Životna Liturgija

14. kolovoza 2020. – Uočnica Svetkovine Marije uznesene na nebo, Majke i Kraljice novog stvaranja

Poruka Presvete Marije

Životna Liturgija

 

„Predraga djeco,

blagoslivljam sve vas ovdje prisutne i one koji su s vama sjedinjeni u istom duhu. Radosna sam što mogu s vama započeti novu Liturgiju za ovu godinu. Jedna liturgijska godina nije neki skup obreda i sjećanja, nego je jedan progresivni i sve dublji hod prema punini života. To jedan hod prema novom stvaranju, kojeg svatko od vas i sav Božji narod vrše na Zemlji kao i na drugim planetima vjernim Bogu.

Rekla sam “nova Liturgija”, no u stvari radi se o jednoj vječnoj Liturgiji. Doista vaša Liturgija na Zemlji je sudjelovanje u vječnoj Liturgiji koja se vrši na Nebu, od početka stvaranja.[1] Pred prijestoljem Božjim, moj Sin Isus, Veliki Svećenik, prikazuje Ocu, u Duhu Svetom, žrtve, molitve i ljubav sveg njegovog naroda raspršenog po Svemiru.[2] I kada se vi, u svakoj svetoj Misi, prikazujete Bogu i prikazujete Zemlju, vi postajete jedna zraka Nebeske svjetlosti, jedan odsjaj vječne Liturgije.

Iznad svega u euharistijskom Slavlju, spomen-činu smrti i uskrsnuća moga Sina, na poseban ste način sjedinjeni s onim što se događa na Nebu. U tom trenutku Otac prihvaća Sinovu Žrtvu, sjedinjenu s onom njegovog naroda koji slavi spomen-čin na Vazam.[3]

Dobro zapamtite da se to na drugim planetima ne događa. Samo na Zemlji slavi se spomen-čin smrti i uskrsnuća moga Sina; aktualizira se ono što se dogodilo na Kalvariji, a potom u uskrsnuću. Za vrijeme vaših slavlja, oči Svemira su uprte u vas. Dakle, iz Nebeske Liturgije, gdje Otac prihvaća Žrtvu Sina, izvire svjetlo koje preplavljuje sve vas te se spušta na čitav svemir. U isto vrijeme s oltara na kojem slavite uzdiže se jedna božanska svjetlost koja se vraća na Nebo i preraspodjeljuje se, preko trojstvenog vira, na cijelo Mistično Tijelo Kristovo.[4] Tako, sjedinjeni s vječnom nebeskom Liturgijom, sudjelujete u onome što se događa gore i primate svjetlost i silu nebeske Liturgije.

To se događa također i kada molite zajedno ili pojedinačno. Kada stojite pred Božjim licem, uvijek ste u zajedništvu s Nebom i sa božanskom silom. Uronjeni ste u vir Presvetog Trojstva koji vas zahvaća, dodiruje vas i ispunjava ne samo silom Božjom, već i onom njegova Mističnog Tijela.

Trojstveni vir je poput neke transportne trake: donosi vam snagu, mudrost i iskustvo Mističnog Tijela Kristova. On sadrži u sebi svetost Božjeg naroda svega Svemira, koja se razvijala tisućljećima. Zamislite koju silu možete crpsti, stavljajući se u zajedništvo s Bogom i sa svom braćom, u Duhu Svetom, po mojem Srcu.[5] Tako, na primjer, ako u vašim slavljima častite jednog svetca, on spušta na vas svoju ljubav i svoju moć. Moli za vas, cijeni vaše molitve i uzdiže ih k Bogu.

Vidite dakle, da Liturgija nije neki skup beživotnih obreda, kao što se to nažalost događa na mnogim mjestima na Zemlji, nego je jedan životni spomen-čin. To je aktivno sudjelovanje svakog od vas i naroda svega Svemira u Kristovu svećeništvu.

U vašim slavljima imate privilegiju živjeti iznova kao svjedoci smrt i uskrsnuće moga Sina; niste obični sudionici nego ste svjedoci. U tom trenutku svjedočite čitavom Svemiru da je Gospodin doista umro i uskrsnuo na Zemlji u korist svega Svemira i nastavlja se žrtvovati u svakoj svetoj Misi. I kada dostojno slavite, s vama slavi cijelo Nebo. Otac prihvaća slavlje ovog spomen-čina i spušta svaku milost na svoj narod.

