

ti si naime jedini svet.

Da, svi će narodi doći i poklonit se pred tobom,

jer si pokazao svoja pravedna djela.”[1]

A sada se uzdignimo k Ocu i ljubimo ljubavlju Očevom sve narode, sve ljude; dobre i zle kao što ih on ljubi. Izlijevajmo ovu ljubav i mir na sve narode.

 

“Oče naš, koji jesi na nebesima

sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja, kako na nebu tako i na Zemlji,

kruh naš svagdanji daj nam danas.

I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,

i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen”

I Bog izvor mira neka nas blagoslovi svojim mirom. Neka blagoslovi svakog čovjeka,  dobre i zle; da dobri ljudi mogu biti ispunjeni mirom i pobjediti nemir u svijetu u onima koji žele ratove. Bog mira neka svojim mirom ispuni Crkvu, da Crkva nosi Božji mir.  Ne da traži mir kao jednu vrednotu samo zemaljskog života ili iz straha od kušnja. Crkva neka daje Božji mir koji pomiruje ljude s Bogom i uvodi ih u zajedništvo s Duhom Svetim, da Isus Krist može privesti sve k Ocu.  I Božji blagoslov neka siđe na sve nas, posebno na sve one koji prikazuju Bogu život kao žrtvu, da zavlada njegov mir i da čovječanstvo bude upravljano zakonima čistog duha u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” . Amen

 

 

 


[1]Usp.Otkr.15, 3-5

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

od Tomislava Vlašića
Sudjelovanje u  Svetoj Euharistiji

 

Sudjelovanje u  Svetoj Euharistiji

Pozdravljam vas, braćo i sestre koji slušate ovo naše razmišljanje te sudjelujete u našim molitvama. Nadam se da ste se mogli odmoriti u ovo zadnje vrijeme. Mi ćemo sada nastaviti s našom tematikom i molitvama. Želim podsjetiti da je naša tematika  “Uglavljeni u Krista”. Tema večerašnjeg razmišljanja je “Sudjelovanje u Svetoj Euharistiji”. Započnimo s molitvom u  ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

“Blagoslivljamo te Trojedini Bože, za tajnu Euharistije,

za prisutnost Presvetog Tijela i Krvi Kristove u Euharistiji.

Blagoslivljamo te što u svakoj Svetoj Misi, Krist obnavlja svoju žrtvu na oltaru,

za otkupljenje nas i cijelog čovječanstva.

Udijeli nam milost večeras.

Neka milost prosvijetli naša srca i naše pameti,

 da možemo što dublje sudjelovati u ovom otajstvu spasenja,

 koje je izvor i vrhunac našeg sudjelovanja u Božanskom životu.

Mi ne želimo ostati pasivni u sudjelovanju

i tako umrijeti u pustinji ovog života,

 kao što su umrli u pustinji oni koji nisu vjerovali.

Mi želimo živo sudjelovati u ovom otajstvu, hraniti se, oprati se u ovom otajstvu,

dobiti snagu suprotstaviti se svemu onome što nas zaustavlja na putu preobraženja.

Neka nas tvoj duh Gospodine vodi, neka nas prosvjetljuje i neka nas štiti. Amen”

Mnogi su nam postavljali pitanja kako možemo ući u odnos s braćom i sestrama u svemiru koji su ostali vjerni Bogu? Odgovor je jedan. Savršeno možemo ući u odnos s njima samo po Duhu Svetom po Isusu Kristu. Cijeli svemir kao što smo najavili u knjizi “ Preko velike barijere” treba proći ovaj Vazmeni prolazak, svi ljudi i sva stvorenja kako bi cijeli svemir doživio pretvorbu u novo stvorenje po Isusu Kristu, po njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Za nas je jako važno da to shvatimo. Naš zemaljski mentalitet je takav, da ono što živimo prepoznajemo samo do onog horizonta kojeg vide naše oči. Zatvoreni smo u naša iskustva i stoga nam je teško hoditi u vjeri. Vjera nadilazi sva naša iskustva, svaku logiku i svaku znanstvenu spoznaju. Znanost koju danas na Zemlji poznajemo isto tako će biti izmijenjena. Cijelo znanje i cjelokupna znanost bit će potpuno podložni čistim zakonima duha Božjeg. Ova zatvorenost u naše iskustvo, u naše obrede, naše načine slavljenja i molitve jako nas stišće, te ne možemo poletjeti i dići se u vjeri. Crkva uči da je svaka Sveta Misa, svako sudjelovanje u liturgiji nas koji smo na Zemlji, sudjelovanje u Nebeskoj Liturgiji. Jako je važno razumjeti da mi sudjelujemo u onoj liturgiji u kojoj sudjeluju anđeli, sveti, ali isto tako i u onoj liturgiji koju slave i braća i sestre u svemiru vjerni Bogu i svi oni koji su u Kristu Isusu. Zato liturgija i naše slavljenje imaju dva pravca. Jedan je pravac naše sudjelovanje u nebeskoj liturgiji i u liturgiji cijelog svemira kada slavimo liturgiju ovdje na Zemlji. S druge strane svijest da cijeli svemir, duše u čistilištu, duše u raju i oni koji su vjerni Bogu u cijelom svemiru isto tako sudjeluju u našoj Liturgiji, u Svetoj Misi u kojoj mi slavimo spomen čin muke, smrti i uskrsnuća Gospodnjega. Želim donijeti samo naša iskustva koja se odnose na doživljaje svetih i duša u čistilištu kao i braće i sestara u svemiru koji su vjerni Bogu. Duše koje su se preselile sa ovog svijeta i koje su ušle u vječnost imaju daleko više mogućnosti da vide ono što mi sada ne vidimo, jer slobodni od tjelesnog okvira slobodni su vidjeti ono što se događa na Zemlji. Tako nam svjedoče sveci da oni sudjeluju u svakoj  Misi. Duše u čistilištu koje su spremne sjediniti se s Isusom Kristom isto tako sudjeluju na poseban način u Svetoj Misi. Čak i  oni koji su najslabiji u čistilištu i oni na neki način sudjeluju u jednom stupnju koji mi sa Zemlje ne možemo odrediti. To samo Bog zna jer njegov duh upravlja svime. Za nas je važno isto tako shvatiti da braća i sestre u svemiru koji su ostali vjerni Bogu u Svetoj Misi vide točno ono što se događalo na Kalvariji. Oni zaista žive Svetu Misu. Svjedoče nam; ako kršćanska zajednica živi površno, nevjerno, izdaje Isusa Krista, oko te zajednice kao da se stvori jedan oblak i oni ne mogu duboko sudjelovati  u slavljenju Svete Mise. Ovo želim naglasiti da svi postanemo svjesni da cijeli svemir putuje prema svemirskoj Euharistiji, prema svemirskoj Pedesetnici, kako bi se cijeli narod našao s Bogom kao jedna obitelj te  svi zajedno živjeli s  Bogom.

Pokušajmo sada ući u našu tematiku “ Sudjelovanje u Svetoj Misi”. Što je za vas sudjelovanje u Svetoj Misi? Sudjelovanje u jednom obredu? Što je za vas primiti Pričest, primiti jednu hostiju ili primiti živoga Isusa Krista? Želio bih da svi možemo doći do odgovora. Jasno, odgovor treba dati svatko od nas pojedinačno, kako sudjelujemo u Svetoj Misi. Da li u Svetoj Misi slavimo spomen čin, muke smrti i uskrsnuća Gospodnjeg tj. sudjelujemo u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, te  doživljavamo da on uzlazi k Ocu i da se naš duh diže k Ocu. Doživljavamo li da  se jedna kršćanska zajednica, jedna jezgra koja se okuplja i želi stvarno živjeti Euharistiju iza svake Mise preobražava i diže u slavu Božju. Mi ne možemo slaviti Svetu Misu tako da dolazimo u Crkvu i iz nje izlazimo kao da prolazimo kroz neki hodnik, pasivno promatrajući. Ulazimo u masi i izlazimo iz mase, skupa s masom.  Trebamo se pripremiti za ovu uzvišenu tajnu. Sveti Pavao nam poručuje: “Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu  smrt kršteni. Dakle, s njime smo zajedno ukopani po krštenju u smrt, da bismo kao što je  Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom i mi živjeli novim životom”. Naša priprema za Svetu Misu nije dovoljna da počnemo sudjelovati kada započinje obred. Ne možemo se zadovoljiti jednim površnim oproštenjem “ Smilovao nam se Svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni”. Mi se  trebamo tako pripremiti, da zaista umremo sebi, da umremo vlastitoj sebičnosti. Svi mi dođemo na molitve ili na Misu s toliko potreba, toliko nakana. Sve te potrebe mi bismo trebali izreći i ostaviti kod nogu Isusovih, te ući u povjerenje da će on djelovati u pravcu naših nakana. Trebamo ostaviti svaku zabrinutost za ovaj svijet i probuditi se u Duhu Svetom, da Duh Sveti u nama probudi želje za nebeskim životom. Ako naša srca postanu zapaljena željama Duha Svetog za Božanskim životom, tada će molitve u nama teći u Duhu Svetom. Tada će riječ Božja, koja je naviještena u Svetoj Misi, postati za nas svjetlo, razumljiva, i naša srca zapaljena ljubavlju prema Božjem životu, sjedinit će se s Božjom riječi i neće dopustiti Sotoni da je iščupa iz nas, kao što Isus govori u prispodobi o sijaču; o onima koji ne razumiju riječ i onda dolazi Sotona, uzme riječ i odnese. Kada smo razumjeli riječ, bilo što čujemo iz novog zavjeta, iz starog zavjeta i sve ono što nam svećenik protumači, vodi nas prema prikazanju. Prikazanju koga, čega? Mi smo navikli gledati svećenika kako prikazuje kruh i vino. U Kruhu i Vinu će se prikazati Isus Krist. Hoćemo li ga ostaviti samog? Tada smo zaista izdajice. Ti idi na križ za me, a ja neću, to je kršćanska šizofrenija. Ne može se tako sudjelovati u Svetoj Misi. Kad svećenik prikazuje Kruh i Vino prikazuje nešto elementarno od našeg života. U tom što on prikazuje, trebala bi biti svijest onih koji sudjeluju da prikazuje njihov život s Isusom Kristom. Ako to nedostaje mi ne sudjelujemo u smrti i uskrsnuću Gospodnjem. Kad svećenik podiže hostiju i kad posvećuje hostiju i vino te pretvara u Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista, i podiže hostiju podiže vino što mi živimo? Jeste li iskusili da Isus tada pobjeđuje? Jeste li iskusili da vam otvara put da vi pobjeđujete, da se u vama otvara put za  pretvorbu u novo stvorenje? Sve ono što nas je Isus naučio, po Isusovoj pobjedi postaje za nas moguće. Tada on  u onima koji sudjeluju, u njihovoj nutrini slavi živu Euharistiju, u onom unutarnjem svetištu.  Prikazuje sebe Ocu u Duhu Svetom, za nas i preko nas.  Tada se u nama otvara put da budemo jedno s Isusom Kristom, jedan život. Jeste li svjesni toga? Ako ste svjesni toga ići ćete brzim korakom naprijed u duhovnom životu. Što je za vas Pričest, primiti jednu hostiju i na brzinu otići? Pričest je primiti živoga Isusa Krista uskrsloga, pobjednika. Sjetite se prizora iz Evanđelja nakon uskrsnuća Gospodnjeg, nakon njegovih ukazanja apostolima, nakon susreta s dvojicom učenika na putu u Emaus, kako je Pričest, živi Isus, uskrsli, mijenjao njihove živote, mijenjao srce, pamet, shvaćanja. Ako napravimo korak dalje od ovoga, onda je Sveta Misa naš hod s Isusom Kristom u spomen činu koji završava tako da Krist živi u nama i mi živimo u Kristu, te imamo jedan život s Isusom Kristom. Naše je poslanje nakon Mise očitovati uskrslog Krista drugima, pobjednika, ne neku teoriju. Mi se zanosimo pojedincima koji kažu otišao sam u ovo svetište i obratio sam se, izmijenio. Euharistija je pravo svetište. Mi bismo trebali nakon življenja Euharistije, naučiti mudrost, tako da živimo svaki trenutak umirući sebi i živeći za Boga te očitovati život Božji drugima. Tada će kršćanstvo preobražavati svijet.

Rekao sam na početku da idemo prema svemirskom prolasku cijelog čovječanstva i svega stvorenja. Taj prolazak je Vazmeno otajstvo u Isusu Kristu, s Isusom Kristom i po Isusu Kristu. Sva iskustva s vanzemaljcima, svi znakovi koji se daju ako ne vode prema ovome, bit će razočaranje za ljude. Svi znakovi trebali bi voditi prema ovom Vazmenom prolasku cijelog svemira. Kršćani i Crkva trebala bi pokazati ovaj prolazak za cijeli svemir.

Živa Euharistija, življena na Zemlji je najsvjetlija točka koja svijetli cijelom svemiru i privlači sve pozitivne sile. U živoj Euharistiji Crkva pronalazi svoj identitet i svoje poslanje. U živoj Euharistiji Crkva svjedoči da je Isus Krist došao na Zemlju, da je umro za nas i uskrsnuo. Crkva, kršćani, crkveni predstavnici ne trebaju gledati u ovom vremenu i u ovom što govorimo, neke akrobatske duhovne poteze i spekulacije. Od naroda Božjeg na Zemlji se očekuje da živo sudjeluje u muci, smrti i uskrsnuću Gospodnjem. Ako ne živi to, gubi svjedočanstvo. Ako Crkva to ne živi ne poznaje vlastiti identitet i ne ulazi u svoje poslanje. Onda se ne trebamo čuditi što u ovo vrijeme nema sile Duha Svetoga među nama kao što je bilo u vrijeme apostola. Nitko se ne može pravdati; ja ne znam ima li ljudi u svemiru. Ti možeš znati. Ako kršćani živo sudjeluju u Svetoj Euharistiji u zajedništvu sa svim svetima, svim pozitivnim silama u cijelom svemiru, onda su oni određeni da brzo ulaze u  zajedništvo. Tada će Bog dati znakove, pouke i poruke. Ako  kršćani na Zemlji  žive Euharistiju površno ili izdajnički; što mislite Sin Božji na oltaru prolijeva krv za nas, umire da nas spasi, a kršćanin ostaje indiferentan. To je izdaja. Indiferentnost je hladnoća. Hladnoća je u paklu gdje nema ljubavi.

“ Gospodine Isuse oprosti nam za tolika pravdanja,

mi kažemo ja ne znam, ja ne vidim, ja ne čujem;

a u našoj nutrini je jedan neću.

Ja neću da sudjelujem u životu Isusa Krista,

ja neću da odgovorim potpuno,

ja neću da umrem sebi da izbacim grijeh, jer Isus je pobijedio grijeh u meni.

Iza naših pravdanja kriju se toliki neću,

iza naših ne mogu krije se često puta naš neću.

Ja te molim probudi kršćane na Euharistijsku svijest,

 na duboko sudjelovanje u Svetoj Euharistiji.”

Završimo naše razmišljnje s nekoliko riječi Svetog Pavla apostola upućenih Kološanima: “Dakle, ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim što je gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.”

“ Gospodine  znamo da se to neće dogoditi samo na koncu svih vremena,

to se događa u svakoj Svetoj Misi

 u kojoj se sudjeluje kako su sudjelovali sveti na Zemlji.

To će se sve više događati u svakoj Svetoj Misi ako smo sjedinjeni sa svetima, anđelima, s braćom i sestrama u svemiru koji su vjerni Bogu,

braćom i sestrama u čistilištu.

Znamo da je teško.

Danas su Mise jedno slavljenje u masi.

Mi smo pozvali pojedince, pozvali smo jezgre da se formiraju,

one koji su odvažni, koji žele umrijeti sebi i živjeti Kristu.

Pošalji Duha Svetoga svima njima koji žele biti heroji, sveci ovog vremena,

koji će početi živjeti Euharistiju kako nas je Crkva naučila od svog nastanka,

da se mogu očitovati milosti, znakovi i čudesa,

sve ono što je milosno da se čovječanstvo obrati i da uđe u slavu Božju.

I neka vas Božji blagoslov zaogrne. Ja vas blagoslivljam i pratim molitvama i blagoslovom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”

Doviđenja do idućeg susreta.

