Uglavljeni u Krista – Molitva ili Molitve?

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve
od Tomislava Vlašića
Molitva ili Molitve?

 

Molitva ili molitve?

Pozdravljam svu braću i sestre koji slijede ovaj program. Tema današnjeg razmišljanja i naše molitve je; Molitva ili molitve. Započnimo odmah s molitvom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

 

 

“ Gospodine Isuse Kriste nauči nas moliti.

Ti si naučio apostole moliti,

Crkva nam je predala ono što si ih ti učio.

Imamo potrebu da nas učiš moliti u svakom trenutku,

 da tvoj duh neprestano u nama proširuje vidike, horizonte,

da budi memoriju naše duše,

da nam daje snagu, svjetlost i mudrost proslijediti ovim putem.

Neka tvoj duh upravlja nama dok molimo, da se preobražavamo,

da razumijemo znakove ovog vremena,

da se uzdižemo uvijek i sve više i više u volju Božju.

I neka nas tvoj blagoslov na početku ovog razmišljanja zaštiti i daruje nam milost da razumijemo ono o čemu govorimo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

 

Ovo naše razmišljanje i molitva smješteni su u subotu u kojoj papa Franjo poziva cijelo čovječanstvo da moli i posti. Slušajući vijesti razumjeli smo da su razne grupe i pojedinci bilo kršćani, budisti, muslimani  i pripadnici  raznih drugih religija, pa čak i oni koji ne vjeruju u Boga, pristali moliti i postiti i sjediniti se u jednoj nakani za mir u Siriji, što znači mir u cijelome svijetu. Svi ovi ljudi molit će na njihov način, imat će vlastite molitve. I mi kršćani isto tako imamo naše objavljene molitve koje nalazimo u Svetom Pismu i koje smo usvojili; molitvu krunice koja se razvila kao pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, razni oblici molitava i meditacija. Ovo je sve hvale vrijedno, ali ne želim se zadržavati na tome u ovom razmišljanju, nego želim govoriti o Molitvi pisanoj velikim slovom. Što to znači? Želim govoriti o molitvi kao o temeljnom stavu čovjeka pred Bogom. Što znači živjeti u zajedništvu s Bogom, rasti i izrastati u ovo zajedništvo do punine mjere kada budemo svi s Bogom i postanemo nova stvorenja i jedna jedincata obitelj Božja u cijelom svemiru. Dakle molitva je naše potpuno predanje Bogu. Naše živo predanje i živo zajedništvo sa živim Bogom. Mi nikada nećemo iscrpiti vrijeme  napredovanja u molitvi. Tko se zaustavi u molitvi on se zaustavlja u duhovnom i životnom rastu i u rastu odnosa prema Bogu. Dakle, tema za našu molitvu je naš živi odnos koji zahvaća naš duh dušu i tijelo u koji mi unosimo sve ono što je u nama i oko nas. Uzdižemo  sve  to Bogu živomu, kako bi On dao spasenje nama i svima oko nas i kako bi nas povratio u prvotno stanje prije istočnog grijeha, te da se u nama ostvare sva Božja obećanja. U ovoj molitvi želim staviti naglasak na nas kršćane zajedno sa svetim ocem Papom Franjom. Mi želimo utisnuti kršćansku molitvu i preko te molitve utisnuti duh Božji u sve one koji sudjeluju u molitvi. Kršćanske molitve nisu samo obrasci, neke vrste molitve. Kršćanska molitva je molitva u zajedništvu s Trojedinim Bogom, molitva koja se diže u zajedništvu s Isusom Kristom u Duhu Svetom k Ocu.  To je molitva koja sama po sebi zove Boga da bude u nama i među nama i da djeluje u nama i među nama. Dakle radi se o jednoj dinamici gdje duh Božji radi u nama dok molimo i duh Božji sjedinjuje sve vjernike u jednom duhu da budu jedno srce i jedna duša. U ovome je snaga djelovanja duha preko vjernika. Dakle, i u ovome  je snaga naše molitve koju uzdižemo za mir u cijelome svijetu. Dok mi molimo u isto vrijeme prolazimo jedan put i uzdižemo se. Stoga želim naglasiti neke elemente koje je važno uočiti da naša kršćanska molitva bude jedna cjelovita vjera koja nas uzdiže. U molitvi mi se sjedinjujemo s molitvom Isusa Krista. Njegova žrtva prikazanja je molitva, njegova vjernost Ocu. To nas spašava. Mi se sjedinjujemo s njim da pred lice Očevo bude uzdignuta njegova molitva i u njoj svi mi da budemo uzdignuti. Dakle, ono što sam vam govorio u sudjelovanju u Svetoj Misi  želim vam naglasiti i sada. Mi napredujemo u molitvi slijedeći Isusa Krista. Dok se u molitvi otvaramo iznutra, mi iznutra prianjamo uz njega koji je Put, Istina i Život. Tako u molitvi možemo plakati kad smo kušani kao što je i on bio kušan u Getsemaniju. U toj kušnji povezani s njim možemo prolaziti i ići dalje puni nade, puni pouzdanja. U vjernosti Bogu po Isusu Kristu mi možemo izdržati sva iskušenja i na našim križevima možemo se uzdići prema Bogu. Na taj način ćemo iskusiti uskrsnuće u našim dušama. Hodeći tako mi ćemo sve više i više uočavati promjenu u nama. Suobličit ćemo se Isusu Kristu, sve više u  njegovu sliku. Stoga je temeljna kršćanska molitva Euharistija. Bez Vazmenog prolaska nema ni silaska Duha Svetoga. Bez sjedinjenja s Isusom Kristom mi se ne sjedinjujemo ni s Duhom Svetim i obrnuto ako se ne otvorimo potpuno Duhu Svetom ne prihvaćamo Isusa Krista iznutra. U Svetoj Misi bi trebali biti istaknuti svi vidovi našeg ljudskog života, pojedinačni i zajednički. Zaista svaka naša molitva treba teći u zajedništvu sa Euharistijom i postati živa Euharistija. Prolazak od naše potrebe preko kušnja do uzdignuća i do preobraženja. U Isusu Kristu mi se sjedinjujemo u Duhu Svetom i podlažemo čistim zakonima duha kad se uzdignemo k nebeskom Ocu. Samo po Isusu Kristu mi ćemo vidjeti Boga Oca i on će se očitovati u nama i preko nas. Važno je spomenuti drugi element na koji premalo svraćamo pozornost. Kada iskreno započnemo moliti trebamo imati svijest da u nama Isus moli. I Duh Sveti u nama moli skupa s Isusom, budi  život u nama i uzdiže ga prema Bogu Ocu. U našem duhu je Bog Otac koji je poslao Sina i neprestano  nam  ga šalje te prima iz njegove ruke molitve, žrtve i prikazanja. Ova svijest je vrlo važna jer mi kad molimo ne molimo kao oni koji su u beznađu. Mi u našoj nutrini imamo sve, imamo život Trojedinog Boga. Spuštamo se u našu nutrinu da otkrijemo da Isus neprestano za nas moli i prikazuje se, da Duh Sveti neprestano u nama vapi, da se Otac raduje da se mi probudimo na novi život. Zato je temeljno uroniti se u Božju akciju  koja oslobađa u nama prostor i neprestano ga proširuje tako da zahvati cijelo naše biće. Odatle počinje naše hodočašće prema novom stvorenju, ali prije trebamo otkriti Boga u nama i za nas. Boga koji djeluje, spašava, posvećuje i usavršava. Boga koji nas ljubi kao Otac što ljubi svoju djecu. Tako već od početka možemo putovati u ovoj sigurnosti. Nadam se da ćete otkriti ova dva elementa koja su temeljna za našu molitvu. Svu našu rastresenost i sve probleme možemo povjeriti Bogu polazeći od ove svijesti. Važno je još napomenuti da mi nismo sami. Čim se odlučimo za istinsku molitvu da budemo uronjeni u Boga oko nas je beskraj duša, osoba koje mole jer ih Duh Sveti  povezuje s nama. Na prvom mjestu je Presveta Bogorodica Djevica Marija koja nam je data kao Majka. Kršćani se ne mogu vladati tako da Mariju mogu ili ne moraju izabrati. Majka je majka, preko nje dolazi život. Bog nam je dao savršenu i Bezgrešnu Majku i ona stoji s Bogom. Nitko kao ona nije blizak Bogu. Skupa s Majkom Marijom je i Sveti Josip. Kršćanstvo nije toliko iskusilo figuru Svetog Josipa. Mnogi ga zazivaju kad nemaju novaca, kad im nešto nedostaje. Istina je da se Bogu i svetima možemo obratiti u svakoj nevolji. Sveti Josip darovan je Crkvi kao čuvar Crkve. Nije on čuvar zgrada, imovine. On je prvenstveno čuvar Božankog života u nama skupa s Marijom. Ove dvije figure trebaju nam biti uvijek pri srcu. Upravo zato se prikazujemo i posvećujemo po Mariji i po Srcu Svetog Josipa. Skupa s nama su svi anđeli, arkanđeli, sveti. Još uvijek nismo iskusili moć sveca koji se slavi u jednom danu. Nismo iskoristili njegove mogućnosti. Baš taj dan u kojem ga se Crkva spominje traži da svetac pritekne u pomoć jednoj osobi, župi, da se uzdigne u Božanski život. Na taj dan Bog daje posebne milosti. Svaki dan lokalne Crkve štuju puno svetaca i tada nam Bog nudi puno milosti.

Već smo spomenuli da su skupa s nama sjedinjeni i braća i sestre u svemiru vjerni Bogu, pravednici, duše u čistilištu. U isto vrijeme  pozvani smo izrastati u jedinstvu, mi koji smo živi; župe, samostani, cijela Crkva, da postane jedno srce jedna duša u Duhu Svetom. Iz tog razloga smo pozvali da se formiraju jezgre; male jezgre koje će započeti živjeti ono što na koncu treba živjeti cijela Crkva. Nemojte zaboraviti da je naš cilj da postanemo jedna jedincata Božja obitelj u cijelom svemiru. Dakle, pred nama je zadatak da uđemo u svemirsku Pedesetnicu kada će Duh Sveti oživjeti sva tijela i svi ćemo  biti uzdignuti u zakone čistog duha.

Sada pokušajte ući u molitvu. Kako moliti? Molitva je jednostavna potreba kao potreba za disanjem, potreba za suncem, kao potreba za svježinom kada je vruće. To je potreba našeg duha ali i cijelog našeg bića. Ako je to duboka čovjekova potreba onda se ona izražava jednostavno. Gospa je u Međugorju jednom rekla “ Mnogi mole a jako je malo onih koji uđu u molitvu”. Zato ću istaknuti neke točke koje su važne za ulazak u molitvu.

Važno je prije svega da stanemo pred Boga, smirimo se i sve mu povjerimo. Važno je da mu povjerimo naše grijehe i da ih ostavimo, da ostavimo okrivljavanja nas i drugih, da ostavimo sve one osjećaje koji rovare u nama, svu konfuziju, zabrinutost, sve ono što nas pritišće. Kao što je rekao Isus u Evanđelju: “Tražite najprije kraljevstvo Božje a sve drugo će vam se nadodati”.

Potrebno je da steknemo takvo povjerenje u Boga da nas On ljubi, da nam prašta i otkupljuje, da nas želi slobodne iznutra. Ako uđete u ovo povjerenje prema Bogu, opustit ćete se iznutra i postat ćete slobodni.

  • Tada ćete biti sposobni čuti poticaje Duha Svetoga u vama, sposobni čuti Božju riječ. U Božjoj riječi primit ćete Isusa Krista i Duh Sveti će vas poučiti. Tako ćete razumjeti što vam nudi, što vam daje jedna riječ koju je Isus izgovorio u Evanđelju i što čini u vama. S mudrošću Duha Svetoga to ćete razumjeti i njegovom snagom prihvatiti i ona će postati vaša riječ, vaša misao, te će donijeti rod onoliko koliko se otvorite. Ne želim vam ovdje ponavljati ono što sam rekao za sudjelovanje u Euharistiji, sigurno ste to zapamtili, ali je važno da slijedite onaj put; da postanete jedno s Isusom preko Riječi, s njim se prikazujete i hodite, s njim želite roditi rod. Ako tako činite tada se uzdižete skupa s njime u Duhu Svetom k Ocu, ne želeći ništa što dolazi iz sebičnosti. Tako ćete izrastati u osobe koje ljube Boga i sve što je Božje a to je temeljno za molitvu; ljubiti ljubljenoga, biti zaljubljeni u Boga, da Bog postaje naš ljubimac iznad svega i svakoga. Tada će Duh Sveti zapaliti u nama vatru ljubavi i  u nama će sve više rasti želje za Božjim životom. Ovo će nas uzdizati, čistiti i pretvarati u novo stvorenje. Koji je plod ovog unutarnjeg puta u molitvi? Plod je život, Božji život, a to nije nešto apstraktno. To je naš potpuni život i sada dok smo u hodu, dok se preobražavamo. To je blaženstvo i sreća u nama. To je naša sposobnost ući u zajedništvo s drugim u Duhu Svetom. To je sve. Zato naša vjera ne može opstati bez molitve. Ne možemo ni živjeti bez molitve. Svaka molitva koja prolazi ovaj put uzdignuća dovodi jednu dušu, jednu osobu do onog procesa koji vidimo u prirodi; najprije pupoljak, onda cvijet, zatim plod. Tako će naš život procvjetati i donijeti plodove i mi ćemo dati te plodove drugima; plodove mira, ljubavi i zajedništva. Puno puta smo doživjeli iskustvo sa Svetim Mihaelom; kada on sa drugih šest Arkanđela i s anđelima vodi borbu i vraća se iz borbe tada pjeva neke himne koji su sadržani u Otkrivenju Svetog Ivana apostola. Izrecimo i  mi skupa s njime.

 

“ Velika su i divna tvoja djela Gospodaru Bože Svemogući.

Pravedni su i ispravni tvoji putovi kralju naroda.
Tko da te Gospodine ne poštuje i tvoje ime ne slavi,

ti si naime jedini svet.

Da, svi će narodi doći i poklonit se pred tobom,

jer si pokazao svoja pravedna djela.”[1]

A sada se uzdignimo k Ocu i ljubimo ljubavlju Očevom sve narode, sve ljude; dobre i zle kao što ih on ljubi. Izlijevajmo ovu ljubav i mir na sve narode.

 

“Oče naš, koji jesi na nebesima

sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje,

budi volja tvoja, kako na nebu tako i na Zemlji,

kruh naš svagdanji daj nam danas.

I otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim,

i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen”

I Bog izvor mira neka nas blagoslovi svojim mirom. Neka blagoslovi svakog čovjeka,  dobre i zle; da dobri ljudi mogu biti ispunjeni mirom i pobjediti nemir u svijetu u onima koji žele ratove. Bog mira neka svojim mirom ispuni Crkvu, da Crkva nosi Božji mir.  Ne da traži mir kao jednu vrednotu samo zemaljskog života ili iz straha od kušnja. Crkva neka daje Božji mir koji pomiruje ljude s Bogom i uvodi ih u zajedništvo s Duhom Svetim, da Isus Krist može privesti sve k Ocu.  I Božji blagoslov neka siđe na sve nas, posebno na sve one koji prikazuju Bogu život kao žrtvu, da zavlada njegov mir i da čovječanstvo bude upravljano zakonima čistog duha u ime Oca i Sina i Duha Svetoga” . Amen

 

 

 


[1]Usp.Otkr.15, 3-5

Marija, Vrata nebeska

Predragi čitatelji,

u poruci koju vam donosim, Gospa nam objavljuje puno detalja iz njezina života i poslanja. Poziva nas na jednostavnost življenja, u zajedništvu s njom, na službu Bogu i bližnjem. To je poziv na preobrazbu za ulazak u novo stvaranje. Na ovom putu, Gospa je Zvijezda jutarnja i Vrata nebeska. Kontemplirajući je, razumjet ćemo događaje ovog vremena i put koji moramo prijeći kako bismo dostigli uglavljenje u Krista.

Sadržaj poruke je jak i zahtjevan, stoga smatramo da je bolje da ovaj tjedan ne emitiramo, razmišljanja Tomislava Vlašića, da vas ne pretrpamo sadržajima, kako bismo vam omogućili da u miru razmišljate o Gospinim riječima. Sigurni smo da će poruka biti odličan poticaj također i za vašu molitvu.

Želim vam da možete iskusiti slatkoću naše Majke i Kraljice, iosto tako i u kušnjama i mukama ovog tvrdog zemaljskog života. Pratim vas ljubavlju i molitvama.

Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Stefania Caterina

 

Gospina poruka od 15. kolovoza 2013.

Nastavi čitati Marija, Vrata nebeska

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

od Tomislava Vlašića
Sudjelovanje u  Svetoj Euharistiji

 

Sudjelovanje u  Svetoj Euharistiji

Pozdravljam vas, braćo i sestre koji slušate ovo naše razmišljanje te sudjelujete u našim molitvama. Nadam se da ste se mogli odmoriti u ovo zadnje vrijeme. Mi ćemo sada nastaviti s našom tematikom i molitvama. Želim podsjetiti da je naša tematika  “Uglavljeni u Krista”. Tema večerašnjeg razmišljanja je “Sudjelovanje u Svetoj Euharistiji”. Započnimo s molitvom u  ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

“Blagoslivljamo te Trojedini Bože, za tajnu Euharistije,

za prisutnost Presvetog Tijela i Krvi Kristove u Euharistiji.

Blagoslivljamo te što u svakoj Svetoj Misi, Krist obnavlja svoju žrtvu na oltaru,

za otkupljenje nas i cijelog čovječanstva.

Udijeli nam milost večeras.

Neka milost prosvijetli naša srca i naše pameti,

 da možemo što dublje sudjelovati u ovom otajstvu spasenja,

 koje je izvor i vrhunac našeg sudjelovanja u Božanskom životu.

Mi ne želimo ostati pasivni u sudjelovanju

i tako umrijeti u pustinji ovog života,

 kao što su umrli u pustinji oni koji nisu vjerovali.

Mi želimo živo sudjelovati u ovom otajstvu, hraniti se, oprati se u ovom otajstvu,

dobiti snagu suprotstaviti se svemu onome što nas zaustavlja na putu preobraženja.

Neka nas tvoj duh Gospodine vodi, neka nas prosvjetljuje i neka nas štiti. Amen”

Mnogi su nam postavljali pitanja kako možemo ući u odnos s braćom i sestrama u svemiru koji su ostali vjerni Bogu? Odgovor je jedan. Savršeno možemo ući u odnos s njima samo po Duhu Svetom po Isusu Kristu. Cijeli svemir kao što smo najavili u knjizi “ Preko velike barijere” treba proći ovaj Vazmeni prolazak, svi ljudi i sva stvorenja kako bi cijeli svemir doživio pretvorbu u novo stvorenje po Isusu Kristu, po njegovoj muci, smrti i uskrsnuću. Za nas je jako važno da to shvatimo. Naš zemaljski mentalitet je takav, da ono što živimo prepoznajemo samo do onog horizonta kojeg vide naše oči. Zatvoreni smo u naša iskustva i stoga nam je teško hoditi u vjeri. Vjera nadilazi sva naša iskustva, svaku logiku i svaku znanstvenu spoznaju. Znanost koju danas na Zemlji poznajemo isto tako će biti izmijenjena. Cijelo znanje i cjelokupna znanost bit će potpuno podložni čistim zakonima duha Božjeg. Ova zatvorenost u naše iskustvo, u naše obrede, naše načine slavljenja i molitve jako nas stišće, te ne možemo poletjeti i dići se u vjeri. Crkva uči da je svaka Sveta Misa, svako sudjelovanje u liturgiji nas koji smo na Zemlji, sudjelovanje u Nebeskoj Liturgiji. Jako je važno razumjeti da mi sudjelujemo u onoj liturgiji u kojoj sudjeluju anđeli, sveti, ali isto tako i u onoj liturgiji koju slave i braća i sestre u svemiru vjerni Bogu i svi oni koji su u Kristu Isusu. Zato liturgija i naše slavljenje imaju dva pravca. Jedan je pravac naše sudjelovanje u nebeskoj liturgiji i u liturgiji cijelog svemira kada slavimo liturgiju ovdje na Zemlji. S druge strane svijest da cijeli svemir, duše u čistilištu, duše u raju i oni koji su vjerni Bogu u cijelom svemiru isto tako sudjeluju u našoj Liturgiji, u Svetoj Misi u kojoj mi slavimo spomen čin muke, smrti i uskrsnuća Gospodnjega. Želim donijeti samo naša iskustva koja se odnose na doživljaje svetih i duša u čistilištu kao i braće i sestara u svemiru koji su vjerni Bogu. Duše koje su se preselile sa ovog svijeta i koje su ušle u vječnost imaju daleko više mogućnosti da vide ono što mi sada ne vidimo, jer slobodni od tjelesnog okvira slobodni su vidjeti ono što se događa na Zemlji. Tako nam svjedoče sveci da oni sudjeluju u svakoj  Misi. Duše u čistilištu koje su spremne sjediniti se s Isusom Kristom isto tako sudjeluju na poseban način u Svetoj Misi. Čak i  oni koji su najslabiji u čistilištu i oni na neki način sudjeluju u jednom stupnju koji mi sa Zemlje ne možemo odrediti. To samo Bog zna jer njegov duh upravlja svime. Za nas je važno isto tako shvatiti da braća i sestre u svemiru koji su ostali vjerni Bogu u Svetoj Misi vide točno ono što se događalo na Kalvariji. Oni zaista žive Svetu Misu. Svjedoče nam; ako kršćanska zajednica živi površno, nevjerno, izdaje Isusa Krista, oko te zajednice kao da se stvori jedan oblak i oni ne mogu duboko sudjelovati  u slavljenju Svete Mise. Ovo želim naglasiti da svi postanemo svjesni da cijeli svemir putuje prema svemirskoj Euharistiji, prema svemirskoj Pedesetnici, kako bi se cijeli narod našao s Bogom kao jedna obitelj te  svi zajedno živjeli s  Bogom.

Pokušajmo sada ući u našu tematiku “ Sudjelovanje u Svetoj Misi”. Što je za vas sudjelovanje u Svetoj Misi? Sudjelovanje u jednom obredu? Što je za vas primiti Pričest, primiti jednu hostiju ili primiti živoga Isusa Krista? Želio bih da svi možemo doći do odgovora. Jasno, odgovor treba dati svatko od nas pojedinačno, kako sudjelujemo u Svetoj Misi. Da li u Svetoj Misi slavimo spomen čin, muke smrti i uskrsnuća Gospodnjeg tj. sudjelujemo u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću, te  doživljavamo da on uzlazi k Ocu i da se naš duh diže k Ocu. Doživljavamo li da  se jedna kršćanska zajednica, jedna jezgra koja se okuplja i želi stvarno živjeti Euharistiju iza svake Mise preobražava i diže u slavu Božju. Mi ne možemo slaviti Svetu Misu tako da dolazimo u Crkvu i iz nje izlazimo kao da prolazimo kroz neki hodnik, pasivno promatrajući. Ulazimo u masi i izlazimo iz mase, skupa s masom.  Trebamo se pripremiti za ovu uzvišenu tajnu. Sveti Pavao nam poručuje: “Ili zar ne znate da smo svi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu  smrt kršteni. Dakle, s njime smo zajedno ukopani po krštenju u smrt, da bismo kao što je  Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom i mi živjeli novim životom”. Naša priprema za Svetu Misu nije dovoljna da počnemo sudjelovati kada započinje obred. Ne možemo se zadovoljiti jednim površnim oproštenjem “ Smilovao nam se Svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni”. Mi se  trebamo tako pripremiti, da zaista umremo sebi, da umremo vlastitoj sebičnosti. Svi mi dođemo na molitve ili na Misu s toliko potreba, toliko nakana. Sve te potrebe mi bismo trebali izreći i ostaviti kod nogu Isusovih, te ući u povjerenje da će on djelovati u pravcu naših nakana. Trebamo ostaviti svaku zabrinutost za ovaj svijet i probuditi se u Duhu Svetom, da Duh Sveti u nama probudi želje za nebeskim životom. Ako naša srca postanu zapaljena željama Duha Svetog za Božanskim životom, tada će molitve u nama teći u Duhu Svetom. Tada će riječ Božja, koja je naviještena u Svetoj Misi, postati za nas svjetlo, razumljiva, i naša srca zapaljena ljubavlju prema Božjem životu, sjedinit će se s Božjom riječi i neće dopustiti Sotoni da je iščupa iz nas, kao što Isus govori u prispodobi o sijaču; o onima koji ne razumiju riječ i onda dolazi Sotona, uzme riječ i odnese. Kada smo razumjeli riječ, bilo što čujemo iz novog zavjeta, iz starog zavjeta i sve ono što nam svećenik protumači, vodi nas prema prikazanju. Prikazanju koga, čega? Mi smo navikli gledati svećenika kako prikazuje kruh i vino. U Kruhu i Vinu će se prikazati Isus Krist. Hoćemo li ga ostaviti samog? Tada smo zaista izdajice. Ti idi na križ za me, a ja neću, to je kršćanska šizofrenija. Ne može se tako sudjelovati u Svetoj Misi. Kad svećenik prikazuje Kruh i Vino prikazuje nešto elementarno od našeg života. U tom što on prikazuje, trebala bi biti svijest onih koji sudjeluju da prikazuje njihov život s Isusom Kristom. Ako to nedostaje mi ne sudjelujemo u smrti i uskrsnuću Gospodnjem. Kad svećenik podiže hostiju i kad posvećuje hostiju i vino te pretvara u Tijelo i Krv Gospodina našega Isusa Krista, i podiže hostiju podiže vino što mi živimo? Jeste li iskusili da Isus tada pobjeđuje? Jeste li iskusili da vam otvara put da vi pobjeđujete, da se u vama otvara put za  pretvorbu u novo stvorenje? Sve ono što nas je Isus naučio, po Isusovoj pobjedi postaje za nas moguće. Tada on  u onima koji sudjeluju, u njihovoj nutrini slavi živu Euharistiju, u onom unutarnjem svetištu.  Prikazuje sebe Ocu u Duhu Svetom, za nas i preko nas.  Tada se u nama otvara put da budemo jedno s Isusom Kristom, jedan život. Jeste li svjesni toga? Ako ste svjesni toga ići ćete brzim korakom naprijed u duhovnom životu. Što je za vas Pričest, primiti jednu hostiju i na brzinu otići? Pričest je primiti živoga Isusa Krista uskrsloga, pobjednika. Sjetite se prizora iz Evanđelja nakon uskrsnuća Gospodnjeg, nakon njegovih ukazanja apostolima, nakon susreta s dvojicom učenika na putu u Emaus, kako je Pričest, živi Isus, uskrsli, mijenjao njihove živote, mijenjao srce, pamet, shvaćanja. Ako napravimo korak dalje od ovoga, onda je Sveta Misa naš hod s Isusom Kristom u spomen činu koji završava tako da Krist živi u nama i mi živimo u Kristu, te imamo jedan život s Isusom Kristom. Naše je poslanje nakon Mise očitovati uskrslog Krista drugima, pobjednika, ne neku teoriju. Mi se zanosimo pojedincima koji kažu otišao sam u ovo svetište i obratio sam se, izmijenio. Euharistija je pravo svetište. Mi bismo trebali nakon življenja Euharistije, naučiti mudrost, tako da živimo svaki trenutak umirući sebi i živeći za Boga te očitovati život Božji drugima. Tada će kršćanstvo preobražavati svijet.

Rekao sam na početku da idemo prema svemirskom prolasku cijelog čovječanstva i svega stvorenja. Taj prolazak je Vazmeno otajstvo u Isusu Kristu, s Isusom Kristom i po Isusu Kristu. Sva iskustva s vanzemaljcima, svi znakovi koji se daju ako ne vode prema ovome, bit će razočaranje za ljude. Svi znakovi trebali bi voditi prema ovom Vazmenom prolasku cijelog svemira. Kršćani i Crkva trebala bi pokazati ovaj prolazak za cijeli svemir.