Vrijeme je da ova Crkva[6] slavi svoju Liturgiju. Sve vas molim, osobito svećenike i one koji među vama imaju neku odgovornost, da se potrudite učiniti sve aktuelnijom i životnijom vašu Liturgiju, služeći se Svetim Pismom i objavama koje ste primili. Neka proslava svake svetkovine, blagdana i spomena bude jedan aktualni i životni spomen-čin.

Ja sam s vama u svim vašim slavljima. U trenutku kada svećenik podiže hostiju i kalež, ja sam prostrta pred oltarom za sve vas, baš kao što sam i na Nebu, pred Božjim oltarom, kada moj Sin slavi svoju Liturgiju s Arkanđelima, Anđelima i Svetcima. Prostrite se i vi sa mnom, ne toliko fizički, koliko duhovno: prostrti zajedno sa mnom pred svakim oltarom za spasenje svih ljudi.

Djeco, Zemlja je na rubu jednog ponora. Rekla sam vam mnogo puta i nastavljam ponavljati. Jedini spas za čovječanstvo na Zemlji je Slavljenje Euharistije sjedinjene sa nebeskom Liturgijom. Nema druge nade za djecu Božju na ovoj Zemlji. Stoga imate veliku odgovornost sudjelovati dostojno, aktivno i s kršćanskom ljubavlju u svakom vašem slavlju.

Vi častite Raspetog. Niste poput onih na Kalvariji koji su pljuvali po mome Sinu i po meni. Mnogi kršćani danas čine isto kada nedostojno sudjeluju u žrtvi moga Sina. No vi niste poput ovih ljudi: vi ste jedan novi narod koji se prostire zajedno sa mnom pred Spasiteljem na slavu Očevu, u Duhu Svetom.

Vaše svjedočanstvo, kroz Liturgiju, je marijansko i franjevačko. Stoga vaša liturgijska godina treba biti življena sa mnom, posvećena meni od ovog naroda; to je jedan hod prema novom stvaranju. Godine brzo teku prema novom stvaranju i vidjet ćete kako se vrijeme sve više ubrzava. [7]

Vaš je hod franjevački. Sveti Franjo živio je na Zemlji jednu dimenziju sličnu onoj vjernih čovječanstava. On je svetac koji se ponajviše približio duhovnoj dimenziji koju ćete jednog dana živjeti u novom stvaranju.[8] Stoga neprekidno zagovara za vas, otvara vam put zajedno sa Svetom Klarom koja je, poslije mene, vaša majka, dobro to zapamtite. Ona je rodila mnogo djece Božje u tišini, u predanju Bogu, u tihoj molitvi i prikazanju.

Otac ne želi narod koji pravi buku, polemičan ili revolucionaran, nego jedan jednostavan, ponizan i tih narod. Tih ne stoga što je nesposoban svjedočiti, nego stoga što ne raspravlja i ne napada nikoga, već duboko živi svoju Liturgiju.

Ovo želim od vas: da bez obzira što će se dogoditi u svijetu, vi budite svjedoci Nebeske Liturgije, preko vaše Liturgije, sveto življene, kako biste bili jedan sveti narod, svjedok spasenja. Ja ću vam pomoći biti svjedocima veličine Božje i moga dostojanstva Majke, Kraljice i Suotkupiteljice.

Blagoslivljam vas i pratim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] „Ispisati Povijest –Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, prvo i drugo poglavlje; Ef 1, 1-10

[2] Usp. Heb 10, 11-14

[3] 1 Kor 11, 23-24

[4] Usp. Rim 12,5; 1 Kor 11,24; 1 Kor 12,12

[5] Više puta smo vam iznova govorili o trojstvenom djelovanju koje djeluje preko Božjeg naroda koji je raspoloživ prikazati život Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, u korist sve djece Božje. O trojstvenom viru smo govorili osobito u knjizi „Preko Velike Barijere“, u prvom poglavlju. Čitav narod koji se prikazuje Bogu Ocu, po Isusu Kristu u Duhu Svetom, biva zahvaćen u trojstvenim virom. On je najveća sila koja djeluje u Svemiru, nakon Boga.

[6] Odnosi se na „Crkvu Isusa Krista svega Svemira“, kojoj pripadamo

[7] Vidi Poruku Boga Oca od 07, kolovoza 2020 „Neka ova svetkovina bude početak vaše liturgijske godine“

[8] „Ispisati Povijest – Svezak I – U Božjoj misli“ na stranici 114