Uglavljeni u Krista

od Tomislava Vlašića

 

Lice tvoje Gospodine ja tražim (Ps 27 )

 

U posljednjoj poruci Svetog Rafaela preko Stefanie Caterine, tema razmišljanja bila je o Licu Božjem. Tema današnjeg razmišljanja je “Ja tražim lice tvoje Gospodine.” Naglasak u ovom razmišljanju i molitvi je na našem sudjelovanju u traženju lica Gospodnjega. Razmišljamo što znači stajati pred licem Gospodnjim i kako? Kakva treba biti naša molitva da uđemo pred lice Gospodnje? Što je lice Gospodnje? Što znači stajati pred licem Gospodnjim, vidjeti lice Gospodnje? Sveti Matej u svome Evanđelju u 13. poglavlju, nakon što Isus tumači parabolu o sijaču i žali se što neki ne žele čuti, vidjeti, razumjeti, jer se ne žele obratiti, obraća se apostolima i učenicima i kaže: “ Blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju, zaista kažem vam mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite ali ne vidješe, čuti što vi čujete ali ne čuše.”[1] Vidjeti, ne znači gledati ljudskim očima. Vidjeti u ovom smislu ne znači ni imati neko viđenje, neku karizmu, pa čak ni ukazanje. Gledati lice Božje je nešto daleko dalje, dublje, jer Bog je čisti Duh i mi ga možemo gledati u duhu. Čovjek koji je primio duha Božjega, može u Duhu Svetom motriti lice Božje, promatrati ga, kontemplirati. Sveti u nebu motre lice Božje. Žive od ovog motrenja. To je jedna milost, ali je isto tako milost za svakoga tko želi vidjeti lice Božje i tko želi uskladiti svoj život prema tom  licu. Mi u licu Gospodnjem prepoznajemo sebe kakvi smo u Bogu. Mi u licu Božjem otkrivamo našu osobnost u Bogu i ispravljamo krive osobnosti od krivih karaktera. Ovu molitvu o kojoj ćemo govoriti možemo nazvati molitva u Duhu Svetom, jer naš duh se otvara duhu Božjem, kako bi nas on uveo u stanje da gledamo lice Gospodnje. Kao što sam rekao to je milost koja je dana čovječanstvu. Na poseban način čovječanstvu ovog vremena i to posebno čovječanstvu na Zemlji da može motriti daleko šire cjelokupno djelovanje Božje u  svemiru. Djelovanje Božje koje je za naše spasenje i kojemu je cilj uglaviti u Kristu sve na nebu i na Zemlji.

“Neka nas blagoslovi Bog otac koji nas je stvorio, Bog Sin koji nas je otkupio, Bog Duh Sveti koji nas je posvetio i usavršava nas. Pretvara nas u sliku Božju, da postanemo sinovi i kćeri Božje.”

U ovom razmišljanju ja ću se služiti 8. poglavljem poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Uzet ću neke kratke dijelove koji će nam pomoći u razmišljanju, a vama ostavljam da čitate i produbite ovo poglavlje. Pretpostavljam da imate Sveto Pismo i da se znate njime služiti. Sveti Pavao kaže: “ Držim doista da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se objaviti u nama. Ta cjelokupno stvorenje ustrajno iščekuje objavljivanje sinova Božjih.”[2] Sve očekuje slavu Božju. Sve očekuje da uđe u ovu slavu. “Uistinu znamo da sva stvorenja zajedno uzdišu i da se sva skupa nalaze u porođajnim mukama sve do sada. Ne samo ona, već i mi koji imamo prve plodove duha sami u sebi uzdišemo ustrajno iščekujući posinjenje, otkupljenje naših tijela, ta nadom smo naime spašeni.”[3] Dakle sve u svemiru, čisti duhovi, anđeli očekuju uglavljenje u Krista svega stvorenoga. Isto tako i ljudi koji su ostali vjerni Bogu. Već smo vam govorili, da u svemiru postoje narodi,  cijeli planeti koji su ostali potpuno vjerni Bogu od stvaranja i nisu upali u istočni grijeh. I oni očekuju uglavljenje u Krista svega stvorenoga. Očekuju da dosegnu savršeni identitet u Bogu. U svemiru smo susreli razne narode koji su na različiti način prihvatili Božje kraljevstvo, spomenuo sam narode koji su ostali vjerni Bogu od stvaranja. Ti narodi imaju skoro savršenu sliku Božju u sebi. Oni se jasno sjećaju cijele svoje povijesti i svega što se dogodilo s cijelim svemirom, s cijelim čovječanstvom i svim stvorenjima. Njihova cjelokupna znanost i znanje su plod uronjenosti u sliku Božju. Sav  njihov progres ide od točke uranjanja duha Božjega u Duha Svetoga. Stoga je njihova čežnja još veća da dosegnu savršenstvo u Bogu, ali ni oni sami to ne mogu, jer čekaju na nas, čekaju na sve one koji su spremni biti uglavljeni u Krista. Susreli smo u svemiru  po milosti, ljude koji skoro ništa ne znaju o Bogu. Neki se tek sjećaju da je čovjek nakon stvaranja pao u grijeh i da je Bog obećao ženu koja će roditi Spasitelja svijeta. Ali ti su ljudi još više smeteni jer su im  glasnici Lucifera  navijestili da je došao Spasitelj svijeta te ga je Lucifer razapeo, a da je taj tobožnji spasitelj završio tragično, zajedno sa svojom majkom. Tako da su oni u dubokoj pomutnji. Susreli smo i jedan narod koji nema nikakvog sjećanja na Boga, ni na svoju povijest. Taj narod nema obitelji jer se tamo ljudi ne žene. Ondje se muškarci i žene pare kao što vidimo u prirodi. Muška djeca nakon tri godine oduzimaju se od majke i pripremaju za vojnike. Cijeli planet je vojnički planet, jer imaju povijest ratova s drugim planetima. Ženska djeca ostaju i pripremaju se za rađanje djece. Ženama ostaje sav posao jer su muškarci vojnici. Muškarci nemaju nikakvog osjećaja kao muškarci, prema majci, prema ocu jer ih ne poznaju. To se odražava isto tako na djevojčice. To je samo jedna slika kako izgleda kada čovjek izgubi pogled na lice Božje, kada uđe u zaborav. Bilo pojedinačno, bilo kao društvo, postaje dezorjentiran. Mi kršćani na Zemlji primili smo Duha Svetoga. Duh Sveti u nama kliče Abba, Oče. Duh Sveti po Isusu Kristu stavlja nas u mogućnost po milosti da možemo komunicirati s Ocem. Uvodi nas u život Presvetog Trojstva. Međutim, sada razmišljamo i pitamo se da li  kršćani,  koji su primili Duha Svetoga, da li ga zaista poznaju? Znaju li što to znači živjeti u Duhu Svetom, moliti u Duhu Svetom? Tko je Duh Sveti u njima? Koje iskustvo imaju o Duhu Svetom? Sveti Pavao u istom poglavlju kaže:” Ako tko nema  Kristova duha nije Kristov. “ [4]Ako smo primili Duha Svetoga i na njega zaboravili,  tek ga imamo kao neku ideju, kao uspomenu nekog sakramenta. Često puta smo mu zatvorili pristup u nama, ograničili  mu prostor , tako da se Božje obećanje dano apostolima ne ispunja u kršćanima. Kršćani nisu u stanju izmijeniti ni sebe ni društvo silom Duha Svetoga.

 

Gospodine Isuse Kriste oprosti nam.

Zaboravivši na Duha Svetoga, zaboravili smo na naše srce,

na našu dubinu, intimnost, naše korjene u Bogu.

Zaboravili smo na onoga koji nas uvodi pred lice Božje,

daje nam mogućnost gledati Boga, upoznati ga, razumjeti, razlikovati pojave.

Obnovi u nama Duha Svetoga, obnovi u nama silu Duha Svetoga.

 

Što dakle, znači živjeti u Duhu Svetom? Što znači moliti u Duhu Svetom? Vjerujem da ste vi koji ovo slušate  nekad u životu iskusili prisutnost Duha Svetoga, ali ga niste razumjeli. Imali ste intuiciju, osjećaj, ali niste razumjeli. Pogotovo niste razumjeli što znači živjeti i ostati u Duhu Svetom, djelovati po Duhu Svetom. Imamo puno primjera iz života kojima se možemo služiti. Uzet ću jedan obični primjer; kada se zimi nađete vani, niska je temperatura, slabo ste obučeni, žurite se doći kući. Uđete u kuću i vidite zapaljenu vatru, imate potrebu grijati se. Ali ne samo grijati vaše tijelo. Često puta osobe sjednu, opuste se, zatvore oči i doživljavaju toplinu negdje duboko u sebi. Njima ne treba tumačiti kako je nastala vatra, kako grije, kako je velik plamen, kakve su sve mogućnosti ogrijeva? Oni jednostavno upijaju toplinu u sebi. Ugrijani, oni se osjećaju dobro, vraća im se život. Ovo je slika. Kada vi moleći idete u neko svetište gdje su posebne milosti, vi ne samo da molite, imate potrebu za šutnjom, imate potrebu zatvoriti oči i ostati jednostavno u onom dubokom ugođaju. Vi ste dotakli djelovanje Duha Svetoga, ali pazite! Kada se u vama dogodi život i osjećate plodove toga života, mir, radost, slobodu, padnu strahovi u vama, ali ne možete se zadovoljiti samo   plodovima. Tko želi uzeti plodove Duha Svetoga, ne želi Duha Svetoga, pretvara se u sebična čovjeka. Ne može se rastaviti Božja ljubav od Boga. Bog je u isto vrijeme biti i djelovati. Kada vi imate Boga u sebi, onda imate izvor mira, radosti, ljubavi, imate njegovu snagu i znanje. Zato kada ste doživjeli blizinu Duha Svetoga, trebate sačuvati njegovu prisutnost u sebi ne zadovoljavajući se ni darovima ni plodovima, ne tražeći Boga samo poradi vaših potreba. Normalno je moliti za potrebe, ali to nije ni vrhunac ni korijen. Korijen i vrhunac molitve je postati jedno s Bogom, uroniti se u njegovo lice. Duha Svetoga ne možete imati kada hoćete i kako hoćete. Možete ga primiti samo ako primite Isusa Krista, ako istinski želite biti Mistično sjedinjeni s  Isusom Kristom. Tada Duh Sveti u vama slobodno djeluje, budi osjećaje, želje koji su u skladu s voljom Božjom. “Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba već sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdasima, a onaj koji ispituje srca, zna koja je želja Duha, zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete.”[5] Ako želimo imati Duha Svetoga da nas vodi dalje od naših granica, naših slabosti, grijeha, nemoći, tada trebamo prihvatiti Isusa Krista onakvog kakav jeste, kakvim se objavio ovdje na Zemlji i u riječi koju nam je komunicirao. Ali u isto vrijeme trebamo se diči da ga prihvatimo u slavi, kakav je danas, proslavljeni Krist u proslavljenom tijelu. Ako želimo biti potpuno sjedinjeni s Isusom Kristom u Mističnom jedinstvu s njime u isto vrijeme trebamo imati duboku želju da nas Duh Sveti ispuni, jer nas on posvećuje i usavršava ovu sliku Božju. Kaže dalje Sveti Pavao u ovom istom poglavlju u poslanici, da smo predodređeni da budemo jednaki slici njegova Sina. Dakle, u nama treba biti duboka želja da budemo pretvoreni u Isusa Krista. Kao što se kruh pretvara u Tijelo Kristovo, vino u Krv Kristovu, mi trebamo biti pretvoreni u Isusa Krista i postati njemu slični. Nadalje kaže Sveti Pavao da smo mi predviđeni da uđemo u njegovu slavu, da ga proslavimo. On nas je i proslavio kaže doslovno hrvatski prijevod. Bog u svojoj neizrecivoj ljubavi dao nam je Isusa Krista koji se utjelovio među nama i mi smo ga upoznali. Ako ga  prihvaćamo i želimo biti jedno s njime onda je potrebno da oživimo naš odnos prema Duhu Svetom, da nas on uvede u ovo zajedništvo sa slavnim Tijelom Kristovim, onda ćemo moći prolaziti kroz sve poteškoće u našem životu i tamo  proslavljati Boga. Ovdje na Zemlji  nosimo iskustvo Isusa Krista Patnika, svatko od nas kao što smo čuli maloprije ”sve u svemiru uzdiše u porođajnim bolima”, jer posljedice grijeha su nad cijelim čovječanstvom. Jednim dijelom čak i nad narodima koji su ostali vjerni Bogu. Kako možemo pobijediti? Ključ za pobjedu je da ljubimo Boga u Duhu Svetom, preko Isusa Krista. Da ljubimo bez računice, iznad svega, da ga ljubimo jer  je  on Bog, jer je  on naš život, korijen i vrhunac. Ta ljubav nam daje mogućnost da ga gledamo da ga prepoznajemo, jer on nam komunicira kao prijateljima kao svojoj djeci sve ono što je za našu izgradnju, što će nas dovesti do preobrazbe, a preko ljudi i sva stvorenja. Kaže Sveti Pavao:” siguran sam da nas neće ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni visina ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našem.[6] Kako divna budućnost čovječanstva.

“ Pošalji Duha Svetoga Gospodine na nas,

na sve one koji te traže, na sve one koji u dubinama srca traže istinu.

Neka nam Duh Sveti komunicira tvoju ljubav

 da nas izliječi od naše ljudske ljubavi koja je sebična

 i podigne u onu dimenziju gdje te možemo ljubiti čisto.

Ljubiti jer te ljubimo, jer ti nas ljubiš

u toj ljubavi mi ćemo moći ljubiti sve druge i sva stvorenja osjećat će ovu ljubav Božju, i mi ćemo pokazati tvoje lice ljudima i stvorovima.

 

Završimo ovo naše razmišljanje s molitvom psalma 27:

 

 

“Za jedno molim Gospodina samo to ja tražim:

da živim u domu Gospodnjem

sve dane života svoga,

da uživam milinu Gospodnju

i dom njegov gledam.

Slušaj, o Gospodine glas moga vapaja,

milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: “ Traži lice njegovo”!

Da, lice tvoje, o Gospodine,  ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga od mene.

Ne odbij u gnjevu slugu svoga!

Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!

I ne ostavi me Bože, Spasitelju moj!

Ako me otac i mati ostave,

Gospodin će me primiti”. Amen[7]

 

Ostanimo u ovoj molitvi, ali ostavimo i molitvu po strani. Spustimo se u naš duh, da nas obujmi Duh Sveti. Možemo ostati u šutnji, možemo pjevati, recitirati: “Gospodin je Pasti moj, Gospodin je Pastir moj ništa mi ne manjka”.[8]Možete putovati u autu,  opustiti se na moru, u vodi, ostati sami, ali možete se i družiti dvoje po dvoje u grupicama i ostati u ovoj šutnji te komunicirati jedan drugome Duha Božjega.

.Za ovo ja vas blagoslivljam, pratim molitvom i prikazanjem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 Iduće subote nastavljamo dalje. Hvala vam lijepa.

 

 


[1]Usp. Mt.13, 16-18

[2]Usp. Rim. 8, 18-20

[3]Usp.Rim.8, 22-25

[4]Usp.Rim.8,9

[5]Usp.Rim.8, 26-28

[6]Usp. Rim.8,38-39

[7]Usp. Ps 27, 4-5, 7-11

[8]Usp. Ps 23,1

 

Božje lice

Predragi čitatelji,

U poruci koju vam donosim, Sveti Rafael arkanđeo nas poziva kontemplirati Božje lice kako bismo primili svjetlo i snagu te je očitovali drugima. Podsjeća nas da isto tako i stvorenje očekuje očitovanje djece Božje, o kojem govori Sveti Pavao u 8. poglavlju poslanice Rimljanima.

Želim vam da tražite i pronađete Božje lice, puno ljubavi i dobrote, da vi budete sretni i usrećite sve one koje ljubite, ali i da pomognete ovo naše čovječanstvo, tako žedno Božje ljubavi, a tako nesposobno da je traži.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu. Neka vam Gospodin udijeli mir.

 

Poruka  Svetog Rafaela arkanđela od 2. srpnja 2013.

 

 

“ Predraga braćo i sestre na Zemlji! Nalazite se u vremenu velike pometnje: pometnje u srcima, obiteljima, u narodima. Vaše čovječanstvo ide sklizavim i nesigurnim putem. Unatoč mnogih i ponavljanih poziva s Neba, ljudi se ne obraćaju Bogu, naprotiv, sve više se udaljuju od njega. Zašto je to tako? Stoga što većina ljudi  traži puno stvari ali ne traži Boga, ne želi kontemplirati njegovo lice.

 

 Božje lice je jedino ogledalo u kojem čovjek može vidjeti sama sebe, jer ste stvoreni na sliku i priliku Božju. Stoga tražiti Božje lice znači zaboraviti sliku koju imate o vama samima, ili onu koju su vam drugi nametnuli, kako biste pronašli čistu sliku vašeg bića onakovog kakvo je izišlo iz Stvoriteljeve ruke. Možete to postići samo ako stojite pred Bogom licem u lice, bez skrivanja, bez ikakovog oduzimanja ili dodavanja onomu što jeste. U Božjem licu pronalazite vaš identitet i originalnost vaše  osobe. Kada vas Bog gleda to čini s ljubavlju. Sjećate se epizode s bogatim mladićem  koji se obraća Isusu; Evanđelje kaže:”Isus ga nato pogled, zavoli ga …”(Mk  10,21). Božji pogled je uvijek, pogled ljubavi. Čak i kada otkriva vaše siromaštvo, njegov pogled ne ranjava, ne ponižava, nego vam daje vidjeti ono što jeste a što biste mogli postati. On to čini jer vas želi podići na dostojanstvo djece Božje.

Božje lice je blistavo, jer ga obasjava svjetlo istine. Stoga, tko živi u tami ne želi se približiti Božjem licu. Čovjek koji ne ljubi Boga bježi od istine njegova lica. Ne želi da ga Bog gleda, zatvara se pred njegovom ljubavlju. Tako je učinio Lucifer, prevarant i princ laži: on se pobunio protiv Boga i odbacio njegov pogled. Stoga Lucifer ne može više vidjeti Božje lice. On nema pristup dimenziji čistoga duha, ne može prijeći veliku nebesku Barijeru. Nakon njegova pogubna pada, Lucifer je samo jednom susreo Božje lice: u licu Isusa Krista. Bio je s njim licem u lice kada ga je kušao u pustinji, pogrđivao ga je za vrijeme muke, vjerovao je da je pobijedio na križu. Ali Isus je uskrsnuo i Lucifer će ga vidjeti samo na kraju vremena, onog dana kada bude ponovno stajao licem u lice s Isusom Kristom, da bude od njega suđen.