Živa Euharistija, življena na Zemlji je najsvjetlija točka koja svijetli cijelom svemiru i privlači sve pozitivne sile. U živoj Euharistiji Crkva pronalazi svoj identitet i svoje poslanje. U živoj Euharistiji Crkva svjedoči da je Isus Krist došao na Zemlju, da je umro za nas i uskrsnuo. Crkva, kršćani, crkveni predstavnici ne trebaju gledati u ovom vremenu i u ovom što govorimo, neke akrobatske duhovne poteze i spekulacije. Od naroda Božjeg na Zemlji se očekuje da živo sudjeluje u muci, smrti i uskrsnuću Gospodnjem. Ako ne živi to, gubi svjedočanstvo. Ako Crkva to ne živi ne poznaje vlastiti identitet i ne ulazi u svoje poslanje. Onda se ne trebamo čuditi što u ovo vrijeme nema sile Duha Svetoga među nama kao što je bilo u vrijeme apostola. Nitko se ne može pravdati; ja ne znam ima li ljudi u svemiru. Ti možeš znati. Ako kršćani živo sudjeluju u Svetoj Euharistiji u zajedništvu sa svim svetima, svim pozitivnim silama u cijelom svemiru, onda su oni određeni da brzo ulaze u  zajedništvo. Tada će Bog dati znakove, pouke i poruke. Ako  kršćani na Zemlji  žive Euharistiju površno ili izdajnički; što mislite Sin Božji na oltaru prolijeva krv za nas, umire da nas spasi, a kršćanin ostaje indiferentan. To je izdaja. Indiferentnost je hladnoća. Hladnoća je u paklu gdje nema ljubavi.

“ Gospodine Isuse oprosti nam za tolika pravdanja,

mi kažemo ja ne znam, ja ne vidim, ja ne čujem;

a u našoj nutrini je jedan neću.

Ja neću da sudjelujem u životu Isusa Krista,

ja neću da odgovorim potpuno,

ja neću da umrem sebi da izbacim grijeh, jer Isus je pobijedio grijeh u meni.

Iza naših pravdanja kriju se toliki neću,

iza naših ne mogu krije se često puta naš neću.

Ja te molim probudi kršćane na Euharistijsku svijest,

 na duboko sudjelovanje u Svetoj Euharistiji.”

Završimo naše razmišljnje s nekoliko riječi Svetog Pavla apostola upućenih Kološanima: “Dakle, ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu! Za onim što je gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu! Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.”

“ Gospodine  znamo da se to neće dogoditi samo na koncu svih vremena,

to se događa u svakoj Svetoj Misi

 u kojoj se sudjeluje kako su sudjelovali sveti na Zemlji.

To će se sve više događati u svakoj Svetoj Misi ako smo sjedinjeni sa svetima, anđelima, s braćom i sestrama u svemiru koji su vjerni Bogu,

braćom i sestrama u čistilištu.

Znamo da je teško.

Danas su Mise jedno slavljenje u masi.

Mi smo pozvali pojedince, pozvali smo jezgre da se formiraju,

one koji su odvažni, koji žele umrijeti sebi i živjeti Kristu.

Pošalji Duha Svetoga svima njima koji žele biti heroji, sveci ovog vremena,

koji će početi živjeti Euharistiju kako nas je Crkva naučila od svog nastanka,

da se mogu očitovati milosti, znakovi i čudesa,

sve ono što je milosno da se čovječanstvo obrati i da uđe u slavu Božju.

I neka vas Božji blagoslov zaogrne. Ja vas blagoslivljam i pratim molitvama i blagoslovom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga”

Doviđenja do idućeg susreta.

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

od Tomislava Vlašića

Prikazanje života Isusu  po Presvetoj Mariji

 

Braćo i sestre započnimo ovo naše razmišljanje i susret u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Svi mi kršćani započinjemo molitvu stavljanjem znaka križa, u ime Trojedinog Boga; u ime Oca, u ime Sina u ime  Duha Svetoga. Nažalost, to lako postaje navika, jedna recitacija i onda gubi na snazi. Mi trebamo ući u živi odnos s Trojedinim Bogom, u živi odnos s Isusom Kristom koji se prikazao Ocu na križu za nas i za cijelo čovječanstvo. Tema našeg današnjeg razmišljanja je “Prikazanje života Isusu po Presvetoj Mariji”. Još uvijek smo  u temi Uglavljeni u Krista”. Naše prikazanje života Isusu po Mariji, jedini je put da budemo uglavljeni u Isusa Krista. To nije nikakva privatna pobožnost niti nešto što samo mi propovijedamo i svjedočimo; to je temelj kršćanstva, tu nalazimo svoj identitet, vlastitu osobnost.

Neka nam Gospodin udijeli milost u ovom susretu da razumijemo ono u što vjerujemo, u najmanju ruku u teoriji,

 i da to stavimo u praksu

za naše spasenje i spasenje cijeloga svijeta.”

Nit vodilja našeg svjedočanstva i poruke koju nosimo svijetu upravo je prikazanje života Isusu po Presvetoj Mariji. Postavljamo pitanje koji je poziv kršćanina? Ako čitamo Evanđelje, konkretno citirajući Svetog Mateja, svaki kršćanin je pozvan ljubiti Isusa Krista više nego svog oca, majku, svoju kćer, sina i kako kaže Isus u Evanđelju tko to ne čini i  ne živi tako nije njega dostojan. “Tko ne uzme križ svoj i ne ide za mnom, nije mene dostojan. Tko sačuva svoj život, izgubit će ga, a tko zbog mene izgubi svoj život, spasit će ga”  Ne radi se o tome da izgubimo život, nego da ga pretvorimo u onaj život koji je predviđen za nas od postanka svijeta.  Da nađemo svoju originalnost  te da nađemo i postignemo puninu koju je Isus Krist obećao svima. Ne radi se samo o preko grobnom životu, nego i o životu ovdje na Zemlji da primimo stostruko unutra u našem duhu, koji se odražava i na cijelo naše tijelo i na cijelo naše biće. Malo smo od ovoga do sada razumjeli. Potrebno nam je hoditi u vjeri kako bismo razumjeli i bili obogaćeni Božjim obećanjima darovanim  u Isusu Kristu.

Temelj našeg odnosa s Bogom je Mistično sjedinjenje s Isusom Kristom u Duhu Svetom, da nas Isus podloži Ocu. Podložiti možda zvuči teško, jer ljudi ne žele biti podložni. Ne radi se o nečem negativnom, podlaganju pod nekoga. Radi se o ucjepljenju u život Božji, o uključenju u čiste zakone duha, tako da budemo pretvoreni u novo stvorenje. Da zauvijek uđemo u vječnost i da živimo u vječnosti. Dakle, u životu Trojedinog Boga mi nalazimo naš identitet. Međutim, dok smo ovdje na Zemlji gdje nalazimo naš identitet? Gdje dozrijeva naš život tako da dosegne zrelost i pravi kršćanski identitet? To se događa u življenju Euharistije. Sudjelovati u Euharistiji, u Svetoj Misi ne znači sudjelovati u nekom obredu. Koliko god taj obred može biti lijep, dobro organiziran, svečan, s puno cvijeća, s lijepim pjesmama. Ništa to ne vrijedi ako ne uđemo u živi odnos s Isusom Kristom koji pati za nas, da nas otkupi. Koji umire za nas, da nas spasi od vječne smrti. Koji uskrišava za nas da mi možemo uskrsnuti prije svega u duši, a u konačnici i u tijelu. S Isusom Kristom koji u slavi Očevoj, sjedi s desna Ocu da se i mi već sada, u vjeri možemo dići u onu slavu i nositi dostojanstvo djece Božje, očitovati veličinu kršćanskog života. Stoga da bismo dostojno sudjelovali u Svetoj Misi, nužno je prikazati život Isusu po Mariji. Isus je prikazao svoj život za nas. Mi ne možemo sudjelovati u njegovu životu ako i mi ne darujemo svoj život njemu. To je zakon ljubavi. Dvije osobe ne mogu doseći istinsku ljubav ako se međusobno ne darivaju. Tako isto u Svetoj Misi, ako mi ne sudjelujemo  ne prinosimo naše patnje i naše radosti Isusu, naše smrtno prolaženje, o čemu govori Sveti Pavao posebno u prvoj poslanici Korinćanima. Ako se  ne dignemo na našim križevima u našim kušnjama prema Bogu. Ako se ne dignemo iznad ratova, svađa, diskusija ne možemo ući u uskrsnuće. Isus želi da mi uđemo u uskrsnuće  u njegovu slavu i da je očitujemo. Stoga za dostojno sudjelovanje u Svetoj Misi, svećenik poslužitelj prvi je dužan prikazati svoj život kao žrtvu Isusu po Mariji. Njegovo prikazanje trebalo bi biti čisto. Tako da se on  Mistično sjedini s Isusom Kristom, te da u Isusu Kristu u Duhu Svetom povede narod da se podloži zakonima čistog duha, da se podloži Ocu. Ako to svećenik ne živi, uz svu njegovu aktivnost, lijepo propovijedanje, kateheze, pjesme, organizaciju, karitatitivno djelovanje, što je učinio? Nije učinio ništa, jer nije narod poveo k Bogu, nije mu otvorio put prema Bogu. Svaki vjernik koji želi sudjelovati u Svetoj Misi dužan je prikazati samog sebe Isusu Kristu, da sudjeluje u Vazmenom prolasku s Isusom Kristom i digne se u slavu. Inače je to sudjelovanje samo u obredu; obavljanje neke crkvene dužnosti. Ne samo pojedinac nego cijela župska ili redovnička zajednica, molitvena grupa kao cjelina, dužna je prikazati život Isusu po Mariji. Inače se ne može dići njihova molitva pred lice Očevo. Nismo toga svjesni. O tomu  se malo govori. Što više od toga se bježi, jer se bježi od križa  Gospodina Isusa Krista. Tada bježimo od svjetlosti. To je prava doktrina, to je pravo učenje. Ući u svjetlost križa. Bez ovog istinskog sudjelovanja u Svetoj Misi prikazujući svoj život Isusu  po  Mariji, kršćani ne poznaju svoju osobnost, identitet. Nisu više sol Zemlji, jer je sol obljutavila. Razmišljajmo svi o tome i dođimo do svijesti gdje se nalazimo? Zašto je kršćanstvo u krizi? U čemu je razlog?

“Bože moj, izgubili smo kršćansku osobnost,

izgubili smo svijest sinova Božjih, snagu Isusa Krista u kušnjama.

Ne možemo pobijediti kušnje, nemamo snage oduprijeti se zlu, Sotoni,

plašimo se umrijeti.

Čuvamo naš ja, naše sebeljublje.

Bože moj mi još nemamo iskustva snage Kristova uskrsnuća,

i mnogi kršćani žive kao osobe koje su sve promašile u životu,

 a pozvani su da uđu u slavu, da očituju tvoju slavu cijelom svijetu,

 da očituju svijetlo tvoga lica.

Oprosti nam, sagriješili smo

i uvedi  nas u stvarnost sudjelovanja u otajstvu otkupljenja u Svetoj Misi.”

Tko će nam pomoći na ovom putu? Mi sami ne možemo ni kao pojedinci, ni kao grupe, ni kao zajednica. Možemo  s pravom reći da cijela Crkva na Zemlji sama ne može. Potrebna nam je Presveta Marija  koja je stajala podno križa, ali njezin duh se digao skupa sa duhom sina i ona se digla u slavu Očevu prikazujući sve Ocu. Zato je postala Majka, dižući se iznad svake boli, iznad svakog razočaranja. U njoj nije bilo promašaja zato što je Isus Spasitelj razapet umro na križu. Ona je gledala prijeko. Stoga nam je nužno prikazati život po Bezgrešnoj, Isusu Kristu. Bez prikazanja života Mariji, kako bi nas ona prikazala Isusu Kristu, mi nemamo prave pobožnosti prema Mariji jer ne dopuštamo da nas ona povede prema vječnosti, prema Bogu. Često bismo je htjeli zadržati na razini naše sebičnosti, na ljudskoj razini. Jednako tako je važan  naš odnos prema Svetom Josipu, poočimu Isusa Krista. On nije samo čuvar Crkve, nego  je Otac Crkve, kao što je Marija Majka. Sveti Josip prihvaćajući bezgrešnost Marijinu i Božje djelo u Mariji bez sumnje, bez lukavštine, ne samo da je prihvatio njezinu bezgrešnost, nego je u nju ušao. Iako  se čini da je umro prije Isusove smrti na križu, iz vječnosti je mogao još više sudjelovati u onome u čemu je sudjelovala Marija. Stoga nam za ovo vrijeme Bog daje Mariju za Majku i Svetog Josipa za Oca da nas prate na duhovnoj razini kao otac i majka. Već smo vam pričali i svjedočili da je za ovo vrijeme; vrijeme pripreme čovječanstva za drugi dolazak Isusa Krista, Bog predvidio izvanredna sredstva da pomognu Crkvi na Zemlji i svim ljudima u cijelom svemiru. Dao nam je anđele, braću i sestre koji su ostali vjerni Bogu od postanka svijeta i žive u duši i tijelu u dimenziji koja je pred nebom. Moćni su i žele nam pomoći. Bog nam je dao kao sredstvo  i Centralnu Jezgru koja povezuje sva sredstva i privlači kako bi se sva sredstva i svaki čovjek i svaka duša mogli uzdići u Trojstveni život. Kad god sudjelujemo u Svetoj Misi te kad proživljavamo otajstvo spasenja kroz molitvu, kroz rad, kroz patnju nužno je da se sjedinimo s ovim sredstvima i sa svim svetima u nebu; o tome ćemo još govoriti u jednom razmišljanju s drugog aspekta. Dakle potrebno je sjediniti se i u ovom sjedinjenju živjeti svemirsku Misu, svemirsku Pedesetnicu, jer smo predodređeni živjeti zajedno kao jedna obitelj u Presvetom Trojstvu.

Ovo naše razmišljanje vodi nas da shvatimo kako sudjelovati u Svetoj Misi. Kako živjeti i sudjelovati u Isusovom životu, u životu Otkupitelja. Sveti Pavao nas uči: “Neka svatko ispita samoga sebe te onda jede od kruha i pije iz kaleža, jer tko jede i pije osudu svoju jede i pije ako u tom ne razabire Tijela”  Zašto osudu svoju pije? Stoga što ne prihvaća Isusa Krista živoga, ne prihvaća život. Nije Bog onaj koji ga osuđuje, nego čovjek osuđuje samoga sebe, jer ne blaguje život Božji, ne sjedinjuje se s Božjim životom. I dalje govori Sveti Pavao: “ Zbog toga su među vama mnogi slabi i bolesni, mnogi umrli”.

Bože moj, kolika je površnost u sudjelovanju vjernika u Svetoj Misi, kolika hladnoća, nedostojnost, kolike izdaje,

kolika praznina se vidi u kršćanima koji sudjelujući u otajstvima otkupljenja nakon Mise ne doživljavaju  nikakvu promjenu.

 A trebali bi biti poslani nakon Mise navjestiti vjeru nadu i ljubav

da zasvjedoče to cijelom svijetu.

Oprosti nam Gospodine”

Sveti Pavao nas hrabri: “Zaklinjem vas braćo milosrđem Božjim, da prinesete sebe kao žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu kao svoje duhovno bogoštovlje.”  Prikazati sebe je naše bogoštovlje u Misi, a to može biti i dan i noć, ako stavimo Isusa na prvo mjesto. “Nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Naprotiv, preobličavajte se u obnovu svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja. Što je dobro, ugodno i savršeno”. Mi živimo u tami i ne znamo razlikovati dobro od zla. Ostat ćemo u tami sve dok se ne dignemo u svjetlost prikazujući naš život Isusu po Mariji. Ne može se razumjeti volja Božja, niti ljubiti volja Božja, ne može se biti podložan i radostan u Bogu, ne može se iskusiti veličina kršćanskog  života ako se ne dignemo u svjetlost. Što mi možemo poručiti svijetu ako hodimo u tami? Slaveći Vazmena otajstva, svake godine slušamo izvještaj i iskustvo Marije Magdalene koja je prva vidjela uskrslog Isusa. Nakon što ga je vidjela i  otkrila, htjela ga je zadržati za sebe, da ostane s njom. “Isus joj reče nemoj me dulje zadržavati jer još nisam uzišao k Ocu. Nego idi braći mojoj i reci im uzlazim svom Ocu i vašem Ocu, svom Bogu i vašem Bogu” O ovom izvještaju malo se propovijeda,  malo se svjedoči. Malo se ljudima pojašnjava da su pozvani uskrsnuti. Tko iskusi uskrsnuće pozvan je dići se u slavu Očevu; još dok je na Zemlji u vjeri, nadi i ljubavi može se dići u slavu Očevu. Tko primi slavu Očevu taj može biti svjedok, jer nosi Božji život u sebi. Dok god se ne dignemo u ovu slavu Božju preko našeg prikazanja Isusu po Mariji, ni naše molitve se ne mogu dići pred lice Božje. Tada naša djela i patnje ostaju kao teret nad nama i provociraju u nama negativne osjećaje; depresije, krivnje, osuđivanje drugih. Sve ono što se ne digne u slavu Božju ostaje kao teret na čovjeku koji satire a ne otkupljuje.

O moj Bože daj mi milost živjeti tako da cijelo moje biće

poput Svetog Stjepana prvomučenika gleda tebe u slavi,

 koja je pripremljena meni i svima onima koji hoće biti uglavljeni u Krista,

i služiti da sve u svemiru bude uglavljeno u Krista. Amen.”

Pred nama su dani odmora. U tom periodu imamo dva jako značajna dana; Preobraženje Gospodnje 6. kolovoza i Marijino Uznesenje na nebo 15. kolovoza. Ove  dvije svetkovine pokazuju nam put preobraženja. Kroz ovo vrijeme nećemo imati ove susrete. Tamo gdje se nalazite na odmorima živite pred licem Gospodnjim. Prikažite vaš odmor Bogu, vaše radosti. Prikažite slavu Bogu. Radujte se! I neka vas Bog prati kroz ovo vrijeme. Mi ćemo se ponovno susresti 25. kolovoza. Ja vas blagoslivljam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

Svjetlo i tama

od Tomislava  Vlašića

 

 

 

 

Dragi slušatelji, nastavljamo našu tematiku, “Uglavljeni u Krista”. Današnja tema je “Vrijeme svjetlosti i tame”. Pretpostavljam da ste se već uključili i da ne slijedite ova razmišljanja samo iz znatiželje, nego da želite ući u programe i da želite biti aktivni sudionici ovih programa. Stoga vas ne želim više zvati slušatelji, nego ću vas osloviti braćo i sestre. Zato braćo i sestre započnimo molitvom, ova razmišljanja i molitve.

 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga:

 

 

Oče nebeski, pošalji obećanog Duha Svetoga na sve sinove i kćeri tvoje.

 

Ispuni nas Duhom Svetim da nas on vodi,

 

da možemo u tvojoj svjetlosti vidjeti cjelokupno tvoje djelovanje u korist svih nas u cijelom svemiru, u svakom pojedincu.

 

Da se svatko od nas može otvoriti djelovanju tvoga Duha,

 

i preobraziti se u novo stvorenje.

 

Da svatko od nas može razumjeti duboku promjenu koju ti želiš u svakom od nas

 

da nas možeš preobraziti i voditi prema novom stvorenju.

 

Po Kristu našem Gospodinu . Amen “

 

 

 

Dakle, tema današnjeg razmišljanja je “Vrijeme svjetlosti i tame”. Ovu temu možemo nazvati isto tako “Vrijeme Božje šutnje i buke svijeta”. Nalazimo se u vremenu kada je ljudski duh uznemiren. Uznemiren je zato što se ljudski duh na Zemlji odvojio od Duha Božjega. Ima jako malo ljudi koji su potpuno sjedinjeni s Duhom Božjim. Vrijeme je promjena, vrijeme je kušnji. Zato nas očekuje vrijeme tame i vrijeme svjetlosti. Vrijeme svjetlosti, jer se Bog izvor svjetla više ne zaustavlja. On ostvaruje svoje programe u cijelom svemiru. Izvanredna Božja sredstva koja je on izabrao, djeluju u cijelom svemiru. Zemlja kao što znamo, prošle godine nije dala svoj odgovor da skupa s braćom i sestrama koji su ostali vjerni Bogu od postanka svijeta budu evangelizatori cijelog svemira. Stoga je tu evangelizaciju Bog prepustio narodima koji su mu ostali vjerni. Oni idu brzo. Ne razmišljaju kao mi stoljećima i milenijima hoće li odgovoriti ili neće. Koliko će koraka napraviti naprijed ili hoće li ih napraviti. Oni čine odmah. Isus u Evanđelju Svetog Ivana kaže: “ Ja sam došao na ovaj svijet da ispunim odredbu, da vide koji ne vide, da oslijepe koji vide” Susret s Isusom Svjetlom svijeta, nije neka površna stvar. Ovaj susret obvezuje čovjeka i svako stvorenje na duboku promjenu, koja nas vodi sve dotle da budemo potpuno preobraženi u nova stvorenja. Susret s Isusom Svjetlom daje sve mogućnosti čovjeku da se mijenja i da stavi u praksu ono što je Isus navijestio dvije tisuće godina prije nas. U svom djelovanju Bog se redovno služi sredstvima. Služi se djelovanjem čovjeka i preko čovjeka, gdje ga je predvidio za suradnika koji upravlja zajedno s Bogom u cijelom svemiru. Upravo stoga upućuje poziv čovjeku i u ovom vremenu, da se obrati, da se izmjeni i uđe u zajedništvo s Bogom, kako bi s Bogom nadvladao i pobijedio kušnje ovog vremena, te pobijedio zlo. Tako da se nitko od nas ne može staviti po strani i promatrati pasivno, ravnodušno. U svakom vremenu Bog se služio ljudima koje je poslao na Zemlju. Vrsnim ljudima koji su nam poznati kao sveti ljudi. U ovom vremenu koje je označeno kao posljednja faza pripreme čovječanstva za drugi dolazak Isusa Krista, koji je veza za preobrazbu cijelog svemira, za uglavljenje u Krista cjelokupnog stvorenja; Bog je predvidio izvanredna sredstva o kojima smo vam govorili; anđele, Centralnu Jezgru, ljude koji su ostali vjerni Bogu. Služi se ovim sredstvima, u korist svih ljudi dobre volje koji žele odgovoriti na Božje poticaje u ovom vremenu. Stoga je i naše razmišljanje o tami i svjetlosti utemeljeno na promatranju cijelog svemira i svih komponenata svemira, te svih sredstava kojima se Bog služi. Tako imamo jedan mozaik u koji se i mi trebamo uključiti. Rekao sam da se evangelizacija čovječanstva u cijelom svemiru, planeta koje čovjek sa Zemlje niti ne prepoznaje i ne priznaje, odvija relativno brzo. Relativno, s obzirom na obraćenje ljudi na Zemlji, koji već dvije tisuće godina idu naprijed nazad, niječu Boga. Ova evangelizacija ide naprijed u cijelom svemiru, dok je Zemlja povjerena sama sebi, tj. da ono što je dobila od Isusa Krista stavi u praksu i da ljudi to komuniciraju jedni drugima. Odnosno, da kršćani komuniciraju svojim životom, ljudima dobre volje sve ono što je Isus donio na Zemlju, što su Sveti Apostoli svjedočili i nama prenijeli. Mi se u ovom razmišljanju želimo koncentrirati na Zemlju, na nas ljude. Želimo vidjeti kakvi smo, što trebamo mijenjati i kako izići iz situacije u kojoj se nalazimo? Kada komuniciramo s braćom i sestrama vjernim Bogu, oni nam kažu kako nas vide te govore da su ljudi na Zemlji jako sebični i egocentrični. Samo ljudi sa Zemlje niječu i ne prepoznaju i ne priznaju opstojnost ljudi u svemiru. Oni se smatraju najboljima. Drže za sebe, čak i ono što je Isus donio čovječanstvu na Zemlji, ostavio im u baštinu velike Tajne u kojima kršćani sudjeluju; Euharistiju, muku, smrt i uskrsnuće Gospodnje. To ih vodi u jednu vrstu oholosti, jer ne poznaju i ne priznaju da su čovječanstvo koje je duboko palo jer je stvorilo savez sa Sotonom. Čovječanstvo na Zemlji ne priznaje i ne prepoznaje da mu je Bog dao izvanredna sredstva da iziđe iz ovakvog stanja. Dok drugi ljudi koji su ostali vjerni Bogu imaju druga sredstva i neposredni odnos s Isusom Kristom. Čovječanstvo na Zemlji sve spoznaje, sva iskustva, sva znanstvena i religiozna otkrića olako pretvara u vlastitu korist i ide prema sebičnosti. Tako svako znanstveno otkriće postaje jedna računica ljudima i moćnici spriječavaju da nova otkrića ne budu otkrivena ljudima kako bi zaštitili svoje interese. Ljudi raznih religija vode međusobne ratove, zato što smatraju da je njihova religija istinska a druga nije. Isto tako ljudi jedne nacije vode rat protiv drugih jer su drugi drugačiji, jer ih žele pobijediti, nadvladati i njima upravljati. To se sve prenosi na osobne odnose s drugima; u obitelji, društvu, politici. Tako da čovječanstvo Zemlje stoji u jednoj napetosti, prije svega napetosti duha, unutarnjoj napetosti koja se odražava u sukob na vanjski način te dovodi do ratova. Bez obzira što nismo u ratu svaki dan, ali smo u ratu duha koji se odražava na život ljudi, i oni pate. Današnja kriza u kojoj se nalazimo, u ljudima provocira potrebu za pravdom, za pravima. To su vrednote koje cijenimo, ali ako su one odvojene od zakona Božjih olako zahvate čovjeka te on, ulazi u rat jedan protiv drugoga. U najobičnijim stvarima ljudi se ne uspijevaju dogovoriti, ući u sklad kako bi živjeli dobro. Svi bi mogli živjeti dobro i sretno. U današnje vrijeme korumpiranost, pokvarenost duha, moda, zavodljivost, napreduju. Kršćani nažalost, tonu u ovaj duh. Pitamo se koliko se kršćana ima snage dići iz ovog duha, te ići protiv struje ovog duha? Koliko je kršćana uronjeno u Božji duh i stvarno su vjerni Bogu kao što je on to tražio po Isusu Kristu od svih onih koji ga slijede, da budu vjerni sve do smrti? Kako možemo izići iz ovakvog stanja? Prije svega, obratimo se Bogu i tražimo Božje milosrđe i Božje praštanje.

 

 

Gospodine Bože naš, toliko puta si intervenirao na Zemlji i nismo se obratili.

 

Toliki su proroci, sveci, prošli kroz ovu Zemlju,

 

zasjali kao sunce, ali mi se nismo potuno obratili.

 

U punini vremena poslao si svoga Sina Isusa Krista

 

da objavi tvoje lice, da objavi tvoj život.

 

Vidjeli smo njegova čudesa spominjemo se njegove smrti i uskrsnuća ali još nismo uskrsnuli, još nismo promijenili život.

 

Ovi doživljaji u nama ostaju kao povijesne činjenice,

 

ali nas ne zahvaćaju duboko.

 

Toliko puta si poslao svoju Presvetu Majku da nas pozove na obraćenje.

 

Mi smo se obradovali njezinu dolasku ali smo ostali površni, nismo napravili korake naprijed.

 

Pred nama u ovo vrijeme otvaraš cijeli svemir,

 

pokazuješ druga sredstva moćnija od nas, koja nam žele pomoći

 

ali mi ostajemo ravnodušni.

 

Vidimo u njima konkurenciju, nosimo u sebi strah.

 

Pomozi nam Gospodine, oprosti nam naše grijehe i pomozi nam da dignemo svoj pogled prema tebi i da se obratimo.”

 

 

 

Drugi trenutak koji želim naglasiti u našem izlasku iz ovakve situacije je; da budemo otvoreni Božjim sredstvima koja su predviđena za sve nas, te da se otvorimo Božjem djelovanju. Mi kršćani, koji smo dobili sve, u isto vrijeme trebamo ostvariti sve. Pod pritiskom duha ovoga svijeta, pod pritiskom duha pakla, mi trebamo pomoć. Probudimo u sebi svijest da sami po sebi ne možemo ništa. Uđimo u zajedništvo, sveopće zajedništvo, istinsko zajedništvo sa svetima, kako bismo ušli u duh u kojem se oni nalaze. Uđimo u istinsko zajedništvo s anđelima, braćom i sestrama koji su ostali vjerni Bogu, s Centralnom Jezgrom koja je predviđena za ovo vrijeme da okupi ljudsku obitelj iz cijelog svemira u jednu Božju obitelj. Naša otvorenost ovoj braći i sestrama i ovim izvanrednim sredstvima, ne može biti na površnoj razini, na čisto ljudskoj razini, niti na razini znatiželje. Treba se dogoditi u nama temeljna promjena. Trebamo željeti promjenu u sebi u duhu, te postati svi zajedno jedno srce jedna duša i tako pripadati duhu Isusa Krista. Sva ova izvanredna sredstva koja je Bog predvidio za nas mogu nam pomoći samo ako ovo želimo, jer oni ne žele nikakve znatiželje, ne žele biti iskorištavani. Oni nose duh Božji i žele da čovječanstvo Zemlje uđe u duh Božji, ono o čemu smo vam pisali. Cijeli svemir treba ući u Pedesetnicu u onaj doživljaj Duha Svetoga koji su imali Apostoli na Pedesetnicu, jer se cijeli svemir treba podvrći čistim zakonima duha.

