Sela u duhu

5. lipnja 2021. – Uočnica svetkovine Presvetog Tijela i Krvi Kristove

Poruka Boga Oca

Sela u duhu

Zajedništvo među članovima moje jedine i istinske Crkve svega Svemira predodređeno je rasti i postati sve vidljivije. Pozvani ste osjećati se u zajedništvu sa svom vašom braćom. Kada se međusobno tražite i susrećete – fizički, u duhu ili uz pomoć sredstava koja vam tehnologija danas nudi – među vama se stvara duhovna dimenzija koju definiram kao jedno „selo u duhu“, jedno mjesto duhovnog susreta, gdje cirkulira Trojstvena ljubav koja vas međusobno povezuje. To nije neka izmišljena slika, jer stvarnosti duha nisu virtualne slike, nego konkretne stvarnosti, koje donose jednako konkretne plodove za one koji vjeruju.

„Predraga djeco,

dolazim k vama uoči ove velike svetkovine u kojoj štujete Tijelo i Krv moga Sina Isusa Krista. Vi još niste u potpunosti svjesni veličine Euharistije, žive Isusove prisutnosti među vama. To je jedno blago koje vam je povjereno i koje izvire iz moje ljubavi prema vama, iz žrtve moga Sina te iz djelovanja Duha Svetog. Bez Isusove euharistijske prisutnosti Zemlja se ne bi mogla oduprijeti neprestanom i opakom djelu Lucifera i njegovih sljedbenika, koji oduvijek djeluju na Zemlji.

Hostija koju primite tijekom euharistijskog Slavlja nije neki simbol niti spomen: to je jedna veličanstvena i strašna stvarnost, jer sadrži Tijelo, Krv, Dušu i Božanstvo Isusa, pravog Boga i pravog Čovjeka. Nosi u sebi Trojstvenu silu i primarnu energiju koja vam je potrebna za život. Svaki put kad primite Isusovo Tijelo i Krv, daje vam se ono što vam je potrebno baš u tom određenom trenutku i u toj točki hoda u kojoj se nalazite; kao i mana u pustinji koja se davala dan za danom i prema mjeri koja je odgovarala svakome od njih.[1]

Kruh s Neba koji vam daje moj Sin istinska je hrana za duh, dušu i tijelo, jer primarna energija koju sadrži u sebi podupire vaš duhovni i fizički život, jača duh i dušu te iscjeljuje tijelo, kao što su dobro  znali prvi kršćani koji su ozdravljali od bolesti jednostavno gledajući Presveti Sakrament. Nažalost, tijekom tisućljeća, ljubav prema Isusu u Euharistiji iznimno se ohladila među kršćanima na Zemlji, od kojih mnogi više niti ne vjeruju u Isusovu prisutnost u Euharistiji. K tome su nadodani hladnoća mnogih svećenika i rastreseno sudjelovanje velikog dijela naroda. Sve je to progresivno preobražavalo euharistijsko Slavlje od spomen–čina do obreda, stvarajući naviku. Stoga mnogi današnji kršćani osjećaju nelagodu tijekom određenih suhih i ishitrenih euharistijskih slavlja, dotiču jedan osjećaj praznine te mnogi od njih više ne posjećuju crkve.[2]

Sada je vrijeme da Crkva svega Svemira, prisutna na Zemlji, posvjedoči da je u centru njezina života i njezina djelovanja Isusova euharistijska prisutnost. Ova prisutnost nije drugačija od one fizičke koja se očituje na vjernim planetima, kada ih Isus posjeti.

Želim da sve više uđete u zajedništvo s Isusom, preko njegove euharistijske prisutnosti te da štujete i častite njegovo Tijelo i Krv. Znam da nemate svi mogućnost svakodnevno sudjelovati u euharistijskom Slavlju iz različitih razloga i stoga što niste dobrodošli u katoličkim crkvama, poradi toga što slijedite ovaj hod.

Unatoč ovim poteškoćama, znajte da nikada ne ostajete lišeni milosti. Prije svega, još sam jednom poslao Isusa na Zemlju u njegovom MEĐUVREMENOM DOLASKU kako bi djelovao, u sili Duha Svetoga, kako bi hranio i jačao sve one koji iskreno žele pripadati Presvetom Trojstvu. Snaga ove akcije djeluje u svakom trenutku i na mjestu na kojem se nalazite. S vaše strane, trebate biti raspoloživi živjeti onako kako ste shvatili kroz ove godine: cjeloviti, prikazani Bogu, u zajedništvu s čitavom  Crkvom svega Svemira, po Bezgrešnom Srcu Marijinu; spremni svakodnevno obnavljati vaše prianjanje uz hod i programe Crkve svega Svemira.