To je za Lucifera najveća kazna: nikada više ne vidjeti lice Božje, on koji je na početku bio moćni anđeo svjetlosti, onaj koji je najbliže kontemplirao lice Božje. Jednako tako, tko nije s Bogom nego slijedi Lucifera ne može vidjeti lice Božje, prije svega u samom sebi, jer ne vidi više u sebi sliku i priliku Božju, a zatim i u drugima. Što više čovjek odbija gledati Boga, sve više ga prestaje tražiti; to je zatvoreni krug. Čovjek postaje zatvorenik vlastite sebičnosti i stavlja se pod pogled zla: Lucifer zna kako napuhati oholost i ambicioznost, zna kako iskoristiti sebičnog čovjeka. Tražite Boga  i molite mu se, da ne završite u neprijateljskim rukama!

Bog želi da čovječanstvo cijelog svemira bude uglavljeno u Krista. To je program ovih vremena koja su ujedno i posljednja. Ova vremena prethode Kristov slavni povratak. O tome vam je puno govoreno. Ipak, nitko ne može biti uglavljen u Krista  ako prije toga ne vidi njegovo lice: tko ne želi vidjeti Kristovo lice neće ući u novo stvaranje, po Božjem obećanju na kraju vremena. Isusovo lice je vidljivo lice nevidljivog Boga ( Kol 1,15 ). Ono je ogledalo u kojem se čovjek ogledava i pronalazi sama sebe.

 

 Stvorenje također očekuje očitovanje djece Božje, kao što vas je podsjetio slavni apostol Sveti Pavao ( Rim 8, 19-23 ). Stvorenje ima potrebu vidjeti Božje lice, naravno na njegov način, samim tim što stvorenja drugačija od čovjeka ne posjeduju duh nego samo životni dah. On izvire iz Duha Božjeg i stoga stvorenja zaslužuju poštivanje; ipak ona nisu stvorena na sliku i priliku Božju. Unatoč tome, stvorenje traži Božje lice, jer Bog  je izvor života.

 

Gledati Božje lice nije neki lijepi izričaj, nego duboka potreba svega stvorenog. Stvorenje može vidjeti Božje lice samo preko djece Božje. Vidite, naprotiv, što se događa na Zemlji: većina ljudi ne odražava više Božje lice, nego Sotonino. To kvari sve stvoreno i rađa katastrofe, jer se priroda buni protiv čovjeka, ne prepoznavajući u njemu Božje lice, koji je izvor života, a ne lice koje rađa smrt.

Što očekuje Bog od njegove djece? Očekuje da potpuno očituju njegovo lice i sliku, kako bi preko njih mogao dotaknuti cjelokupno stvorenje. To je prvi veliki zadatak i prvo veliko svjedočanstvo vjernika: potpuno očitovati lice Božje. U novom stvaranju  će biti samo ljudi koju budu neprestano isijavali slavu, snagu i ljepotu Božjeg lica. Cjelokupno će stvorenje upijati tu snagu i zatim će je isijavati na čovjeka; bit će to obostrana i neprestana razmjena snage i divote.

Kristovo lice je utjelovljeno Božje lice, ne samo za čovječanstvo Zemlje, nego za sva druga čovječanstva iz svemira. Bog je, u njegovoj beskrajnoj dobroti želio utjeloviti svoje lice u Kristu, očitovao se, kako bi ga svi mogli vidjeti. U novom stvaranju, Isus će biti prisutan u svom narodu i svatko će neprestano gledati njegovo lice. Ljepota i svjetlost Sina Božjeg isijavat će se na ljude i stvorenja i Isus će neprestano prikazivati Ocu divotu njegova naroda i cjelokupnog stvorenja; bit će to trajna žrtva hvale.

Bog želi da kršćani sa Zemlje isijavaju njegovu snagu; tako će on moći ozdraviti vaše čovječanstvo. Nažalost, to je teško na Zemlji: Božje lice nije ljubljeno ni traženo od većine ljudi, naprotiv, neprestano je pogrđivano kao što je bilo i na križu, gdje je u Kristovu licu bilo pogrđeno Božje lice. Kako veliki grijeh pritišće čovječanstvo Zemlje! Ono je udaralo, pogrđivalo, krvarilo Božje lice sve dok ga nije unakazilo. Ne samo to, i dalje nastavlja to činiti u djeci Božjoj, koja su pogrđivana i prezirana kao što je bio i Krist. Ipak, trpeće Isusovo lice na križu se preobrazilo preko uskrsnuća, te je njegovo lice uskrsnulo blistavo. Lice Raspetoga i ono Uskrsnuloga, dva su  Božja lica koja se neprestano očituju na Zemlji.

Također i stvorenje trpi gledajući Kristovo lice razapeto i trpeće u djeci Božjoj. Raduje se kada ga vidi uskrsnuloga. Pozivam vas da sve više očitujete snagu Kristova lica, također i kada ste razapeti, da i vaše lice uskrsne kao Isusovo i bude blistavo poput njegova. Tada će i sve stvoreno oko vas to osjetiti. Oni sudjeluju u vašim patnjama i dobar dio upijaju: na neki način  se žrtvuju iako ne mogu biti toga svjesni. U tome je velika tajna snage Božje: on dopušta da jedna životinja ili biljka osjeća ljudsku patnju i učini je vlastitom. Na taj način stvorenja udaljuju od vas dio patnje. Često su pravi i vlastiti štitovi koji odstranjuju od vas mržnju  zla i čuvaju vas. Razmišljajte o tome kada gledate vašeg psa ili mačku, kada šetate šumom, kada gledate ljepotu prirode. Prikažite Gospodinu patnju stvorenja i zagovarajte za njih njegovu zaštitu, da i vi budete zaštićeni. Tražite oproštenje od Boga za surovost kojom čovjek na Zemlji ranjava stvorenja i okolinu. Sjećajte se uvijek da čovjek i stvorenje  zajedno tvore čudesno djelo Božje; zajedno će ući u novo stvaranje.

Očitovati lice Božje cjelokupnom stvorenju je poslanje koje ne možete zanemariti. Od vas se ne traži da budete fanatici, kao što se često događa na Zemlji glede životinja ili prirode. Od vas se traži razumjeti na pravi i uravnotežen način vašu odgovornost kao djece Božje prema stvorenju. Čovjek je bio pozvan upravljati stvorenjem; što znači da vam Bog povjerava stvorenja da ih čuvate i održavate na životu uranjajući ih u slavu Božju. Na to ste pozvani; stoga mjesta u kojima živite i stvorenja koja vas okružuju bi trebala  isijavati vašu ljepotu djece Božje, te osjećati vaš neprestani blagoslov.

Kažem vam još ovo: tko ne traži Božje lice ne može primiti Duha Svetoga, niti  može s njim gospodariti. Duh Božji ne dopušta da bude posjedovan od nikoga, a još manje od onih koji preziru Boga. Duh Božji je slobodan, ne može biti zatvoren u krletku, instrumentaliziran, tlačen. Može li možda Duh Božji biti poslušan ljudskim naredbama? Kada bi to bio, ne bi više bio Bog. Bila bi to prava katastrofa za čovječanstvo, kada bi Bog bio poslušan ljudskim naredbama. Ipak, ljudska oholost nema granica i često želi posjedovati Boga, da postigne ono što mu se sviđa. Zato, Duh Sveti nije poslušan čovjeku, nego puše gdje hoće. On silazi tamo gdje ga Otac i Sin šalju i gdje sam želi. Nitko ne može naređivati Duhu Svetom u ime nijednog sistema, postavljanja na položaj i nikakve formule. Budite toga jako svjesni kako ne biste sagriješili poput Lucifera.

Kada je čovjek zatvoren u vlastitu sebičnost, Bog ne može djelovati u njegovu duhu. Nerado se događa da ljudska duhovna razina bude tako niska da se na razlikuje puno od životinjske. U tim slučajevima slika i prilika Božja ostaju nepokretni u čovjeku, ne stvaraju plodove. Životinje imaju granice samim tim što su životinje koje nemaju duh; stoga Duh Sveti ne može djelovati u životinji  kao što djeluje u čovjeku. Čovjek posjeduje duh koji nema granica, jer Duh Sveti može bezgranično djelovati u ljudskom duhu; međutim potrebno je da mu čovjek to dopušta. Nažalost čovjek često postavlja granice, pred kojima se Bog zaustavlja; Ne zaustavlja se kao kod životinja, iz poštivanja objektivne granice, nego poradi poštivanja ljudske slobode. Puno puta, ljudi postavljaju granicu Bogu, zatvaraju mu put; stoga vam rekoh da ostaju na tako niskoj razini, te se ne ralikuju puno od životinja. Takvo je bilo iskustvo vaših praroditelja nakon istočnog grijeha. Životinja nije kriva za njezinu granicu, ali čovjek da, jer se svjesno odlučuje na odbacivanje Boga i suprotstavlja se njegovu djelovanju. Čovjek se često ponaša gore od životinja, jer u sebi nosi krivnju koju životinje nemaju.

 

Braća iz svemira vjerna Bogu savršeno očituju Božje lice, iako su i oni pogođeni grijehom ostatka čovječanstava, koji im ne dopušta dostići još uzvišenije razine. Poradi božanske pravednosti, granica koju je sebi postavio jedan dio čovječanstva, opterećuje također i ljude vjerne Bogu. Međutim, ta su čovječanstva na duhovnim razinama toliko višim od vaše, da samim njihovim prisustvom očituju Božje lice. Evo zašto je priroda njihovih planeta različita, te kada se ova djeca Božja spuste ne neku planetu očituju takvu snagu da čak i aparati prestaju s radom. Stoga se Lucifer jako boji ove braće: ne samo poradi njihove duhovne razine i jer su nepokvarljivi, nego poradi njihove snage, koja je u stanju spriječiti  njegovu snagu i onih koji ga slijede.

 

Lucifer se boji da bi dolazak vjerne braće mogao narušiti zakone  koje je on postavio kao temelj njegova kraljevstva. Luciferovo kraljevstvo ima svoje zakone po  kojima drži u ropstvu ljude i prirodu. Na Zemlji, na poseban način, ali i na drugim planetima u niskom svemiru, Lucifer se trudi razoriti Božji sklad, nametanjem zakona suprotnim Božjem životu; obmanom, strahom, nepravdom, nasiljem, servilizmom, prevarom, nepoštenjem itd. zakonima koje vidite da savršeno djeluju u vašim političkim, ekonomskim, društvenim sistemima pa čak i religioznim. Kada bi vjerna braća došla na Zemlju, kraljevstvo tame bi se poljuljalo.

 

 

Molitva je isto tako kontemplacija Božjeg lica. Pitam vas: da li kontemplirate Božje lice dok molite? Je ste li u stanju upiti njegovu snagu kako biste mu bili slični te nosili drugima božansku snagu? Ako je odgovor ne, znači da je vaša molitva besplodna vježba. Vjerojatno vam to nitko nije pojasnio. Za mnoge od vas kontemplirati Božje lice je samo romantična fraza, izvan svakodnevnog života. Međutim, Isus je rekao da će čisti srcem vidjeti Boga ( Mt 5,8 ). Kažem vam da se to može dogoditi već ovdje na Zemlji, ne samo u raju. Iako je istina da ne vidite fizički Boga, ne znači da ga ne možete vidjeti u vašem duhu: Bog je itekako prisutan u duhu čovjeka kada ga on traži, te duh čovjeka može i mora kontemplirati Božje lice; ali treba biti duh čist.

 

Novo stvaranje neće se spustiti odozgo, magično. Ono je kraljevstvo Božje koje raste u vašoj nutrini, sjeme koje se razvija i vodi vas da sve više kontemplirate ljepotu i snagu Božjeg lica. Novo stvaranje raste zajedno s vama, te je pripremljeno vjerom Božjeg naroda, muškaraca i žena koji žele prihvatiti Božji život i biti preobraženi iz slave u slavu ( 2 Kor. 3,18 ), u onu sliku koja blista na Isusovu licu.

U svjetlu svega ovog, pozivam vas sve da stojite pred Božjim licem. Pozivam na poseban način vas roditelje i odgojitelje kako bi djeca i mladi mogli vidjeti odsjaj Božje slike u vama te biti na pravi način usmjereni prema životu. Utisnite u njih snagu božanske ljubavi, poučite ih tražiti Božje lice koje spašava od pometnje svijeta i zaštićuje od grijeha.

Ponovno pozivam Papu, sve pastire i one koji imaju važne odgovornosti u Crkvi, da kontempliraju i očituju narodu Božje lice, ne lice organizacije koja se zove Crkva. Očitujte milosrdno lice Božje ali i njegovu snagu, koja ne dolazi od vaše kulture i lijepih propovijedi, nego iz intimnog i sinovskog odnosa s Bogom, iz molitve koja vam često nedostaje. Budite pred licem Božjim i dopustite da vas ono gleda, dopustite da pronikne u vašu intimu: pomoći će vam razumjeti što trebate promijeniti u vama. Tada ćete moći pomoći vjernicima i biti vjerodostojni; neka vam se ne dogodi da vidite trun u bratovu oku a ne vidite kladu u vašem oku ( Mt 7. 4-5).

Nered će se povećavati na Zemlji proporcionalno udaljavanju čovječanstva od Boga. Sada više nego ikad, kršćani su pozvani gledati Boga licem u lice, kako bi primili svjetlo od njegova lica i prenijeli ga na svijet sve zatvoreniji u tamu. Molit ću za vas.

Blagoslivljam vas u ime Oca,i Sina i Duha Svetoga”.

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

od Tomislava  Vlašića

situacija u kojoj se nalazimo

Uglavljeni u Krista

Od Tomislava Vlašića

Situacija u kojoj se nalazimo

 

Dragi slušatelji, pozvali smo vas da sudjelujete u molitvi i razmišljanju koje ćemo obavljati svake subote u 18 sati. Svi ste pozvani!  Ljudi koji ne vjeruju u Boga, i oni traže istinu. I mi kršćani tražimo istinu. Tražimo je kroz molitvu, kroz život, kroz razmišljanja. Tema naših razmišljanja i molitve jest; “Uglavljeni u Krista”. (Ef. 1,10)  Kao prvu temu uzet ćemo “Situaciju u kojoj se nalazi čovječanstvo”.

U ovom susretu ne bih htio ponavljati one stvari koje smo toliko puta istaknuli kroz ove godine i objavili vam. Želio bih početi ovo razmišljanje s riječima Svetog Pavla u  poslanici Efežanima. On kaže: “ Primili smo objavu Božje volje, za provedbu punine vremena, obuhvativši pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i na Zemlji.”  Dakle mi govorimo o uglavljenju u Krista svega stvorenja, nas ljudi i svih stvorenja. Govorim vam kao svjedok događanja koja su već u toku, u jednom procesu uglavljenja u Krista. Govorim vam o milostima koje je Bog dao u ovo vrijeme, svima onima koji žele biti uglavljeni u Krista. Događaje vam predstavljam iz Božjih očiju, onako kako Bog gleda gibanja u svemiru, na Zemlji u cjelini i kako on vodi povijest cijelog čovječanstva.

Kakva je situacija danas na Zemlji i u svemiru?