 

Dakle, poziv je svima nama da se obratimo u duhu, da izmijenimo duh i da dopustimo da duh Božji upravlja cijelim našim bićem. Moram naglasiti neke poteškoće koje su prisutne na Zemlji, posebno vjernicima, po našem iskustvu kroz život i u iskustvu koje nosimo s braćom i sestrama koji su ostali vjerni Bogu.

 

Čovjek na Zemlji, uključujući kršćane vrlo teško razumije i razlikuje duh, dušu i tijelo. Ponajčešće obraćenje ljudi i onih koji kažu da su se obratili događa se samo u duši. Puni su emocija, doživljaja, zanosa, ali u njima se duh ne mijenja. To je opasno. Mi govorimo o vremenu racionalizma. On polazi iz duše; kada jedna osoba doživi nešto u duši, stvori jednu ideologiju, jednu misao, držanje koje se ukorjenjuje u duši ali se ne ukorjenjuje u duhu, u Božjem duhu i to je racionalizam. Tako su nastale velike zablude. Ljudi su doživjeli nešto, jedan dio istine i onda su stvorili ideologiju, religiju koja je suprotna Bogu. Vrlo važno je svratiti pozornost na duhovnu oholost. Kao što sam prije rekao, u očima braće i sestara vjernih Bogu ljudi na Zemlji po svojoj strukturi nakon istočnog grijeha, svi su skloni sebičnosti i egocentrizmu. Ova kušnja ne napušta ni one koji imaju izvanredna iskustva, posebne duhovne doživljaje. To se događa kada duhovni doživljaji budu smješteni u naš ja, u našu osobnu korist, kada dajemo prednost nekomu ili nečemu, želimo biti veći od drugih, te smatramo da smo predviđeni za velike uloge, da smo bolji od drugih. Kada se mi uhvatimo za izvanredne stvari kao nešto što nam daje sigurnost, kada to apsolutiziramo, tada ulazimo u jedno stanje konfuzije i naša iskustva postaju zapreka, da napredujemo u preobrazbi našeg života. Svaki religiozni doživljaj nosi ovu opasnost, jer se Sotona uvlači u svaki naš doživljaj. Stoga, često ste čuli da se posvetimo Bezgrešnoj Majci, njezinu Bezgrešnom Srcu. Ali ova posveta nije neka pobožnost, nešto izvanjsko, nego zahtjeva da se uronimo u njezino Srce, da budemo pred Bogom jasni i korektni. Kao što smo pred Bogom takvi, trebamo biti takvi i sami pred sobom, pred licem Božjim. Takvi trebamo biti jedni s drugima. Da cijelo naše biće i cjelokupni naš odnos s drugim osobama, uđe u korektnost. Tako Bog može djelovati u nama i preobražavati nas. Kada se radi o izvanrednim iskustvima, poslužit ću se svojim iskustvima, te onim braće i sestara koji su ostali vjerni Bogu. Lako se događa na Zemlji, da osobe ne razlikuju iskustva. Svako izvanredno iskustvo stavljaju na istu razinu. Jedan isti doživljaj, jedan doživljaj Isusa Krista nije isti u tek obraćenom čovjeku i u jednom čovjeku koji se duboko obratio, u jednom svecu. Svaki doživljaj nema istu milost i svaka osoba nije predviđena za istu dimenziju. Poznate su razlike u estazama. Ima dubokih i površnih estaza. Govorili smo vam o iskustvima blaženog gledanja, intelektualnim vizijama kod pojedinih ljudi na Zemlji. To su trenuci kada su osobe uronjene u Boga kao što opisuje blažena Anđela iz Folinja. Kad govori o Presvetom Trojstvu ona kaže: “ Ja sam unutra, ne mogu izići”. To su izvanredna iskustva koja Bog daje, izvanredne milosti, da ljude pozove naprijed. Neka izvanredna iskustva su jednostavno poziv na obraćenje, početne milosti. Nekim osobama Bog ne daje ova iskustva, sve do onog trenutka kada su spremne napraviti promjenu. Kada to učine, otvara se novo iskustvo. Ovdje ima jako puno stvari koje bi trebalo osobama pojasniti. Ja osobno pozivam sve osobe s ovim iskustvima da uđu u stav poniznosti, poučljivosti, otvorenosti Bogu koji djeluje na različite načine preko različitih osoba. Važno je naglasiti još neke stvari za izvanredna iskustva. Kako se mi približavamo Bogu? Jedna osoba može gledati i motriti lice Božje s nakanom da sebe samu ostvari u svemu onom što je u životu promašila. Želi nadoknaditi sve ono što je izgubila u životu i sa svom snagom teži samu sebe ostvariti, doseći izvanredne stvari. Ovaj stav vodi prema sebičnosti, prema duhovnoj oholosti. Naš ispravan stav pred Bogom je da nas Bog motri, prožima svojim svjetlom, da nas mijenja do korijena. Ne možemo mi sami sebe rađati, Bog je onaj koji nas neprestano rađa, promiče naprijed i ostvaruje. U duhovnom životu postoji jedna druga anomalija; kada osobe žele pod svaku cijenu imati izvanredna iskustva i darove. Kada one uđu u ovakva iskustva, a znate da u njih mogu ući i svi oni koji pripadaju sektama; kada dohvate te darove drže ih čvrsto u ruci i njima poslužuju ta sredstva kao neki štap na koji se naslanjaju te misle da su ostvarili svoj život. To je jako opasan stav, jer na taj način osobe pokušavaju dominirati snagom svojih izvanrednih iskustava i djelovati na Boga. Naprotiv, trebale bi se predati Bogu, da On upravlja cijelim njihovim bićem i svim sposobnostima. Ovo su stvari važne ne samo za osobe sa izvanrednim iskustvim nego i za jednostavne osobe koje ne traže izvanredna iskustva, ali mogu postati prepotentene, ohole, jer dugo mole, poste, idu svaki dan na Svetu Misu. Sve se može pretvoriti u egoizam. Mi smo pozvani u ovom vremenu da nas Bog prožima svojim duhom, da prožima i mijenja naš duh te da svi postanemo dionici jednog tijela Kristova koji pripadaju jednom duhu, duhu Isusa Krista. Već sam nekoliko puta naglasio da tko nema duha Isusa Krista ne pripada mu, kaže Sveti Pavao u poslanici Rimljanima. Zaputimo se prema zaključku.

 

Kada nam braća i sestre vjerni Bogu govore o sposobnostima ljudske duše, već smo vam o tome govorili u video zapisima, kažu da ljudi na Zemlji jedva uspijevaju doći do nekih osnovnih iskustava u razvijanju izvanrednih sposobnosti duše. Kažu za Blaženu Djevicu Mariju da je savršeno ostvarila sve moći duše, ali se nikada nije poslužila njima, poradi poniznosti. Što je onda ostalo Mariji za djelovanje? Ostalo joj je prepustiti da Bog upravlja njome. Tako u svim ukazanjima Marijinim, ne vidimo ništa spektakularno. Vidimo jednostavnost poruke i djelovanja. Takvi bi trebali biti kršćani. To je znak ovisnosti o Bogu, kada čovjek izvanrednim iskustvima ne postaje odvojen od Boga, samostalan u negativnom smislu riječi. Sveti Pavao u poslanici Filipljanima govori i pojašnjava stav Isusa Krista.” On je oplijenio sama sebe i od božanske naravi, ponizio sam sebe, sve do smrti , smrti na križu, zato je uzvišen iznad svih stvorova, njegovo je ime iznad svakog imena” Poslanica Hebrejima nadodaje jedan drugi elemenat koji je jako važan za nas u ovom razmišljanju. “Sin iskustveno nauči poslušnosti iz onog što je pretrpio” Što je poslušnost? Poslušnost je odnos Isusov prema Ocu u Duhu Svetom. Poslušnost je sposobnost jedne osobe da bude u odnosu s Bogom u harmoniji s Bogom. Isus je sebe oplijenio od svega, prošao kroz kušnju, da ljudsku narav unese u ovaj odnos s Bogom Ocem. To je za nas put i istina. Centar našeg duhovnog života nije ni naša služba, ni naši izvanredni doživljaji ni darovi ni karizme. Centar našeg duhovnog života je naša cjelovita osoba, uronjena u ovaj odnos u Bogu po Isusu Kristu. Tako dolazimo do uglavljenja u Kristu. Kršćani koji istinski žive ovu promjenu u svom životu ulaze u harmoniju s Bogom u harmoniji su sami sa sobom i s drugima. To su cjelovite osobe, to su sinovi Božji i svjetle drugima. Jučer smo, posebno u našim krajevima u Bosni i Hercegovini, slavili zaštitnika Svetog Iliju, velikog proroka. Crkva i Sveto Pismo ga poznaje kao velikog proroka koji je imao izvanredne darove i snagu suprostaviti se zlu. Nakon mnoštva čudesa koja je učinio u ime Božje i taj je prorok pao u depresiju. Možemo čitati u 19. poglavlju Prve Knjige o Kraljevima. Počeo je bježati, uz pomoć Božjeg anđela okrijepljen izvanrednom hranom zaputio se prema svetom brdu Horebu. Putujući prema Horebu sveti Ilija očekivao je velike znakove, čudesa koje je narod doživio u objavi Boga Mojsiju; gmljavinu, vihor, potres. On je očekivao da Bog tako djeluje. Poslušajmo: “Onda je ušao u neku spilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje:” Što ćeš ti ovdje Ilija” On odgovori:“ Revnovao sam gorljivo za Gospodina, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni oduzmu život. Glas mu reče.” Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi. “ Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora, bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju, poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakrije lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu odgovori glas i reče: “ Što ćeš ovdje, Ilija? On odgovori:“ Revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život.” I što se događa. U Ilijinoj duši događa se Božanska šutnja. U toj šutnji on čuje direktive koje mu Bog daje; da pomaže neke ljude za kraljeve, da Elizeja pomaže za proroka Izraelova na svoje mjesto. Bog povlači Iliju od njegove službe, uzima ga sa Zemlje i povlači sebi. Svatko od nas da bi ostvario Božji plan treba ući u Božansku šutnju, predajući Bogu sve; način djelovanja, vrijeme, program koji Bog ima sam u sebi. Ničim ne smijemo uvjetovati Boga. Često puta naše uvjetovanosti Bogu dolaze od naših strahova, ambicija, želja. Naša nutrina treba se potpuno pokloniti Bogu, da onda Bog u nama i preko nas izvodi svoje djelo.

 

 

 

Gospodine Bože, mi te molimo za oproštenje,

 

u svom Sinu Isusu Kristu, ti si nam sve dao.

 

On je uskrsnuo od mrtvih, susreo je svoje apostole i dao im je Duha Svetoga.

 

Uvijek je s nama i uvijek je u nama.

 

On je onaj koji upravlja našim životom i vodi nas prema Ocu i nitko drugi.

 

Oprosti nam za svaku vrstu sebičnosti i oholosti.

 

Oprosti nam kada u centru naših iskustava stoji naš ja, a ne stoji Bog.

 

Gospodine Bože naš!

 

I naša svjedočanstva često puta su bila napuhane riječi, napuhane emocijama, izvanrednošću.

 

I to je težilo da od nas učini izvanredne osobe, oprosti nam.

 

Učini nas jednostavnim osobama,

 

prozirnim za tvoje djelovanje i za tvoju prisutnost u nama.

 

Da možemo otkriti tebe i tvoje djelovanje drugim ljudima.

 

Ispuni nas svojim duhom, neka tvoj duh preplavi cijelo naše biće,

 

da on objavi Sina i skupa sa Sinom Oca koji je na nebesima,

 

koji sve vidi, svime upravlja i sve vodi prema sretnom cilju.

 

 

 

Neka tvoj blagoslov siđe na nas i prati nas u ovom tjednu; u ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

  

od Tomislava Vlašića 

Zašto bježimo od Božjeg lica

 

 

Dragi slušatelji, tema današnjeg razmišljanja je “Zašto bježimo od lica Božjeg”. Započet ćemo ovo razmišljanje molitvom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

“Gospodine Bože, mi te nazivamo Ocem, Spasiteljem,

mi te nazivamo dobrim, pravednim .

Svi ljudi traže dobrotu, pravdu, traže ljubav.

Ali čovjek ograničen, ograničava samog sebe

i sam po sebi ne može se dići;

do savršene ljubavi koja je u tebi do savršene istine, do savršene dobrote.

Stavljamo sami sebi zapreke i razne razloge da se opravdamo i  sakrijemo pred tvojim licem.

Udijeli nam danas milost , da možemo ući u svjetlost koja je u tebi i koja je život. Amen.”

 

 

Želim napraviti jedan okvir o kojem ćemo razmišljati. Neki važni događaji  zbili su se  u cijelom svemiru, na Zemlji. Trebamo vidjeti što se dogodilo na Zemlji nakon istočnog grijeha? Što se dogodilo u svemiru? Kakve su naše mogućnosti, te kakve Bog otvara pred nama? Svi znamo  iz početka Biblije, da su posljedice istočnog grijeha bile strašne. Treće poglavlje iz knjige Stvaranja[1] govori o neposrednim posljedicama grijeha. Adam optužuje ženu Evu, Eva optužuje zmiju. Prisutni su; optuživanje, pravdanje i zatvorenost jednog prema drugom. Nemogućnost  prihvaćanja jedno drugog. To se odražava na poseban način u 4. poglavlju knjige Stvaranja[2] kada brat ubija brata, Kajin Abela. Istočni grijeh, nije neka pasivna mrlja, nego jedno aktivno djelovanje preko kojeg djeluje sam Sotona. On stvara rat u ljudima i među ljudima. Po istočnom grijehu čovjek se zatvorio u sebe, u svoju sebičnost i stavio je granice drugima oko sebe. Nesposoban je gibati se u Božjoj ljubavi. Nakon pada prvih anđela Lucifer je ostao na razini gdje je bio. Sveti Mihael je napredovao u svjetlosti. Ljudi koji su ostali vjerni Bogu, napredovali su u svjetlosti i u bliskom su odnosu prema Bogu. Već smo tumačili da između njih i novog stvaranja stoji Velika Barijera kao i između svih stvorenja i novog stvaranja, ali za njih je ta Barijera, rekli bismo mekana. Neki od njih mogu prijeći tu Barijeru i u tijelu. Zapravo svi oni koji su ostali vjerni Bogu imaju u sebi potencijal da prelaze tu barijeru i da susreću Boga licem u lice. Braća i sestre s planeta koje su ostale vjerne Bogu a koji su u Centralnoj Jezgri, redovito prolaze tu barijeru kao poslanje i kao znak za nas; da ćemo i mi jednom, ako budemo napredovali u odnosu prema Bogu moći prijeći tu barijeru i uskrsnuti, te da neće biti nikakve barijere između nas i Boga. To će biti novo stvaranje. Dakle, ovo otvara u nama  jednu veliku perspektivu, svjetlu budućnost čovječanstva, naravno za one koji stvarno prihvate Boga i žele slijediti put koji nam je  Isus Krist svima pokazao. Još jedna slika koja nam može pomoći razumjeti razliku između nas na Zemlji i onih planeta, čovječanstava koja su ostala vjerna Bogu. Stručnjaci govore da u svemiru postoje crne rupe koje gutaju sve; zvijezde planete, sve što dohvate, pa čak i svjetlost; ni ona ne može proći kroz njih. Govore o tome da je veći dio svemira crna materija, siva materija (ne znam koji je precizan izraz u Hrvatskom jeziku).

Kroz crnu rupu ne može ništa proći, ni svjetlost. Međutim kada se ukazuje Blažena Djevica Marija, ona prolazi. Kada čovječanstva vjerna Bogu žele proći, ona prolaze kroz to, nemaju nikakve zapreke. Zašto? Zato što su u svjetlosti. U svjetlosti koja se ne može uspoređivati s našom. Za njih je naša svjetlost kao tama. Oni kažu da su crne rupe, siva materija, samo plodovi čovječanstva koje se pobunilo protiv Boga. Čovječanstvo svojim vladanjem, pobunom prema Bogu ograničilo se te je  stvorilo je oko sebe jedan tamni okvir. Oni nas upozoravaju da obratimo pažnju na Zemlju te da ćemo vidjeti toliko crnih vrtloga; u politici u ekonomiji u međuljudskim odnosima,u obiteljima. Kažu nam da na Zemlji ima puno osoba koje su kao jedna siva materija koje nemaju više u sebi svjetlosti. Ovaj podatak nam može pomoći da vidimo gdje se nalazimo i zašto je Isus Krist došao među nas, da nam pokaže svjetlo. Isus je došao među nas da nam otkrije lice Božje i da pokaže put kako možemo hoditi da uđemo u svjetlost i da motrimo lice Božje kao što ga motre Sveti, Proslavljeni.

Boga nitko nikada nije vidio: Jedinorođenac, Bog koji je u krilu Očevu, on ga je objavio ( Iv 1, 18 ). Stoga nema drugog puta kojim možemo proći da dođemo u svjetlost, da ona u nama poraste, te budemo sinovi svjetlosti i u isto vrijeme da stignemo preko Velike Barijere i  postanemo nova stvorenja.

U trećem poglavlju Ivanova Evanđelja nalazimo ove Isusove riječi:”Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.”[3] Često puta mi čujemo Božju riječ, Evanđelje i prođe nam kroz uši kao neka fraza. Ne zaustavimo se i ne shvatimo poruku. Ako nas je Bog tako ljubio i ako nas ljubi, da šalje svoga Sina koji silazi u dubine našeg ponora, tada u nas do dubine našeg ponora ulazi i Božja ljubav. Mi imamo ljubav i mi možemo ljubiti. To je svjetlost; kada uđemo u ovu spoznaju da smo ljubljeni i da možemo ljubiti. Nastavlja tekst:“ Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, tomu se ne sudi; a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u jedinorođenoga Sina Božjega. U ovome se sastoji sud: Svjetlo je došlo na svijet, a ljudi su više voljeli tamu nego Svjetlo, jer su im djela bila zla. Svatko tko čini zlo mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se ne otkriju njegova djela. Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su  njegova djela učinjena u Bogu.”[4]

Isus diskutirajući sa Židovima kaže im: “Ja vidim da u vama nema Božje ljubavi.” Što je Isus time htio reći? Htio je reći: ako vam netko drugi dođe i priča o Bogu vi ga slijedite. Ako vam dođe onaj koji vam prenosi ljubav Božju i istinu Božju vi ga ne slijedite. Kad biste imali ljubav prema Bogu, onda biste slijedili onoga koji donosi ljubav Božju i pokazuje istinu. “Vi ne želite doći k meni da se spasite” [5]kaže Isus u petom poglavlju Ivanova Evanđelja. Naglasak koji stavljamo U našem razmišljanju stavljamo naglasak  na  to; da želimo doći, da želimo sudjelovati u Božjem životu, kako smo u našim izlaganjima govorili, da  postanemo bezgrešni, korektni. Potrebno je da sudjelujemo u istini, u svjetlosti da povećavamo svjetlost, te da djelujemo pošteno, kao što hrvatski prijevod kaže. U tekstu je posebno naglašena vjera. Tko vjeruje spašen je, tko ne vjeruje osudio je samoga sebe. Onomu koji ne prihvaća vjeru može se činiti da je Bog tvrd, da je krut. Gledajmo stvarnost; ako netko neće da jede ne vjeruje u jelo, onda se zna kakve su posljedice. Ako jedan student neće da studira, poznate su posljedice. Ako netko vjerom ne pristaje uz Isusa Krista, osuđuje samog sebe. Preko vjere, nade i ljubavi mi se možemo dići u svjetlost. “Božja ljubav je izlivena u naše srce “ kaže Sveti Pavao u poslanici Rimljanima “zato nas nada ne može prevariti jer nas ljubav Božja vodi”. Dakle, mi si postavljamo pitanje da li stvarno vjerujemo, nadamo se, te smo Bogu prepušteni, sigurni u Bogu. Da li Boga ljubimo. Postavljajući ovo pitanje  razmišljajmo onda, zašto bježimo od Boga, zašto bježimo od lica Božjega? Iznijet ću vam neke stvari koje mogu pomoći u razmišljanju. Većina kršćana poistovjećuje vjeru sa religioznošću. Sigurnost spasenja, s pobožnošću. Svodi se samo na odlazak u Crkvu, sudjelovanje na proslavama. Sveti Pavao nije tako mislio. Za njega je Euharistija koja nije doživljena, opasnost za čovjeka, jedna varka za čovjeka. Danas se u pastoralu, teologiji govori puno o konzumizmu sakramenata. Ljudi idu na Pričest a da ne znaju što primaju, a da nisu pripremljeni. Ne susreću Živoga Boga. Ne vide lice Božje. Čovjek koji vidi stvarno lice Božje i susreće se sa  Živim Bogom, on se mijenja. Promjena je automatska. Ljudi idu na ispovijed a ne praštaju ni sebi ni drugima. Kažu da vjeruju ali kada su u pitanju materijalne stvari ili nešto što njima odgovara lako ostave vjeru kao neku teoriju. U poteškoćama u izazovima gube vjeru, nadu i ljubav. Lako u njima nastane pometnja, konfuzija, nesigurnost. Lako uđu rat sa sobom i drugima. Dakle, mi smo pozvani vratiti se Bogu, motriti njegovo lice. Bog nam je dao sakramente, dao nam je svoju riječ. Dao nam je sve, ali mi trebamo sudjelovati tako da susretnemo njegovo lice, da mu se poklonimo i da nas njegovo lice obasja te budemo u svjetlosti. Prošle godine oni koji slijede ovaj program i koji su slijedili ovu web stranicu, našli su poruku Svetog Franje od 17.09. 2012. U toj poruci sveti Franjo govori o čistoj ljubavi. On govori da je cijeli njegov život protekao tražeći ovu ljubav i kad je našao ovu čistu ljubav onda je u njemu Evanđelje postalo živo i tada je bio preobražen. On ponavlja ono što je srž Evanđelja; ljubiti Boga, tom ljubavlju ljubiti sama sebe i ljubiti bližnjega,  zakon  je cijelog svemira. U novom stvaranju to će biti jedini zakon, zakon koji upravlja savršenim životom. Zanimljiva je rečenica koju je rekao: ” ako se ne stigne do čiste ljubavi također u duhovnom životu, ne stiže se do ničega. ” Ovo je tako dubok izraz koji nas želi potaknuti da se okrenemo prema istini u Bogu, prema Bogu ljubavi. Božja pravda je ljubav. Božje milosrđe je ljubav. U isto vrijeme Božje milosrđe je pravda i istina kao što smo molili na početku ovog susreta. Svi za tim čeznemo, ali ne dolazimo do toga jer se sami ograničavamo, pravdajući se, optužujući druge, zatvarajući se u same sebe. Završimo ovo razmišljanje molitvom:

“Bože Oče, svaki dan te molimo kao Oca,

oprosti nam kad izgovaramo riječ Otac, često nam je to daleko od istine Otac, dobri otac, savršeni otac.

Kad bismo se uronili u tebe i vjerovali cijelim bićem da si ti Otac,

 Bog Otac, Bog ljubav,

 automatski bismo se rađali, preobražavali.

Ne dopusti da izgovaramo prazne riječi u molitvama, obračajući se tebi.

Mi molimo u našem Očenašu: i otpusti nama duge naše kako i mi otpuštamo našim dužnicima,

nismo ni svjesni, da ne možemo otpustiti našim dužnicima ako ti nama ne otpustiš.

Daj nam milost iskrene otvorenosti, iskrenog kajanja, iskrene promjene života,

onda će nam biti moguće  vršiti svaku riječ koju nam je Isus dao.

Mi molimo na koncu Očenaša,

i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla,

a u stvari Oče mi trčimo u napasti, jer slijedimo svoj nagon, slijedimo svoje želje, ne želje Duha Svetoga u nama.

Mi stvaramo sami sebi napasti, zamke i u njih upadamo.

Ti nas ne možeš izbaviti ako mi to ne želimo.

Zapali u nama istinsku želju da te gledamo

 i da živimo prema istini koja zrači iz tebe.

Izbavi nas od zla.

Nismo ni svjesni koliko smo pali duboko.

Koliko smo zatrpani idejama, ljudskom logikom, ljudskim željama

 sve nas je preplavilo.

Ti nam daješ izvanredna sredstva,

 prije svega tvoga ljubljenog Sina i sve što nam je ostavio u baštinu.

Ti nam daješ Presvetu Majku,

 koja dolazi među nas i daje nam izvanredno svjetlo.

A mi ne želimo izići iz zla, ili se maknemo samo malo i onda se zaustavimo.

U ovom vremenu ti nam daješ izvanredna sredstva svjetlosti,

anđele, braću i sestre vjerne Bogu.

Mi ih se plašimo, zatvaramo se pred njima.

Nekad se bunimo zašto su oni u svjetlosti a mi nismo.

Oprosti nam Oče i udijeli nam milost da naučimo moliti u Duhu,

da se naš život mijenja iz dana u dan i da svaki dan budemo bliže tvojemu licu. Amen.”

  

Ja vas blagoslivljam da možete proslijediti ovim putem i da se susretnemo iduće subote, u ime Oca i Sina i Duha  Svetoga. Amen

 


[1]Usp. Post  3  14-15

[2]Usp. Post   4  2-13

[3]Usp. Iv 3 16-17

[4]Usp. Iv 3  18-21

[5]Usp. Iv 5, 40

Uglavljeni u Krista

od Tomislava Vlašića

 

Lice tvoje Gospodine ja tražim (Ps 27 )

 

U posljednjoj poruci Svetog Rafaela preko Stefanie Caterine, tema razmišljanja bila je o Licu Božjem. Tema današnjeg razmišljanja je “Ja tražim lice tvoje Gospodine.” Naglasak u ovom razmišljanju i molitvi je na našem sudjelovanju u traženju lica Gospodnjega. Razmišljamo što znači stajati pred licem Gospodnjim i kako? Kakva treba biti naša molitva da uđemo pred lice Gospodnje? Što je lice Gospodnje? Što znači stajati pred licem Gospodnjim, vidjeti lice Gospodnje? Sveti Matej u svome Evanđelju u 13. poglavlju, nakon što Isus tumači parabolu o sijaču i žali se što neki ne žele čuti, vidjeti, razumjeti, jer se ne žele obratiti, obraća se apostolima i učenicima i kaže: “ Blago vašim očima jer vide i ušima jer čuju, zaista kažem vam mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite ali ne vidješe, čuti što vi čujete ali ne čuše.”[1] Vidjeti, ne znači gledati ljudskim očima. Vidjeti u ovom smislu ne znači ni imati neko viđenje, neku karizmu, pa čak ni ukazanje. Gledati lice Božje je nešto daleko dalje, dublje, jer Bog je čisti Duh i mi ga možemo gledati u duhu. Čovjek koji je primio duha Božjega, može u Duhu Svetom motriti lice Božje, promatrati ga, kontemplirati. Sveti u nebu motre lice Božje. Žive od ovog motrenja. To je jedna milost, ali je isto tako milost za svakoga tko želi vidjeti lice Božje i tko želi uskladiti svoj život prema tom  licu. Mi u licu Gospodnjem prepoznajemo sebe kakvi smo u Bogu. Mi u licu Božjem otkrivamo našu osobnost u Bogu i ispravljamo krive osobnosti od krivih karaktera. Ovu molitvu o kojoj ćemo govoriti možemo nazvati molitva u Duhu Svetom, jer naš duh se otvara duhu Božjem, kako bi nas on uveo u stanje da gledamo lice Gospodnje. Kao što sam rekao to je milost koja je dana čovječanstvu. Na poseban način čovječanstvu ovog vremena i to posebno čovječanstvu na Zemlji da može motriti daleko šire cjelokupno djelovanje Božje u  svemiru. Djelovanje Božje koje je za naše spasenje i kojemu je cilj uglaviti u Kristu sve na nebu i na Zemlji.

