Svečana posveta Presvetoj Mariji za 2020. godinu

Poruka Presvete Marije od 31. prosinca 2019. – Uočnica svetkovine Presvete Marije,  Majke Božje

 

“Predraga djeco,

u ovoj uočnici odlučili ste se, kao narod Fondacije, svečano posvetiti meni za cijelu iduću godinu.[1] Puno puta ste se posvetili meni, kao pojedinci i kao narod, no svečana posveta ima drugačiju vrijednost u Božjim očima: to je jedna svečana obveza, koju preuzimate kao narod, pred Bogom, da mi predate vaš život. S moje strane, također i ja se svečano obvezujem pred Bogom da ću od svih vas napraviti pravu djecu Božju.

Kao što ste čuli u Evanđelju po Ivanu, djeca Božja ne rađaju se od krvi i mesa, niti od volje čovjekove, nego od Boga.[2] Ja želim da se preporodite u Bogu. Svi ste bili stvoreni od Boga, također i oni koji ne vjeruju u Njega. Ali ako želite biti prava djeca Božja, svi morate biti iznova stvoreni od Njega, preko moga Sina, oprani njegovom Krvlju koja vam garantira jedan novi život, otkupljen od istočnog grijeha i sačuvan od zla.

Puno ih je koji štuju moje Srce i mnogi prakticiraju kršćansku religiju, no prave djece Božje nije puno; to su oni koji prihvaćaju biti preporođeni u Bogu, ostavljajući sebe i potpuno se uranjajući u Božju volju, u Isusu Kristu i po mome Srcu. Vi ste došli do ovog izuzetno važnog koraka. Stoga, ću ja na poseban način djelovati u novoj godini, sjedinjena sa Duhom Svetim, da od vas napravim pravu djecu Božju.

Dječice, ja uvijek djelujem u jedinstvu s Tri Božanske Osobe: s Ocem, kao njegova ljubljena i bezgrešna Kćer, kako bih prenosila njegov život svugdje u Svemiru; s mojim Sinom kako bih svima nosila otkupljenje, dotičući grešnike s ljubavlju moga Sina koji živi u meni; s Duhom Svetim, čija sam Zaručnica, da probudim u ljudima sjećanje na Boga s ciljem da mu služe. Samo na taj način, preporođeni u Trojedinom Bogu, vi ste prava djeca Božja.

Blagoslivljam vas i zahvaljujem vam na ovom svečanom posvećenju meni. U novoj godini, Duh Sveti će snažno djelovati preko mojeg Srca, kako bi probudio svu Božju djecu koja su rekla da u trenutku začeća. Vi ćete mi pomoći u tome. Nije važno gdje ćete biti ili što ćete raditi jer u duhu možete doseći sve prostore i dimenzije koje Bog želi. Makar bili zatvoreni u jednoj sobi, u Bogu ćete moći doseći cijeli Svemir.

Ja ću vas pratiti i podržavat ću vas u vašem poslanju kako bi se, preko vas, moglo upaliti svjetlo Života također i kod ljudi na Zemlji. Puno je djece za povratiti, za okupiti na rubovima životnih putova tamo gdje su se izgubili, uronjeni u grijeh i u ništavilo. Zamislite koliko će osoba, u ovoj noći, živjeti u praznini, u zabavi i buci koje nemaju nikakvog smisla i nigdje ne vode. Oni će zazivati na sebe i na svijet ne zna se koju sreću, za godinu koja dolazi; ali nema sreće osim u Bogu.

Vi ste izabrali služiti Bogu, posvećujući vaš život Njemu, i ja vas sada svečano blagoslivljam. S Ovim blagoslovom, obvezujem se, pred Presvetim Trojstvom, da ću napraviti od vas pravu djecu Božju i da vas nikada neću napustiti. Obećavam vam da vas nikada neću napustiti sve do zadnjeg dana vašeg života. I kada dođe za vas trenutak prelaska u vječnost, ja ću doći po vas. Obećavam vam jer ste moja djeca, jer ste moj narod, jer vas ljubim i jer vi ljubite Boga. Moja je želja da sva moja djeca ljube Oca, Sina i Duha Svetoga  kako ih ja ljubim.

Svečano vas blagoslivljam u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Mir, blagoslov i Božje svjetlo neka se snažno spuste na vas. Po mome Srcu, budite uvijek vjerni Bogu i spremni poći svim putovima koje će vam On pokazati. Na njima ću vas uvijek pratiti, kao vaša Majka i Kraljica, kao Ona koja vam otvara hod prema Bogu“.

[1]U ovoj uočnici, sav narod Fondacije svečano se posvetio Presvetoj Mariji, kako bi živio s Njom kroz cijelu 2020 godinu, posvećen Duhu Svetom. Fondacija je sjedinila u toj posveti također sve one koji dijele hod i poziva sve one koji su se probudili  da se sjedine sa Bezgrešnim Srcem Marijinim.

[2]Usp. Iv, 1, 1-18