Prošle godine smo vas pripremali, kako bi čovječanstvo Zemlje dalo odgovor Bogu za ovaj plan. Prema onom što smo dobili i što nam je potvrđeno, čovječanstvo Zemlje nije dalo potpuni odgovor Bogu, ili bolje rečeno, nije dalo dovoljan odgovor Bogu u toku 2012. godine za provedbu ovog plana uglavljenja u Krista svega stvorenog na nebu i na Zemlji. Ono se  povuklo od svog zadatka i dužnosti, da svjedoči da je Isus Krist došao na Zemlju spasiti cijelo čovječanstvo, da je umro i uskrsnuo. Čovječanstvo Zemlje nije očitovalo onu snagu koja je djelovala u Uskrslom Kristu. Ona snaga koja je djelovala u Uskrslom Kristu trebala bi djelovati u svakom kršćaninu i u svakom čovjeku dobre volje koji prihvaća Isusa Krista. Nedostatak odgovora čovječanstva Zemlje, nedostatak je za cijeli svemir, ne samo za Zemlju. Stvorila se jedna teška situacija za Zemlju. Zemlja koja je trebala biti protagonista u navještanju Isusa Krista u svemiru, prepuštena je na neki način sama sebi, da ovaj navještaj daje Zemlji. Međutim, čovječanstvima koji su ostali vjerni Bogu od postanka svijeta, povjereno je davanje navještaja Isusa Krista u cijeli svemir. Na čelo ovih naroda Bog je postavio narod iz Alfa Kentaura. Navještaj u cijelom svemiru se odvija prema Božjem planu. Međutim, Zemlja koja nije dala odgovor u isto vrijeme usporava ovaj proces. Zemlji je Bog dao u ovoj 2013 godini posebnu milost. Očitovanje sile Trojedinog Boga. Svjedoci smo, osobno ja i mnogi oko mene ove snage koja djeluje u dušama na poseban način u ovoj godini, kako bi  čovječanstvo Zemlje bilo probuđeno. Ali kao što znamo, Bog ne vrši nasilje ni nad kim, nego poštuje ljudsku slobodu. Nakon što je proteklo pola godine u 2013. godini, trebamo se pitati kakav je bio odgovor, na ovu veliku milost Božju, čovječanstva Zemlje i na poseban način kršćana. Govorili smo vam da Bog poziva pojedince, grupe, male i velike jezgre da se odluče sudjelovati u planu uglavljenja u Kristu svega stvorenog na nebu i na zemlji. Što vi prepoznajete? Je li čovječanstvo Zemlje dalo odgovor. Je li čovječanstvo Zemlje iskoristilo  ovih 6 mjeseci da primi milost i sudjeluje u njoj. Postavlja se pitanje na koncu ove godine, ako čovječanstvo Zemlje ne primi ovu milost, odbaci je, što će Bog učiniti? Jasno nitko ne može predvidjeti, ali možemo predvidjeti kako Bog obično djeluje. Bog djeluje iznutra u čovjeku. Ako se čovjek otvara daje mu milost i tada njegova preobrazba i preobrazba čovječanstva teče ugodno. Hoće li Bog dopustiti da čovječanstvo Zemlje ide u propast? Ako ono ne odgovori, onda Bogu ostaje jedina mogućnost intervencije izvana. Što to znači izvana? Znači da čovječanstvo bude stavljeno na kušnju, a kušnje izazivaju patnje ako čovjek iznutra nije spreman prihvatiti milost i preobraziti se. To su sve točke koje odražavaju i pojašnjavaju ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Pozvani smo  razmišljati  i dati konstruktivan odgovor, kako bismo sudjelovali u preobrazbi nas samih i cijelog svemira, te dopustili da Božja milost djeluje u nama i da vodi čovječanstvo prema novom nebu i novoj Zemlji. Pozvali smo vas na molitvu i ponovno vas pozivamo. Koju molitvu? Onako kako ste naučili moliti. Kršćani imaju sve mogućnosti. Oni su se uključili u Kristov život. Bog je među njima, kao i Blažena Djevica Marija. zajedno su sa svetima,  anđelima.  Imaju sakramente. Imaju sve na raspolaganju, ali ništa  ne koristi ako se iznutra ne probude. Dakle, vi molite kako znate i uključite se u molitvu po mogućnosti svake subote u 18 sati. Mi ćemo moliti za vas. Želio bih vam samo pomoći, da možete rasti u molitvi iznutra i preobražavati se, te da možete otkriti dubinu i širinu u vašem duhu, te da se vaša molitva  vine  pred lice Božje. To je svrha ovih naših susreta.

Sada počnimo moliti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

“ Dobri Bože obasjaj naše duše. Ispuni naš duh svojim Duhom. Probudi memoriju naše duše, da otkrijemo tvoje lice, tvoju prisutnost i djelovanje. Neka probuđenost naše memorije, prosvijetli naš razum, usmjeri i ojača volju. Daj nam milost Gospodine. Bez tvoje milosti ne možemo razumjeti ništa u sebi. Možemo čuti tvoju riječ, ali je ne možemo razumjeti. Možemo se odlučiti ljudski, ali ne možemo doseći tebe na ljudski način. Udijeli nam svoju milost da dok molimo možemo uroniti u tebe, da možemo otkriti tvoje lice, tvoju volju i da je možemo izvršiti. “

 

Jučer smo mi katolici slavili blagdan Svetog Petra i Pavla. Pretpostavljam da ste sudjelovali u Svetoj Misi,  u liturgiji. Iskoristit ću neke momente iz čitanja, da kroz njih možemo ući u molitvu, koja je u isto vrijeme razmišljanje o Božjoj riječi i naše probuđenje. Pred našim očima su dvije figure. Jedna je Sveti Petar, a druga Sveti Pavao. Zustavimo se na početku na figuri Svetog Petra.

Kao što znate Sveti Matej donosi u 16 pogl. (Mt. 16,15-17)  svoga Evanđelja, priznanje Svetog Petra da je Isus Krist Sin Živoga Boga. Stoga ga je Isus pohvalio, ali je rekao da to ne dolazi od krvi i od mesa, nego od Oca nebeskoga koji mu je objavio. Koliko puta smo i mi dobili poticaje, vidjeli znakove, koliko puta smo vidjeli i čuli pričati o Isusu Kristu ali ga nismo  prihvatili.

 

“ Gospodine Isuse Kriste, daj nam milost da se probudimo, da prionemo uz tvoju riječ, da razumijemo tvoje poticaje u našim dubinama, ono što dolazi od Oca. Daj nam milost da možemo razabrati između toliko poticaja koji nas razvlače i vuku prema fantaziji, te da razumijemo onaj poticaj koji je milost i snaga koja nas usmjeruje prema tebi.”

S ovim poticajem kojeg je Sveti Petar prihvatio, on nije postao savršen. Morao se popravljati kroz život sljedeći  Isusa, te proći kroz njegovu muku i tamo se očistiti. Nakon Uskrsnuća Isusova, Isus mu je postavio pitanje: “ Ljubiš li me više nego drugi”? Odgovorio  je: “Gospodine ti znaš da te ljubim”. Nakon što mu je Isus povjerio stado, naznačio mu je kako će hoditi životnim putem kada bude slijedio potpuno Isusa. “ Kao mlad hodio si kuda si htio i kako si htio,” a naznačio je : “kada budeš star, hodit ćeš tamo kamo te drugi budu vodili”. Razmišljajmo o ovome. U ovom odgovoru ljubavi, Sveti Petar je došao do zrelosti. On je prihvatio Isusa Krista. Prihvatio je njegovu ljubav iznad svih granica. Počeo je ljubiti Isusa više nego drugi, više nego bilo što. Ova ljubav ga je vodila kroz životne poteškoće kada su ga ljudi razvlačili, kad se susretao s problemima. On je poznavao put ljubavi. Ovaj put ljubavi ga je vodio kroz sve poteškoće i smrt prema Isusu Kristu.

“ Gospodine Isuse Kriste daj nam ovu ljubav i daj nam milost da prihvatimo ovu ljubav, da te ljubimo iznad svakoga, iznad svačega. Neka ova ljubav  u svakoj situaciji  bude živa i nadilazi sve kušnje čak i onda kada susrećemo smrt. Tako ćemo znati direktno doći k tebi.

Kada je Sveti Petar prihvatio ovu ljubav i odlučio se potpuno za Isusa Krista,onda   možemo vidjeti u izvještaju Djela Apostolskih kako ga je Isus vodio. Čitamo jedan odlomak iz Djela Apostolski u 12-om  poglavlju. Prva Crkva je već progonjena. Kralj Herod ubio je apostola Jakova, brata Ivanova. Vidio je da je to drago Židovima pa je uhvatio i Petra, ali da ne bi stvarao uzbunu imao je nakanu Petra izvesti nakon blagdana na sud. Vjerojatno bi ubio i Petra nakon suda. Za nas je važno vidjeti što se događa u Petru. Petar je bio u zatvoru, okružen vojnicima, stavljen u okove. U noći dok je spavao približio se jedan anđeo, probudio ga i rekao:” Ustaj brzo!” Zatim:”Opaši se i priveži obuću.” Nadodao je : “Zaogrni se i hajde za mnomPetar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu: činilo mu se da gleda viđenje. Prošavši prvu i drugu stražu dođe do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izađu, prođu jednu ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega. Petar pak,  došavši sebi reče: “Sada uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao Židovski narod.” Ovo je bilo čudesno oslobođenje Petra. Isus jednako djeluje u svakome od nas ako smo ga izabrali iznad svega. On naš život vodi savršeno, preko naših mogućnosti, preko naših granica. On nas izvađa iz unutarnje tamnice neznanja, konfuzije, pometnje. Izbavlja nas iz teških situacija. Danas razmišljamo o situaciji Zemlje, situaciji svemira. Isus Krist je jedini vođa koji će nas dovesti k Ocu. On će nas provesti kao što je proveo Izraelski narod kroz pustinju do obećane Zemlje.

“ Gospodine Isuse Kriste, daj nam milost da te u ovom danu izaberemo. Ne površno, ne iz osobnih sebičnih razloga, nego stoga jer si ti Bog,  jer si Spasitelj. Da te ljubimo, jer te ljubimo. Udijeli ovu milost svima onima koji to žele, koji slušaju ovu riječ i onima koji jednostavno traže tebe u duhu.”

 

 Nadodajmo kratko razmišljanje o Svetom Pavlu. Sveti Pavao je primio objavu. Isus ga je zahvatio milošću na putu u Damask. On svjedoči u poslanici Galačanima. Kad je primio tu objavu nije se savjetovao ni s jednim čovjekom, nego je odmah prihvatio Isusa Krista. Odmah ga je svjedočio. Odmah se povukao u pustinjski kraj da razmišlja još dublje, te  upozna još dublje Isusa Krista.

“ Gospodine Isuse Kriste, zahvati svakog čovjeka dobre volje. Svakog onog koji ima  malo dobre volje, dovedi  na pravi put. Dovedi na pravi put i one koji se protive tvojoj volji u neznanju, jer su zavedeni. Pavao je progonio Crkvu. Ti si ga zahvatio i promijenio. Mijenjaj nas Gospodine.”

 

Završimo s jednim malim isječkom iz druge poslanice Svetog Pavla Timoteju. Sveti pavao se nalazi u Rimu i očekuje smrt. Piše Timoteju: “Već se moja krv izlijeva u Božju čast. Vrijeme je moje smrti blizu.” Nadodaje: “ Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin pravedni Sudac, a ne samo meni, nego svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.”

“ Gospodine Isuse daj nam milost, da se u kušnji prikazujemo i darivamo tebi. I kada dolazi kušnja smrti da ti idemo u zagrljaj. Oslobodi nas od straha pred kušnjama. Daj nam unutarnje svjetlo, da kroz svaku kušnju ti vodiš svakoga od nas prema kruni. Ti se proslavljaš u nama, ti nas kruniš. Neka nitko od nas ne ide u smrt sa strahom , nego s osjećajem da bude proslavljen. Kao što si se proslavio u Pavlu , tako se proslavljaš u svima onima koji očekuju s ljubavlju tvoj pojavak, ostvarenje tvojih obećanja, vječnost, novo nebo i novu zemlju. Ponovno te molimo daj nam ljubav koja nadilazi svaku ljudsku ljubav, svaku ljudsku vezu, da naša veza s tobom bude savršena.”

 

 Završimo s molitvom u ime Isusovo u Duhu Svetom:

“ Oče naš koji jesi na nebesima.

Oče svih ljudi, svih stvorova, jer ti si sve stvorio.

Sveti se ime tvoje.

Dođi kraljevstvo tvoje, kraljevstvo ljubavi, mira, sloge.

Budi volja tvoja kako na nebu tako i na Zemlji, u cijelom svemiru, u živima i  mrtvima, u svakom čovjeku koji želi kraljevstvo mira, ljubavi i slobode.

Kruh naš svagdanji daj nam danas. Kruh nebeski, ali i sve ono što nam je potrebno za život. Nek u nama bude otvorenost za tvoju providnost i tvoje djelovanje.

Oprosti nam grijehe, oprosti grijehe cijelog svijeta.

Ukloni posljedice grijeha. Mi se želimo truditi otpustiti drugima grijehe i ukloniti posljedice zla. Ne dopusti da nas uvede u napast Zli, nego izbavi nas od svakoga zla u koje smo upali.

Izbavi nas od zala koje je nakupilo čovječanstvo Zemlje i cijelog svemira od postanka svijeta. Vodi nas u potpuni život koji je u tebi. Amen”.

I tvoj blagoslov Gospodine neka siđe na sve slušatelje, na sve one koji te traže iskrena srca; u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

Napredovati da budemo svjetlost svemira

 

od Tomislava Vlašića

4° dio 

Izabrati Boga i živjeti njegov život

 

 

Svaki korak prema Bogu otvara jedan novi korak za nas. Svijest da nam Bog govori i da ga možemo upoznati, o čemu smo govorili zadnji put, vodi nas u novi odabir i  sve bogatiju plodnost u Bogu. Potpomognuti smo također i porukom Svete Klare, koja je došla preko Stefanie Caterine 20. svibnja 2013 i objavljena na ovoj stranici, koja nas vodi da crpimo sa izvora života. U međuvremenu Gospa je govorila Stefaniji, 25. svibnja[1] glede njezinih ukazanja na Zemlji i na poseban način u Međugorju: ukazanja se uključuju u Božji plan “uglavljenja u Krista svega stvorenog na nebu i na Zemlji” ( Ef 1, 8-12 )

  Nastavi čitati Napredovati da budemo svjetlost svemira

Gospin plan u Međugorju

 

 

Predragi čitatelji,

 

predstavljamo vam Gospinu poruku od 25. svibnja 2013, u kojoj Presveta Djevica Marija govori o njezinu planu za Međugorje u svoj njegovoj širini i dubini, onako kako ga je primila od Boga Oca. Ovaj plan se čita u svim njezinim prethodnim ukazanjima, posebno onim u Fatimi. Gospa, naime, govori: “… Ukazanja u Međugorju su prirodni nastavak onih u Fatimi”. Gospa je željela ostvariti u Međugorju ono što je započela u Fatimi.

 

Nit vodilja svega je uglavljenje u Krista cjelokupnog svemira. Iz poruke jasno proizlazi zašto ukazanja u Međugorju traju tako dugo: Gospa kaže: “ukazanja u Međugorju su moja posljednja ukazanja na Zemlji, neće biti drugih”.

 

Želimo prihvatiti ove njezine riječi i čuvati ih kao dragocjeno blago. Pozivamo i vas da isto činite i napravite vaše odabire, također i u svjetlu godišnjice Gospinih ukazanja u Međugorju 25. lipnja.

 

S naše strane vas pratimo molitvom i blagoslivljamo.

 

 

                                                        Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

 

 

 

Gospina poruka od 25. svibnja 2013

Nastavi čitati Gospin plan u Međugorju

“Uspravite se i podignite glave…” (Lk 21,28)

Predragi čitatelji,

ove Isusove riječi prenesene od Sv. Luke i stavljene u naslov, odnose se na slavni Gospodinov dolazak. U isto vrijeme se odnose na svaki trenutak našeg života i povijesti čovječanstva, u prikladnim i neprikladnim situacijama: Bog je uvijek prisutan za one koji ga traže. Možemo uživati u njegovoj izvanrednoj prisutnosti i očitovati ju u ovim vremenima. Nastavi čitati “Uspravite se i podignite glave…” (Lk 21,28)

Univerzalno poslanje Crkve

Predragi čitatelji,

Donosim vam poruku Svetog Petra od 21. kolovoza 2012. Mnogima je od vas već poznata jer je uzeta iz knjige „2012 Odlučujući izbor čovječanstva“, napisana zajedno sa Tomislavom Vlašićem i nedavno objavljena preko izdavačke kuće „Luci dell’Esodo“.

Mislili smo je objaviti na web stranici te omogućiti i onima koji nisu čitali citiranu knjigu da upoznaju sadržaj ove poruke koju držim neizmjerno važnom. Doista, riječi Svetog Petra konačno daju odgovor na pitanje koje mi je bilo postavljano bezbroj puta: „Poradi čega Crkva nikada nije govorila o životu na drugim planetima“? Mislim da ćete moći iz poruke mnogo toga razumjeti i potom razmišljati u slobodi vaše savjesti.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu. Neka vam Gospodin udjeli svoj mir.

Stefania Caterina

33-caravaggio_crocifissione_san-pietro

Poruka Svetog Petra od 21. kolovoza 2012.
Univerzalno poslanje Crkve

Nastavi čitati Univerzalno poslanje Crkve

Bdijte…budite spremni! (Mt 24, 42-44 )

Predragi čitatelji,

Kroz posjećivanje ove stranice i čitanje naših knjiga, sigurno ste zapazili kako je Bog puno toga objavio preko nas, s ciljem proširivanja naših horizonata. Ne govorimo vam ovo da bismo stavili u centar naše osobe; naprotiv, smatramo se samo jednostavnim sredstvima u rukama Božjim. Kroz sve ovo vrijeme nismo vam predstavljali pojedinačne fenomene, niti znakove za koje biste se mogli uhvatiti ili subjektivno interpretirati. Donijeli smo vam KLJUČ ČITANJA, a on je samo jedan i daje nam razumjeti što se događa i što će se događati u svemiru: ISUS KRIST.

Isus Krist, lav iz plemena Judina[1], poslan od Oca, bio je poslan na Zemlju kako bi podložio cjelokupno stvorenje Bogu Ocu, podvrgavši ga zakonima čistog duha sve dok sva stvorenja ne budu preobražena u nova stvorenja. Stoga smo vas pozivali da sudjelujete u Isusovu djelu kao svećenici, proroci i kraljevi, uvijek po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Ovih dana, Presveta Djevica Marija i Isus su nam govorili o vremenima koja su pred nama. Nakon njih, Sveti Rafael arkanđeo produbio je neke aspekte koje su oni već dotaknuli. Želimo vam predstaviti, ovdje u nastavku, ove tri poruke. Sigurni smo da će vam biti korisne, kako bi svatko od vas pronašao pravo mjesto u planu Božjem. Od vašeg opredjeljenja ovisi također i sposobnost razumijevanja Božjeg djelovanja u svoj njegovoj snazi. Nećete moći razumjeti ako ne dopustite Duhu Isusovu da vas vodi i prosvjetljuje.