“Neka nas blagoslovi Bog otac koji nas je stvorio, Bog Sin koji nas je otkupio, Bog Duh Sveti koji nas je posvetio i usavršava nas. Pretvara nas u sliku Božju, da postanemo sinovi i kćeri Božje.”

U ovom razmišljanju ja ću se služiti 8. poglavljem poslanice Svetog Pavla apostola Rimljanima. Uzet ću neke kratke dijelove koji će nam pomoći u razmišljanju, a vama ostavljam da čitate i produbite ovo poglavlje. Pretpostavljam da imate Sveto Pismo i da se znate njime služiti. Sveti Pavao kaže: “ Držim doista da patnje sadašnjeg vremena nisu dostojne usporedbe sa slavom koja će se objaviti u nama. Ta cjelokupno stvorenje ustrajno iščekuje objavljivanje sinova Božjih.”[2] Sve očekuje slavu Božju. Sve očekuje da uđe u ovu slavu. “Uistinu znamo da sva stvorenja zajedno uzdišu i da se sva skupa nalaze u porođajnim mukama sve do sada. Ne samo ona, već i mi koji imamo prve plodove duha sami u sebi uzdišemo ustrajno iščekujući posinjenje, otkupljenje naših tijela, ta nadom smo naime spašeni.”[3] Dakle sve u svemiru, čisti duhovi, anđeli očekuju uglavljenje u Krista svega stvorenoga. Isto tako i ljudi koji su ostali vjerni Bogu. Već smo vam govorili, da u svemiru postoje narodi,  cijeli planeti koji su ostali potpuno vjerni Bogu od stvaranja i nisu upali u istočni grijeh. I oni očekuju uglavljenje u Krista svega stvorenoga. Očekuju da dosegnu savršeni identitet u Bogu. U svemiru smo susreli razne narode koji su na različiti način prihvatili Božje kraljevstvo, spomenuo sam narode koji su ostali vjerni Bogu od stvaranja. Ti narodi imaju skoro savršenu sliku Božju u sebi. Oni se jasno sjećaju cijele svoje povijesti i svega što se dogodilo s cijelim svemirom, s cijelim čovječanstvom i svim stvorenjima. Njihova cjelokupna znanost i znanje su plod uronjenosti u sliku Božju. Sav  njihov progres ide od točke uranjanja duha Božjega u Duha Svetoga. Stoga je njihova čežnja još veća da dosegnu savršenstvo u Bogu, ali ni oni sami to ne mogu, jer čekaju na nas, čekaju na sve one koji su spremni biti uglavljeni u Krista. Susreli smo u svemiru  po milosti, ljude koji skoro ništa ne znaju o Bogu. Neki se tek sjećaju da je čovjek nakon stvaranja pao u grijeh i da je Bog obećao ženu koja će roditi Spasitelja svijeta. Ali ti su ljudi još više smeteni jer su im  glasnici Lucifera  navijestili da je došao Spasitelj svijeta te ga je Lucifer razapeo, a da je taj tobožnji spasitelj završio tragično, zajedno sa svojom majkom. Tako da su oni u dubokoj pomutnji. Susreli smo i jedan narod koji nema nikakvog sjećanja na Boga, ni na svoju povijest. Taj narod nema obitelji jer se tamo ljudi ne žene. Ondje se muškarci i žene pare kao što vidimo u prirodi. Muška djeca nakon tri godine oduzimaju se od majke i pripremaju za vojnike. Cijeli planet je vojnički planet, jer imaju povijest ratova s drugim planetima. Ženska djeca ostaju i pripremaju se za rađanje djece. Ženama ostaje sav posao jer su muškarci vojnici. Muškarci nemaju nikakvog osjećaja kao muškarci, prema majci, prema ocu jer ih ne poznaju. To se odražava isto tako na djevojčice. To je samo jedna slika kako izgleda kada čovjek izgubi pogled na lice Božje, kada uđe u zaborav. Bilo pojedinačno, bilo kao društvo, postaje dezorjentiran. Mi kršćani na Zemlji primili smo Duha Svetoga. Duh Sveti u nama kliče Abba, Oče. Duh Sveti po Isusu Kristu stavlja nas u mogućnost po milosti da možemo komunicirati s Ocem. Uvodi nas u život Presvetog Trojstva. Međutim, sada razmišljamo i pitamo se da li  kršćani,  koji su primili Duha Svetoga, da li ga zaista poznaju? Znaju li što to znači živjeti u Duhu Svetom, moliti u Duhu Svetom? Tko je Duh Sveti u njima? Koje iskustvo imaju o Duhu Svetom? Sveti Pavao u istom poglavlju kaže:” Ako tko nema  Kristova duha nije Kristov. “ [4]Ako smo primili Duha Svetoga i na njega zaboravili,  tek ga imamo kao neku ideju, kao uspomenu nekog sakramenta. Često puta smo mu zatvorili pristup u nama, ograničili  mu prostor , tako da se Božje obećanje dano apostolima ne ispunja u kršćanima. Kršćani nisu u stanju izmijeniti ni sebe ni društvo silom Duha Svetoga.

 

Gospodine Isuse Kriste oprosti nam.

Zaboravivši na Duha Svetoga, zaboravili smo na naše srce,

na našu dubinu, intimnost, naše korjene u Bogu.

Zaboravili smo na onoga koji nas uvodi pred lice Božje,

daje nam mogućnost gledati Boga, upoznati ga, razumjeti, razlikovati pojave.

Obnovi u nama Duha Svetoga, obnovi u nama silu Duha Svetoga.

 

Što dakle, znači živjeti u Duhu Svetom? Što znači moliti u Duhu Svetom? Vjerujem da ste vi koji ovo slušate  nekad u životu iskusili prisutnost Duha Svetoga, ali ga niste razumjeli. Imali ste intuiciju, osjećaj, ali niste razumjeli. Pogotovo niste razumjeli što znači živjeti i ostati u Duhu Svetom, djelovati po Duhu Svetom. Imamo puno primjera iz života kojima se možemo služiti. Uzet ću jedan obični primjer; kada se zimi nađete vani, niska je temperatura, slabo ste obučeni, žurite se doći kući. Uđete u kuću i vidite zapaljenu vatru, imate potrebu grijati se. Ali ne samo grijati vaše tijelo. Često puta osobe sjednu, opuste se, zatvore oči i doživljavaju toplinu negdje duboko u sebi. Njima ne treba tumačiti kako je nastala vatra, kako grije, kako je velik plamen, kakve su sve mogućnosti ogrijeva? Oni jednostavno upijaju toplinu u sebi. Ugrijani, oni se osjećaju dobro, vraća im se život. Ovo je slika. Kada vi moleći idete u neko svetište gdje su posebne milosti, vi ne samo da molite, imate potrebu za šutnjom, imate potrebu zatvoriti oči i ostati jednostavno u onom dubokom ugođaju. Vi ste dotakli djelovanje Duha Svetoga, ali pazite! Kada se u vama dogodi život i osjećate plodove toga života, mir, radost, slobodu, padnu strahovi u vama, ali ne možete se zadovoljiti samo   plodovima. Tko želi uzeti plodove Duha Svetoga, ne želi Duha Svetoga, pretvara se u sebična čovjeka. Ne može se rastaviti Božja ljubav od Boga. Bog je u isto vrijeme biti i djelovati. Kada vi imate Boga u sebi, onda imate izvor mira, radosti, ljubavi, imate njegovu snagu i znanje. Zato kada ste doživjeli blizinu Duha Svetoga, trebate sačuvati njegovu prisutnost u sebi ne zadovoljavajući se ni darovima ni plodovima, ne tražeći Boga samo poradi vaših potreba. Normalno je moliti za potrebe, ali to nije ni vrhunac ni korijen. Korijen i vrhunac molitve je postati jedno s Bogom, uroniti se u njegovo lice. Duha Svetoga ne možete imati kada hoćete i kako hoćete. Možete ga primiti samo ako primite Isusa Krista, ako istinski želite biti Mistično sjedinjeni s  Isusom Kristom. Tada Duh Sveti u vama slobodno djeluje, budi osjećaje, želje koji su u skladu s voljom Božjom. “Jednako i Duh pritječe u pomoć našoj slabosti, jer mi ne znamo što da molimo kako treba već sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdasima, a onaj koji ispituje srca, zna koja je želja Duha, zna da u skladu s voljom Božjom posreduje za svete.”[5] Ako želimo imati Duha Svetoga da nas vodi dalje od naših granica, naših slabosti, grijeha, nemoći, tada trebamo prihvatiti Isusa Krista onakvog kakav jeste, kakvim se objavio ovdje na Zemlji i u riječi koju nam je komunicirao. Ali u isto vrijeme trebamo se diči da ga prihvatimo u slavi, kakav je danas, proslavljeni Krist u proslavljenom tijelu. Ako želimo biti potpuno sjedinjeni s Isusom Kristom u Mističnom jedinstvu s njime u isto vrijeme trebamo imati duboku želju da nas Duh Sveti ispuni, jer nas on posvećuje i usavršava ovu sliku Božju. Kaže dalje Sveti Pavao u ovom istom poglavlju u poslanici, da smo predodređeni da budemo jednaki slici njegova Sina. Dakle, u nama treba biti duboka želja da budemo pretvoreni u Isusa Krista. Kao što se kruh pretvara u Tijelo Kristovo, vino u Krv Kristovu, mi trebamo biti pretvoreni u Isusa Krista i postati njemu slični. Nadalje kaže Sveti Pavao da smo mi predviđeni da uđemo u njegovu slavu, da ga proslavimo. On nas je i proslavio kaže doslovno hrvatski prijevod. Bog u svojoj neizrecivoj ljubavi dao nam je Isusa Krista koji se utjelovio među nama i mi smo ga upoznali. Ako ga  prihvaćamo i želimo biti jedno s njime onda je potrebno da oživimo naš odnos prema Duhu Svetom, da nas on uvede u ovo zajedništvo sa slavnim Tijelom Kristovim, onda ćemo moći prolaziti kroz sve poteškoće u našem životu i tamo  proslavljati Boga. Ovdje na Zemlji  nosimo iskustvo Isusa Krista Patnika, svatko od nas kao što smo čuli maloprije ”sve u svemiru uzdiše u porođajnim bolima”, jer posljedice grijeha su nad cijelim čovječanstvom. Jednim dijelom čak i nad narodima koji su ostali vjerni Bogu. Kako možemo pobijediti? Ključ za pobjedu je da ljubimo Boga u Duhu Svetom, preko Isusa Krista. Da ljubimo bez računice, iznad svega, da ga ljubimo jer  je  on Bog, jer je  on naš život, korijen i vrhunac. Ta ljubav nam daje mogućnost da ga gledamo da ga prepoznajemo, jer on nam komunicira kao prijateljima kao svojoj djeci sve ono što je za našu izgradnju, što će nas dovesti do preobrazbe, a preko ljudi i sva stvorenja. Kaže Sveti Pavao:” siguran sam da nas neće ni smrt ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni visina ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu Gospodinu našem.[6] Kako divna budućnost čovječanstva.

“ Pošalji Duha Svetoga Gospodine na nas,

na sve one koji te traže, na sve one koji u dubinama srca traže istinu.

Neka nam Duh Sveti komunicira tvoju ljubav

 da nas izliječi od naše ljudske ljubavi koja je sebična

 i podigne u onu dimenziju gdje te možemo ljubiti čisto.

Ljubiti jer te ljubimo, jer ti nas ljubiš

u toj ljubavi mi ćemo moći ljubiti sve druge i sva stvorenja osjećat će ovu ljubav Božju, i mi ćemo pokazati tvoje lice ljudima i stvorovima.

 

Završimo ovo naše razmišljanje s molitvom psalma 27:

 

 

“Za jedno molim Gospodina samo to ja tražim:

da živim u domu Gospodnjem

sve dane života svoga,

da uživam milinu Gospodnju

i dom njegov gledam.

Slušaj, o Gospodine glas moga vapaja,

milostiv mi budi, usliši me!

Moje mi srce govori: “ Traži lice njegovo”!

Da, lice tvoje, o Gospodine,  ja tražim.

Ne skrivaj lica svoga od mene.

Ne odbij u gnjevu slugu svoga!

Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti!

I ne ostavi me Bože, Spasitelju moj!

Ako me otac i mati ostave,

Gospodin će me primiti”. Amen[7]

 

Ostanimo u ovoj molitvi, ali ostavimo i molitvu po strani. Spustimo se u naš duh, da nas obujmi Duh Sveti. Možemo ostati u šutnji, možemo pjevati, recitirati: “Gospodin je Pasti moj, Gospodin je Pastir moj ništa mi ne manjka”.[8]Možete putovati u autu,  opustiti se na moru, u vodi, ostati sami, ali možete se i družiti dvoje po dvoje u grupicama i ostati u ovoj šutnji te komunicirati jedan drugome Duha Božjega.

.Za ovo ja vas blagoslivljam, pratim molitvom i prikazanjem u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 Iduće subote nastavljamo dalje. Hvala vam lijepa.

 

 


[1]Usp. Mt.13, 16-18

[2]Usp. Rim. 8, 18-20

[3]Usp.Rim.8, 22-25

[4]Usp.Rim.8,9

[5]Usp.Rim.8, 26-28

[6]Usp. Rim.8,38-39

[7]Usp. Ps 27, 4-5, 7-11

[8]Usp. Ps 23,1

 

Božje lice

Predragi čitatelji,

U poruci koju vam donosim, Sveti Rafael arkanđeo nas poziva kontemplirati Božje lice kako bismo primili svjetlo i snagu te je očitovali drugima. Podsjeća nas da isto tako i stvorenje očekuje očitovanje djece Božje, o kojem govori Sveti Pavao u 8. poglavlju poslanice Rimljanima.

Želim vam da tražite i pronađete Božje lice, puno ljubavi i dobrote, da vi budete sretni i usrećite sve one koje ljubite, ali i da pomognete ovo naše čovječanstvo, tako žedno Božje ljubavi, a tako nesposobno da je traži.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu. Neka vam Gospodin udijeli mir.

 

Poruka  Svetog Rafaela arkanđela od 2. srpnja 2013.

 

 

“ Predraga braćo i sestre na Zemlji! Nalazite se u vremenu velike pometnje: pometnje u srcima, obiteljima, u narodima. Vaše čovječanstvo ide sklizavim i nesigurnim putem. Unatoč mnogih i ponavljanih poziva s Neba, ljudi se ne obraćaju Bogu, naprotiv, sve više se udaljuju od njega. Zašto je to tako? Stoga što većina ljudi  traži puno stvari ali ne traži Boga, ne želi kontemplirati njegovo lice.

 

 Božje lice je jedino ogledalo u kojem čovjek može vidjeti sama sebe, jer ste stvoreni na sliku i priliku Božju. Stoga tražiti Božje lice znači zaboraviti sliku koju imate o vama samima, ili onu koju su vam drugi nametnuli, kako biste pronašli čistu sliku vašeg bića onakovog kakvo je izišlo iz Stvoriteljeve ruke. Možete to postići samo ako stojite pred Bogom licem u lice, bez skrivanja, bez ikakovog oduzimanja ili dodavanja onomu što jeste. U Božjem licu pronalazite vaš identitet i originalnost vaše  osobe. Kada vas Bog gleda to čini s ljubavlju. Sjećate se epizode s bogatim mladićem  koji se obraća Isusu; Evanđelje kaže:”Isus ga nato pogled, zavoli ga …”(Mk  10,21). Božji pogled je uvijek, pogled ljubavi. Čak i kada otkriva vaše siromaštvo, njegov pogled ne ranjava, ne ponižava, nego vam daje vidjeti ono što jeste a što biste mogli postati. On to čini jer vas želi podići na dostojanstvo djece Božje.

Božje lice je blistavo, jer ga obasjava svjetlo istine. Stoga, tko živi u tami ne želi se približiti Božjem licu. Čovjek koji ne ljubi Boga bježi od istine njegova lica. Ne želi da ga Bog gleda, zatvara se pred njegovom ljubavlju. Tako je učinio Lucifer, prevarant i princ laži: on se pobunio protiv Boga i odbacio njegov pogled. Stoga Lucifer ne može više vidjeti Božje lice. On nema pristup dimenziji čistoga duha, ne može prijeći veliku nebesku Barijeru. Nakon njegova pogubna pada, Lucifer je samo jednom susreo Božje lice: u licu Isusa Krista. Bio je s njim licem u lice kada ga je kušao u pustinji, pogrđivao ga je za vrijeme muke, vjerovao je da je pobijedio na križu. Ali Isus je uskrsnuo i Lucifer će ga vidjeti samo na kraju vremena, onog dana kada bude ponovno stajao licem u lice s Isusom Kristom, da bude od njega suđen.

To je za Lucifera najveća kazna: nikada više ne vidjeti lice Božje, on koji je na početku bio moćni anđeo svjetlosti, onaj koji je najbliže kontemplirao lice Božje. Jednako tako, tko nije s Bogom nego slijedi Lucifera ne može vidjeti lice Božje, prije svega u samom sebi, jer ne vidi više u sebi sliku i priliku Božju, a zatim i u drugima. Što više čovjek odbija gledati Boga, sve više ga prestaje tražiti; to je zatvoreni krug. Čovjek postaje zatvorenik vlastite sebičnosti i stavlja se pod pogled zla: Lucifer zna kako napuhati oholost i ambicioznost, zna kako iskoristiti sebičnog čovjeka. Tražite Boga  i molite mu se, da ne završite u neprijateljskim rukama!

Bog želi da čovječanstvo cijelog svemira bude uglavljeno u Krista. To je program ovih vremena koja su ujedno i posljednja. Ova vremena prethode Kristov slavni povratak. O tome vam je puno govoreno. Ipak, nitko ne može biti uglavljen u Krista  ako prije toga ne vidi njegovo lice: tko ne želi vidjeti Kristovo lice neće ući u novo stvaranje, po Božjem obećanju na kraju vremena. Isusovo lice je vidljivo lice nevidljivog Boga ( Kol 1,15 ). Ono je ogledalo u kojem se čovjek ogledava i pronalazi sama sebe.

 

 Stvorenje također očekuje očitovanje djece Božje, kao što vas je podsjetio slavni apostol Sveti Pavao ( Rim 8, 19-23 ). Stvorenje ima potrebu vidjeti Božje lice, naravno na njegov način, samim tim što stvorenja drugačija od čovjeka ne posjeduju duh nego samo životni dah. On izvire iz Duha Božjeg i stoga stvorenja zaslužuju poštivanje; ipak ona nisu stvorena na sliku i priliku Božju. Unatoč tome, stvorenje traži Božje lice, jer Bog  je izvor života.

 

Gledati Božje lice nije neki lijepi izričaj, nego duboka potreba svega stvorenog. Stvorenje može vidjeti Božje lice samo preko djece Božje. Vidite, naprotiv, što se događa na Zemlji: većina ljudi ne odražava više Božje lice, nego Sotonino. To kvari sve stvoreno i rađa katastrofe, jer se priroda buni protiv čovjeka, ne prepoznavajući u njemu Božje lice, koji je izvor života, a ne lice koje rađa smrt.

Što očekuje Bog od njegove djece? Očekuje da potpuno očituju njegovo lice i sliku, kako bi preko njih mogao dotaknuti cjelokupno stvorenje. To je prvi veliki zadatak i prvo veliko svjedočanstvo vjernika: potpuno očitovati lice Božje. U novom stvaranju  će biti samo ljudi koju budu neprestano isijavali slavu, snagu i ljepotu Božjeg lica. Cjelokupno će stvorenje upijati tu snagu i zatim će je isijavati na čovjeka; bit će to obostrana i neprestana razmjena snage i divote.

Kristovo lice je utjelovljeno Božje lice, ne samo za čovječanstvo Zemlje, nego za sva druga čovječanstva iz svemira. Bog je, u njegovoj beskrajnoj dobroti želio utjeloviti svoje lice u Kristu, očitovao se, kako bi ga svi mogli vidjeti. U novom stvaranju, Isus će biti prisutan u svom narodu i svatko će neprestano gledati njegovo lice. Ljepota i svjetlost Sina Božjeg isijavat će se na ljude i stvorenja i Isus će neprestano prikazivati Ocu divotu njegova naroda i cjelokupnog stvorenja; bit će to trajna žrtva hvale.

Bog želi da kršćani sa Zemlje isijavaju njegovu snagu; tako će on moći ozdraviti vaše čovječanstvo. Nažalost, to je teško na Zemlji: Božje lice nije ljubljeno ni traženo od većine ljudi, naprotiv, neprestano je pogrđivano kao što je bilo i na križu, gdje je u Kristovu licu bilo pogrđeno Božje lice. Kako veliki grijeh pritišće čovječanstvo Zemlje! Ono je udaralo, pogrđivalo, krvarilo Božje lice sve dok ga nije unakazilo. Ne samo to, i dalje nastavlja to činiti u djeci Božjoj, koja su pogrđivana i prezirana kao što je bio i Krist. Ipak, trpeće Isusovo lice na križu se preobrazilo preko uskrsnuća, te je njegovo lice uskrsnulo blistavo. Lice Raspetoga i ono Uskrsnuloga, dva su  Božja lica koja se neprestano očituju na Zemlji.

Također i stvorenje trpi gledajući Kristovo lice razapeto i trpeće u djeci Božjoj. Raduje se kada ga vidi uskrsnuloga. Pozivam vas da sve više očitujete snagu Kristova lica, također i kada ste razapeti, da i vaše lice uskrsne kao Isusovo i bude blistavo poput njegova. Tada će i sve stvoreno oko vas to osjetiti. Oni sudjeluju u vašim patnjama i dobar dio upijaju: na neki način  se žrtvuju iako ne mogu biti toga svjesni. U tome je velika tajna snage Božje: on dopušta da jedna životinja ili biljka osjeća ljudsku patnju i učini je vlastitom. Na taj način stvorenja udaljuju od vas dio patnje. Često su pravi i vlastiti štitovi koji odstranjuju od vas mržnju  zla i čuvaju vas. Razmišljajte o tome kada gledate vašeg psa ili mačku, kada šetate šumom, kada gledate ljepotu prirode. Prikažite Gospodinu patnju stvorenja i zagovarajte za njih njegovu zaštitu, da i vi budete zaštićeni. Tražite oproštenje od Boga za surovost kojom čovjek na Zemlji ranjava stvorenja i okolinu. Sjećajte se uvijek da čovjek i stvorenje  zajedno tvore čudesno djelo Božje; zajedno će ući u novo stvaranje.

Očitovati lice Božje cjelokupnom stvorenju je poslanje koje ne možete zanemariti. Od vas se ne traži da budete fanatici, kao što se često događa na Zemlji glede životinja ili prirode. Od vas se traži razumjeti na pravi i uravnotežen način vašu odgovornost kao djece Božje prema stvorenju. Čovjek je bio pozvan upravljati stvorenjem; što znači da vam Bog povjerava stvorenja da ih čuvate i održavate na životu uranjajući ih u slavu Božju. Na to ste pozvani; stoga mjesta u kojima živite i stvorenja koja vas okružuju bi trebala  isijavati vašu ljepotu djece Božje, te osjećati vaš neprestani blagoslov.

Kažem vam još ovo: tko ne traži Božje lice ne može primiti Duha Svetoga, niti  može s njim gospodariti. Duh Božji ne dopušta da bude posjedovan od nikoga, a još manje od onih koji preziru Boga. Duh Božji je slobodan, ne može biti zatvoren u krletku, instrumentaliziran, tlačen. Može li možda Duh Božji biti poslušan ljudskim naredbama? Kada bi to bio, ne bi više bio Bog. Bila bi to prava katastrofa za čovječanstvo, kada bi Bog bio poslušan ljudskim naredbama. Ipak, ljudska oholost nema granica i često želi posjedovati Boga, da postigne ono što mu se sviđa. Zato, Duh Sveti nije poslušan čovjeku, nego puše gdje hoće. On silazi tamo gdje ga Otac i Sin šalju i gdje sam želi. Nitko ne može naređivati Duhu Svetom u ime nijednog sistema, postavljanja na položaj i nikakve formule. Budite toga jako svjesni kako ne biste sagriješili poput Lucifera.

Kada je čovjek zatvoren u vlastitu sebičnost, Bog ne može djelovati u njegovu duhu. Nerado se događa da ljudska duhovna razina bude tako niska da se na razlikuje puno od životinjske. U tim slučajevima slika i prilika Božja ostaju nepokretni u čovjeku, ne stvaraju plodove. Životinje imaju granice samim tim što su životinje koje nemaju duh; stoga Duh Sveti ne može djelovati u životinji  kao što djeluje u čovjeku. Čovjek posjeduje duh koji nema granica, jer Duh Sveti može bezgranično djelovati u ljudskom duhu; međutim potrebno je da mu čovjek to dopušta. Nažalost čovjek često postavlja granice, pred kojima se Bog zaustavlja; Ne zaustavlja se kao kod životinja, iz poštivanja objektivne granice, nego poradi poštivanja ljudske slobode. Puno puta, ljudi postavljaju granicu Bogu, zatvaraju mu put; stoga vam rekoh da ostaju na tako niskoj razini, te se ne ralikuju puno od životinja. Takvo je bilo iskustvo vaših praroditelja nakon istočnog grijeha. Životinja nije kriva za njezinu granicu, ali čovjek da, jer se svjesno odlučuje na odbacivanje Boga i suprotstavlja se njegovu djelovanju. Čovjek se često ponaša gore od životinja, jer u sebi nosi krivnju koju životinje nemaju.

 

Braća iz svemira vjerna Bogu savršeno očituju Božje lice, iako su i oni pogođeni grijehom ostatka čovječanstava, koji im ne dopušta dostići još uzvišenije razine. Poradi božanske pravednosti, granica koju je sebi postavio jedan dio čovječanstva, opterećuje također i ljude vjerne Bogu. Međutim, ta su čovječanstva na duhovnim razinama toliko višim od vaše, da samim njihovim prisustvom očituju Božje lice. Evo zašto je priroda njihovih planeta različita, te kada se ova djeca Božja spuste ne neku planetu očituju takvu snagu da čak i aparati prestaju s radom. Stoga se Lucifer jako boji ove braće: ne samo poradi njihove duhovne razine i jer su nepokvarljivi, nego poradi njihove snage, koja je u stanju spriječiti  njegovu snagu i onih koji ga slijede.

 

Lucifer se boji da bi dolazak vjerne braće mogao narušiti zakone  koje je on postavio kao temelj njegova kraljevstva. Luciferovo kraljevstvo ima svoje zakone po  kojima drži u ropstvu ljude i prirodu. Na Zemlji, na poseban način, ali i na drugim planetima u niskom svemiru, Lucifer se trudi razoriti Božji sklad, nametanjem zakona suprotnim Božjem životu; obmanom, strahom, nepravdom, nasiljem, servilizmom, prevarom, nepoštenjem itd. zakonima koje vidite da savršeno djeluju u vašim političkim, ekonomskim, društvenim sistemima pa čak i religioznim. Kada bi vjerna braća došla na Zemlju, kraljevstvo tame bi se poljuljalo.

 

 

Molitva je isto tako kontemplacija Božjeg lica. Pitam vas: da li kontemplirate Božje lice dok molite? Je ste li u stanju upiti njegovu snagu kako biste mu bili slični te nosili drugima božansku snagu? Ako je odgovor ne, znači da je vaša molitva besplodna vježba. Vjerojatno vam to nitko nije pojasnio. Za mnoge od vas kontemplirati Božje lice je samo romantična fraza, izvan svakodnevnog života. Međutim, Isus je rekao da će čisti srcem vidjeti Boga ( Mt 5,8 ). Kažem vam da se to može dogoditi već ovdje na Zemlji, ne samo u raju. Iako je istina da ne vidite fizički Boga, ne znači da ga ne možete vidjeti u vašem duhu: Bog je itekako prisutan u duhu čovjeka kada ga on traži, te duh čovjeka može i mora kontemplirati Božje lice; ali treba biti duh čist.

 

Novo stvaranje neće se spustiti odozgo, magično. Ono je kraljevstvo Božje koje raste u vašoj nutrini, sjeme koje se razvija i vodi vas da sve više kontemplirate ljepotu i snagu Božjeg lica. Novo stvaranje raste zajedno s vama, te je pripremljeno vjerom Božjeg naroda, muškaraca i žena koji žele prihvatiti Božji život i biti preobraženi iz slave u slavu ( 2 Kor. 3,18 ), u onu sliku koja blista na Isusovu licu.