Nadalje, sedam velikih Arkanđela, svećenici Centralne Jezgre te svećenici Crkve svega Svemira, neprestano posvećuju Božji narod i prikazuju ga Isusu u Duhu Svetom. Isus, Veliki Svećenik, prikazuje ga meni na Nebeskom oltaru. Iz ovoga izvire jedna moćna milost koja se izlijeva na one koji prianjaju uz ovaj hod u čitavom Svemiru, također i na one na Zemlji koji fizički ne mogu sudjelovati u euharistijskom Slavlju.

Osim svega ovog, postoji još jedno vrlo važno sredstvo koje uzdiže i jača vaš kršćanski život: bratsko zajedništvo, koje je jedno stanje milosti i najuzvišenije očitovanje kršćanskog naroda. Ono uključuje  i zajedništvo s braćom iz Svemira koju ne vidite, ali koja postoje i koju ćete jednog dana susresti; zajedništvo s braćom na Zemlji koja dijele hod i programe Crkve svega Svemira; zajedništvo sa svim ljudima dobre volje koji još nisu dio ove Crkve, ali su u hodu i treba im se pomoći.

Kršćansko zajedništvo, ono istinsko, bez prijetvornosti o kojem vam govorim, ne rađa se iz ljudske volje nego je jedan moj dar, i plod je Isusove Žrtve, neprestanog djelovanja Duha Svetoga i djelovanja Marije Suotkupiteljice koja za vas moli i prikazuje se, prostrta pred Nebeskim oltarom. S ovim se sjedinjuje vaš da Bogu, osobni i zajednički, koji vam omogućuje da prihvatite dar bratskog zajedništva te činite da ono sve više raste među vama.[3]

Vaš da, obnavljan svakog dana, jača bratsku vezu koja vas spaja i čini vas svjedocima Krista koji je želio postati vašim bratom te vas je pozvao da ljubite jedni druge kao što je On ljubio vas.[4] U uzajamnoj ljubavi rastete iz dana u dan i pomažete jedni drugima u hodu, osobito kada postaje tvrđi i naporniji. Isus vas nastavlja hraniti svojim Tijelom i Krvlju, tako da vaše zajedništvo postaje sve jače, jer se u euharistijskom slavlju stvara prava Crkva. Ne u jednom ishitrenom obredu, nego u autentičnom spomen-činu, gdje obnavlja za vas, u vama i među vama Žrtvu Žrtvovanog Jaganjca.

Zajedništvo među članovima moje jedine i istinske Crkve svega Svemira predodređeno je rasti i postati sve vidljivije. Pozvani ste osjećati se u zajedništvu sa svom vašom braćom. Kada se međusobno tražite i susrećete – fizički, u duhu ili uz pomoć sredstava koja vam tehnologija danas nudi – među vama se stvara duhovna dimenzija koju definiram kao jedno „selo u duhu“, jedno mjesto duhovnog susreta, gdje cirkulira Trojstvena ljubav koja vas međusobno povezuje. To nije neka izmišljena slika, jer stvarnosti duha nisu virtualne slike, nego konkretne stvarnosti, koje donose jednako konkretne plodove za one koji vjeruju.

Pozivam vas da formirate ova sela u duhu, gdje se možete susresti u ljubavi i u molitvi, također i bez učestalog sudjelovanja, gdje ćete biti sigurni da ćete susresti braću koja vas ljube. Duh Sveti će vam pomoći i nadahnjivat će vas na prave načine. Isus će vas voditi i pratiti na svakom koraku.

Molim svećenike ove Crkve da na oltaru od sada prinose ova sela u duhu kako bi se mogla rađati i razvijati prema mojim željama, hranjena Tijelom i Krvlju moga Sina, u sili Duha Svetoga, po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Sve vas molim da molite kako bi sela u duhu postala pulsirajuće stanice Mističnog Tijela koje je moja Crkva svega Svemira.

Doći će vrijeme kada će sela u duhu postati također i  sela sagrađena od kuća, u kojima će prebivati članovi moje Crkve i pokazivat će svijetu novi način življenja i stanovanja. Bit će to sveta mjesta, zaštićena od zla i pokvarenosti svijeta. Doći će vremena u kojima će biti važno za vas da živite što je moguće bliže jedni drugima, kako biste olakšali vaš hod i ojačali zajedništvo. Međutim, sve se to, neće dogoditi magično niti će se spustiti s neba, već će biti plod molitve, prikazanja i dobre volje jednog naroda sposobnog živjeti po Kristovoj misli.

Uđite stoga u hod prema selima u duhu i ja ću vam pomoći u svakom pogledu. To je jedan veliki projekt koji je oduvijek u mojoj misli. Za vas koji ste prihvatili i povjerovali u ove programe, ovo će biti prvi pred okus novog stvaranja. To je moje obećanje.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

[1] Usp. Izl 16, 11-22

[2] Usp. 1Kor 11, 17-34

[3] Usp. Ef 4, 1-6

[4] Usp. Iv 13, 34; Iv 15, 12-17