Bog očekuje odgovor od strane cjelokupnog čovječanstva, u mjeri u kojoj želi prihvatiti ili ne Isusa Krista i sjediniti se s Njim, sudjelujući u njegovu djelovanju. Godina 2012, godina je velikih odluka za sve nas: trebamo definitivno izabrati na kojoj ćemo biti strani, stavljajući po strani sebičnost i lagane kompromise.

Nastavi čitati Bdijte…budite spremni! (Mt 24, 42-44 )

Stvorite sebi blago na nebesima ( Lk 12,33 )

Predragi čitatelji,

Još jednom nas Duh Sveti ohrabruje da se potpuno prepustimo Božjem djelovanju, kako bismo živjeli blaženstvo čak i u životnim kušnjama. Govori o daru Euharistije i o Božjoj Providnosti naglašavajući neizmjernu ljubav koju Bog ima za nas, ljude sa Zemlje, tako krhke poradi pokvarenosti zla koja ovdje napreduje.

Želim da nam ove riječi pomognu da budemo sve više svjesni primljenih darova, i odgovornosti koju imamo da odgovorimo s ljubavlju na beskrajnu ljubav koju nam je Otac pokazao. U nadi da ćemo biti sve jači u vjeri, nadi i ljubavi, pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Poruka Duha Svetoga od 30 srpnja 2012

„Blagoslivljam vas, predraga djeco, i zahvaljujem vam za svaki korak koji činite prema Bogu. Ja proničem sve u vama, vidim vaše želje i vaše poteškoće. Stoga vas ohrabrujem da idete naprijed također i u teškim vremenima kao što su ova u kojima živite.

Puno sam vam govorio o vašem životu, kako započinje i što nosi u sebi. Život svakoga od vas je Božje čudo, i svemir se ispunjava divljenjem prema svakom životu koji se rađa. Cjelokupno stvorenje se raduje kada se rodi jedno dijete Božje. Unatoč tome za većinu od vas, život je težak, ispunjen kušnjama i bolima. Zašto vam se to događa? Je li moguće naprotiv, da život bude istinsko ostvarenje i sreća? Želim vam pomoći da odgovorite na ova pitanja.

Nastavi čitati Stvorite sebi blago na nebesima ( Lk 12,33 )

Snaga Proroka


Untitled55

Predragi čitatelji, poruka od ovog mjeseca privlači našu pozornost proroštvom, kao izražajem Božje snage koja je život. Svi smo pozvani da budemo proroci, tj. da izražavamo život Božji. Tako možemo postati živi udovi Božjeg naroda i ujedno pripremiti put svima onima koji iskreno žele sudjelovati u planu spasenja i postati nova stvorenja. Želim vam da možete biti jaki u Bogu poput istinskih proroka. Pozdravaljam vas i želim vam svako dobro.

 

Poruka Duha Svetoga od 24. lipnja 2012

Pozdravljam vas,  predragi, u danu u kojem se prisjećate velikog proroka i preteče Ivana Krstitelja, u kojem je veličanstveno djelovala snaga Božja. On je bio znak nade za Izraelski narod, jer je pripremao put Spasitelju te je  navještao njegov dolazak.

Svi ste vi proroci, po krštenju, po kojemu ste pomazani da budete svećenici proroci i kraljevi. U pomazanju na krštenju, Trojedini Bog, utiskuje u vas svoju snagu, koja vas treba voditi u vašem zemaljskom poslanju, po čijem završetku se vraćate u krilo Očevo i nastavljate biti i djelovati u životu bez kraja.

Nastavi čitati Snaga Proroka

Svjetlost života

Predragi čitatelji,

Duh Sveti u poruci koja slijedi, nastavlja govoriti o trenutku našeg stvaranja. Potcrtava još jednom važnost našeg izbora, kako u trenutku zaćeća, tako i tijekom našeg  zemaljskog života. Govori nam i o zakonima koji reguliraju stvaranje i sam naš život.

 Iz poruke izranja sva veličina Božje ljubavi, njegove dobrote i plemenitosti. Stvaralačka snaga Presvetog Trojstva poziva nas na život i podržava nas u svakom trenutku našeg zemaljskog života, i ne samo: uvodi nas u vječnost, obuzimajući nas svojim svjetlom. Ostaje na nama da zadržimo živi odnos s Bogom, po vjeri, kako bismo živjeli u skladu s njegovim zakonima. Tako postajemo prava djeca Božja.

Želim vam da otkrijete život Božji u vama, da dopustite da vas ispuni njegova svjetlost, kako bi svatko bio ispunjen Božanskom snagom koja stvara i ostvaruje sve i čini nas svjedocima njegove veličine. Tako ćemo svi zajedno  postati istinski Božji narod, kraljevski i svećenički, narod kakvog Bog želi.

Pozdravljam vas i blagoslivaljam u Kristu.

Poruka Duha Svetoga  od 29. Veljače 2012

„Pozdravljam vas i blagoslivljam. Želim nastaviti s vama razgovor o ljudskom životu koji je od velike važnosti za svakoga od vas.[1]

SS.Trinità

Objasnio  sam vam da vaše postojanje ima izvor u velikom titranju života, koje Bog utiskuje u vas u trenutku kada vas stvara. U ovom titranju sadržana je Božanska stvaralačka snaga Presvetog Trojstva. To je osnovni poticaj koji daje početak postojanju svakog živog bića; kao takav obuhvaća u sebi djelovanje sve Tri božanske Osobe. Od tog trenutka, počinju djelovati u vama tri velika svemirska zakona: zakon SVJETLOSTI, ZVUKA ili TITRAJA i TOPLINE. To su ujedno duhovni i prirodni zakoni i oni podržavaju cjelokupno stvorenje.[2]

Nastavi čitati Svjetlost života

Predragi čitatelji,

Pristižu mi mnoga pisma i e-mail u kojima tražite od mene molitve i pojašnjenja, govoreći mi često vaša iskustva. To me ispunja radošću, jer vidim vaš iskreni trud u hodu u vjeri. U mnogima od vas, posebno nakon zadnjih video konferencija zajedno sa Tomislavom Vlašićem, na našoj stranici, rodila  su se jako važna pitanja o tome kako započeti i produbiti hod u jednoj jezgri. Kao što znate oko mene i Tomislava živi i djeluje jedna jezgra, koja se iz dana u dan trudi živjeti i staviti u praksu hod koji je opisan u knjigama i porukama i predstavljen u različitim video konferencijama. Znate isto tako da je moj specifičan  zadatak; biti pred Bogom, kako bi vam mogla vjerno prenijeti ono što mi bude rečeno i pokazano. Moj zadatak u centralnoj Jezgri, zajedno sa Tomislavom i drugom braćom, na prvom je mjestu u mome životu; bez toga, ne bih imala više ništa za prenijeti vam. Iz tog razloga postaje mi sve teže dublje odgovarati na vaša pitanja, kako bih iskreno željela. Stoga držim da je jako korisno da na mnoga od tih pitanja odgovore moji suradnici iz jezgre „ Luci dell’Esodo“, koji bi vam mogli biti od velike pomoći, prošavši već kroz mnoga iskustva u hodu jedne jezgre; znat će vam konkretno pokazati put i slušati vas u vašim potrebama.

Naravno, nije mi namjera osloboditi se odgovornosti prema vama, sasvim suprotno! Svi ste mi dragi i neprestano vas nosim u mojim molitvama; nastavljat ću vam osobno odgovarati u granicama mojih mogućnosti, ali želim vam doći u susret na najbolji mogući način;  želja mi je prije svega da ne čekate dugo na odgovore, to bi mi doista bilo žao. Stoga vas molim da nastavite pisati bez problema, znajući da ćemo se truditi dati vam najbolje odgovore bez obzira na našu granicu stvorenja. Sigurna sam da će izmjena iskustava sa jezgrom Luci dell’Esodo biti bogata plodovima i doprinijet će u stvaranju sve življeg zajedništva među nama. Iznad svega zatim, preostaje prikazanje našeg života i molitva za vas, također i djelovanje Duha Svetog u vama i u nama, koje nas povezuje i daruje nam svjetlo, što tražiti i primiti odgovore. Sigurna u to, srdačno vas pozdravljam i grlim u Kristu.

Stefania Caterina

Stvorio si me tako čudesno ( ps. 138,14 )

Predragi čitatelji.
Započeli smo 2012 godinu, u kojoj želimo i nadamo se napraviti sve odlučnije korake u vjeri, kako bismo bili spremni potpuno sudjelovati u svemu onome što će Gospodin staviti pred nas u ovoj godini. Kao što je Isus već obećao[1],Duh Sveti je započeo svoje poučavanje porukom koja slijedi.


Njegov govor započinje događajem stvaranja, koje je za nas temeljno. Oni koji su čitali knjigu „Preko velike barijere“, sigurno se sjećaju argumenta odluke u trenutku zaćeća[2] koji je jako osjetljiv, a koji Duh Sveti sada želi ponovno dotaknuti i produbiti. Radi se o argumentu koji ne možemo racionalno objasniti, jer ulazimo u najdublju tajnu života Božjeg. Stoga ga samo možemo gledati očima vjere, i sa sigurnošću da će nam Duh Sveti dati razumjeti ono što je za nas korisno, kako za pojedince tako i za cijeli Božji narod.


Duh Sveti želi zadržati s nama jedan živi dijalog, preko ove stranice. Kako mi je bilo pojašnjeno, ne trebamo očekivati pojedinačne mjesečne poruke sa različitim argumentima, kao što je do sada bilo. Radi se prije svega, o neprestanom govoru koji će slijediti jednu preciznu nit, kao vodilju, a koji će se izreći u određeno vrijeme i na način, kako će biti korisnije za naš hod. Od nas se dakle traži da budemo elastičniji, i da napustimo naše mentalne šeme, a to je ujedno i za naše dobro. Doista, mi često mislimo da Bog razmišlja poput nas, i da treba poštivati kalendar i vrijeme kao što mi činimo. Na svu sreću, Bog to sve nadilazi, i vjerujem da nas želi poučiti da i mi tako činimo, pomažući nam da, iz dana u dan živimo od njegove Providnosti, koja je uvijek ljubav.Osobno ću biti na potpunom raspolaganju Duhu Svetom, kako bi vam uvijek i u pravo vrijeme prenijela ono što budem primala.
Koristim priliku da od srca zahvalim svima onima koji su molili za mene kroz ovo vrijeme, u kojem sam prolazila kroz različite obiteljske poteškoće, koje još uvijek nisu riješene, a vezane su za zdravlje moje majke koja je u poodmakloj dobi. Prikazujem Bogu ove poteškoće i svaku moju molitvu, za svakoga od vas  i za sav Božji narod, da se sve više otvara put pred svakim čovjekom dobre volje. Sigurna sam da će nam Gospodin biti jako blizu i da će s ljubavlju pratiti svaki naš korak.
Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu i računam na vaše molitve.

Poruka Duha Svetog od  28. siječnja 2012

Nastavi čitati Stvorio si me tako čudesno ( ps. 138,14 )

Ogledala svjetlosti

Predragi čitatelji,

blizu smo  Božiću, svatko od nas nosi u sebi mnoga očekivanja: svi želimo da se ostvare veliki događaji u našem životu, te da nova godina otvori jednu lijepu stranicu naše budućnosti. Također i ja vam želim puno lijepih stvari za Božić i novu godinu.

Donosim vam jednu Gospinu poruku koju sam primila na svetkovinu Bezgrešnog  Zaćeća a koja nam je došla kao poklon za Božić, jedan mali dragulj koji sadrži u sebi puno svjetlosti. Sigurna sam da će vas ova poruka voditi na najbolji način prema dostignuću velikih stvari u životu, onih koje su doista vrijedne.

Gospine riječi su jednostavne, srdačne i jasne; vode nas iznutra prema Onome koji upravlja našim životom, a koji je jedini u stanju da ga potpuno ostvari. Zajedno sa Bezgrešnom Djevicom, otkrit ćemo u nama sposobnost da primimo Isusa Krista, poslanog od Oca da nas preobrazi u nova stvorenja. Odavde polazi preobrazba cijelog čovječanstva.

Molim za sve vas i blagoslivljam vas. Zajedno s mojim suradnicima želim vam čestit Božić i sretnu novu 2012 godinu.

  Nastavi čitati Ogledala svjetlosti

Staro je prošlo (2 Kor. 5,17)

Dragi čitatelji,

Kao što vam je poznato, Isus nas je vodio preko svojih poruka, počevši od rujna 2010. Zaključio je jedan ciklus porukom od 23. rujna 2011, pod naslovom: “Poslat ću vam Branitelja, Duha istine[1], u kojoj je između ostalog obećao da će nas Duh Sveti voditi na poseban način. Porukom koja slijedi, Duh Sveti započinje nas poučavati, kao što nam je Isus obećao.

Cristo Re

Što to znači? Isus se povlači od svog naroda? Ne, baš naprotiv! To znači da će Isus djelovati u sili Duha Svetoga i zajedno sa Duhom Svetim povest će čovječanstvo k Ocu. Isus će izraziti svoju snagu Gospodara svemira, koji živi u slavi Očevoj, kamo želi povesti i čovječanstvo koje ga želi slijediti. Započinje hod koji će povuči čovječanstvo na jednu višu razinu. Ovo je jako lijepo izraženo u odlomku iz Evanđelja po Luki,[2] koji citira proroka Izaiju:

„Duh Gospodnji na meni je,

jer me pomazao

poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima,

da navijestim oslobođenje zarobljenicima i

vraćanje vida slijepcima,

da oslobodim potlaćene,

da proglasim godinu milosti Gospodnje.“

 Kako će Isus sve to ostvariti? U sili Duha Svetoga ozdravit će pokvareni duh čovječanstva, ojačat će ga, te će ono samo odbaciti od sebe pokvarenost i uskrsnuti. Gospodin će to moći učiniti u snazi Duha Svetoga, samo u duhu ljudi koji dopuste da ih on preobrazi i uzdigne. Kao što je Isus  uskrsnuo iz groba u snazi Duha Svetoga, tako će u istoj snazi biti dana mogućnost čovječanstvu da iziđe iz pokvarenosti. U poruci koja slijedi, Duh Sveti nas vodi Isusu Kristu, Gospodaru svemira, i zajedno sa Isusom, k Ocu. Pojašnjava nam koji stav trebamo zauzeti da bi bili zahvaćeni u svemoguće djelovanje Presvetog Trojstva. Duh Sveti nam garantira plod toga uzdignuća: „Uvjeravam vas da, kada bi se cijelo čovječanstvo sa Zemlje pokajalo i prihvatilo Isusa Krista prikazujući se potpuno njemu, moglo bi brzo premostiti  fizičku i duhovnu distancu koja je dijeli od čovječanstava vjernih Bogu“.

Duh Sveti, zajedno sa Isusom Kristom, poučit će nas u intimi naše duše i potvrdit će nas u istini. Dat će svim ljudima veliku priliku da ga upoznaju; oslobodit će čovječanstvo od pritiska duha zla, od zastranjenja, zbrke i zavodljivosti koje se šire Zemljom kao i drugim dijelovima svemira.

U poruci od 8. rujna 2011[3], Isus zaključuje riječima: „Bog je spreman. Spremna su isto tako i sredstva koja je on izabrao da vam pomognu; sada je red na svakome od vas“.

Predragi čitatelji, dopustite mi da vam postavim neka pitanja, koja sam postavila i samoj sebi.

Jeste li spremni za:

  • Razumjeti i živjeti ovaj Božji program?
  • Širiti ga i svjedočiti?
  • Formirati jezgre koje sačinjavaju osobe koje su spremne zauzvrat živjeti i svjedočiti ovaj program?

Čovječanstvo će se započeti uzdizati zahvaljujući i svakome od vas i vaše će oči objavljivati veliku nadu u ostvarenje Božjih obećanja. Izdavačka kuća „Luci dell’Esodo“,bit će vam na raspolaganju, ako želite prionuti uz ovaj program, odgovarajući na vaša pitanja i prateći vas molitvom.

Neka vas Gospodin blagoslovi i prati.

  Nastavi čitati Staro je prošlo (2 Kor. 5,17)

Poslat ću vam Branitelja, Duha istine

Predragi čitatelji,

Zaputili smo se prema završetku 2011. i početku 2012.godine. Isus u ovoj poruci zaključuje jedan period i započinje novi.

Koji period zaključuje? Sve do sada nas je vodio za ruku i upućivao nas kako nam je ići za njim. Vrijeme pripreme, s njegove je strane pri kraju.

Toliko puta, poziva nas da prikažemo njemu naše živote po Srcu Bezgrešne Majke, i da to učinimo brzo, štoviše, odmah, da ne bismo na kraju ostali sami, odijeljeni od njega i stoga nesposobni suočiti se s predstojećim događajima u sljedećoj godini.

Koji scenarij Isus otvara za 2012. godinu? Objavljuje nam da je Otac odlučio započeti svoju intervenciju u korist sveg svemira, do pretvaranja svega u novo stvorenje. Tko mu bude otvoren bit će preobražen, tko ga odbaci bit će stavljen po strani. Lucifer, onaj koji je izvor pokvarenosti i svi oni koji su ga izabrali bit će rastavljeni od djece Božje.

Otac će intervenirati preko mene, jer Otac uvijek djeluje po Sinu, u snazi Duha Svetoga“, govori Isus u poruci. Poradi čega preko Sina a ne preko drugih? Stoga što: „ po njemu je sve stvoreno. Bez njega ništa nije stvoreno“. (Iv 1,3). Tko u njega vjeruje i prihvaća ga, prima milost da postane dijete Božje. Po Sinu, kada smo s njim  mistično sjedinjeni postajemo sinovi (Iv 1,12), te ulazimo definitivno u puninu života Božjeg.