U svjetlu svega ovog, pozivam vas sve da stojite pred Božjim licem. Pozivam na poseban način vas roditelje i odgojitelje kako bi djeca i mladi mogli vidjeti odsjaj Božje slike u vama te biti na pravi način usmjereni prema životu. Utisnite u njih snagu božanske ljubavi, poučite ih tražiti Božje lice koje spašava od pometnje svijeta i zaštićuje od grijeha.

Ponovno pozivam Papu, sve pastire i one koji imaju važne odgovornosti u Crkvi, da kontempliraju i očituju narodu Božje lice, ne lice organizacije koja se zove Crkva. Očitujte milosrdno lice Božje ali i njegovu snagu, koja ne dolazi od vaše kulture i lijepih propovijedi, nego iz intimnog i sinovskog odnosa s Bogom, iz molitve koja vam često nedostaje. Budite pred licem Božjim i dopustite da vas ono gleda, dopustite da pronikne u vašu intimu: pomoći će vam razumjeti što trebate promijeniti u vama. Tada ćete moći pomoći vjernicima i biti vjerodostojni; neka vam se ne dogodi da vidite trun u bratovu oku a ne vidite kladu u vašem oku ( Mt 7. 4-5).

Nered će se povećavati na Zemlji proporcionalno udaljavanju čovječanstva od Boga. Sada više nego ikad, kršćani su pozvani gledati Boga licem u lice, kako bi primili svjetlo od njegova lica i prenijeli ga na svijet sve zatvoreniji u tamu. Molit ću za vas.

Blagoslivljam vas u ime Oca,i Sina i Duha Svetoga”.

Uglavljeni u Krista, razmišljanja i molitve

od Tomislava  Vlašića

situacija u kojoj se nalazimo

Uglavljeni u Krista

Od Tomislava Vlašića

Situacija u kojoj se nalazimo

 

Dragi slušatelji, pozvali smo vas da sudjelujete u molitvi i razmišljanju koje ćemo obavljati svake subote u 18 sati. Svi ste pozvani!  Ljudi koji ne vjeruju u Boga, i oni traže istinu. I mi kršćani tražimo istinu. Tražimo je kroz molitvu, kroz život, kroz razmišljanja. Tema naših razmišljanja i molitve jest; “Uglavljeni u Krista”. (Ef. 1,10)  Kao prvu temu uzet ćemo “Situaciju u kojoj se nalazi čovječanstvo”.

U ovom susretu ne bih htio ponavljati one stvari koje smo toliko puta istaknuli kroz ove godine i objavili vam. Želio bih početi ovo razmišljanje s riječima Svetog Pavla u  poslanici Efežanima. On kaže: “ Primili smo objavu Božje volje, za provedbu punine vremena, obuhvativši pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i na Zemlji.”  Dakle mi govorimo o uglavljenju u Krista svega stvorenja, nas ljudi i svih stvorenja. Govorim vam kao svjedok događanja koja su već u toku, u jednom procesu uglavljenja u Krista. Govorim vam o milostima koje je Bog dao u ovo vrijeme, svima onima koji žele biti uglavljeni u Krista. Događaje vam predstavljam iz Božjih očiju, onako kako Bog gleda gibanja u svemiru, na Zemlji u cjelini i kako on vodi povijest cijelog čovječanstva.

Kakva je situacija danas na Zemlji i u svemiru?

Prošle godine smo vas pripremali, kako bi čovječanstvo Zemlje dalo odgovor Bogu za ovaj plan. Prema onom što smo dobili i što nam je potvrđeno, čovječanstvo Zemlje nije dalo potpuni odgovor Bogu, ili bolje rečeno, nije dalo dovoljan odgovor Bogu u toku 2012. godine za provedbu ovog plana uglavljenja u Krista svega stvorenog na nebu i na Zemlji. Ono se  povuklo od svog zadatka i dužnosti, da svjedoči da je Isus Krist došao na Zemlju spasiti cijelo čovječanstvo, da je umro i uskrsnuo. Čovječanstvo Zemlje nije očitovalo onu snagu koja je djelovala u Uskrslom Kristu. Ona snaga koja je djelovala u Uskrslom Kristu trebala bi djelovati u svakom kršćaninu i u svakom čovjeku dobre volje koji prihvaća Isusa Krista. Nedostatak odgovora čovječanstva Zemlje, nedostatak je za cijeli svemir, ne samo za Zemlju. Stvorila se jedna teška situacija za Zemlju. Zemlja koja je trebala biti protagonista u navještanju Isusa Krista u svemiru, prepuštena je na neki način sama sebi, da ovaj navještaj daje Zemlji. Međutim, čovječanstvima koji su ostali vjerni Bogu od postanka svijeta, povjereno je davanje navještaja Isusa Krista u cijeli svemir. Na čelo ovih naroda Bog je postavio narod iz Alfa Kentaura. Navještaj u cijelom svemiru se odvija prema Božjem planu. Međutim, Zemlja koja nije dala odgovor u isto vrijeme usporava ovaj proces. Zemlji je Bog dao u ovoj 2013 godini posebnu milost. Očitovanje sile Trojedinog Boga. Svjedoci smo, osobno ja i mnogi oko mene ove snage koja djeluje u dušama na poseban način u ovoj godini, kako bi  čovječanstvo Zemlje bilo probuđeno. Ali kao što znamo, Bog ne vrši nasilje ni nad kim, nego poštuje ljudsku slobodu. Nakon što je proteklo pola godine u 2013. godini, trebamo se pitati kakav je bio odgovor, na ovu veliku milost Božju, čovječanstva Zemlje i na poseban način kršćana. Govorili smo vam da Bog poziva pojedince, grupe, male i velike jezgre da se odluče sudjelovati u planu uglavljenja u Kristu svega stvorenog na nebu i na zemlji. Što vi prepoznajete? Je li čovječanstvo Zemlje dalo odgovor. Je li čovječanstvo Zemlje iskoristilo  ovih 6 mjeseci da primi milost i sudjeluje u njoj. Postavlja se pitanje na koncu ove godine, ako čovječanstvo Zemlje ne primi ovu milost, odbaci je, što će Bog učiniti? Jasno nitko ne može predvidjeti, ali možemo predvidjeti kako Bog obično djeluje. Bog djeluje iznutra u čovjeku. Ako se čovjek otvara daje mu milost i tada njegova preobrazba i preobrazba čovječanstva teče ugodno. Hoće li Bog dopustiti da čovječanstvo Zemlje ide u propast? Ako ono ne odgovori, onda Bogu ostaje jedina mogućnost intervencije izvana. Što to znači izvana? Znači da čovječanstvo bude stavljeno na kušnju, a kušnje izazivaju patnje ako čovjek iznutra nije spreman prihvatiti milost i preobraziti se. To su sve točke koje odražavaju i pojašnjavaju ovu situaciju u kojoj se nalazimo. Pozvani smo  razmišljati  i dati konstruktivan odgovor, kako bismo sudjelovali u preobrazbi nas samih i cijelog svemira, te dopustili da Božja milost djeluje u nama i da vodi čovječanstvo prema novom nebu i novoj Zemlji. Pozvali smo vas na molitvu i ponovno vas pozivamo. Koju molitvu? Onako kako ste naučili moliti. Kršćani imaju sve mogućnosti. Oni su se uključili u Kristov život. Bog je među njima, kao i Blažena Djevica Marija. zajedno su sa svetima,  anđelima.  Imaju sakramente. Imaju sve na raspolaganju, ali ništa  ne koristi ako se iznutra ne probude. Dakle, vi molite kako znate i uključite se u molitvu po mogućnosti svake subote u 18 sati. Mi ćemo moliti za vas. Želio bih vam samo pomoći, da možete rasti u molitvi iznutra i preobražavati se, te da možete otkriti dubinu i širinu u vašem duhu, te da se vaša molitva  vine  pred lice Božje. To je svrha ovih naših susreta.

Sada počnimo moliti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

“ Dobri Bože obasjaj naše duše. Ispuni naš duh svojim Duhom. Probudi memoriju naše duše, da otkrijemo tvoje lice, tvoju prisutnost i djelovanje. Neka probuđenost naše memorije, prosvijetli naš razum, usmjeri i ojača volju. Daj nam milost Gospodine. Bez tvoje milosti ne možemo razumjeti ništa u sebi. Možemo čuti tvoju riječ, ali je ne možemo razumjeti. Možemo se odlučiti ljudski, ali ne možemo doseći tebe na ljudski način. Udijeli nam svoju milost da dok molimo možemo uroniti u tebe, da možemo otkriti tvoje lice, tvoju volju i da je možemo izvršiti. “

 

Jučer smo mi katolici slavili blagdan Svetog Petra i Pavla. Pretpostavljam da ste sudjelovali u Svetoj Misi,  u liturgiji. Iskoristit ću neke momente iz čitanja, da kroz njih možemo ući u molitvu, koja je u isto vrijeme razmišljanje o Božjoj riječi i naše probuđenje. Pred našim očima su dvije figure. Jedna je Sveti Petar, a druga Sveti Pavao. Zustavimo se na početku na figuri Svetog Petra.

Kao što znate Sveti Matej donosi u 16 pogl. (Mt. 16,15-17)  svoga Evanđelja, priznanje Svetog Petra da je Isus Krist Sin Živoga Boga. Stoga ga je Isus pohvalio, ali je rekao da to ne dolazi od krvi i od mesa, nego od Oca nebeskoga koji mu je objavio. Koliko puta smo i mi dobili poticaje, vidjeli znakove, koliko puta smo vidjeli i čuli pričati o Isusu Kristu ali ga nismo  prihvatili.

 

“ Gospodine Isuse Kriste, daj nam milost da se probudimo, da prionemo uz tvoju riječ, da razumijemo tvoje poticaje u našim dubinama, ono što dolazi od Oca. Daj nam milost da možemo razabrati između toliko poticaja koji nas razvlače i vuku prema fantaziji, te da razumijemo onaj poticaj koji je milost i snaga koja nas usmjeruje prema tebi.”

S ovim poticajem kojeg je Sveti Petar prihvatio, on nije postao savršen. Morao se popravljati kroz život sljedeći  Isusa, te proći kroz njegovu muku i tamo se očistiti. Nakon Uskrsnuća Isusova, Isus mu je postavio pitanje: “ Ljubiš li me više nego drugi”? Odgovorio  je: “Gospodine ti znaš da te ljubim”. Nakon što mu je Isus povjerio stado, naznačio mu je kako će hoditi životnim putem kada bude slijedio potpuno Isusa. “ Kao mlad hodio si kuda si htio i kako si htio,” a naznačio je : “kada budeš star, hodit ćeš tamo kamo te drugi budu vodili”. Razmišljajmo o ovome. U ovom odgovoru ljubavi, Sveti Petar je došao do zrelosti. On je prihvatio Isusa Krista. Prihvatio je njegovu ljubav iznad svih granica. Počeo je ljubiti Isusa više nego drugi, više nego bilo što. Ova ljubav ga je vodila kroz životne poteškoće kada su ga ljudi razvlačili, kad se susretao s problemima. On je poznavao put ljubavi. Ovaj put ljubavi ga je vodio kroz sve poteškoće i smrt prema Isusu Kristu.

“ Gospodine Isuse Kriste daj nam ovu ljubav i daj nam milost da prihvatimo ovu ljubav, da te ljubimo iznad svakoga, iznad svačega. Neka ova ljubav  u svakoj situaciji  bude živa i nadilazi sve kušnje čak i onda kada susrećemo smrt. Tako ćemo znati direktno doći k tebi.

Kada je Sveti Petar prihvatio ovu ljubav i odlučio se potpuno za Isusa Krista,onda   možemo vidjeti u izvještaju Djela Apostolskih kako ga je Isus vodio. Čitamo jedan odlomak iz Djela Apostolski u 12-om  poglavlju. Prva Crkva je već progonjena. Kralj Herod ubio je apostola Jakova, brata Ivanova. Vidio je da je to drago Židovima pa je uhvatio i Petra, ali da ne bi stvarao uzbunu imao je nakanu Petra izvesti nakon blagdana na sud. Vjerojatno bi ubio i Petra nakon suda. Za nas je važno vidjeti što se događa u Petru. Petar je bio u zatvoru, okružen vojnicima, stavljen u okove. U noći dok je spavao približio se jedan anđeo, probudio ga i rekao:” Ustaj brzo!” Zatim:”Opaši se i priveži obuću.” Nadodao je : “Zaogrni se i hajde za mnomPetar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu: činilo mu se da gleda viđenje. Prošavši prvu i drugu stražu dođe do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izađu, prođu jednu ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega. Petar pak,  došavši sebi reče: “Sada uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao Židovski narod.” Ovo je bilo čudesno oslobođenje Petra. Isus jednako djeluje u svakome od nas ako smo ga izabrali iznad svega. On naš život vodi savršeno, preko naših mogućnosti, preko naših granica. On nas izvađa iz unutarnje tamnice neznanja, konfuzije, pometnje. Izbavlja nas iz teških situacija. Danas razmišljamo o situaciji Zemlje, situaciji svemira. Isus Krist je jedini vođa koji će nas dovesti k Ocu. On će nas provesti kao što je proveo Izraelski narod kroz pustinju do obećane Zemlje.

“ Gospodine Isuse Kriste, daj nam milost da te u ovom danu izaberemo. Ne površno, ne iz osobnih sebičnih razloga, nego stoga jer si ti Bog,  jer si Spasitelj. Da te ljubimo, jer te ljubimo. Udijeli ovu milost svima onima koji to žele, koji slušaju ovu riječ i onima koji jednostavno traže tebe u duhu.”

 

 Nadodajmo kratko razmišljanje o Svetom Pavlu. Sveti Pavao je primio objavu. Isus ga je zahvatio milošću na putu u Damask. On svjedoči u poslanici Galačanima. Kad je primio tu objavu nije se savjetovao ni s jednim čovjekom, nego je odmah prihvatio Isusa Krista. Odmah ga je svjedočio. Odmah se povukao u pustinjski kraj da razmišlja još dublje, te  upozna još dublje Isusa Krista.

“ Gospodine Isuse Kriste, zahvati svakog čovjeka dobre volje. Svakog onog koji ima  malo dobre volje, dovedi  na pravi put. Dovedi na pravi put i one koji se protive tvojoj volji u neznanju, jer su zavedeni. Pavao je progonio Crkvu. Ti si ga zahvatio i promijenio. Mijenjaj nas Gospodine.”

 

Završimo s jednim malim isječkom iz druge poslanice Svetog Pavla Timoteju. Sveti pavao se nalazi u Rimu i očekuje smrt. Piše Timoteju: “Već se moja krv izlijeva u Božju čast. Vrijeme je moje smrti blizu.” Nadodaje: “ Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin pravedni Sudac, a ne samo meni, nego svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.”

“ Gospodine Isuse daj nam milost, da se u kušnji prikazujemo i darivamo tebi. I kada dolazi kušnja smrti da ti idemo u zagrljaj. Oslobodi nas od straha pred kušnjama. Daj nam unutarnje svjetlo, da kroz svaku kušnju ti vodiš svakoga od nas prema kruni. Ti se proslavljaš u nama, ti nas kruniš. Neka nitko od nas ne ide u smrt sa strahom , nego s osjećajem da bude proslavljen. Kao što si se proslavio u Pavlu , tako se proslavljaš u svima onima koji očekuju s ljubavlju tvoj pojavak, ostvarenje tvojih obećanja, vječnost, novo nebo i novu zemlju. Ponovno te molimo daj nam ljubav koja nadilazi svaku ljudsku ljubav, svaku ljudsku vezu, da naša veza s tobom bude savršena.”

 

 Završimo s molitvom u ime Isusovo u Duhu Svetom:

“ Oče naš koji jesi na nebesima.

Oče svih ljudi, svih stvorova, jer ti si sve stvorio.

Sveti se ime tvoje.

Dođi kraljevstvo tvoje, kraljevstvo ljubavi, mira, sloge.

Budi volja tvoja kako na nebu tako i na Zemlji, u cijelom svemiru, u živima i  mrtvima, u svakom čovjeku koji želi kraljevstvo mira, ljubavi i slobode.

Kruh naš svagdanji daj nam danas. Kruh nebeski, ali i sve ono što nam je potrebno za život. Nek u nama bude otvorenost za tvoju providnost i tvoje djelovanje.

Oprosti nam grijehe, oprosti grijehe cijelog svijeta.

Ukloni posljedice grijeha. Mi se želimo truditi otpustiti drugima grijehe i ukloniti posljedice zla. Ne dopusti da nas uvede u napast Zli, nego izbavi nas od svakoga zla u koje smo upali.

Izbavi nas od zala koje je nakupilo čovječanstvo Zemlje i cijelog svemira od postanka svijeta. Vodi nas u potpuni život koji je u tebi. Amen”.

I tvoj blagoslov Gospodine neka siđe na sve slušatelje, na sve one koji te traže iskrena srca; u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

Napredovati da budemo svjetlost svemira

 

od Tomislava Vlašića

4° dio 

Izabrati Boga i živjeti njegov život

 

 

Svaki korak prema Bogu otvara jedan novi korak za nas. Svijest da nam Bog govori i da ga možemo upoznati, o čemu smo govorili zadnji put, vodi nas u novi odabir i  sve bogatiju plodnost u Bogu. Potpomognuti smo također i porukom Svete Klare, koja je došla preko Stefanie Caterine 20. svibnja 2013 i objavljena na ovoj stranici, koja nas vodi da crpimo sa izvora života. U međuvremenu Gospa je govorila Stefaniji, 25. svibnja[1] glede njezinih ukazanja na Zemlji i na poseban način u Međugorju: ukazanja se uključuju u Božji plan “uglavljenja u Krista svega stvorenog na nebu i na Zemlji” ( Ef 1, 8-12 )

  Nastavi čitati Napredovati da budemo svjetlost svemira

Gospin plan u Međugorju

Predragi čitatelji,

predstavljamo vam Gospinu poruku od 25. svibnja 2013, u kojoj Presveta Djevica Marija govori o njezinu planu za Međugorje u svoj njegovoj širini i dubini, onako kako ga je primila od Boga Oca. Ovaj plan se čita u svim njezinim prethodnim ukazanjima, posebno onim u Fatimi. Gospa, naime, govori: “… Ukazanja u Međugorju su prirodni nastavak onih u Fatimi”. Gospa je željela ostvariti u Međugorju ono što je započela u Fatimi.

Nit vodilja svega je uglavljenje u Krista cjelokupnog svemira. Iz poruke jasno proizlazi zašto ukazanja u Međugorju traju tako dugo: Gospa kaže: “ukazanja u Međugorju su moja posljednja ukazanja na Zemlji, neće biti drugih”.

Želimo prihvatiti ove njezine riječi i čuvati ih kao dragocjeno blago. Pozivamo i vas da isto činite i napravite vaše odabire, također i u svjetlu godišnjice Gospinih ukazanja u Međugorju 25. lipnja.

S naše strane vas pratimo molitvom i blagoslivljamo. 

                                                        Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 Gospina poruka od 25. svibnja 2013  Nastavi čitati Gospin plan u Međugorju

“Ti si vrt zatvoren … zdenac zapečaćen … izvor žive vode” (Pj 4,12-15)

Predragi čitatelji,

u poruci koju vam donosim, Sveta Klara Asiška govori o kontemplaciji koja je vrhunac ljubavi i molitve. Želim vam da sve više otkrivate Božji pogled pun ljubavi prema vama, te da vi upučujete prema njemu vaš pogled ljubavi.

Molim za vas i pratim vas mojom molitvom.

Stefania Caterina

 Poruka od Svete Klare Asiške[1] od 20. svibnja 2013.

„Predraga braćo i sestre, mir vam i dobro! Svevišnji Gospodin me zamolio da vam govorim o kontemplaciji. Dobro vam je znano da moj zemaljski život nije bio ništa drugo nego kontemplacija; stoga ću vam govoriti s radošću. Nastavi čitati “Ti si vrt zatvoren … zdenac zapečaćen … izvor žive vode” (Pj 4,12-15)

Napredovati da budemo svjetlost svemira

 od Tomislava Vlašića

3° dio

Bog nas poučava?

 

Predragi čitatelji,

obavijeni smo tajnom. Ponekad osobe ne razumiju same sebe, njihovu prošlost  ni  budućnost. Zatvaraju se u sebe i ne uspijevaju ući u dublji odnos s drugima. Mnoge im se stvari pojavljuju kao misteriozne i jedva uspijevaju otkriti im pravo značenje. Svemir u svoj njegovoj širini ostaje daleko od njihova shvaćanja.

Bog nas poučava ili skriva od nas neke stvari? Upravo to je naše pitanje; ponekad ga ne postavljamo otvoreno i puštamo da padne u našu pasivnost, praktički vjerujući da nam Bog ne komunicira istinu. Nije tako!

Nastavi čitati Napredovati da budemo svjetlost svemira

Napredovati da budemo svjetlost svemira

 

od Tomislava Vlašića

 

2° dio 

Potaknuti ići preko granica

  

 

Predragi čitatelji,

ovo što vam pišem nije plod pretjeranog oduševljenja, nego vjere: vjernik ne napreduje projicirajući se naprijed vlastitim snagama, nego sudjelovanjem u djelovanju Svemogućeg; u vjeri pronalazi svu snagu i spoznaju koja mu je potrebna (2 Pt 1,3).

Pozvani smo sudjelovati u misli Božjoj i njegovoj akciji. Jesmo li toga svjesni? Teoretski da, ali možemo li reći da konkretno sudjelujemo u svakom trenutku u Božjem djelovanju koji želi brzo preobraziti svemir? Odgovorimo iskreno pred Bogom na ovo pitanje.

Nastavi čitati Napredovati da budemo svjetlost svemira

Napredovati da budemo svjetlost svemira

 

Od Tomislava Vlašića

 

Probuditi se za stvarnost svemira

 

 

 

Predragi čitatelji,

želim započeti s vama niz produbljenja, glede dinamičnog aspekta biti svjetlost svemira, kojem sam dao naslov: “Napredovati da budemo  svjetlost svemira”. Trudit ću se kroz različite nastavke pomoći vam hoditi i napredovati sve do  potpunog ostvarenja našeg i  cjelokupnog  svemira u vječnoj svjetlosti.

Probat ću pojednostaviti i približiti vam sve ono što smo vam kroz ove godine komunicirali, kao vrstu jednog hoda.

  Nastavi čitati Napredovati da budemo svjetlost svemira

Biti svjetlost svemira

 

od Tomislava Vlašića

 

Predragi čitatelji,

na našem putu možemo naići na oblake, maglu, zbrku. Između ostalog, najavili smo  vam ovo vrijeme: prekrasno vrijeme puno svjetlosti za one koji prihvate Isusa Krista i mistično se sjedine s njim po Srcu Bezgrešne Djevice Marije; vrijeme patnje i zbrke za one koji ga odbacuju. Razmišljajmo zajedno kako bismo shvatili gdje se mi nalazimo.

Nastavi čitati Biti svjetlost svemira

Crpsti iz izvora Života

 

od Tomislava Vlašića

 

 

 

Predragi čitatelji,

u uvodu zadnje poruke Svetog Augustina od 3. travnja 2013, koja nam je prenesena preko Stefanie Caterine, izrazili smo vam našu želju “da ne ostanete samo čitatelji, nego da postanete sredstva svetosti i očitovanja života”. Poruka je otvorila široke vidike  za život cjelokupnog čovječanstva: čovjek je zajedno sa svim stvorenjem predodređen za proslavu. Do proslave dolazi preko svetosti i punine života. To je prekrasno! Ali kako sudjelovati u tome?

  Nastavi čitati Crpsti iz izvora Života

Naše svjedočanstvo

od Stefanie Caterine i Tomislava Vlašića

Predragi čitatelji,

u ovom trenutku našeg hoda, koji postaje sve intenzivniji i bogatiji milostima, osjećamo potrebu naglasiti neke stvari kako bismo vam pomogli bolje razumjeti ono što prolazi preko naših osoba, i svjedočanstva koje vam prenosimo već nekoliko godina, također preko ove stranice.

Kao što ste mogli primijetiti, u posljednje vrijeme pišemo na ovoj stranici bilo  pojedinačno bilo oboje zajedno. Naše svjedočanstvo je doista zajedničko kao što je zajedničko i naše poslanje. Ako pišemo pojedinačno, to je poradi toga što osim zajedničkog poslanja, svatko ima i vlastitu službu pred Bogom; na taj način se naše svjedočanstvo kompletira i obogaćuje  s originalnosti oboje.

 

Ovo što vam svjedočimo ne polazi od nas samih, kao individualnih Božjih sredstava, nego od naše pripadnosti Centralnoj Jezgri, koja je jedno od izvanrednih Božjih sredstava ovog vremena. U nekoliko navrata smo vam pojasnili prirodu i djelovanje izvanrednih sredstava, a  to su: Centralna Jezgra, anđeli i braća iz svemira vjerna Bogu. Stoga  je naše svjedočanstvo dvaju živih članova sa Zemlje, koja su u Centralnoj Jezgri. Sve ono što vam prenosimo plod je zajedništva i djelovanja, u Duhu Svetom, između sva tri izvanredna sredstva, čiji smo predstavnici i glasnogovornici. Bog je predvidio da se ta sredstva potpuno očituju cjelokupnom čovječanstvu, u pravom trenutku i na način koji je samo njemu poznat; to ne ovisi od nas. Naš je zadatak da se predstavimo onakvi kakvi jesmo, bez izbjegavanja službe na koju nas je Bog pozvao. Upravo to je od nas Bog tražio i to činimo, bez ikakvog  fanatizma, ali svjesni naše odgovornosti.

Ne govorimo vam ovo stoga da se stavimo u centar pažnje ili jer se osjećamo viši od drugih, nego da vam pomognemo razumjeti da smo pozvani surađivati s Božjom akcijom u ovom vremenu, koja je široka i kompleksna. Ako nam to s jedne strane dopušta promatrati događaje u svemiru iz različitih kutova, i ne samo sa Zemlje, s druge strane nas obvezuje da odvažno svjedočimo pred Bogom i pred svima vama.

Bog je tražio od nas da svjedočimo ono što vidimo i slušamo da bismo pomogli njegovoj djeci hoditi u ovom vremenu. Možete stoga razumjeti koliko je nužno da vas pratimo čestim pisanjem. Možete također shvatiti zašto Bog dopušta mnogim sredstvima govoriti preko nas: upravo stoga da vam pojasnimo kompleksnu i duboku stvarnost koju vidimo, i u kojoj se krećemo, ali koja nije rezervirana samo za nas dvoje, jer to očekuje cjelokupno čovječanstvo. Želimo jednostavno otvoriti put svima onima koji žele sudjelovati u Božjem planu za ovo vrijeme: uglaviti u Krista cijeli svemir.

 

Uistinu, služba sva tri izvanredna sredstva je objaviti i svjedočiti dinamičnost  Božjeg plana uglavljenja u Krista  svega stvorenog. Iz toga proizlazi očitovanje Trojedinog Boga. Plod ovog plana bit će veličanstvenost Sveopće Crkve.

 

Prikazanje nas samih Bogu. Po Srcu Bezgrešne Djevice Marije, temelj je našeg života i srce našeg poslanja i svjedočanstva. Prikazujemo se za sve vas  i blagoslivljamo vas, noseći vas neprestano u našim molitvama.

 

 

 

“Svetost je ures doma tvojega …” (Ps 93,5)

Predragi čitatelji,

ova poruka Svetog Augustina, koju je primila Stefania Caterina, uključuje se u program najavljen od Svetog Mihaela arkanđela u poruci od 17. ožujka 2013 ovim riječima: “ danas započinje za sve vas veliki hod duhovne obnove…”. Sveti Augustin podcrtava: “Bog je želio da upravo ja započnem s vama hod posvećenja predviđenog u ovom vremenu za Božji narod. Drugi će vam govoriti poslije mene… veliki Božji svjedoci sa Zemlje i svemira”. Što to znači?

Trojedini Bog djeluje uvijek među nama. Njegov život koji je svetost, sve više se očituje sve dok ne dođe do vrhunca, kad se Sin ukaže u njegovoj slavi (otkr. 1, 7-8). Zajedno s njim će se očitovati i njegovi sveti ( Zah 14,5), cjelokupna svetost svih vremena: Život će triumfirati u novom stvaranju!

Želimo, dragi čitatelji, da ne ostanete samo čitatelji nego da postanete sredstva svetosti, i očitovanja Života. Uključite se u hod kako biste shvatili sve ono što vam Bog želi komunicirati, bilo pojedinačno, bilo u jezgrama, preko svih svetih, svih pravednika, preko sveopćeg zajedništva u Duhu Svetom. Mi ćemo vas pratiti, trudeći se prenositi vam svetost  Božju vlastitim životom, unatoč našim granicama, u nadi da vam tako možemo pomoći postati svetima. Blagoslivljamo vas s ljubavlju.