Iduća godina, kao što ćemo čitati u poruci, bit će obilježena „strašnim sukobom između mene i Lucifera“, tvrdi Isus. Zajedno s Isusom bit će narod sa Zemlje i svi oni koji se u svemiru sjedine s Bogom. Sa Zemlje bi trebala poteći iskra koja će potom zapaliti cijeli svemir. „U predstojećoj godini, djelovat ću duboko i tiho u duhu svakog čovjeka dobre volje, i privući ću ga k sebi; formirat ću si tako Crkvu koja će konačno biti jaka i cjelovita i koja neće znati za kompromise sa zlom“, govori Isus.

Kako se Duh Sveti spustio na Gospu i apostole, na počecima Crkve, tako će biti darovan u ovo vrijeme, svima onima koji prijanjaju uz djelo Kristovo. Bit će to snažna akcija Duha Svetoga u ljudima i među njima, da bi se sve do kraja pročistilo i rastavilo dobro od zla i da bi se zauvijek zlo udaljilo od djece Božje.

Tko prione uz Krista, bit će vođen, zaštićen i potpomognut od Duha Svetog. Samo po Duhu Svetom, koji proniče ljudske dubine i svako stvorenje, može se ući u Život Božji. Čovjek će biti u prilici razlikovati dobro od zla, izabrati dobro i odbiti zlo. Ravnat će se, u svom postojanju i djelovanju prema zakonima čistoga Duha, neće biti u njemu ni sjene laži.

Isus je obećao da će nam Duh Sveti govoriti i voditi nas na poseban način preko ove stranice. Stoga vas molim da molite za mene, kako bi uistinu bila poučljivo sredstvo, i kako bi vam mogla vjerno prenositi ono što budem primala.

Želim vam od srca da izaberete Isusa Krista u Duhu Svetom, i pratim vas mojim prikazanjem i prikazanjem svih onih koji su se darovali Bogu u ovom vremenu.

Blagoslivljam vas u Kristu.

  Nastavi čitati Poslat ću vam Branitelja, Duha istine

Budućnost mog naroda

Predragi čitatelji,

Isus stavlja pred nas jedan novi korak, i mi bismo ga trebali izvršiti na najbolji mogući način. Želim vam pomoći sa nekoliko riječi.

Prvi korak čini pojedinac, ako slobodno, odgovorno i bezuvjetno izabere Isusa Krista po Bezgrešnom Srcu Marijinu. U Srcu Marijinu nalazi se bezgrešan život, koji nam Bog daruje ako želimo stajati pred njim licem u lice, iskreni, prozirni i cjeloviti. Od nas se ne traži da budemo savršeni, bolji od drugih, nego prije svega da ponizno uronimo u ljubav Božju; naše grijehe, granice i potrebe, da bismo mogli živjeti kao nova stvorenja prema njegovim željama. Malo po malo kako rastemo, pronaći ćemo u Bogu naš pravi identitet i puninu života.

Na tom putu, imat ćemo potrebu komunicirati i s drugima. Život se rađa i razvija u zajedništvu. Nitko od nas nije dovoljan samom sebi, niti živi za sebe samog: mi rastemo komunicirajući se drugima.

Isus usmjerava naš rast i obnovu svoje Crkve, polazeći od osoba koje žive u malim ćelijama. Zašto? Normalno je započeti život u zajedništvu baš u malim ćelijama, u kojima osobe žive ovaj Božji program pod vodstvom Duha Svetog; parovi, obitelji, prijatelji itd. U jezgri se živi život u Bogu, komunicira se s drugima, dijele se iskustva, moli se. To je crkva u malom koja je uključena u univerzalnu Crkvu, gdje su osobe otvorenije i odgovornije, puno lakše se oslobađaju od strahova i unutarnjih blokova. To promovira rast u svima.

Jezgre o kojima Isus govori, nisu prepuštene same sebi. Osobe koje im pripadaju, izabirući doista Isusa Krista na bezuvjetan način, neposredno se sjedinjuju sa svima onima koji su u Kristu; okruženi su i zaštićeni posebnim sredstvima koje je Bog predvidio za ovo vrijeme, a koja će biti sve prisutnija i sve vidljivija.[1]

Duh Sveti stvara zajedništvo među narodom Božjim, da bi ga vodio naprijed i učinio dijelom Mističnog Tijela Kristova.

Kao što ćete čitati u poruci, jedna jezgra se ne zatvara u sebe samu, nego je otvorena prema univerzalnom zajedništvu. Stoga isto tako i na Zemlji jezgre međusobno žive u bratskoj ljubavi duhovno i fizički, tako da svaka izražava vlastitu originalnost. Karakteristika im je da njihovi članovi prikazuju život Bogu jedni za druge da bi na kraju prikazali Isusu Kristu cjelokupno čovječanstvo i sve stvoreno. Tada će biti jedan jedini narod Božji u cijelom svemiru, bit će novo stvaranje.

Ovo su zakoni Duha koji upravljaju onima koji žele živjeti u Bogu. Mi ćemo se s naše strane moliti i prikazivati Bogu da nas Duh Sveti prosvijetli kako vam možemo doći u susret i pomoći vam u započetom hodu. Idite hrabro i odvažno!

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

  Nastavi čitati Budućnost mog naroda

Božja sredstva za ovo vrijeme

Predragi čitatelji,

Pišem vam nekoliko riječi da vam pomognem bolje shvatiti Božje djelovanje preko posebnih sredstava koje je On izabrao za ovo vrijeme. Želja mi je da doista razumijete Božje djelovanje preko tih sredstava. Tako ćete biti spremni i primiti poruku od idućeg mjeseca, preko koje će biti traženi konkretni koraci od svakoga od nas.

Bog  je sabrao na Pedesetnicu u Cenakulu, Presvetu Djevicu Mariju, apostole i Kristove učenike, da bi preko Crkve započeo navještaj spasenja za cijeli svemir. U ovom vremenu Isus je probudio tri posebna sredstva za kozmičku Pedesetnicu[1] sa ciljem uglaviti u sebe cijeli svemir, polažući ga u ruke Očeve. Tako će spasenje doći do svog ostvarenja.

Ova sredstva djeluju na razini čistoga duha. Ne nameću se,nikome se ne suprotstavljaju osim zlu. Nose u sebi snagu koja razdvaja svjetlo i tamu, žito od kukolja.[2] Privlače svaku dušu dobre volje i pomažu joj ući u dimenziju čistoga duha. Oni koji izaberu Isusa Krista i sjedine se s njegovim Duhom, bivaju ojačani i uvedeni u kozmičku Pedestnicu. Narod Božji bit će ojačan, i Bog će postepeno privući svakog čovjeka dobre volje. Tako će osloboditi cijelo čovječanstvo od ropstva i raspadljivosti.

Sve ovo ne suprotstavlja se poslanju Crkve, nego sve vodi prema cilju koji je Isus već najavio. Djelovanje ova tri sredstva je poput kvasca koji pomaže rast naroda Božjeg u Duhu. Snaga Božja zahvaća također osobe koje su izvan Crkve; bit će dotaknuti svi i svatko i svatko će trebati dati odgovor jedinom Bogu.

Kako mi je bilo pojašnjeno, to je Crkva koja se spušta s neba, život Božji koji teče među ljudima, isto kao između Oca i Sina u Duhu Svetom. Tada ćemo konačno biti u novom stvaranju,[3] i univerzalna Crkva će postati živa Euharistija, izražaj Presvetog Trojstva.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

  Nastavi čitati Božja sredstva za ovo vrijeme

Otac moj neprestano radi stoga i ja radim (Iv 5,17)

Il Padre mio opera sempre e anch’io opero  (Gv 5, 17)2

Predragi čitatelji, poruke koje mi Isus ovih dana diktira i koje će biti objavljene u predstojećim mjesecima, odlučno označuju hod prema zbivanjima koja nas očekuju. Stoga smatram da je nužan ovaj uvod koji vam pomaže da više uđete u tematiku o kojoj ćete čitati.

Sve do danas sam vam komunicirala objave koje sam primila od Boga. U mojoj prvoj knjizi „Preko velike barijere“ koja završava s 15 poglavljem, pod naslovom „Novo stvaranje“ šire sam vam predstavila centralnu poruku od svih primljenih objava, a to je uglaviti u Krista sve stvoreno na nebu i na zemlji. Trudila sam se da vas vodim prema događajima koji se odnose na zemlju i na svemir. Ovih dana Isus mi je objavio, da nas u predstojećim mjesecima želi pripremiti na te događaje koji nas očekuju u bliskoj budućnosti.

Kako se suočiti s tim događajima? Smatram da smo kroz sve ove godine, preko brojnih pojašnjenja koje sam primila i objavila, primili milost za razumijevanje unutarnjeg hoda koji nas priprema da uđemo u misao Kristovu, da spoznamo tajne Božje i tajne života sve do uzdignuća i preobrazbe u novo stvorenje. Govorila sam vam o tom duhovnom hodu na poseban način u knjizi „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“. Osim toga bili ste praćeni mjesečnim porukama preko ove stranice, koje se nastavljaju i uvode nas sve više u ozbiljnu fazu pripreme i odluke.

Osobno, ne mogu komentirati te poruke,  sam će vam Isus i njegov Sveti Duh pojasniti u vašem srcu. Od vas se očekuje samo odgovor, i na taj način ćete razumjeti riječi koje čitate. Konačno, trebamo se svi potruditi poradi nas samih, Zemlje i cijelog svemira, da bi se mogla ostvariti sva Božja obećanja.

Poruka koja vam je došla preko mene, za sve je ljude dobre volje, kršćane i ne kršćane. Osobno ne želim nikome ništa nametati; ne želim nametati niti Isusa Krista. Želim biti jednostavno vjerni svjedok živoga Boga, pred licem svakog čovjeka i stvorenja. Biblija tvrdi u svezi s Isusom Kristom: „ Po njemu je Bog stvorio svemir, i tada ga je postavio Gospodarom svega. On je ogledalo slave Božje. Savršena slika onoga što Bog uistinu i jeste. Njegova snažna riječ podržava cijeli svemir“ (Heb 1,2b-3). Ova savršena slika onoga što je uistinu Bog manifestirat će se pred svima nama, prije ili nakon naše smrti, i svatko će osobno morati dati odgovor, da li će prihvatiti ili ne vječnu istinu. Trebat će izreći jedan DA ili NE. Nitko tomu ne može izbjeći.

U vremenu koje je pred nama, Isus će djelovati u moćnoj snazi Duha Svetoga u našem duhu, da bi poveo čovječanstvo prema spasenju. Tražit će osobe dobre volje, vjernike i nevjernike.

Zajedno sa svima onima koji prianjaju uz taj program, prikazujem se Isusu po Presvetoj Djevici Mariji i molim za vas. Nadam se da ćete i vi prionuti uz taj isti program, da biste postali velika nada za čovječanstvo koje će bez Boga završiti u neredu i beznađu.

Prepuštajući vas Isusovim riječima, pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

  Nastavi čitati Otac moj neprestano radi stoga i ja radim (Iv 5,17)

Životne dimenzije

Predragi čitatelji, u poruci od ovog mjeseca Isus govori o prolascima koji obilježavaju naš život, kroz različitu životnu dob i situacije koje nas pobliže dotiču. Uzima nas za ruku, i objašnjava nam kako živjeti u skladu sa mnoštvom dimenzija našeg postojanja.

Le dimensioni della vita2

Isus otvara našu pamet za jedan puno širi pogled, i ostavlja nam da se slobodno, vedro i u povjerenju prepustimo njegovu vodstvu. Vodi nas preko svih naših granica da bismo otkrili dimenziju vječnosti. Vodi sva stvorenja i svakoga od nas prema dimenziji čistoga duha, koju svako živo biće neizbježno treba susresti, i u kojoj može uživati samo ako je izabralo Boga. Tako nas preobražava i pretvara u nova stvorenja.

Gospodin nas isto tako poziva na povjerenje u njega jer ga on ima u nas. Molimo, da bismo mogli shvatiti kako živjeti u ovom povjerenju, kako bi naš život bio ispunjen nadom. Nadam se da će vam Isusove riječi uliti nadu i snagu, u ovom vremenu u kojem čovječanstvo živi u dubokom nemiru. Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Nastavi čitati Životne dimenzije

Došao sam život da imaju…(Iv 10,10)

trinity

Predragi čitatelji, nedavno smo završili Uskrsno vrijeme sa velikom svetkovinom Pedesetnice, i prošli smo kroz isto tako veliku svetkovinu Presvetog Trojstva. Upravo dan poslije svetkovine Presvetog Trojstva, primila sam od Isusa poruku u kojoj objašnjava kako doći do dublje spoznaje Boga i tajne Presvetog Trojstva. Sve je koncentrirano na osobu Isusa Krista, i ne može biti drugačije. On je Put, Istina i Život; samo po njemu, svjetlosti svijeta možemo prodrijeti u veliku tajnu Presvetog Trojstva i upoznati Boga onakvim kakav uistinu jeste. Ne radi se o racionalnoj, nego o dubokoj spoznaji koja se rađa iz ljubavi prema Bogu i prikazanju života. Primamo je kao dar, kao talent koji trebamo učiniti plodnim.[1]

Od srca vam želim da možete sve više upoznati i ljubiti Trojedinog Boga, koji nas ljubi preko svake naše nade. Srdačno vas pozdravljam i molim za vas Božji blagoslov u Kristu.

  Nastavi čitati Došao sam život da imaju…(Iv 10,10)

Idi i od sada ne griješi više (Iv 8,11)

Predragi čitatelji, u ovom mjesecu Isus nam govori o grijehu i njegovim posljedicama. Radi se o stvarnosti koja je dio svakoga od nas, jer pripada našem krhkom ljudskom životu. Isus nam pomaže da se približimo toj stvarnosti u širini, i istinskoj otvorenosti prema njegovom milosrđu. Samo u tom svjetlu grijeh se ne predstavlja kao razarujući, nego je prije svega prilika da spoznamo tko smo, i da se popravimo s Božjom pomoću. Kao izuzetno važne korake u našem hodu Isus nam donosi sedam točaka. Smatram da bi bilo korisno meditirati svaku pojedinu točku po jedan dan, i ako je moguće podijeliti vlastita promišljanja s drugima, stavljajući u praksu ono što nam je predloženo. Prepuštam vas dakle njegovim riječima i želim vam svako dobro.

  Nastavi čitati Idi i od sada ne griješi više (Iv 8,11)

U ljubavi nema straha (Iv 4,18)

Predragi čitatelji, iako su uskrsne svetkovine iza nas nije prošlo uskrsno vrijeme koje traje sve do Duhova i koje bi za nas trebalo biti vrijeme slavlja u kojem nastavljamo meditirati o velikim događajima Kristove smrti i uskrsnuća, da bismo ih sve više utjelovili u našem životu.

Isusova poruka za ovaj mjesec govori o snazi vjere u Boga koja preobražava cijelo naše biće, oslobađajući nas od uvjetovanja vlastitim strahovima koje nosimo. Nadam se da će vam biti od pomoći, i da će vaša vjera postati sve snažnija, a radost potpuna. Od srca vas pozdravljam, molim za vas i tražim od vas molitvu.

Nastavi čitati U ljubavi nema straha (Iv 4,18)

Blaženi posljednji…bit će prvi

Predragi čitatelji, sada smo se već približili Uskrsu, velikom prolasku iz smrti u život, koje je naš Gospodin  i Spasitelj prvi prošao, ali koji očekuje svakoga od nas. Stoga vam želim da uđete zajedno sa Isusom u istinski život, uskrsli život u Kristu, koji nas pretvara u nova stvorenja, od Boga preporođena, one koji nisu više navezani na zemaljske stvari, nego su  usmjereni  prema nebeskim. Donosim vam Isusovu poruku za ovaj mjesec, koja naglašava potrebu da prije svega budemo slobodni od ljudskih očekivanja, da bismo ušli u Božje kraljevstvo. Zakoni kraljevstva Božjeg u suprotnosti su sa zakonima svijeta; ako su prihvaćeni uvode nas u istinsku radost, onu koju nam svijet ne može dati jer je ne poznaje. Molim da se ostvari život u svakome od vas, i neka to bude moja čestitka svima vama, za sretan Uskrs i istinsko uskrsnuće.

Nastavi čitati Blaženi posljednji…bit će prvi

Vidljivi i nevidljivi svijet

Predragi čitatelji, Isusova poruka u ovom mjesecu, obrađuje jedan jako aktualan argument: onaj o životu u svemiru. Isus ga uključuje u jedan puno širi kontekst stvarnosti, onakve kakva je u Bogu, puno više nego što mi možemo dotaknuti našim osjetilima. O ovom argumentu puno sam govorila u mojoj prvoj knjizi „Preko velike barijere“, stoga se ne želim na tome puno zadržavati. Prepuštam vas poruci, sa željom da za vas korizmeni hod bude jedan dublji osvrt na vaš život, i da se kroz to možete još više približiti Gospodinu. Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

  Nastavi čitati Vidljivi i nevidljivi svijet

Zašto me zazivate: “Gospodine, Gospodine?“…(Lk 6,46)

Predragi čitatelji, evo nas ponovno zajedno. Želim vam sretnu novu godinu, koju ćemo, nadam se, korak po korak proći zajedno.

Donosim vam novu Isusovu poruku, koju držim dosta zahtjevnom, jer nas uvodi u razmatranje o načinu na koji mi proživljavamo i izražavamo našu vjeru. Nadam se da će vam pomoći u vašem duhovnom rastu. Srdačno vas pozdravljam i ostajem sjedinjena s vama u molitvi.

  Nastavi čitati Zašto me zazivate: “Gospodine, Gospodine?“…(Lk 6,46)

Sretan Božić

Predragi čitatelji,

sada smo se već približili Božiću, i velikim događajima našeg spasenja kojih se prisječamo u ovom vremenu. Vjerujem da svatko od nas želi otvoriti svoj duh, milostima koje Gospodin želi spustiti na čovječanstvo, unatoč klimi slavlja, koje nema nikakve veze sa duhom. Naprotiv, rijetko se spominje Dijete Isus, sada već zamjenjeno sa Djedom Božičnjakom, koji se djeci predstavlja kao magična figura koja može ispuniti sve ono što se od njega zatraži; šteta što se to nikada nije dogodilo. Govori se o „magiji Božića“ ili o „duhu Božića“, to su sve termini koji nažalost prikrivaju prazninu koja je u mnogim srcima.

Nastavi čitati Sretan Božić

Vi ste Hram Božji

Voi siete il tempio di Dio

Pozdravljam vas predragi čitatelji! Približavamo se svetkovini Krista, Kralja svemira i nadam se da ste spremni dopustiti da Isus kraljuje u vašim srcima. Isus mi je povjerio za vas novu poruku, kao što je već i obećao, kojom nas želi voditi prema dubljem razumjevanju našeg unutarnjeg života. Predlažem vam je dakle, i molim zajedno s vama, da Isus zakraljuje u svakome od nas i u cijelom čovječanstvu.

  Nastavi čitati Vi ste Hram Božji

Prihvatiti Život Božji

DSC_0103

Pozdravljam vas dragi čitatelji! Želim podijeliti s vama, što mi se dogodilo prije nekoliko dana. Gospodin mi je objavio svoju želju a ujedno i obećanje, da želi na poseban način voditi svoj narod preko ove stranice.

Na ovu želju želim odgovoriti cijelim svojim bićem, stavljajući se na potpuno raspolaganje Gospodinu, da me on može koristiti kao svoje sredstvo, bez obzira na moje ljudske granice. Poradi toga se povlačim, maksimalno ograničavajući moje riječi, ostavljajući prostor onome što mi Gospodin želi komunicirati, na način i vrijeme koje on izabere.

Donosim vam danas Isusovu poruku, koju sam ovih dana primila za vas. Svaki put ću vam prinositi ono što primim za vas. Molim vas da molite sa mnom i za mene. Zapreke i poteškoće sigurno neće nedostajati, i upravo ovih dana, bilo je pokušaja da nam blokiraju ovu stranicu. Ali Gospodin je obećao da ništa neće zaustaviti njegove planove i da će njegove riječi doći do svih onih koji ih očekuju iskrena i poštena srca. „… ali riječ Božja nije okovana…“, tvrdi sv. Pavao (2 Tm 2,9). Bog je Bog i on je iznad nas sviju. Zato molimo da bismo se preko molitve i zajedništva mogli pripremiti za sve ono što nam je Gospodin obećao.

Nastavi čitati Prihvatiti Život Božji

Svjedoci Života Božjeg

Pozdravljam vas, predragi čitatelji! Približavamo se svetkovini svetih Arkanđela, 29. rujna. Arkanđeli  i anđeli zauzimaju jako važno mjesto u mome životu i mojim iskustvima, kao što su sigurno već razumjeli oni koji su čitali moje knjige, gdje sam koristila mnoge riječi od arkanđela.

Isto tako anđeli su jako važni i za hod Božjeg naroda; oni otvaraju put ljudima dobre volje, prate ih, podržavaju i štite u borbi protiv zla. Nažalost danas je njihov kult u Crkvi drastično umanjen; s druge strane mnogi ne kršćanski pokreti su zloupotrebljavali anđele, svodeći ih na magične figure, nerealne, zbrkane. Više nego ikad nužno je moliti anđele, ljubiti ih i tražiti od njih pomoć i zaštitu, jer to nam je pomoć protiv neprestanog širenja duha pokvarenosti u svijetu preko različitih zavodljivosti koje zlo danas nudi.

U tom svjetlu nudim vam poruku Svetog Mihaela arkanđela koju mi je izdiktirao prije nekoliko dana, točno 20. rujna, prvi dan devetnice arkanđelima kojom se obično pripremam svake godine za njihovu svetkovinu. Sveti Mihael rekao je da želi ove riječi posvetiti na poseban način vama koji posjećujete ovu web stranicu i preko vas cijelom Božjem narodu.

Prepuštam vas njegovim riječima; grlim vas i blagoslivljam u Kristu. Povjeravam vas njegovim anđelima.

 sanMichelearc

Nastavi čitati Svjedoci Života Božjeg

Predragi čitatelji,

Primila sam neke e-mail u kojima osobe traže da im pojasnim jedan korak iz zadnje poruke Duha Svetoga, objavljene u kolovozu, koji je sljedeći:

„Ja vam mogu samo pokazati put, ali ne mogu odlučiti umjesto vas. Zbog toga se varaju osobe koje mole Boga za obraćenje duša. Poradi toga se rađaju mnoge hule protiv Boga koje susrećemo u svijetu: Bog ne obraća zlobnike, ne mijenja ovo ili ono. Bog bi mogao sve to činiti jer je svemoguć, ali vam ostavlja slobodu, da možete slobodno izabrati vaš put u dobru i u zlu…itd.“

Nastavi čitati Predragi čitatelji,

Odluka Duše

annunciazione

Predragi čitatelji,

Raduje me  da mogu biti ponovno s vama. Nastavljamo naš zajednički hod prema sve većem razumijevanju Božjeg života u nama. U ovom mjesecu vam nudim jednu poruku Duha Svetoga, koja govori o tome kako je nužno odlučiti se za istinu, i o posljedicama koje nosi nedostatak ove odluke. Vjerujem da se ove riječi pobliže odnose na svakoga od nas, jer svaki dan se nalazimo pred izborom između dobra i zla, istine i laži. Čini se da nas život obvezuje na neprestanu šahovsku igru, gdje je od vitalne važnosti pomicanje pravog piuna tj. izbora puta kojim se trebamo zaputiti, onoga Božjeg, ili onog za koji mi mislimo da je ispravan, ili još gore onoga koji nam nudi Sotona, koji nas na tisuću načina pokušava zavesti. Ne preostaje nam ništa drugo doli prikazati naš život Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, da bismo bili korak po korak vođeni prema pravom izboru, koji nas isto tako vodi prema promjeni našeg života.

Ne želim se zadržavati previše na ovim argumentima, koje sam između ostalog puno dublje razradila u mojim knjigama „Preko velike barijere“ i „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“. Prepuštam vas dakle riječima Duha Svetoga koji je jedini istinski voditelj u našem životu.

Srdačno vas pozdravljam i ostajem sjedinjena s vama u molitvi.

  Nastavi čitati Odluka Duše

Živjeti u zajedništvu; bez mrmljanja i zavisti

tutti-santi-grecia-xx-sec

Pozdravljam vas dragi čitatelji! Nadam se da ste dobro i da možete bar malo uživati u ljetnom odmoru. Poruka Duha Svetoga koju vam nudim u ovom mjesecu, govori o bratskom zajedništvu koje pronalazi svoj izvor i snagu u zajedništvu između Tri osobe Presvetog Trojstva.

Nije uvijek lako živjeti u zajedništvu s našim bližnjim, zbog naše krhkosti i krhkosti drugih. U svakom slučaju ako se prikažemo Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, možemo nadići sve granice; doista činom prikazanja sjedinjujemo se s Isusom, i nismo više mi oni koji ljubimo i stvaramo istinsko zajedništvo s drugima, nego Isus. Na taj način i naši se odnosi uzdižu iznad malih ljudskih računica. Mi nismo sposobni susresti drugoga po nama samima; čovjek sam po sebi stvara odnose prema vlastitim interesima iako može biti vođen snagom vjere i plemenitim nakanama, ali u svakom slučaju ne snagom istinskog bratskog zajedništva.

Čovjek koji iziđe iz jedinstva s Bogom postaje egoista, i automatski je egoistična i njegova ljubav, koja može biti posesivna, nasilna, ljubav koja guši. To možemo promatrati svaki dan u crnoj kronici.

Čovjek koji se ne daruje nije egoističan samo prema bližnjem, nego i prema Bogu. Uvijek nešto traži od Boga, mrmlja protiv Njega ako to ne dobije i dolazi do toga da zavidi onome koji prima milost od Boga.

To je otrovan korjen koji nosimo u nama i koji se može iskorijeniti samo potpunim prikazanjem našega života Bogu. Zbog toga ne bojmo se i ne strepimo! Vjera u Isusa Krista pobjedonosno je oružje koje nam daje sposobnost da pobjedimo svako zlo u nama i oko nas. Prepuštam vas dakle riječima Duha Svetoga i želim vam od srca svako dobro.

  Nastavi čitati Živjeti u zajedništvu; bez mrmljanja i zavisti

Posvećeni u istini

Consacrati nella verità

Predragi čitatelji, evo nas opet zajedno. Nadam se da ste dobro i da ste sretni u Bogu. Ovaj mjesec želim s vama podijeliti rijeći koje mi je Duh Sveti uputio glede posvećenja. Kada govorimo o posvećenju, vjerovatno nam spontano dolazi misao na svećenike i redovnike. Uistinu, svatko od nas je pozvan da se posveti Bogu. Ovo posvećenje ne sastoji se toliko u određenoj životnoj formi, koliko u jednom unutarnjem stavu osobe koja se daruje Bogu, neovisno o stvarnosti u kojoj živi. U tom smislu posvećeni su svi oni koji iskreno žele pripadati Bogu i koji se prepuštaju u njegovu volju. Naše osobno posvećenje stvara teren iz kojega niče svaki poziv, bilo bračni život, svećeništvo, redovnički život itd. Svi oni koji se odluče položiti svoj život u ruke Božje, odričući se svake forme egoizma da bi slijedili put Isusa Krista, oni su prihvaćeni od Gospodina kao njegovi posvećeni. Bog ne pravi razliku među osobama, on s ljubavlju prima dar svake osobe.

Dakle ne bojmo se, jer od nas se ne traži da vršimo velike stvari, niti da držimo veličanstvene govore, da bismo se svidjeli Bogu; od nas se traži samo da budemo kao djeca koja su puna povjerenja, bez imalo zloće, koja vjeruju u dobrotu svoga Oca i njemu se predaju, sigurni da će zauzvrat primiti samo dobro i sreću. Ako imamo ovakav stav prema Bogu, on nas preobražava i automatski sudjelujemo u njegovu  planu spasenja. Da, Bogu su potrebni ovakvi posvećeni kao pomoć za cijelo čovječanstvo, oni koji pokazuju jedan drugačiji način života, kako bi se u svakom čovjeku dobre volje otvorio put nade.

Evo dakle riječi Duha Svetoga; želim vam da primite svjetlost i snagu.

Srdačno vas pozdravljam u Kristu.

Nastavi čitati Posvećeni u istini

Uzdignuti se k Ocu

Elevarsi al Padre

Predragi,

evo nas ponovno zajedno nakon vazmenog vremena, u kojemu smo se prisjećali velikih događaja našeg spasenja. U stvari veliki prolazak preko smrti u život obavezan je za svakoga od nas, neovisno o liturgijskom vremenu. Smrt i Ukrsnuće nas prate kroz cijeli naš egzistencijalni život; kroz mnoge životne kušnje pozvani smo na iskustvo Kristove vazmene pobjede, pretvarajaći svaku smrt u Uskrsnuće. Mi smo dio naroda Božjeg koji neprestano ide prema potpunom ostvarenju Božjih obećanja; to je hod za koji je nužan prolazak preko različitih faza obraćenja, kako bismo došli do potpune preobrazbe našeg bića. Ovo sam produbila u prvoj knjizi iz serije „Ispisati povijest”, pod naslovom „U Božjoj misli”; U toj knjizi donijela sam proživljena iskustva i objašnjenja koja sam primila a koja govore o Božjoj misli koja živi u nama i koja nas preobražava iz dana u dan.

Temeljna je točka u duhovnom životu sposobnost duše da primi novost Božju. Koju novost? Onu koja je sadržana u životu koji nam Bog neprestano izražava preko svoje ljubavi. Doista, život u Bogu je neprestano nov i neprestano se obnavlja. Nikada nije statičan, nego suprotno on je dinamičan,vitalan obogaćen uvijek novim iskustvima. Isus nam je osigurao, da će za onoga koji u svojoj intimi vjeruje u Njega, poteči rijeke žive vode (Iv 7,37-39).

Možemo se otvoriti Božjoj novosti, ako smo spremni primiti njegov život u svakom trenutku, ako smo spremni mijenjati nas same dopuštajući da Gospodin živi u nama. Jedini način da u tome uspijemo, prikazanje je našeg života po Bezgrešnom Srcu Marijinu. To je jedini put koji nas vodi da idemo u korak s  milošću, i postanemo novo stvorenje. Puno puta bilo mi je pojašnjeno od Gospodina, a to sam i iskusila; da bismo od Gospodina primili život u punini, potrebno je da ga mi potpuno predamo Gospodinu, jer prima se u mjeri u kojoj se daruje. Darujući Bogu sve, od Boga se dobiva sve; to je zakon Duha. Zar našem životu nije sve sadržano? Što možemo darovati Bogu da bude vrednije od našega života?

Otvorenost novosti Božjeg života vodi nas prema tome da uzdignemo cijelo naše biće k Ocu. O tome govori poruka Duha Svetoga koju vam nudim ovaj mjesec. Primila sam je U 1999-oj godini na dan Uzašašća; nadam se da će vam biti korisna.

Pozdravljam vas i želim vam svako dobro u Kristu.

  Nastavi čitati Uzdignuti se k Ocu

Intimni odnos s Bogom

Pentecostes

Pozdravljam vas dragi čitatelji! Nadam se da ste proživjeli Uskrs, u zajedništvu sa Isusom prožeti snagom Njegova uskrsnuća. Približavamo se velikoj svetkovini Duhova. Katekizam katoličke Crkve, podsjeća nas na duboko značenje ove svetkovine tamo gdje govori: „Pedeset dana nakon svoga uskrsnuća, na Pedesetnicu, proslavljeni Isus Krist, izobilno izlijeva Duha,i očituje ga kao Božansku Osobu, tako da je Presveto Trojstvo potpuno objavljeno. Poslanje Krista i Duha postaje Poslanje Crkve, poslane naviještati i širiti otajstvo Trojstvenog zajedništva“ (pogl. 3, 144).

Znači, za svakoga od nas temeljno je, da živimo sve dublji odnos sa Duhom Svetim, kako bismo mu dopustili da nas on vodi, posvećuje, da nas uvodi u život Kristov, i da nas šalje svjedočiti taj isti život. Da vam u tome pomognem želim vam ponuditi u ovom mjesecu jednu poruku, koju sam dobila od Duha Svetog na bdijenje za Duhove 1999 godine. U njoj se govori da je nužno za naš život, ući u istinski, intimni odnos s Bogom, koji je temelj duhovnog života. Želim vam da primite milost i snagu Duha Svetog, da biste bili sve više uronjeni u blaženstvo Božanskog  života već ovdje na Zemlji. Može vam se činiti da je to utopija, ali nije; možemo svi do toga doći snažnom pomoću Duha Svetoga, koji nas vodi da iskusimo, dan po dan, veličinu i dobrotu Božju.

Pozdravljam vas u Kristu!

  Nastavi čitati Intimni odnos s Bogom

Bog nam je dao ime

BOG NAM JE DAO IME

Predragi čitatelji, od srca vam želim sretan Uskrs!

Željela bih da za svakoga od nas to bude Uskrs u kojemu ćemo istinski uskrsnuti, da to bude duboki unutarnji prolazak, prema novom stvorenju, koji je Isus otvorio za nas pobijedivši smrt. Vjera u Krista nam daje sigurnost da smo pozvani na novi život, otkupljeni, uskrsnuli. Da bismo došli do toga, nije dovoljno sudjelovati u svetkovinama kao memorijalu Isusove smrti i uskrsnuća; nego je isto tako potrebna naša potpuna suradnja u unutarnjoj akciji Duha Svetoga, koja budi memoriju naše duše, kako bismo  otkrili naš istinski identitet u Bogu, identitet koji nas čini njegovom djecom.

Važno je stajati pred Bogom, biti s njim licem u lice, dopuštajući mu da prodire svojim pogledom do naših dubina, i da budemo pozvani imenom od njega; i to je onda istinsko probuđenje života, to je naše uskrsnuće. U Bibliji, ime kojim Bog zove jednog čovjeka u isto vrijeme je i definiranje te osobe.

U Evanđelju po Ivanu, Marija Magdalena susreće Uskrslog Krista, ali ga ne prepoznaje sve dok je On ne pozove imenom. U imenu koje Isus izgovara Marija prepoznaje samu sebe, svoj identitet kćeri, prepoznaje glas  onoga koji ju je ljubio i koji ju je spasio. Čitajmo zajedno ovu epizodu.