                                             Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Poruka Svetog Augustina, biskupa i crkvenog naučitelja od 3. travnja 2013. Nastavi čitati “Svetost je ures doma tvojega …” (Ps 93,5)

Otvoreni za beskraj

od Tomislava Vlašića

 

 

Dragi čitatelji,

želio bih  ovim razmišljanjima pratiti značajne događaje koji se odvijaju pred našim očima. Trudit ću se pomoći vam bolje razumjeti ove događaje kako bi vas milost koju nose u sebi mogla zahvatiti.

Sveti Mihael arkanđel, u poruci od 1. ožujka 2013,[1]navijestio je njegovu prisutnost za vrijeme Konklave kardinala, te djelovanje cijelog Mističnog Tijela Kristova tijekom izbora novog Pape Franje, kao što ste mogli pratiti. U sljedećoj poruci od 17. ožujka[2]  Sveti Mihael je izjavio da će ostati među Božjim narodom kako bi ga doveo Kristu, i tvrdi:” Danas započinje za sve vas veliki hod duhovne obnove. Završetkom duge faze pripreme ovih zadnjih godina, početkom 2013 ušli smo, kako vam je već bilo pojašnjeno u vrijeme snažnog djelovanja Presvetog Trojstva, po kojem će Bog uvesti cjelokupno čovječanstvo i sve stvoreno u novo stvaranje”. Zajedno s njim djeluju sva Božja sredstva, izvanredna i redovna. Papa Franjo zahvaćen je Božjom milošću i stavio se  u službu narodu cijelim svojim životom, kao što nam svjedoče njegove riječi i pokreti.

Bog želi da  sva njegova djeca prođu kroz Vazmeni prolazak: da iziđu iz uskih pogleda ove zemlje, koji usmjeravaju čovjeka prema samom sebi te ga guše tjeskobama, napetostima i borbama za preživljavanje. Želi da se njegova djeca otvore, po uskrslom Kristu, očaravajućoj dimenziji vječnosti, koja je stvarna i nikada ne razočarava.

 

Donosim vam neke točke za vaš hod.

  Nastavi čitati Otvoreni za beskraj

“Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim” (Mt 5,17)

Predragi čitatelji,

sve ono što smo vam govorili i naviještali, postaje sve konkretnije. Tko se trudio staviti to u praksu, iskusio je istinu. Snažno djelovanje Trojedinog Boga, zahvaća sve… Događaji su započeli, imaju svoj slijed i tiču se sviju i svega. Vjernici mogu osjećati milosti i promatrati ostvarenje Božjih obećanja.

Sveti Mihael nam je jako blizu sa svojim anđelima. Bog je maksimalno uključio svoje svete i sredstva koja nam je stavio na raspolaganje u ovom vremenu. Dovoljno je razmišljati o zadnjim porukama Svetog Mihaela, onoj od 1-og ožujka 2013 te ovoj koju vam danas donosimo, iz kojih jasno proizlazi da je Sveti Mihael među nama. Bio je uz Božji narod za vrijeme izbora Pape Franje, sada otvara put drugim događajima hodeći na čelu naroda. Slijedimo ga spremno i brzo!

Želimo vam da uživate u snažnoj prisutnosti Isusa Krista među nama. On otvara neizmjerne vidike pred nama vodeći nas prema novom stvaranju. Uz vas smo kroz prikazanje nas samih Kristu, te preko žive molitve za vas i vaše obitelji.

Sretan vam Uskrs!

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Poruka svetog Mihaela arkanđela od 17. ožujka 2013.

Nastavi čitati “Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim” (Mt 5,17)

Novi svećenici za novi narod

Predragi čitatelji,

donosimo vam još jednu poruku iz knjige 2012 Odlučujući izbor čovječanstva (od Stefanie Caterine i Tomislava Vlašića  u nakladi izdavačke kuće Luci dell’Esodo) koju smatramo jako važnom za ova vremena.

Pozivamo vas da molite zajedno s nama za skori izbor Pape. U vremenu smo rađanja novog naroda iz krila Očeva, te otvaranja svjetlije budućnosti za svu djecu Božju.

Želimo vam svako dobro.

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Nastavi čitati Novi svećenici za novi narod

“Vrata pakla neće je nadvladati…”(Mt. 16,18)

Predragi čitatelji,

u poruci koju vam donosimo, Sveti Mihael arkanđeo se predstavlja u jasnoći i  svjetlosti, ali isto tako čvrsto i zahtjevno. Njegov se navještaj uključuje u događaje koje je on sam već navijestio za ovu godinu. Podsjeća nas da je on Preteča slavnog Kristova dolaska; stoga će biti na čelu vodstva Božjeg naroda u svim događajima koji očekuju čovječanstvo.

Služba Svetog Mihaela ne zamjenjuje službeno vodstvo Crkve, nego ga prati s izvanrednom snagom koja dolazi od Boga. Njegov je zadatak suočiti se u ime cijelog Mističnog Tijela Kristova s Luciferom i njegovim sljedbenicima, prije slavnog dolaska Gospodinova.

 Poruka je jednostavna i bliska svakome tko želi prihvatiti njegove riječi. S naše strane, bit ćemo na potpunom raspolaganju Svetom Mihaelu za sve ono što zatraži od nas u korist Božjeg naroda.

Pratimo vas molitvom i blagoslivljamo u ime Trojedinog Boga.

                                                             Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 1. ožujka 2013. Nastavi čitati “Vrata pakla neće je nadvladati…”(Mt. 16,18)

Novo vrijeme za Crkvu Božju

Poruka Svetog Pavla od 30. kolovoza 2012.

Novo vrijeme za Crkvu Božju

„Nakon mog obraćenja proveo sam duže vrijeme u razmišljanju i u pripremi za poslanje o kojem mi je Gospodin neprestano govorio.[1] Isus me pozvao da budem apostol, iako nisam bio s njim od početka; naprotiv, dobro vam je znano da sam na početku bio progonitelj kršćana.

U vrijeme mog obraćenja, kršćani i na poseban način Gospodinovi apostoli, bili su ispunjeni takvom snagom milosti što vi teško možete zamisliti. Apostoli su doista izražavali Božju snagu; njihova iskustva nisu se ograničavala na neka viđenja ili čudesa. Izvanredna iskustva za njih su bila normalna, ne zato što su bili „superljudi“, nego zato što je Crkva na Pedesetnicu primila izvanredni zahvat nužan za vršenje njezina poslanja. Apostoli su trebali otvoriti put narodu prikazujući same sebe i prenoseći izvanrednu snagu milosti koja je bila život Crkve. Mistični život, u prvoj Crkvi, bio je temelj svakog iskustva Boga. Nastavi čitati Novo vrijeme za Crkvu Božju

“Uspravite se i podignite glave…” (Lk 21,28)

Predragi čitatelji,

ove Isusove riječi prenesene od Sv. Luke i stavljene u naslov, odnose se na slavni Gospodinov dolazak. U isto vrijeme se odnose na svaki trenutak našeg života i povijesti čovječanstva, u prikladnim i neprikladnim situacijama: Bog je uvijek prisutan za one koji ga traže. Možemo uživati u njegovoj izvanrednoj prisutnosti i očitovati ju u ovim vremenima. Nastavi čitati “Uspravite se i podignite glave…” (Lk 21,28)

Univerzalno poslanje Crkve

Predragi čitatelji,

Donosim vam poruku Svetog Petra od 21. kolovoza 2012. Mnogima je od vas već poznata jer je uzeta iz knjige „2012 Odlučujući izbor čovječanstva“, napisana zajedno sa Tomislavom Vlašićem i nedavno objavljena preko izdavačke kuće „Luci dell’Esodo“.

Mislili smo je objaviti na web stranici te omogućiti i onima koji nisu čitali citiranu knjigu da upoznaju sadržaj ove poruke koju držim neizmjerno važnom. Doista, riječi Svetog Petra konačno daju odgovor na pitanje koje mi je bilo postavljano bezbroj puta: „Poradi čega Crkva nikada nije govorila o životu na drugim planetima“? Mislim da ćete moći iz poruke mnogo toga razumjeti i potom razmišljati u slobodi vaše savjesti.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu. Neka vam Gospodin udjeli svoj mir.

Stefania Caterina

Poruka Svetog Petra od 21. kolovoza 2012.
Univerzalno poslanje Crkve

Nastavi čitati Univerzalno poslanje Crkve

“Pusti mrtve neka ukopavaju svoje mrtvace…”(Lk 9,60)

Predragi čitatelji,

Dolazak nove godine nas uvodi u još veću pažljivost i odgovornost prema djelu Božjem koje smo prepoznali i za koje smo prikazali naše živote. Doista, danas više nego ikad dosad, pozvani smo aktivno sudjelovati u ostvarenju Božjih planova za ovo vrijeme, kao što ćete moći bolje razumjeti iz čitanja poruke Svetog Mihaela arkanđela.

Čitajući, primjetit ćete da se radi o nečemu višem od jednostavne poruke: definirala bih ga kao jedan dokument koji navješta Božje programe za Zemlju kao i one za cijeli svemir. Stoga smatram nevažnim moja razmišljanja koja ništa ne mogu nadodati snažnom sadržaju govora Svetog Mihaela.

Ne preostaje mi ništa drugo doli moliti za vas, zajedno sa svim mojim suradnicima, kako biste mogli razumjeti važnost ove poruke, i da vam bude sve jasnije mjesto koje vam je Bog rezervirao u svojim planovima za ovo vrijeme.

Blagoslivljam vas u Kristu i želim vam sretnu novu godinu sa Gospodinom. Neka vam Gospodin udjeli svoj mir.

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 6. siječnja 2013., Bogojavljenje

Nastavi čitati “Pusti mrtve neka ukopavaju svoje mrtvace…”(Lk 9,60)

Sretan Božić

natività

Predragi čitatelji, želimo vam čestit Božić ispunjen radošću i mirom i novu godinu punu milosti. Pred nama je ozbiljan i zahtjevan hod, ali ništa nam neće nedostajati. S naše strane i od strane svih onih s kojima surađujemo, osiguravamo vam neprestanu molitvu i blagoslov, kako bi svatko od vas mogao napredovati u duhu. Neka nas prati Presveta Djevica Marija te nam pomogne prihvatiti Spasitelja kako bismo sudjelovali u njegovu djelu i zajedno s njim pripremili budućnost mira i nade za cijeli svemir. Neka Gospodin blagoslovi vas i vaše obitelji. Čestit Božić i sretna nova godina! Stefania Caterina, Tomislav Vlašić, i svi suradnici iz Luci dell’ Esodo

Svršeno je! (Iv 19,30)

 Predragi čitatelji,

pri završetku ove 2012 godine, o kojoj smo vam puno govorili i svjedočili, dolazi ova poruka Duha Svetog koja zaključuje  njegov razgovor s nama. Trebamo pohraniti ovo blago i upiti sadržaje kako bismo razumjeli ono što nam predstoji. Sve poruke od ove godine, bit će kao i obično sabrane u knjigu za sljedeće izdanje. U međuvremenu, ponovno vam predlažemo  čitanje knjige “2012 Odlučujući izbor čovječanstva” koja će vam dati jedan okvir i smjernice za budući hod.

Mi ćemo nastaviti moliti i prikazivati život za vas, i navještati vam  ono što nam bude preneseno. Sve do sada su se formirale mnoge jezgre i druge će se formirati. Novi Božji narod koji raste i prati vas molitvom, isti onaj o kojem govori Duh Sveti.

Koristimo priliku da vam poželimo čestit Božić i novu godinu u kojoj se možete i vi uključiti u hod prema novom stvaranju, u svjetlu Božjem, u njegovoj prisutnosti i pod vodstvom Pastira Isusa Krista.

Poruka Duha Svetog od 12. prosinca 2012. Nastavi čitati Svršeno je! (Iv 19,30)

Alfa i Omega

Predragi čitatelji,

donosim  vam poruku Svetog Mihaela arkanđela i držim da je jako ozbiljna i jaka. Navješta nova vremena koja nas očekuju a koja definira kao „izvanredna vremena koja čovječanstvo nikada nije upoznalo“.

Ponovno nas poziva na ozbiljnost našeg poslanja i nužnost odgovora na Božji poziv s velikom odgovornošću. U isto vrijeme nas otvara u nadi  blistave budućnosti, za djecu Božju. Oni koji žele produbiti teme o kojima govori poruka, podsjećam na knjigu pod naslovom: „2012 Odlučujući izbor čovječanstva“ koja je nedavno objavljena. U knjizi su naglašene linije univerzalnog djelovanja Božjeg u ovom vremenu.

Želim vam da odgovorite na poziv Svetog Mihaela i da potpuno sudjelujete u Božjem djelovanju.

Blagoslivljam vas u Kristu. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

.

Poruka Svetog Mihaela arkanđela od 20. studenog 2012.

„Mir vama, braćo i sestre na Zemlji, koji ljubite i služite Boga Oca, po Sinu, u Duhu Svetom! Još jednom Bog me šalje k vama da vam pomognem razumjeti hod ovih vremena.

2012. godina je pri završetku; bila je to ključna godina za definitivni izbor cjelokupnog čovječanstva, na poseban način ovog na Zemlji. Ostaje još malo vremena, u kojem će Božje djelovanje biti još intenzivnije u dušama, kako bi dovelo što je više moguće ljudi do izbora Isusa Krista i, preko njega do izbora pravog i jedinog Boga, Gospodara cjelokupnog svemira. U ovoj godini, Duh Sveti je neprestano pozivao muškarce i žene svake planete, djelujući u dubinama svakoga, kako bi pomogao svima izabrati Isusa Krista i tako se pripremiti na događaje koji nas sve očekuju.

Počevši od iduće godine, cjelokupno Mistično Tijelo će biti postepeno zahvaćeno snažnom Božjom akcijom kako bi se uglavilo u Krista sve stvoreno. U ovoj će akciji sudjelovati anđeli, sveti, muškarci i žene koji budu odlučili služiti Bogu; zajedništvo svetih  će biti živa i djelotvorna snaga u svemiru. Svatko će sudjelovati u mjeri i na način određen od Boga prema vlastitoj originalnosti; također i duše u čistilištu će imati svoj udjel u svemu tome.

Božja će akcija biti sve snažnija i stavljat će postepeno i definitivno u krizu Lucifera i njegove sljedbenike, na Zemlji kao i na drugim planetima. Stoga je Bogu potreban narod na koji može računati, vjeran i poslušan njegovoj volji, na koji će moći biti izlivene obilate  i sve moćnije milosti. Nastavi čitati Alfa i Omega

Moć Križa

 

Predragi čitatelji,

U poruci koju vam donosim, Gospa govori o snazi križa. Također nas suočava s važnim temama koje se odnose na vremena koja nas očekuju, te nas poziva na ozbiljnu odluku za Boga. Njezine riječi su jake, kao riječi Majke koja želi dobro svojoj djeci, a koja poznaje opasnosti prema kojima idu.

Vjerujem da nas ove riječi trebaju pozvati na razmišljanje o našem načinu života i svjedočenja Krista u ovim teškim ali isto tako veličanstvenim vremenima, u kojima  Gospodin djeluje kako bi otrgnuo svoju djecu od pokvarenosti svijeta.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

 

Gospina poruka od 14. rujna 2012. – Uzvišenje Svetog Križa

Draga djeco, blagoslivljam vas na ovaj važni dan u kojem častite križ moga Sina. Danas  se ne spominjete samo neke muke, nego memorijala  na moć koja proizlazi iz križa. Vi često zaboravljate na moć križa; koja  je velika, jako velika. Nastavi čitati Moć Križa

Čista Božja ljubav

Predragi čitatelji,

Na dan kada franjevačka obitelj slavi spomen čin rana Svetog Franje Asiškog, ovaj veliki svetac govorio nam je o čistoj Božjoj ljubavi u poruci koja slijedi.

Čista ljubav spušta se  od Boga i On nam je velikodušno daruje. To je istinita i jedina ljubav koja daje život cjelokupnom svemiru i daje nam dostojanstvo djece Božje. Svi mi imamo vruću  želju da budemo ljubljeni i da ljubimo tom ljubavlju, ali ne uspijevamo je uvijek dostići. Kada nam nedostaje čista ljubav, stvara se velika praznina u našem životu, koju tada želimo ispuniti na različite ljudske načine, i nikada se ne osječamo zadovoljeni.

Svi smo pozvani otkriti ovu ljubav, ako to želimo, jer ona je već u nama poput sjemena. Bog želi da je otkrijemo i ne stavlja nikakve zaprekeizmeđu nasi njegove ljubavi; zapreke stavljamo mi kada hranimo našu sebičnost i naše prohtjeve.

Sveti Franjo nam govori o svom zemaljskom iskustvu, o otkriću čiste ljubavi koju je smatrao skrivenim blagom, a koja je opečatila njegov život čovjeka i vjernika sve do preobrazbe u Alter Cristus, tj. u drugog Krista na Zemlji, koji je na svom tijelu nosio sliku Ljubljenoga, raspet poradi ljubavi.

Sveti Franjo nas podsjeća da je čista ljubav najuzvišeniji zakon Duha; stoga smatram da nas ova poruka jako dobro povezuje s onom Duha Svetog od 12 rujna 2012, koja govori baš o zakonima duha. Rekla bih da riječi Svetog Franje konkretiziraju poruku Duha Svetog, jer ljubav Božja je svima blizu, svakome pojedinačno kao i parovima, jednoj posvećenoj zajednici kao i cjelokupnom čovječanstvu.

Dopustimo i mi, da nas vodi u ovo otkriće koje može promijeniti naš život, uz pomoć Svetog Franje i svih svetih koji su kroz povijest prihvatili i ljubili ljubav Božju, ljubeći bližnjeg tom istom ljubavlju.

Blagoslivljam vas i molim zajedno s vama. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Poruka Svetog Franje Asiškog od 17 rujna 2012

Nastavi čitati Čista Božja ljubav

Savršen je zakon Božji … (Ps 18(19),8)

 

Predragi čitatelji,

poruka od ovog mjeseca nam pomaže bolje shvatiti važnost zakona duha u našem životu. To su zakoni koji se rađaju iz ljubavi, inteligencije i snage Božje, kao što pojašnjava Duh Sveti. Želim vam da se sve više prepustite vodstvu ovih uzvišenih zakona, kako biste jednog dana bili spremni ući u novo stvaranje.

Ostajem s vama sjedinjena u ljubavi i molitvi i blagoslivljam vas. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Poruka Duha Svetoga od 12. rujna 2012.  

 Savršen je zakon Božji … (ps 18(19),8) Nastavi čitati Savršen je zakon Božji … (Ps 18(19),8)

Bdijte … budite spremni! (Mt 24, 42-44 )

Predragi čitatelji,

Kroz posjećivanje ove stranice i čitanje naših knjiga, sigurno ste zapazili kako je Bog puno toga objavio preko nas, s ciljem proširivanja naših horizonata. Ne govorimo vam ovo da bismo stavili u centar naše osobe; naprotiv, smatramo se samo jednostavnim sredstvima u rukama Božjim. Kroz sve ovo vrijeme nismo vam predstavljali pojedinačne fenomene, niti znakove za koje biste se mogli uhvatiti ili subjektivno interpretirati. Donijeli smo vam KLJUČ ČITANJA, a on je samo jedan i daje nam razumjeti što se događa i što će se događati u svemiru: ISUS KRIST.

Isus Krist, lav iz plemena Judina[1], poslan od Oca, bio je poslan na Zemlju kako bi podložio cjelokupno stvorenje Bogu Ocu, podvrgavši ga zakonima čistog duha sve dok sva stvorenja ne budu preobražena u nova stvorenja. Stoga smo vas pozivali da sudjelujete u Isusovu djelu kao svećenici, proroci i kraljevi, uvijek po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Ovih dana, Presveta Djevica Marija i Isus su nam govorili o vremenima koja su pred nama. Nakon njih, Sveti Rafael arkanđeo produbio je neke aspekte koje su oni već dotaknuli. Želimo vam predstaviti, ovdje u nastavku, ove tri poruke. Sigurni smo da će vam biti korisne, kako bi svatko od vas pronašao pravo mjesto u planu Božjem. Od vašeg opredjeljenja ovisi također i sposobnost razumijevanja Božjeg djelovanja u svoj njegovoj snazi. Nećete moći razumjeti ako ne dopustite Duhu Isusovu da vas vodi i prosvjetljuje.

Bog očekuje odgovor od strane cjelokupnog čovječanstva, u mjeri u kojoj želi prihvatiti ili ne Isusa Krista i sjediniti se s Njim, sudjelujući u njegovu djelovanju. Godina 2012, godina je velikih odluka za sve nas: trebamo definitivno izabrati na kojoj ćemo biti strani, stavljajući po strani sebičnost i lagane kompromise.

Nastavi čitati Bdijte … budite spremni! (Mt 24, 42-44 )

Stvorite sebi blago na nebesima (Lk 12,33)

Predragi čitatelji,

Još jednom nas Duh Sveti ohrabruje da se potpuno prepustimo Božjem djelovanju, kako bismo živjeli blaženstvo čak i u životnim kušnjama. Govori o daru Euharistije i o Božjoj Providnosti naglašavajući neizmjernu ljubav koju Bog ima za nas, ljude sa Zemlje, tako krhke poradi pokvarenosti zla koja ovdje napreduje.

Želim da nam ove riječi pomognu da budemo sve više svjesni primljenih darova, i odgovornosti koju imamo da odgovorimo s ljubavlju na beskrajnu ljubav koju nam je Otac pokazao. U nadi da ćemo biti sve jači u vjeri, nadi i ljubavi, pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Poruka Duha Svetoga od 30 srpnja 2012.

„Blagoslivljam vas, predraga djeco, i zahvaljujem vam za svaki korak koji činite prema Bogu. Ja proničem sve u vama, vidim vaše želje i vaše poteškoće. Stoga vas ohrabrujem da idete naprijed također i u teškim vremenima kao što su ova u kojima živite.

Puno sam vam govorio o vašem životu, kako započinje i što nosi u sebi. Život svakoga od vas je Božje čudo, i svemir se ispunjava divljenjem prema svakom životu koji se rađa. Cjelokupno stvorenje se raduje kada se rodi jedno dijete Božje. Unatoč tome za većinu od vas, život je težak, ispunjen kušnjama i bolima. Zašto vam se to događa? Je li moguće naprotiv, da život bude istinsko ostvarenje i sreća? Želim vam pomoći da odgovorite na ova pitanja.

Nastavi čitati Stvorite sebi blago na nebesima (Lk 12,33)

Snaga Proroka

Predragi čitatelji, poruka od ovog mjeseca privlači našu pozornost proroštvom, kao izražajem Božje snage koja je život. Svi smo pozvani da budemo proroci, tj. da izražavamo život Božji. Tako možemo postati živi udovi Božjeg naroda i ujedno pripremiti put svima onima koji iskreno žele sudjelovati u planu spasenja i postati nova stvorenja. Želim vam da možete biti jaki u Bogu poput istinskih proroka. Pozdravaljam vas i želim vam svako dobro.

 

Poruka Duha Svetoga od 24. lipnja 2012

Pozdravljam vas,  predragi, u danu u kojem se prisjećate velikog proroka i preteče Ivana Krstitelja, u kojem je veličanstveno djelovala snaga Božja. On je bio znak nade za Izraelski narod, jer je pripremao put Spasitelju te je  navještao njegov dolazak.

Svi ste vi proroci, po krštenju, po kojemu ste pomazani da budete svećenici proroci i kraljevi. U pomazanju na krštenju, Trojedini Bog, utiskuje u vas svoju snagu, koja vas treba voditi u vašem zemaljskom poslanju, po čijem završetku se vraćate u krilo Očevo i nastavljate biti i djelovati u životu bez kraja.

Nastavi čitati Snaga Proroka

„Bit ćeš sretan i uživat ćeš svako dobro“ (Ps 128,2)

Predragi čitatelji,

Poruka od ovog mjeseca poziva nas da se radujemo Božjim darovima i da budemo sretni. Naprotiv, prečesto se događa da dopuštamo da nas pritišću životne poteškoće, sve do točke da izgubimo svaku nadu i zaboravimo na radost Uskrslog Krista. Znamo naprotiv, da smo djeca Božja i da nam u Bogu ništa ne nedostaje za dostojanstven život. „Vaša sreća je najveća molitva koju možete uzdići Bogu“, govori nam Duh Sveti u poruci. Vjerujem da svi želimo biti sretni, i da smo isto tako svjesni da to možemo biti samo u Bogu.

Želim vam da možete iskusiti puninu života u Bogu, njegovu sreću i njegov mir. Blagoslivljam vas i prikazujem se Gospodinu za svakoga od vas.

Poruka Duha Svetoga od 5. svibnja 2012.

  Nastavi čitati „Bit ćeš sretan i uživat ćeš svako dobro“ (Ps 128,2)

Zašto tražite živoga među mrtvima? (Lk 24,5)

 

Predragi čitatelji,

Približavamo se Uskrsu,  i svi se želimo sjediniti s našim Spasiteljem Isusom Kristom, kako bismo zajedno s Njim, prošli velikim prolaskom iz smrti u život. Slavimo njegovu pobjedu nad smrću i nad zlom, pobjedu koja pripada i nama ako pratimo i ljubimo Isusa.

Duh Sveti u poruci koja slijedi, govori o smrti, tema koja se tiče svakoga od nas. Poziva nas da gledamo na smrt kao na slavni prolazak prema dimenziji vječnosti. Unatoč boli koju svaka smrt neizbježno donosi, pozvani smo usmjeriti pogled na Kristovu pobjedu, jer On je uskrsnuo i pobjedio smrt. Ona nije više događaj koji nas plaši, nego je jednostavno svršetak našeg zemaljskog postojanja, iza kojeg nas  očekuje vječnost, koja je blaženstvo za sve one kojim su vjerovali i nadali se u Bogu. U blaženstvu očekujemo novo nebo i novu zemlju, i vidjet ćemo ostvarenje svih Božjih obećanja: jednog ćemo dana uskrsnuti kao nova stvorenja, predodređena živjeti u novom stvaranju.

U ovoj nadi, koja dolazi po vjeri u Isusa Krista, želim vama i vašim najbližima vedar i radostan Uskrs, i sve vas grlim iskrenim srcem, spominjući vas u mojim molitvama.

Poruka Duha Svetog od 27. ožujka 2012.

Nastavi čitati Zašto tražite živoga među mrtvima? (Lk 24,5)

Svjetlost života

Predragi čitatelji,

Duh Sveti u poruci koja slijedi, nastavlja govoriti o trenutku našeg stvaranja. Potcrtava još jednom važnost našeg izbora, kako u trenutku zaćeća, tako i tijekom našeg  zemaljskog života. Govori nam i o zakonima koji reguliraju stvaranje i sam naš život.

Iz poruke izranja sva veličina Božje ljubavi, njegove dobrote i plemenitosti. Stvaralačka snaga Presvetog Trojstva poziva nas na život i podržava nas u svakom trenutku našeg zemaljskog života, i ne samo: uvodi nas u vječnost, obuzimajući nas svojim svjetlom. Ostaje na nama da zadržimo živi odnos s Bogom, po vjeri, kako bismo živjeli u skladu s njegovim zakonima. Tako postajemo prava djeca Božja.

Želim vam da otkrijete život Božji u vama, da dopustite da vas ispuni njegova svjetlost, kako bi svatko bio ispunjen Božanskom snagom koja stvara i ostvaruje sve i čini nas svjedocima njegove veličine. Tako ćemo svi zajedno  postati istinski Božji narod, kraljevski i svećenički, narod kakvog Bog želi.

Pozdravljam vas i blagoslivaljam u Kristu.

Poruka Duha Svetoga  od 29. veljače 2012.

„Pozdravljam vas i blagoslivljam. Želim nastaviti s vama razgovor o ljudskom životu koji je od velike važnosti za svakoga od vas.[1] Nastavi čitati Svjetlost života

Predragi čitatelji,

Pristižu mi mnoga pisma i e-mail u kojima tražite od mene molitve i pojašnjenja, govoreći mi često vaša iskustva. To me ispunja radošću, jer vidim vaš iskreni trud u hodu u vjeri. U mnogima od vas, posebno nakon zadnjih video konferencija zajedno sa Tomislavom Vlašićem, na našoj stranici, rodila  su se jako važna pitanja o tome kako započeti i produbiti hod u jednoj jezgri. Kao što znate oko mene i Tomislava živi i djeluje jedna jezgra, koja se iz dana u dan trudi živjeti i staviti u praksu hod koji je opisan u knjigama i porukama i predstavljen u različitim video konferencijama. Znate isto tako da je moj specifičan  zadatak; biti pred Bogom, kako bi vam mogla vjerno prenijeti ono što mi bude rečeno i pokazano. Moj zadatak u centralnoj Jezgri, zajedno sa Tomislavom i drugom braćom, na prvom je mjestu u mome životu; bez toga, ne bih imala više ništa za prenijeti vam. Iz tog razloga postaje mi sve teže dublje odgovarati na vaša pitanja, kako bih iskreno željela. Stoga držim da je jako korisno da na mnoga od tih pitanja odgovore moji suradnici iz jezgre „ Luci dell’Esodo“, koji bi vam mogli biti od velike pomoći, prošavši već kroz mnoga iskustva u hodu jedne jezgre; znat će vam konkretno pokazati put i slušati vas u vašim potrebama.

Naravno, nije mi namjera osloboditi se odgovornosti prema vama, sasvim suprotno! Svi ste mi dragi i neprestano vas nosim u mojim molitvama; nastavljat ću vam osobno odgovarati u granicama mojih mogućnosti, ali želim vam doći u susret na najbolji mogući način;  želja mi je prije svega da ne čekate dugo na odgovore, to bi mi doista bilo žao. Stoga vas molim da nastavite pisati bez problema, znajući da ćemo se truditi dati vam najbolje odgovore bez obzira na našu granicu stvorenja. Sigurna sam da će izmjena iskustava sa jezgrom Luci dell’Esodo biti bogata plodovima i doprinijet će u stvaranju sve življeg zajedništva među nama. Iznad svega zatim, preostaje prikazanje našeg života i molitva za vas, također i djelovanje Duha Svetog u vama i u nama, koje nas povezuje i daruje nam svjetlo, što tražiti i primiti odgovore. Sigurna u to, srdačno vas pozdravljam i grlim u Kristu.

Stefania Caterina

Stvorio si me tako čudesno (Ps 139,14 )

Predragi čitatelji.
Započeli smo 2012 godinu, u kojoj želimo i nadamo se napraviti sve odlučnije korake u vjeri, kako bismo bili spremni potpuno sudjelovati u svemu onome što će Gospodin staviti pred nas u ovoj godini. Kao što je Isus već obećao[1], Duh Sveti je započeo svoje poučavanje porukom koja slijedi.

Njegov govor započinje događajem stvaranja, koje je za nas temeljno. Oni koji su čitali knjigu „Preko velike barijere“, sigurno se sjećaju argumenta odluke u trenutku zaćeća[2] koji je jako osjetljiv, a koji Duh Sveti sada želi ponovno dotaknuti i produbiti. Radi se o argumentu koji ne možemo racionalno objasniti, jer ulazimo u najdublju tajnu života Božjeg. Stoga ga samo možemo gledati očima vjere, i sa sigurnošću da će nam Duh Sveti dati razumjeti ono što je za nas korisno, kako za pojedince tako i za cijeli Božji narod.

Duh Sveti želi zadržati s nama jedan živi dijalog, preko ove stranice. Kako mi je bilo pojašnjeno, ne trebamo očekivati pojedinačne mjesečne poruke sa različitim argumentima, kao što je do sada bilo. Radi se prije svega, o neprestanom govoru koji će slijediti jednu preciznu nit, kao vodilju, a koji će se izreći u određeno vrijeme i na način, kako će biti korisnije za naš hod. Od nas se dakle traži da budemo elastičniji, i da napustimo naše mentalne šeme, a to je ujedno i za naše dobro. Doista, mi često mislimo da Bog razmišlja poput nas, i da treba poštivati kalendar i vrijeme kao što mi činimo. Na svu sreću, Bog to sve nadilazi, i vjerujem da nas želi poučiti da i mi tako činimo, pomažući nam da, iz dana u dan živimo od njegove Providnosti, koja je uvijek ljubav.Osobno ću biti na potpunom raspolaganju Duhu Svetom, kako bi vam uvijek i u pravo vrijeme prenijela ono što budem primala.
Koristim priliku da od srca zahvalim svima onima koji su molili za mene kroz ovo vrijeme, u kojem sam prolazila kroz različite obiteljske poteškoće, koje još uvijek nisu riješene, a vezane su za zdravlje moje majke koja je u poodmakloj dobi. Prikazujem Bogu ove poteškoće i svaku moju molitvu, za svakoga od vas  i za sav Božji narod, da se sve više otvara put pred svakim čovjekom dobre volje. Sigurna sam da će nam Gospodin biti jako blizu i da će s ljubavlju pratiti svaki naš korak.
Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu i računam na vaše molitve.

Poruka Duha Svetog od  28. siječnja 2012.

Nastavi čitati Stvorio si me tako čudesno (Ps 139,14 )

Dragi čitatelji i čitateljice,

zahvaljujemo svima kojima nam pomažu širiti poruke objava koje idu preko Stefanie Caterine, a koje su objavljene na njenoj stranici http://premanovomstvaranju.org (© Luci dell’Esodo srl ).

Molimo vas stoga, da ne kopirate i ne ljepite poruke od Stefanie Caterine, praveći na taj način druge stranice koje oponašaju ovu, nego da dopustite ulazak na našu stranicu preko linka; tako da ostane originalnost i identitet ovog projekta cjelovita i ne generalizirana drugim sadržajima.

Jezgra Luci dell’Esodo prikazuje svoj život za službu ovom programu, sa zadatkom da zaštiti njegovu cjelovitost i originalnost. Spremni smo surađivati sa svima vama i vrednovati poticaje koje Duh Sveti, budi u svom narodu, zahvaljujemo vam, blagoslivljamo vas i pratimo vas, prikazanjem života Bogu.

Jezgra Luci dell’Esodo

Centralna Jezgra

Dragi čitatelji!

Nakon objavljivanja onog što smo vam napisali, mnogi su od nas tražili molitve, ali i pojašnjenje o tome što je Centralna Jezgra. Držimo stoga da je jako važno ponuditi vam poruku od sv. Mihaela Arkanđela koja je došla preko Stefanie Caterine 10. rujna 2010., jer razvija neke jako važne točke koje će nam pomoći da bolje razumijemo što je Centralna Jezgra. Želimo ovo podijeliti s vama u svjetlu Božjeg programa, koji je Isus već predstavio u zadnjim porukama, stoga vam na poseban način preporučujemo dvije temeljne poruke: „Budućnost mog naroda“ i „Božja sredstva za ovo vrijeme“, pomoću kojih je predviđeno stvaranje novih jezgri u cijelom svemiru, polazeći upravo od zajedništva u duhu sa Centralnom Jezgrom. Ovu poruku već smo komunicirali grupama osoba, koje su odlučile potpuno prikazati svoj život Isusu po Srcu Bezgrešne Majke. Sada je objavljujemo svima, kako bismo sve pozvali da preuzmu ovu odgovornost.

Poruka od Sv. Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010.

„Blagoslivljam vas i pozdravljam, govorim vam danas jer mi je Bog naredio da vam prenesem neke jako važne stvari za vaš hod. Čovječanstvo prolazi vrlo ozbiljne i odlučujuće trenutke. On su definitivni što se tiče izbora svake osobe i ostvarenja Božjeg plana uglavljenja svega u Krista. Nastavi čitati Centralna Jezgra

Jezgre (nukleusi) u hodu

Dragi čitatelji,

odgovaramo na pitanja koja su se probudila u mnogima od vas, a koja nam dolaze sa različitih strana glede posljednjih članaka, objavljenih na ovoj stranici.

Naša se jezgra sponatno formirala, tako da se priključivala jedna po jedna osoba koja je odlučila prikazati život Bogu za ovaj plan spasenja, uglaviti  sve u Isusa Krista Kralja svemira, što nam je u ovo vrijeme,na poseban način objavljeno preko Stefanie Caterine.

Dolazimo sa različitih strana i kultura i sa različitim radnim iskustvima, uključujući također i posvećeni život, svi smo ostavili sve, da bismo služili Bogu. Imali smo sreću izbliza iskusiti što znači biti u odnosu sa Centralnom Jezgrom, i iz tog odnosa primati formaciju koja teče u duhu, kako bi se pretvorila u život unutar jezgre.

Želimo se predstaviti: među nama postoje osobe koje poradi njihove osobne specifičnosti nisu stalno fizički prisutne u ovom ambijentu. Drugi su stalno prisutni u ovom konteksu. Nas šestero, se želi staviti na raspolaganje čitateljima, kako za telefonske kontakte tako i za osobne susrete.

Naša imena su: Mauro, Loredana, Ankica, Sergio, Judith i Daniele.

U svjetlu učinjenog hoda u ovim mjesecima, a na poseban način po Isusovim uputama preko poruka (posebno: „Budućnost mog naroda“ i „Božja sredstva za ovo vrijeme“), želimo pojasniti što čini jednu jezgru.

Jezgra je formirana od slobodnih i autonomnih osoba, koje iznutra prepoznaju Božje djelo specifično za ovo vrijeme. One spontano hode zajedno, prikazujući život jedni za druge. Nije nužno da žive na istom mjestu, iako je najprirodniji primjer jedne jezgre bračni par, poput Marije i Josipa.

 Jezgre nemaju nikakve hijerarhije nad sobom, nego su duhovno sjedinjene sa Centralnom Jezgrom, koja se nalazi u Srcu naroda i od tamo isijava svoju snagu na druge jezgre, a svi skupa su potpuno podložni vodstvu Duha Svetoga. Svaka ljudska struktura i hijerarhija uistinu guši život duha, nasuprot reda koji dolazi od Boga preko Njegovih sredstava koja promiču i oslobađaju čovjekov duh, da bi se sjedinio sa Duhom Svetim, koji daje onu slobodu za koju su muškarac i žena oduvijek bili stvoreni.

Jezgra nije  nikakva molitvena grupa ili posvećena zajednica kakve su nam poznate. U svakoj molitvenoj grupi ili zajednici, evanđelizacija teži prema formaciji osoba, i privlačenju osoba k sebi. Jezgra ne privlači  k sebi druge članove, nego promiče slobodu djece Božje, koja će sutra formirati nove jezgre. To je princip obitelji, jer u obitelji se rađaju djeca koja s vremenom stvaraju novu obitelj itd: dok u zajednici ili molitvenoj grupi, takvoj kakva je danas, ponekad se mogu doista pretvoriti u sisteme koji zarobljavaju. Sistem ne rađa, nego daje formu osobama da bi ih zadržao za se, te privlači osobe koje su međusobno slične, poradi ostvarenja istog cilja.

Mi ne želimo biti oni koji privlače osobe za sebe, niti želimo proširiti našu jezgru, nego želimo pomoći osobama da se oslobode sistema i svega onoga što pritišće čovjekov duh, kako bi bile spremne sjediniti se s drugima i formirati nove jezgre. Trudimo se živjeti i razvijati duhovno očinstvo i majčinstvo, koje rađa nove očeve i majke po kraljevskom svećenstvu, koje je svatko od nas primio po krštenju. Iz ovoga se rađa spoznaja, što znači biti dijete Božje.Tako nema više jedne grupe koja živi jednu karizmu, a druga drugu, često u međusobnom suparništvu, nego se stvaraju male Božje obitelji koje rađaju djecu Božju, te koje žive u istom duhu. Nema više većih i manjih, nego postoje različite službe, jer svaka je duša izabrana od Boga i ima originalne darove, izražaje i sposobnosti.

Ogledala svjetlosti

Predragi čitatelji,

blizu smo  Božiću, svatko od nas nosi u sebi mnoga očekivanja: svi želimo da se ostvare veliki događaji u našem životu, te da nova godina otvori jednu lijepu stranicu naše budućnosti. Također i ja vam želim puno lijepih stvari za Božić i novu godinu.

Donosim vam jednu Gospinu poruku koju sam primila na svetkovinu Bezgrešnog  Zaćeća a koja nam je došla kao poklon za Božić, jedan mali dragulj koji sadrži u sebi puno svjetlosti. Sigurna sam da će vas ova poruka voditi na najbolji način prema dostignuću velikih stvari u životu, onih koje su doista vrijedne.

Gospine riječi su jednostavne, srdačne i jasne; vode nas iznutra prema Onome koji upravlja našim životom, a koji je jedini u stanju da ga potpuno ostvari. Zajedno sa Bezgrešnom Djevicom, otkrit ćemo u nama sposobnost da primimo Isusa Krista, poslanog od Oca da nas preobrazi u nova stvorenja. Odavde polazi preobrazba cijelog čovječanstva.

Molim za sve vas i blagoslivljam vas. Zajedno s mojim suradnicima želim vam čestit Božić i sretnu novu 2012 godinu.

 Gospina poruka od 08. prosinca 2011.

„Djeco moja, s velikom vas radošću danas želim blagosloviti. Nosim vam svu ljubav,nježnost i blagoslov Svemogućeg Boga, koji je želio da na poseban način budem privilegirana, na način da budem Bezgrešna, kako bi postala kći, zaručnica i majka Vječnog Boga. Nastavi čitati Ogledala svjetlosti

Staro je prošlo (2 Kor 5,17)

Dragi čitatelji,

Kao što vam je poznato, Isus nas je vodio preko svojih poruka, počevši od rujna 2010. Zaključio je jedan ciklus porukom od 23. rujna 2011, pod naslovom: “Poslat ću vam Branitelja, Duha istine[1], u kojoj je između ostalog obećao da će nas Duh Sveti voditi na poseban način. Porukom koja slijedi, Duh Sveti započinje nas poučavati, kao što nam je Isus obećao.

Što to znači? Isus se povlači od svog naroda? Ne, baš naprotiv! To znači da će Isus djelovati u sili Duha Svetoga i zajedno sa Duhom Svetim povest će čovječanstvo k Ocu. Isus će izraziti svoju snagu Gospodara svemira, koji živi u slavi Očevoj, kamo želi povesti i čovječanstvo koje ga želi slijediti. Započinje hod koji će povuči čovječanstvo na jednu višu razinu. Ovo je jako lijepo izraženo u odlomku iz Evanđelja po Luki,[2] koji citira proroka Izaiju:

„Duh Gospodnji na meni je,

jer me pomazao

poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima,

da navijestim oslobođenje zarobljenicima i

vraćanje vida slijepcima,

da oslobodim potlaćene,

da proglasim godinu milosti Gospodnje.“ Nastavi čitati Staro je prošlo (2 Kor 5,17)

Poslat ću vam Branitelja, Duha istine

Predragi čitatelji,

Zaputili smo se prema završetku 2011. i početku 2012.godine. Isus u ovoj poruci zaključuje jedan period i započinje novi.

Koji period zaključuje? Sve do sada nas je vodio za ruku i upućivao nas kako nam je ići za njim. Vrijeme pripreme, s njegove je strane pri kraju.

Toliko puta, poziva nas da prikažemo njemu naše živote po Srcu Bezgrešne Majke, i da to učinimo brzo, štoviše, odmah, da ne bismo na kraju ostali sami, odijeljeni od njega i stoga nesposobni suočiti se s predstojećim događajima u sljedećoj godini.

Koji scenarij Isus otvara za 2012. godinu? Objavljuje nam da je Otac odlučio započeti svoju intervenciju u korist sveg svemira, do pretvaranja svega u novo stvorenje. Tko mu bude otvoren bit će preobražen, tko ga odbaci bit će stavljen po strani. Lucifer, onaj koji je izvor pokvarenosti i svi oni koji su ga izabrali bit će rastavljeni od djece Božje.

Otac će intervenirati preko mene, jer Otac uvijek djeluje po Sinu, u snazi Duha Svetoga“, govori Isus u poruci. Poradi čega preko Sina a ne preko drugih? Stoga što: „ po njemu je sve stvoreno. Bez njega ništa nije stvoreno“. (Iv 1,3). Tko u njega vjeruje i prihvaća ga, prima milost da postane dijete Božje. Po Sinu, kada smo s njim  mistično sjedinjeni postajemo sinovi (Iv 1,12), te ulazimo definitivno u puninu života Božjeg. Nastavi čitati Poslat ću vam Branitelja, Duha istine

Budućnost mog naroda

Predragi čitatelji,

Isus stavlja pred nas jedan novi korak, i mi bismo ga trebali izvršiti na najbolji mogući način. Želim vam pomoći sa nekoliko riječi.

Prvi korak čini pojedinac, ako slobodno, odgovorno i bezuvjetno izabere Isusa Krista po Bezgrešnom Srcu Marijinu. U Srcu Marijinu nalazi se bezgrešan život, koji nam Bog daruje ako želimo stajati pred njim licem u lice, iskreni, prozirni i cjeloviti. Od nas se ne traži da budemo savršeni, bolji od drugih, nego prije svega da ponizno uronimo u ljubav Božju; naše grijehe, granice i potrebe, da bismo mogli živjeti kao nova stvorenja prema njegovim željama. Malo po malo kako rastemo, pronaći ćemo u Bogu naš pravi identitet i puninu života.

Na tom putu, imat ćemo potrebu komunicirati i s drugima. Život se rađa i razvija u zajedništvu. Nitko od nas nije dovoljan samom sebi, niti živi za sebe samog: mi rastemo komunicirajući se drugima.

Isus usmjerava naš rast i obnovu svoje Crkve, polazeći od osoba koje žive u malim ćelijama. Zašto? Normalno je započeti život u zajedništvu baš u malim ćelijama, u kojima osobe žive ovaj Božji program pod vodstvom Duha Svetog; parovi, obitelji, prijatelji itd. U jezgri se živi život u Bogu, komunicira se s drugima, dijele se iskustva, moli se. To je crkva u malom koja je uključena u univerzalnu Crkvu, gdje su osobe otvorenije i odgovornije, puno lakše se oslobađaju od strahova i unutarnjih blokova. To promovira rast u svima. Nastavi čitati Budućnost mog naroda

Božja sredstva za ovo vrijeme

Predragi čitatelji,

Pišem vam nekoliko riječi da vam pomognem bolje shvatiti Božje djelovanje preko posebnih sredstava koje je On izabrao za ovo vrijeme. Želja mi je da doista razumijete Božje djelovanje preko tih sredstava. Tako ćete biti spremni i primiti poruku od idućeg mjeseca, preko koje će biti traženi konkretni koraci od svakoga od nas.

Bog  je sabrao na Pedesetnicu u Cenakulu, Presvetu Djevicu Mariju, apostole i Kristove učenike, da bi preko Crkve započeo navještaj spasenja za cijeli svemir. U ovom vremenu Isus je probudio tri posebna sredstva za kozmičku Pedesetnicu[1] sa ciljem uglaviti u sebe cijeli svemir, polažući ga u ruke Očeve. Tako će spasenje doći do svog ostvarenja.

Ova sredstva djeluju na razini čistoga duha. Ne nameću se,nikome se ne suprotstavljaju osim zlu. Nose u sebi snagu koja razdvaja svjetlo i tamu, žito od kukolja.[2] Privlače svaku dušu dobre volje i pomažu joj ući u dimenziju čistoga duha. Oni koji izaberu Isusa Krista i sjedine se s njegovim Duhom, bivaju ojačani i uvedeni u kozmičku Pedestnicu. Narod Božji bit će ojačan, i Bog će postepeno privući svakog čovjeka dobre volje. Tako će osloboditi cijelo čovječanstvo od ropstva i raspadljivosti. Nastavi čitati Božja sredstva za ovo vrijeme

Otac moj neprestano radi stoga i ja radim (Iv 5,17)

Predragi čitatelji, poruke koje mi Isus ovih dana diktira i koje će biti objavljene u predstojećim mjesecima, odlučno označuju hod prema zbivanjima koja nas očekuju. Stoga smatram da je nužan ovaj uvod koji vam pomaže da više uđete u tematiku o kojoj ćete čitati.

Sve do danas sam vam komunicirala objave koje sam primila od Boga. U mojoj prvoj knjizi „Preko velike barijere“ koja završava s 15 poglavljem, pod naslovom „Novo stvaranje“ šire sam vam predstavila centralnu poruku od svih primljenih objava, a to je uglaviti u Krista sve stvoreno na nebu i na zemlji. Trudila sam se da vas vodim prema događajima koji se odnose na zemlju i na svemir. Ovih dana Isus mi je objavio, da nas u predstojećim mjesecima želi pripremiti na te događaje koji nas očekuju u bliskoj budućnosti.

Kako se suočiti s tim događajima? Smatram da smo kroz sve ove godine, preko brojnih pojašnjenja koje sam primila i objavila, primili milost za razumijevanje unutarnjeg hoda koji nas priprema da uđemo u misao Kristovu, da spoznamo tajne Božje i tajne života sve do uzdignuća i preobrazbe u novo stvorenje. Govorila sam vam o tom duhovnom hodu na poseban način u knjizi „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“. Osim toga bili ste praćeni mjesečnim porukama preko ove stranice, koje se nastavljaju i uvode nas sve više u ozbiljnu fazu pripreme i odluke. Nastavi čitati Otac moj neprestano radi stoga i ja radim (Iv 5,17)

Životne dimenzije

Predragi čitatelji, u poruci od ovog mjeseca Isus govori o prolascima koji obilježavaju naš život, kroz različitu životnu dob i situacije koje nas pobliže dotiču. Uzima nas za ruku, i objašnjava nam kako živjeti u skladu sa mnoštvom dimenzija našeg postojanja.

Isus otvara našu pamet za jedan puno širi pogled, i ostavlja nam da se slobodno, vedro i u povjerenju prepustimo njegovu vodstvu. Vodi nas preko svih naših granica da bismo otkrili dimenziju vječnosti. Vodi sva stvorenja i svakoga od nas prema dimenziji čistoga duha, koju svako živo biće neizbježno treba susresti, i u kojoj može uživati samo ako je izabralo Boga. Tako nas preobražava i pretvara u nova stvorenja.

Gospodin nas isto tako poziva na povjerenje u njega jer ga on ima u nas. Molimo, da bismo mogli shvatiti kako živjeti u ovom povjerenju, kako bi naš život bio ispunjen nadom. Nadam se da će vam Isusove riječi uliti nadu i snagu, u ovom vremenu u kojem čovječanstvo živi u dubokom nemiru. Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Nastavi čitati Životne dimenzije

Došao sam život da imaju … (Iv 10,10)

Predragi čitatelji, nedavno smo završili Uskrsno vrijeme sa velikom svetkovinom Pedesetnice, i prošli smo kroz isto tako veliku svetkovinu Presvetog Trojstva. Upravo dan poslije svetkovine Presvetog Trojstva, primila sam od Isusa poruku u kojoj objašnjava kako doći do dublje spoznaje Boga i tajne Presvetog Trojstva. Sve je koncentrirano na osobu Isusa Krista, i ne može biti drugačije. On je Put, Istina i Život; samo po njemu, svjetlosti svijeta možemo prodrijeti u veliku tajnu Presvetog Trojstva i upoznati Boga onakvim kakav uistinu jeste. Ne radi se o racionalnoj, nego o dubokoj spoznaji koja se rađa iz ljubavi prema Bogu i prikazanju života. Primamo je kao dar, kao talent koji trebamo učiniti plodnim.[1]

Od srca vam želim da možete sve više upoznati i ljubiti Trojedinog Boga, koji nas ljubi preko svake naše nade. Srdačno vas pozdravljam i molim za vas Božji blagoslov u Kristu.

  Nastavi čitati Došao sam život da imaju … (Iv 10,10)

Idi i od sada ne griješi više (Iv 8,11)

Predragi čitatelji, u ovom mjesecu Isus nam govori o grijehu i njegovim posljedicama. Radi se o stvarnosti koja je dio svakoga od nas, jer pripada našem krhkom ljudskom životu. Isus nam pomaže da se približimo toj stvarnosti u širini, i istinskoj otvorenosti prema njegovom milosrđu. Samo u tom svjetlu grijeh se ne predstavlja kao razarujući, nego je prije svega prilika da spoznamo tko smo, i da se popravimo s Božjom pomoću. Kao izuzetno važne korake u našem hodu Isus nam donosi sedam točaka. Smatram da bi bilo korisno meditirati svaku pojedinu točku po jedan dan, i ako je moguće podijeliti vlastita promišljanja s drugima, stavljajući u praksu ono što nam je predloženo. Prepuštam vas dakle njegovim riječima i želim vam svako dobro.

Isusova poruka od 25. svibnja 2011.

„Predraga moja djeco, danas se želim zajedno s vama suočiti sa jako osjetljivim argumentom; sa grijehom.

Tko od vas može reći da je bez grijeha? Kada biste to tvrdili, ne biste bili iskreni, jer grijeh je dio vaše krhke ljudske naravi. Želim vam pomoći da to bolje shvatite, da biste mogli prolaziti s većom sviješću kroz iskustvo grijeha i na pravi način iz njega izići. Nastavi čitati Idi i od sada ne griješi više (Iv 8,11)

U ljubavi nema straha (Iv 4,18)

Predragi čitatelji, iako su uskrsne svetkovine iza nas nije prošlo uskrsno vrijeme koje traje sve do Duhova i koje bi za nas trebalo biti vrijeme slavlja u kojem nastavljamo meditirati o velikim događajima Kristove smrti i uskrsnuća, da bismo ih sve više utjelovili u našem životu.

Isusova poruka za ovaj mjesec govori o snazi vjere u Boga koja preobražava cijelo naše biće, oslobađajući nas od uvjetovanja vlastitim strahovima koje nosimo. Nadam se da će vam biti od pomoći, i da će vaša vjera postati sve snažnija, a radost potpuna. Od srca vas pozdravljam, molim za vas i tražim od vas molitvu.

Nastavi čitati U ljubavi nema straha (Iv 4,18)

Blaženi posljednji … bit će prvi

Predragi čitatelji, sada smo se već približili Uskrsu, velikom prolasku iz smrti u život, koje je naš Gospodin  i Spasitelj prvi prošao, ali koji očekuje svakoga od nas. Stoga vam želim da uđete zajedno sa Isusom u istinski život, uskrsli život u Kristu, koji nas pretvara u nova stvorenja, od Boga preporođena, one koji nisu više navezani na zemaljske stvari, nego su  usmjereni  prema nebeskim. Donosim vam Isusovu poruku za ovaj mjesec, koja naglašava potrebu da prije svega budemo slobodni od ljudskih očekivanja, da bismo ušli u Božje kraljevstvo. Zakoni kraljevstva Božjeg u suprotnosti su sa zakonima svijeta; ako su prihvaćeni uvode nas u istinsku radost, onu koju nam svijet ne može dati jer je ne poznaje. Molim da se ostvari život u svakome od vas, i neka to bude moja čestitka svima vama, za sretan Uskrs i istinsko uskrsnuće.

Nastavi čitati Blaženi posljednji … bit će prvi

“Nisu vanzemaljci, nego djeca Božja”

Stefania  Caterina govori o svojim objavama za web stranicu  http://www.Affaritaliani.it

21. ožujak 2011.

http: affaritaliani.libero.it

POVIJEST/ „Godine 1998-e dogodilo se nešto jako važno u razvoju mojih iskustava. Isus i drugi instrumenti koji su mi se predstavljali u njegovo ime, počeli su mi otvoreno govoriti o planu Božjem za cijeli svemir koji bi trebao zahvatiti cjelokupno čovječanstvo i potpuno ga preobraziti. U jednom dugom intervjuu, Stefania Caterina (od’94 posvećena laika), za web stranicu http://www.Affritaliani.it  govori o Božanskim objavama o kojima je već govorila u svojim knjigama i koje ju „prate“ još od malena. Što više, pojašnjava razliku između svojih objava i viđenja NLO: „Nikada nisam bila na vanzemaljskom svemirskom brodu, ali sam u duhu posjetila mnoge planete, i mogla sam vidjeti različite uvjete u kojima žive mnoga braća u svemiru. O tome sam primila mnoga pojašnjenja. Po mojim iskustvima, stanovnici sa drugih planeta nikada nisu definirani kao vanzemaljci, termin koji mi se nimalo ne sviđa, što znači da su bića drugačija od nas i nemaju nikakve veze s nama. Naprotiv, pokazani su mi, i oni su mi se predstavili kao braća, stvorena na sliku i priliku Božju, otkupljena od Isusa Krista.“

Nastavi čitati “Nisu vanzemaljci, nego djeca Božja”

Vidljivi i nevidljivi svijet

Predragi čitatelji, Isusova poruka u ovom mjesecu, obrađuje jedan jako aktualan argument: onaj o životu u svemiru. Isus ga uključuje u jedan puno širi kontekst stvarnosti, onakve kakva je u Bogu, puno više nego što mi možemo dotaknuti našim osjetilima. O ovom argumentu puno sam govorila u mojoj prvoj knjizi „Preko velike barijere“, stoga se ne želim na tome puno zadržavati. Prepuštam vas poruci, sa željom da za vas korizmeni hod bude jedan dublji osvrt na vaš život, i da se kroz to možete još više približiti Gospodinu. Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Isusova poruka od 12. ožujka 2011.