Marija je ostala vani do groba i plakala.Tako, dok je plakala,nadviri se nad grob te vidje dva anđela gdje sjede u bijelim haljinamana na mjestu na kojemu je ležalo tijelo Isusovo: jedan do glave drugi do nogu. Oni joj reknu:

-Ženo, zašto plačeš?

Marija odgovori:

-Uzeše moga Gospodina i ne znam kamo ga staviše.

To izreče, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji. Ali nije znala da je Isus. Isus joj rekne:

-Ženo zašto plačeš? Koga tražiš?

-Gospodine- odgovori mu ona misleći da je vrtlar:

Ako si ga ti odnio, reci mi kamo si ga stavio da idem po nj.

Marijo! Reče joj Isus.

Rabbuni! (što na hebrejskom znači: Učitelju)“. (Iv 20,11-16)

Nekoliko godina kasnije, baš nakon toga što sam pročitala ovaj dio iz Evanđelja, Duh Sveti mi je dao neka objašnjenja preko jedne poruke koju vam želim ponuditi, nadajući se da vam može biti pomoć u rastu, prema sve dubljem i autentičnijem jedinstvu sa Bogom.

  Nastavi čitati Bog nam je dao ime

Proći i pobijediti smrt i pakao

Attraversare e sconfiggere la morte e gli inferi

Započelo je vrijeme korizme, vrijeme intenzivne pripreme za Uskrs. Vjerujem da svi želimo slijediti Isusa u njegovom vazmenom prolasku iz smrti u život, prolasku koji očekuje svakoga, u onim životnim prilikama u kojima se trenutno nalazi. Naime, dobro znamo, da naš svakidašnji život nije uvijek posut ružama. U obitelji, na poslu, u odnosima s drugima, u različitim poteškoćama koje nas svaki dan prate možemo izabrati da te događaje podnosimo pasivno, ili da učinimo to što je učinio Isus: da svaku kušnju preobrazimo u pobjedu, svaku smrt u uskrsnuće. Kako? Darujući Bogu svoje poteškoće, uzdižući k njemu svoja srca i svoje misli, moleći s vjerom i vjerujući da će on znati čak i  zlo preobraziti u dobro, zbog velike ljubavi koju gaji prema nama. Mnogo puta molimo da zadobijemo ono što nam je pri srcu, no uvijek ne dobivamo; ostajemo razočarani i počinjemo raspravljati sa Gospodinom. Osobno sam razumjela, kroz životne kušnje, da duboki smisao molitve nije taj da tražimo od Boga da ostvari rješenje koje imamo u glavi; svrha molitve je ustvari da ponesemo svaku situaciju pred Boga, da je stavimo u njegove ruke, i da dopustimo njemu da riješi stvari po svojoj promisli koja je visoko iznad naših misli. Na čistu srijedu 28. veljače. 2001.,dok sam molila, primila sam poruku Duha Svetoga. Predlažem vam je jer mi izgleda korisnom da vas prati u korizmenom hodu. Od srca vam želim da iskusite Isusovu blizinu u ovom vremenu, te da ga osjetite živog i uskrslog u vašem duhu, ne samo na dan Uskrsa, već svaki dan vašeg  života.

Slijedi dakle poruka:

  Nastavi čitati Proći i pobijediti smrt i pakao

Presveta Marija, Suotkupiteljica čovječanstva

Maria SS, corredentrice dell'umanità

Knjiga „Preko velike barijere“ ne predstavlja zbir fenomena i izvanrednih iskustava. To nije u stvari bila niti moja namjera. Opisujući čitateljima proživljena iskustva, htjela sam radije donijeti mnogo korisnih elemenata pokazujući da se cijeli svemir kreće ka Isusu Kristu, iščekujući da se cjelokupna stvarnost u nj uglavi. Oni koji pripadaju Kristu poput arkanđela, anđela, svetih, duša u čistilištu, ljudi vjernih Bogu, kako na Zemlji tako i na drugim planetima, trebaju nužno živjeti sjedinjeni s Kristom kako bi mogli izvršavati svoju misiju u korist cijelog čovječanstva. Svi mi, primajući život, primamo isto tako jednu misiju koju treba izvršiti. Biti i djelovati oblikuju naš identitet. Ali naša se misija ne može ispuniti, osim ako nismo sjedinjeni s Kristom. Rastavljeni od njega, gubimo orijentaciju, i nerijetko izvršavamo prazna djela, čak iako smo dobre volje. Naime, riskiramo vršiti mnoga djela u ime Boga, ali ne djelo Božje. Sam Isus nas je opomenuo: „Bez mene ne možete učiniti ništa“ (Iv 15,5).

Mi smo pozvani na mistično sjedinjenje s Kristom. Ovo nije izvanredno iskustvo koje žive poneke izabrane duše, već je obavezna etapa za svakog kršćanina, polazište i u isto vrijeme, cilj našeg puta. Mistično jedinstvo s Kristom je puno sjedinjenje s njegovim životom koji nas vodi do stvarnosti Božjeg života; ujedinjeni s Isusom doživljavamo što znači živjeti u Bogu i s Bogom. O ovome govori Sv. Pavao u poslanici Galaćanima: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“ (Gal 2,20). U mistično jedinstvo se dolazi samo kroz iskreno i slobodno sebedarje Bogu u Kristu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Ja mogu posvjedočiti da su mi arkanđeli, mnogi sveci, kao i braća s drugih planeta vjernih Bogu, s kojima sam imala milost komunicirati, uvijek istaknuli ovu točku: ništa u svemiru ne bi moglo postojati odijeljeno od Isusa Krista. Snaga njegove misli održava svemir. Sotona mora računati s ogromnom Kristovom snagom i od Krista će konačno biti poražen na kraju vremena. Stoga je i svaki instrument Božji takav, ako je sjedinjen s Isusom Kristom.

U svemiru postoji jedinstveno biće u svojoj biti i u svome djelovanju, čija je uloga bitna za one koji žele doći do cilja: dubokog i iskrenog jedinstva s Isusom Kristom. Ovo stvorenje je Presveta Marija, Majka Isusova i Majka čovječanstva, Kraljica svemira i kao takva čašćena ne samo na Zemlji nego i na planetima čija su čovječanstva ostala vjerna Bogu. O ovim sam čovječanstvima govorila opširno u knjizi „Preko velike barijere“.

Živeći mistično jedinstvo s Kristom po Presvetoj Mariji, u potpunosti se spašavaju temeljne vrijednosti kršćanskoga života, kako na razini pojedinaca, tako i zajednica. Među ovim vrijednostima, posebno dvije stječu novi značaj: kraljevsko svećeništvo (koje pripada Božjem narodu) i odnos između muškarca i žene koji postaje skladan u jedinstvu i komplementarnosti.

Za bolje razumijevanje misije Presvete Marije, predstavljam vam sada poruku u kojoj mi je Isus govorio o svojoj Majci kao Suotkupiteljici čovječanstva. Dana je 22. ožujka, 2008. na Veliku subotu:

Nastavi čitati Presveta Marija, Suotkupiteljica čovječanstva

Slobodna i inteligentna Stvorenja

creature libere e intelligenti

Krštenje Gospodinovo

Za svakoga od nas, od životne je važnosti sposobnost razlikovanja i vrednovanja događaja u svijetu. To ne samo da je naše pravo,nego ja bih rekla to je i naša dužnost. Inače se mirimo sa sudbinom ili ulazimo u strah, depresiju, zabrinutost ili pasivnost. Postajemo nervozni, agresivni a to su sve stavovi unutarnje pobune. Naprotiv, mi imamo veliku odgovornost za naš život, za živote drugih i za sve što se događa oko nas i u cjelokupnom  čovječanstvu. Ako ovo vrijedi za svakog čovjeka, još više vrijedi za one koji se smatraju vjernicima. Isus mi je jednom rekao: “Nisam stvorio marionete, nego stvorenja slobodna i inteligentna.“ Pošto nismo marionete, jer Bog nas je stvorio kao slobodna i inteligentna stvorenja, sposobni smo čitati događaje oko nas  u svjetlu duhovne inteligencije, koju nam je Bog darovao kad nas je stvorio na svoju sliku i priliku.

Kada uzmemo odgovornost za stvarnost koja nas okružuje, i nismo više pasivni promatrači, mi dajemo naš stvaralački doprinos povijesti. Još ako tvrdimo da smo vjernici, naša nas odgovornost uvodi u sudjelovanje u planu Božjem. Kako? Preko naše odluke da živimo za Boga, preko ljubavi koja uzdiže našu misao i daje nam razumjeti što Bog čini za nas. Ako nema ove odluke mi te događaje svodimo na obične fenomene. Tada smo duhovno slijepi i našim očima je uskraćena svjetlost Božja.

Ako odlučimo iskrenim činom vjere prikazati naš život Bogu po Bezgrešnom  Srcu Marijinu, započet će u nama nezaustavljiv proces, koji nas preko obraćenja vodi prema preobrazbi. Obraćenje je unutarnji stav koji nam dopušta da neprestano mijenjamo naš način mišljenja i djelovanja u različitim životim situacijama, da bi se suobličili volji Božjoj. Preobrazba je naprotiv promjena cijelog našeg bića, koja ovisi o Božjoj akciji i našem odgovoru. Ovdje se radi o trajnom procesu koji zahvaća našu cjelokupnu egzistenciju na svim razinama, fizičkim i duhovnim. U knjizi „Preko velike barijere“ u 15-om poglavlju, na 270-oj stranici  u poruci od 28.07.2007. između ostalog Arkanđeo Rafael tvrdi:

„Cijelo će čovječanstvo morati proživjeti vazmeni prolazak što ga je proživio Isus Krist, sjedinjujući se s njegovom smrću da bi sudjelovalo u uskrsnuću. To će biti veliki izlazak, put cijeloga svemira iz smrti u život, iz raspadljivosti u bezgrešni život postanka“.

Na ovaj naš temeljni stav darivanja Bogu, spušta se Božja milost, jer nam Gospodin močno dolazi u susret i potvrđuje našu odluku. Daruje nam sva sredstva koja su nam potrebna da je ostvarimo (npr. molitva, sakramenti, Sveto Pismo itd.) i stavlja nas u stanje da ih ispravno koristimo, a on nas prati svojom dobrostivošću.

Dan po dan sve više spoznajemo Boga onakvog kakav On uistinu jeste, a ne kakvim smo ga mi zamišljali, iskrivljujući tu sliku preko vlastitih strahova, logike, naših želja i potreba. U spoznaji Boga spoznajemo nas same.

U tom smislu dolazimo do razumjevanja vodstva Duha Svetog u sve dubljim razinama naše duše. Ulazimo u jedan živi i životni odnos s Duhom Božjim i tako uronjeni u njega, razumjet ćemo i događaje koji zahvaćaju čovječanstva u cijelom svemiru i imat ćemo razlikovanje, što nas automatski dovodi i do ispravnog djelovanja.

Želim zaključiti sa onim što sam proživjela u mojim iskustvima i što mi je bilo objavljeno. Čovječanstvo se nalazi pred velikim događajima koje će Bog dopustiti ljudima s ciljem unutarnjeg probuđenja i definitivne odluke za njega. Knjiga “Preko velike barijere“ završava se s porukom sv.arkanđela Mihaela koji upravo najavljuje te događaje. Donosim ih ovdje u nastavku i prepuštam ih vašem razmišljanju. Nadam se da će vam biti na pomoć u sve dubljoj odluci za Boga. Tako ćemo se uputiti u zajednički hod preko ovog mjesečnika.

  Nastavi čitati Slobodna i inteligentna Stvorenja

Alfa i Omega

copertina dietro

„Ja sam Prvi i Posljednji, Onaj koji živi! Bio sam mrtav,ali evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja“ (Otkr 1,17-18).

Oduvijek su me doticale ove riječi iz knjige Otkrivenja, jer izražavaju točno ono što moja duša prepoznaje kao životnu bit: Isus je Gospodin. Njemu se trebamo potpuno podložiti, kako bismo živjeli autentično i bili zaštićeni od zla.

Jer u njemu je sve stvoreno sve je stvoreno po njemu i za njega“ (Kol 1,16). Iskusila sam puno puta  i svakodnevno mi se ponavlja iskustvo da moja egzistenzija i sve ono što me okružuje izviru iz Srca Isusovog i u njega se vraćaju, u neprekidnom protoku života Božjeg  koji drži cijeli svemir. Stoga držim da se neminovno sve treba vratiti Kristu jer od njega je rođeno. “Jer u njemu je sve stvoreno- sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo…On je početak…(Kol 1,16-18)“. Životni ciklus nas vraća na izvor, čovjek iz praha, u prah se vraća, krščanin se rađa po Kristu  da bi se k Kristu vratio i po Njemu  k Ocu. Doista držim da nitko ne može očekivati da će doći k Ocu, bez prolaska preko Isusa Krista koji je Put, Istina i Život.

Uvjerena sam da bi nas prikazni život trebao voditi baš u ovu svijest da trebamo potpuno pripadati Isusu, da bismo pristupili u život Očev i bili vođeni od Duha Svetog  koji nas zahvaća i pročišćava. Odatle polazi također i naše poslanje, djelo koje Bog povjerava svakome od nas: „Ovo djelo Bog hoće-odgovori im Isus da vjerujete u onoga koga je on poslao“ (Iv 6,29).

Osobno želim da moj život bude jedno neprestano “uglavljivanje u Isusa Krista“ (Ef 1,10), što konkretno znači da se stavljam u potpunu službu Isusu Kristu, prepuštajući da On bude onaj koji vodi moj život i upravlja moje korake, tamo gdje On želi i zna. Želim se odreći vlastitog djelovanja i odvojiti se po njegovoj milosti od mene same, od ljudskih želja, koje su često samo izvor razočaranja. Želim biti kao Presveta Djevica Marija, njegova službenica, i molim neka mi bude po Njegovoj riječi. Bez Isusa  ne samo da moj život ne bi postojao, nego ne bi niti imao smisla, vjerovatno ne bi nikome koristio, jer što ja mogu dati, sama po sebi? Svi mi imamo potrebu da budemo vođeni od Velikog Pastira ovaca, jer u njemu stanuje sva punina (Kol 1,19) i „Uistinu, svi mi primismo od njegove punine milost na milost“ (Iv 16). Bez milosti život se gasi i postaje puko preživljavanje.

Crkva nas usmjerava na Presvetu Djevicu Mariju kao model autentičnog života i darivanja za svakog kršćanina. Mogu reći da me blizina Majke Božje neprestano prati, ona me podupire u svakom trenutku i hrabri me kada se umorim. Vjerujem da nitko nema veću želju od nje da nas dovede Isusu i da se podložimo njezinu Sinu. Sigurna sam da Presveta Djevica ne napušta nikoga od nas sve dok na neki način ne uđemo u Srce Božje. Uostalom Majka je ona koja uvijek ostaje uz nas, čak i onda kad se svi drugi umore i napuste nas.

Znam da ne mogu biti potpuno Isusova, „uglavljena“ u Njega, ako mu ne podložim čak i moje neprijatelje. Ne mislim toliko na vanjske neprijatelje koliko na one puno opasnije, koji su skriveni u meni, a to su: strahovi, ambicije, ljudske računice, servilizmi,lukavost itd. Trebam dopustiti da Isus Krist zagospodari nad ovim neprijateljima svojom ljubavlju, milosrđem i mudrošću. Isto vrijedi i za vanjske neprijatelje: sud ne pripada meni, jer ja nisam pravedna. Moje je da prikažem moj život čak i za one koji me mrze, ostajući u ljubavi Božjoj da bih i ja mogla nositi ljubav i blagoslov pravednima jednako kao i nepravednima. Samo tako ću moći uglaviti u Krista i moje neprijatelje.

Želim podložiti Isusu također i smrt, ne samo onu fizičku, nego svaki oblik smrti: moju ranjivost, grijeh, proživljena poniženja, primljene uvrede, moj nedostatak vjere, nade i ljubavi i sve druge nedostatke. Sve ovo želim darovati mom  Gospodinu kako bih napokon dostigla poniznost, i postala poučljivo sredstvo u Njegovim rukama. Ako postanem ponizna, smrt mi više neće zadavati strah. Ako sam sve predala Bogu, što mi više može ukrasti neprijatelj moje duše?

Svjesna sam da ove moje lijepe nakane mogu ostati samo lijepe nakane, jer sam samo ograničeno ljudsko stvorenje. Ne preostaje mi drugo, nego „uglaviti u Krista“ isto tako i moje nakane, podložiti ih Njemu i moliti ga da ih On ostvari u meni snagom svoga Duha.“ Bez mene ne možete učiniti ništa“ (Iv 15,5), rekao je Učitelj i vjerujem da svaki dan iskusimo istinitost ovih riječi.

Na kraju da zaključim, čini mi se da sam shvatila da sve što postoji treba biti uglavljeno u Isusa Krista, baš da bi postojalo i bilo preobraženo u novo stvorenje o kojemu govori Sveto Pismo (Otkr 21,5). Sve što budemo znali podložiti Isusu Kristu postat će novo i sveto. Tada će se i naš život promijeniti, jer Bog će boraviti među nama. …“ On će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti, neće više biti ni tuge ni jauka, ni boli, jer stari svijet prođe…Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Pošetak i Svršetak. Ja ću žednome dati badava iz izvora vode života. Pobjednik će baštiniti ovo: Ja ću mu biti Bog, a on će mi biti sin.“ (Otkr 21,3-7).

Stefania Caterina