„Blagoslivljam vas, djeco, na početku korizmenog hoda koji vas vodi u susret sa mnom kroz smrt i uskrsnuće. Neka ovaj hod za vas bude sve istinitije i življe otkriće dubokih dimenzija vašega duha i života Božjeg koji je u vama prisutan. Događaji velikog tjedna, ne bi trebali biti samo puko prisjećanje koje treba oživjeti, nego jedna faza vaše preobrazbe; a to podrazumijeva smrt starog čovjeka, koji još postoji u vama, i uskrsnuće u novo stvorenje, čije je sjeme prisutno u svakome od vas i samo treba procvjetati. Sjedinjeni sa mnom kroz hod molitve i obraćenja možete postati nova stvorenja, obasjani blistavom svjetlošću Uskrsa. Nastavi čitati Vidljivi i nevidljivi svijet

Zlo i patnja

Predragi čitatelji, Isusova poruka koju vam nudim za ovaj mjesec, zadire u temu zla i patnje, koja je jako osjetljiva i prisutna u našem životu. Željela bih da ove riječi probude u vama nadu i da vas ohrabre, u ovom tako teškom vremenu za naše čovječanstvo. Pozdravljam vas i želim vam svako dobro.

Isusova poruka od 11. veljače 2011.

„Blagoslivljam vas, djeco moja ljubljena, sa svom snagom moje ljubavi. Danas vam želim govoriti o odnosu između zla i trpljenja.

U vama je prisutan otrovan korijen zla, koji je ušao u vas i postao dio vaše naravi kao posljedica istočnog grijeha vaših praroditelja. Prije istočnog grijeha, zlo nije bilo prisutno u čovjeku; sagriješivši i ulazeći u savez sa Sotonom, vaši praroditelji su zlo primili u sebe, koje je postalo jedna stvarnost duboko prisutna u čovjeku. Od tog trenutka zlo pritišće svakoga od vas iznutra i izvana, stiskajući vas u strašni škripac. Posljedice možete vidjeti svugdje oko vas. Istočni grijeh otvorio je vrata pokvarenosti, čiji je vrhunac smrt, koja se od praroditelja, prenijela na sljedeće generacije. Iz bolesnog panja nikli su i bolesni i trpeći izdanci. Nastavi čitati Zlo i patnja

Zašto me zazivate: “Gospodine, Gospodine?“…(Lk 6,46)

Predragi čitatelji, evo nas ponovno zajedno. Želim vam sretnu novu godinu, koju ćemo, nadam se, korak po korak proći zajedno.

Donosim vam novu Isusovu poruku, koju držim dosta zahtjevnom, jer nas uvodi u razmatranje o načinu na koji mi proživljavamo i izražavamo našu vjeru. Nadam se da će vam pomoći u vašem duhovnom rastu. Srdačno vas pozdravljam i ostajem sjedinjena s vama u molitvi.

Isusova poruka od 13. siječnja 2011.

„Blagoslivljam vas, moja predraga djeco, na početku ove nove godine, koja se otvara pred vama kao veliki čisti list; dopustite da na tom listu, Božji prst ispiše još jedan od dijelova vašeg života. Otvorite vaš duh, da biste mogli primiti nove milosti, koje će vam i u ovoj godini biti darovane, ako budete željeli hoditi sa mnom. Nastavi čitati Zašto me zazivate: “Gospodine, Gospodine?“…(Lk 6,46)

Sretan Božić

Predragi čitatelji,

sada smo se već približili Božiću, i velikim događajima našeg spasenja kojih se prisječamo u ovom vremenu. Vjerujem da svatko od nas želi otvoriti svoj duh, milostima koje Gospodin želi spustiti na čovječanstvo, unatoč klimi slavlja, koje nema nikakve veze sa duhom. Naprotiv, rijetko se spominje Dijete Isus, sada već zamjenjeno sa Djedom Božičnjakom, koji se djeci predstavlja kao magična figura koja može ispuniti sve ono što se od njega zatraži; šteta što se to nikada nije dogodilo. Govori se o „magiji Božića“ ili o „duhu Božića“, to su sve termini koji nažalost prikrivaju prazninu koja je u mnogim srcima.

Nastavi čitati Sretan Božić

Vi ste moj Sveti Narod

 

Pozdravljam vas, predragi čitatelji! Donosim vam novu Isusovu poruku. Vjerujem da će vam pomoći da živite u bratskom zajedništvu, i da budete sve više svjesni veličine misije koja je povjerena svakom članu Božjeg naroda.

Želim vam sretan i blagoslovljen Božić i novu godinu ispunjenu Božjom milošću i dobrotom. Sretno svima vama i vašim obiteljima.

Isusova poruka od 12. studenog 2010.

„Draga moja djeco, već sam vam rekao da ste živi hramovi Božji. Idemo sada jedan korak dalje. Želim vam pomoći da shvatite da svatko od vas, ako me ljubi i ako me slijedi postaje jedan dio Božjeg naroda. Tko čini taj narod? Svi oni koji se klanjaju mome Ocu, koji prepoznaju mene kao Sina Božjega i Otkupitelja i primaju Duha Svetoga. Nastavi čitati Vi ste moj Sveti Narod

Vi ste Hram Božji

Pozdravljam vas predragi čitatelji! Približavamo se svetkovini Krista, Kralja svemira i nadam se da ste spremni dopustiti da Isus kraljuje u vašim srcima. Isus mi je povjerio za vas novu poruku, kao što je već i obećao, kojom nas želi voditi prema dubljem razumjevanju našeg unutarnjeg života. Predlažem vam je dakle, i molim zajedno s vama, da Isus zakraljuje u svakome od nas i u cijelom čovječanstvu.

Isusova poruka od 8. studenog 2010.

„Blagoslivljam vas, draga moja djeco, djeco toliko ljubljena i dragocjena. Doista ste dragocjeni i ljubljeni od Oca moga. Svatko od vas je stvoren kao dragocjeni kovčeg, u kojemu se čuva neizmjerno blago; a tako vas je malo koji to razumijete!

Sastavljeni ste od duha, duše i tijela. U vašem duhu živi Duh Sveti, Božanski Gost, koji vam objavljuje ljubav Božju kao i njegovu misao. Duh je prisutan u vašoj duši. On je centar vašeg bića. Stvoren je zato da bi spoznao Boga i da bi se s njim odnosio; u vašem duhu možete susresti Boga, jer baš tamo vam se Bog objavljuje. Nastavi čitati Vi ste Hram Božji

Prihvatiti Život Božji

Pozdravljam vas dragi čitatelji! Želim podijeliti s vama, što mi se dogodilo prije nekoliko dana. Gospodin mi je objavio svoju želju a ujedno i obećanje, da želi na poseban način voditi svoj narod preko ove stranice.

Na ovu želju želim odgovoriti cijelim svojim bićem, stavljajući se na potpuno raspolaganje Gospodinu, da me on može koristiti kao svoje sredstvo, bez obzira na moje ljudske granice. Poradi toga se povlačim, maksimalno ograničavajući moje riječi, ostavljajući prostor onome što mi Gospodin želi komunicirati, na način i vrijeme koje on izabere.

Donosim vam danas Isusovu poruku, koju sam ovih dana primila za vas. Svaki put ću vam prinositi ono što primim za vas. Molim vas da molite sa mnom i za mene. Zapreke i poteškoće sigurno neće nedostajati, i upravo ovih dana, bilo je pokušaja da nam blokiraju ovu stranicu. Ali Gospodin je obećao da ništa neće zaustaviti njegove planove i da će njegove riječi doći do svih onih koji ih očekuju iskrena i poštena srca. „… ali riječ Božja nije okovana…“, tvrdi sv. Pavao (2 Tm 2,9). Bog je Bog i on je iznad nas sviju. Zato molimo da bismo se preko molitve i zajedništva mogli pripremiti za sve ono što nam je Gospodin obećao.

Nastavi čitati Prihvatiti Život Božji

Svjedoci Života Božjeg

Pozdravljam vas, predragi čitatelji! Približavamo se svetkovini svetih Arkanđela, 29. rujna. Arkanđeli  i anđeli zauzimaju jako važno mjesto u mome životu i mojim iskustvima, kao što su sigurno već razumjeli oni koji su čitali moje knjige, gdje sam koristila mnoge riječi od arkanđela.

Isto tako anđeli su jako važni i za hod Božjeg naroda; oni otvaraju put ljudima dobre volje, prate ih, podržavaju i štite u borbi protiv zla. Nažalost danas je njihov kult u Crkvi drastično umanjen; s druge strane mnogi ne kršćanski pokreti su zloupotrebljavali anđele, svodeći ih na magične figure, nerealne, zbrkane. Više nego ikad nužno je moliti anđele, ljubiti ih i tražiti od njih pomoć i zaštitu, jer to nam je pomoć protiv neprestanog širenja duha pokvarenosti u svijetu preko različitih zavodljivosti koje zlo danas nudi.

U tom svjetlu nudim vam poruku Svetog Mihaela arkanđela koju mi je izdiktirao prije nekoliko dana, točno 20. rujna, prvi dan devetnice arkanđelima kojom se obično pripremam svake godine za njihovu svetkovinu. Sveti Mihael rekao je da želi ove riječi posvetiti na poseban način vama koji posjećujete ovu web stranicu i preko vas cijelom Božjem narodu.

Prepuštam vas njegovim riječima; grlim vas i blagoslivljam u Kristu. Povjeravam vas njegovim anđelima.

Nastavi čitati Svjedoci Života Božjeg

Predragi čitatelji,

Primila sam neke e-mail u kojima osobe traže da im pojasnim jedan korak iz zadnje poruke Duha Svetoga, objavljene u kolovozu, koji je sljedeći:

„Ja vam mogu samo pokazati put, ali ne mogu odlučiti umjesto vas. Zbog toga se varaju osobe koje mole Boga za obraćenje duša. Poradi toga se rađaju mnoge hule protiv Boga koje susrećemo u svijetu: Bog ne obraća zlobnike, ne mijenja ovo ili ono. Bog bi mogao sve to činiti jer je svemoguć, ali vam ostavlja slobodu, da možete slobodno izabrati vaš put u dobru i u zlu…itd.“

Nastavi čitati Predragi čitatelji,

Odluka Duše

Predragi čitatelji,

Raduje me  da mogu biti ponovno s vama. Nastavljamo naš zajednički hod prema sve većem razumijevanju Božjeg života u nama. U ovom mjesecu vam nudim jednu poruku Duha Svetoga, koja govori o tome kako je nužno odlučiti se za istinu, i o posljedicama koje nosi nedostatak ove odluke. Vjerujem da se ove riječi pobliže odnose na svakoga od nas, jer svaki dan se nalazimo pred izborom između dobra i zla, istine i laži. Čini se da nas život obvezuje na neprestanu šahovsku igru, gdje je od vitalne važnosti pomicanje pravog piuna tj. izbora puta kojim se trebamo zaputiti, onoga Božjeg, ili onog za koji mi mislimo da je ispravan, ili još gore onoga koji nam nudi Sotona, koji nas na tisuću načina pokušava zavesti. Ne preostaje nam ništa drugo doli prikazati naš život Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, da bismo bili korak po korak vođeni prema pravom izboru, koji nas isto tako vodi prema promjeni našeg života.

Ne želim se zadržavati previše na ovim argumentima, koje sam između ostalog puno dublje razradila u mojim knjigama „Preko velike barijere“ i „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“. Prepuštam vas dakle riječima Duha Svetoga koji je jedini istinski voditelj u našem životu.

Srdačno vas pozdravljam i ostajem sjedinjena s vama u molitvi.

  Nastavi čitati Odluka Duše

Živjeti u zajedništvu; bez mrmljanja i zavisti

Pozdravljam vas dragi čitatelji! Nadam se da ste dobro i da možete bar malo uživati u ljetnom odmoru. Poruka Duha Svetoga koju vam nudim u ovom mjesecu, govori o bratskom zajedništvu koje pronalazi svoj izvor i snagu u zajedništvu između Tri osobe Presvetog Trojstva.

Nije uvijek lako živjeti u zajedništvu s našim bližnjim, zbog naše krhkosti i krhkosti drugih. U svakom slučaju ako se prikažemo Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, možemo nadići sve granice; doista činom prikazanja sjedinjujemo se s Isusom, i nismo više mi oni koji ljubimo i stvaramo istinsko zajedništvo s drugima, nego Isus. Na taj način i naši se odnosi uzdižu iznad malih ljudskih računica. Mi nismo sposobni susresti drugoga po nama samima; čovjek sam po sebi stvara odnose prema vlastitim interesima iako može biti vođen snagom vjere i plemenitim nakanama, ali u svakom slučaju ne snagom istinskog bratskog zajedništva.

Čovjek koji iziđe iz jedinstva s Bogom postaje egoista, i automatski je egoistična i njegova ljubav, koja može biti posesivna, nasilna, ljubav koja guši. To možemo promatrati svaki dan u crnoj kronici.

Čovjek koji se ne daruje nije egoističan samo prema bližnjem, nego i prema Bogu. Uvijek nešto traži od Boga, mrmlja protiv Njega ako to ne dobije i dolazi do toga da zavidi onome koji prima milost od Boga. Nastavi čitati Živjeti u zajedništvu; bez mrmljanja i zavisti

Posvećeni u istini

Predragi čitatelji, evo nas opet zajedno. Nadam se da ste dobro i da ste sretni u Bogu. Ovaj mjesec želim s vama podijeliti rijeći koje mi je Duh Sveti uputio glede posvećenja. Kada govorimo o posvećenju, vjerovatno nam spontano dolazi misao na svećenike i redovnike. Uistinu, svatko od nas je pozvan da se posveti Bogu. Ovo posvećenje ne sastoji se toliko u određenoj životnoj formi, koliko u jednom unutarnjem stavu osobe koja se daruje Bogu, neovisno o stvarnosti u kojoj živi. U tom smislu posvećeni su svi oni koji iskreno žele pripadati Bogu i koji se prepuštaju u njegovu volju. Naše osobno posvećenje stvara teren iz kojega niče svaki poziv, bilo bračni život, svećeništvo, redovnički život itd. Svi oni koji se odluče položiti svoj život u ruke Božje, odričući se svake forme egoizma da bi slijedili put Isusa Krista, oni su prihvaćeni od Gospodina kao njegovi posvećeni. Bog ne pravi razliku među osobama, on s ljubavlju prima dar svake osobe.

Dakle ne bojmo se, jer od nas se ne traži da vršimo velike stvari, niti da držimo veličanstvene govore, da bismo se svidjeli Bogu; od nas se traži samo da budemo kao djeca koja su puna povjerenja, bez imalo zloće, koja vjeruju u dobrotu svoga Oca i njemu se predaju, sigurni da će zauzvrat primiti samo dobro i sreću. Ako imamo ovakav stav prema Bogu, on nas preobražava i automatski sudjelujemo u njegovu  planu spasenja. Da, Bogu su potrebni ovakvi posvećeni kao pomoć za cijelo čovječanstvo, oni koji pokazuju jedan drugačiji način života, kako bi se u svakom čovjeku dobre volje otvorio put nade.

Evo dakle riječi Duha Svetoga; želim vam da primite svjetlost i snagu.

Srdačno vas pozdravljam u Kristu.

Nastavi čitati Posvećeni u istini

Uzdignuti se k Ocu

Predragi,

evo nas ponovno zajedno nakon vazmenog vremena, u kojemu smo se prisjećali velikih događaja našeg spasenja. U stvari veliki prolazak preko smrti u život obavezan je za svakoga od nas, neovisno o liturgijskom vremenu. Smrt i Ukrsnuće nas prate kroz cijeli naš egzistencijalni život; kroz mnoge životne kušnje pozvani smo na iskustvo Kristove vazmene pobjede, pretvarajaći svaku smrt u Uskrsnuće. Mi smo dio naroda Božjeg koji neprestano ide prema potpunom ostvarenju Božjih obećanja; to je hod za koji je nužan prolazak preko različitih faza obraćenja, kako bismo došli do potpune preobrazbe našeg bića. Ovo sam produbila u prvoj knjizi iz serije „Ispisati povijest”, pod naslovom „U Božjoj misli”; U toj knjizi donijela sam proživljena iskustva i objašnjenja koja sam primila a koja govore o Božjoj misli koja živi u nama i koja nas preobražava iz dana u dan.

Temeljna je točka u duhovnom životu sposobnost duše da primi novost Božju. Koju novost? Onu koja je sadržana u životu koji nam Bog neprestano izražava preko svoje ljubavi. Doista, život u Bogu je neprestano nov i neprestano se obnavlja. Nikada nije statičan, nego suprotno on je dinamičan,vitalan obogaćen uvijek novim iskustvima. Isus nam je osigurao, da će za onoga koji u svojoj intimi vjeruje u Njega, poteči rijeke žive vode (Iv 7,37-39).

Možemo se otvoriti Božjoj novosti, ako smo spremni primiti njegov život u svakom trenutku, ako smo spremni mijenjati nas same dopuštajući da Gospodin živi u nama. Jedini način da u tome uspijemo, prikazanje je našeg života po Bezgrešnom Srcu Marijinu. To je jedini put koji nas vodi da idemo u korak s  milošću, i postanemo novo stvorenje. Puno puta bilo mi je pojašnjeno od Gospodina, a to sam i iskusila; da bismo od Gospodina primili život u punini, potrebno je da ga mi potpuno predamo Gospodinu, jer prima se u mjeri u kojoj se daruje. Darujući Bogu sve, od Boga se dobiva sve; to je zakon Duha. Zar našem životu nije sve sadržano? Što možemo darovati Bogu da bude vrednije od našega života? Nastavi čitati Uzdignuti se k Ocu

Intimni odnos s Bogom

Pozdravljam vas dragi čitatelji! Nadam se da ste proživjeli Uskrs, u zajedništvu sa Isusom prožeti snagom Njegova uskrsnuća. Približavamo se velikoj svetkovini Duhova. Katekizam katoličke Crkve, podsjeća nas na duboko značenje ove svetkovine tamo gdje govori: „Pedeset dana nakon svoga uskrsnuća, na Pedesetnicu, proslavljeni Isus Krist, izobilno izlijeva Duha,i očituje ga kao Božansku Osobu, tako da je Presveto Trojstvo potpuno objavljeno. Poslanje Krista i Duha postaje Poslanje Crkve, poslane naviještati i širiti otajstvo Trojstvenog zajedništva“ (pogl. 3, 144).

Znači, za svakoga od nas temeljno je, da živimo sve dublji odnos sa Duhom Svetim, kako bismo mu dopustili da nas on vodi, posvećuje, da nas uvodi u život Kristov, i da nas šalje svjedočiti taj isti život. Da vam u tome pomognem želim vam ponuditi u ovom mjesecu jednu poruku, koju sam dobila od Duha Svetog na bdijenje za Duhove 1999 godine. U njoj se govori da je nužno za naš život, ući u istinski, intimni odnos s Bogom, koji je temelj duhovnog života. Želim vam da primite milost i snagu Duha Svetog, da biste bili sve više uronjeni u blaženstvo Božanskog  života već ovdje na Zemlji. Može vam se činiti da je to utopija, ali nije; možemo svi do toga doći snažnom pomoću Duha Svetoga, koji nas vodi da iskusimo, dan po dan, veličinu i dobrotu Božju.

Pozdravljam vas u Kristu!

  Nastavi čitati Intimni odnos s Bogom

Bog nam je dao ime

Predragi čitatelji, od srca vam želim sretan Uskrs!

Željela bih da za svakoga od nas to bude Uskrs u kojemu ćemo istinski uskrsnuti, da to bude duboki unutarnji prolazak, prema novom stvorenju, koji je Isus otvorio za nas pobijedivši smrt. Vjera u Krista nam daje sigurnost da smo pozvani na novi život, otkupljeni, uskrsnuli. Da bismo došli do toga, nije dovoljno sudjelovati u svetkovinama kao memorijalu Isusove smrti i uskrsnuća; nego je isto tako potrebna naša potpuna suradnja u unutarnjoj akciji Duha Svetoga, koja budi memoriju naše duše, kako bismo  otkrili naš istinski identitet u Bogu, identitet koji nas čini njegovom djecom.

Važno je stajati pred Bogom, biti s njim licem u lice, dopuštajući mu da prodire svojim pogledom do naših dubina, i da budemo pozvani imenom od njega; i to je onda istinsko probuđenje života, to je naše uskrsnuće. U Bibliji, ime kojim Bog zove jednog čovjeka u isto vrijeme je i definiranje te osobe.

U Evanđelju po Ivanu, Marija Magdalena susreće Uskrslog Krista, ali ga ne prepoznaje sve dok je On ne pozove imenom. U imenu koje Isus izgovara Marija prepoznaje samu sebe, svoj identitet kćeri, prepoznaje glas  onoga koji ju je ljubio i koji ju je spasio. Čitajmo zajedno ovu epizodu. Nastavi čitati Bog nam je dao ime

Proći i pobijediti smrt i pakao

Započelo je vrijeme korizme, vrijeme intenzivne pripreme za Uskrs. Vjerujem da svi želimo slijediti Isusa u njegovom vazmenom prolasku iz smrti u život, prolasku koji očekuje svakoga, u onim životnim prilikama u kojima se trenutno nalazi. Naime, dobro znamo, da naš svakidašnji život nije uvijek posut ružama. U obitelji, na poslu, u odnosima s drugima, u različitim poteškoćama koje nas svaki dan prate možemo izabrati da te događaje podnosimo pasivno, ili da učinimo to što je učinio Isus: da svaku kušnju preobrazimo u pobjedu, svaku smrt u uskrsnuće. Kako? Darujući Bogu svoje poteškoće, uzdižući k njemu svoja srca i svoje misli, moleći s vjerom i vjerujući da će on znati čak i  zlo preobraziti u dobro, zbog velike ljubavi koju gaji prema nama. Mnogo puta molimo da zadobijemo ono što nam je pri srcu, no uvijek ne dobivamo; ostajemo razočarani i počinjemo raspravljati sa Gospodinom. Osobno sam razumjela, kroz životne kušnje, da duboki smisao molitve nije taj da tražimo od Boga da ostvari rješenje koje imamo u glavi; svrha molitve je ustvari da ponesemo svaku situaciju pred Boga, da je stavimo u njegove ruke, i da dopustimo njemu da riješi stvari po svojoj promisli koja je visoko iznad naših misli. Na čistu srijedu 28. veljače. 2001.,dok sam molila, primila sam poruku Duha Svetoga. Predlažem vam je jer mi izgleda korisnom da vas prati u korizmenom hodu. Od srca vam želim da iskusite Isusovu blizinu u ovom vremenu, te da ga osjetite živog i uskrslog u vašem duhu, ne samo na dan Uskrsa, već svaki dan vašeg  života.

Slijedi dakle poruka:

  Nastavi čitati Proći i pobijediti smrt i pakao

Presveta Marija, Suotkupiteljica čovječanstva

Knjiga „Preko velike barijere“ ne predstavlja zbir fenomena i izvanrednih iskustava. To nije u stvari bila niti moja namjera. Opisujući čitateljima proživljena iskustva, htjela sam radije donijeti mnogo korisnih elemenata pokazujući da se cijeli svemir kreće ka Isusu Kristu, iščekujući da se cjelokupna stvarnost u nj uglavi. Oni koji pripadaju Kristu poput arkanđela, anđela, svetih, duša u čistilištu, ljudi vjernih Bogu, kako na Zemlji tako i na drugim planetima, trebaju nužno živjeti sjedinjeni s Kristom kako bi mogli izvršavati svoju misiju u korist cijelog čovječanstva. Svi mi, primajući život, primamo isto tako jednu misiju koju treba izvršiti. Biti i djelovati oblikuju naš identitet. Ali naša se misija ne može ispuniti, osim ako nismo sjedinjeni s Kristom. Rastavljeni od njega, gubimo orijentaciju, i nerijetko izvršavamo prazna djela, čak iako smo dobre volje. Naime, riskiramo vršiti mnoga djela u ime Boga, ali ne djelo Božje. Sam Isus nas je opomenuo: „Bez mene ne možete učiniti ništa“ (Iv 15,5).

Mi smo pozvani na mistično sjedinjenje s Kristom. Ovo nije izvanredno iskustvo koje žive poneke izabrane duše, već je obavezna etapa za svakog kršćanina, polazište i u isto vrijeme, cilj našeg puta. Mistično jedinstvo s Kristom je puno sjedinjenje s njegovim životom koji nas vodi do stvarnosti Božjeg života; ujedinjeni s Isusom doživljavamo što znači živjeti u Bogu i s Bogom. O ovome govori Sv. Pavao u poslanici Galaćanima: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“ (Gal 2,20). U mistično jedinstvo se dolazi samo kroz iskreno i slobodno sebedarje Bogu u Kristu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Nastavi čitati Presveta Marija, Suotkupiteljica čovječanstva

Slobodna i inteligentna Stvorenja

Krštenje Gospodinovo

Za svakoga od nas, od životne je važnosti sposobnost razlikovanja i vrednovanja događaja u svijetu. To ne samo da je naše pravo,nego ja bih rekla to je i naša dužnost. Inače se mirimo sa sudbinom ili ulazimo u strah, depresiju, zabrinutost ili pasivnost. Postajemo nervozni, agresivni a to su sve stavovi unutarnje pobune. Naprotiv, mi imamo veliku odgovornost za naš život, za živote drugih i za sve što se događa oko nas i u cjelokupnom  čovječanstvu. Ako ovo vrijedi za svakog čovjeka, još više vrijedi za one koji se smatraju vjernicima. Isus mi je jednom rekao: “Nisam stvorio marionete, nego stvorenja slobodna i inteligentna.“ Pošto nismo marionete, jer Bog nas je stvorio kao slobodna i inteligentna stvorenja, sposobni smo čitati događaje oko nas  u svjetlu duhovne inteligencije, koju nam je Bog darovao kad nas je stvorio na svoju sliku i priliku.

Kada uzmemo odgovornost za stvarnost koja nas okružuje, i nismo više pasivni promatrači, mi dajemo naš stvaralački doprinos povijesti. Još ako tvrdimo da smo vjernici, naša nas odgovornost uvodi u sudjelovanje u planu Božjem. Kako? Preko naše odluke da živimo za Boga, preko ljubavi koja uzdiže našu misao i daje nam razumjeti što Bog čini za nas. Ako nema ove odluke mi te događaje svodimo na obične fenomene. Tada smo duhovno slijepi i našim očima je uskraćena svjetlost Božja. Nastavi čitati Slobodna i inteligentna Stvorenja

Alfa i Omega

„Ja sam Prvi i Posljednji, Onaj koji živi! Bio sam mrtav,ali evo, živim u vijeke vjekova i imam ključeve smrti i podzemlja“ (Otkr 1,17-18).

Oduvijek su me doticale ove riječi iz knjige Otkrivenja, jer izražavaju točno ono što moja duša prepoznaje kao životnu bit: Isus je Gospodin. Njemu se trebamo potpuno podložiti, kako bismo živjeli autentično i bili zaštićeni od zla.

Jer u njemu je sve stvoreno sve je stvoreno po njemu i za njega“ (Kol 1,16). Iskusila sam puno puta  i svakodnevno mi se ponavlja iskustvo da moja egzistenzija i sve ono što me okružuje izviru iz Srca Isusovog i u njega se vraćaju, u neprekidnom protoku života Božjeg  koji drži cijeli svemir. Stoga držim da se neminovno sve treba vratiti Kristu jer od njega je rođeno. “Jer u njemu je sve stvoreno- sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo…On je početak…(Kol 1,16-18)“. Životni ciklus nas vraća na izvor, čovjek iz praha, u prah se vraća, krščanin se rađa po Kristu  da bi se k Kristu vratio i po Njemu  k Ocu. Doista držim da nitko ne može očekivati da će doći k Ocu, bez prolaska preko Isusa Krista koji je Put, Istina i Život. Nastavi čitati Alfa i Omega

%d blogeri kao ovaj: